Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, February 24, 2010

SaLuSa, February 24, 2010

Wees voorzichtig wanneer jullie je weg banen door de jungle van informatie die jullie omgeeft. Die groeit met de dag en is soms misleidend, zo niet in strijd met wat jullie misschien geloven dat de waarheid is. Houd vast aan je kernovertuiging, tenzij je goede redenen hebt hierin te veranderen, anders zou je verward kunnen eindigen. Vaak promoten degenen die advies geven hun eigen geloofssysteem maar zijn heel oprecht in wat ze doen. Jullie moeten een bron vinden die je kunt vertrouwen en waarvan je in het algemeen kunt accepteren wat je wordt gegeven. Wat de waarheid is, zal de tand des tijds weerstaan en in het licht van binnenkort uitkomende onthullingen zal het uiteindelijk door iedereen worden begrepen. Deze tijd is voor het opruimen van het oude maar ook voor het bewaren van de parels van wijsheid.

Eeuwenlang zijn er inspanningen verricht om jullie naar het Licht te brengen maar vooruitgang ging extreem langzaam. Jullie bewustzijnsniveau’s zijn echter erg toegenomen zodat die zich nu op een niveau bevinden waarop jullie de hogere leringen kunnen absorberen en begrijpen. We praten Dierbaren over jullie spirituele evolutie, die niet noodzakelijk iets met religie heeft te maken. Jullie bevinden je op een stadium waarop jullie verantwoordelijkheid voor jezelf kunnen nemen en dat is echt veel beter dan consequent door anderen te worden geleid. Natuurlijk bestaan er leraren die een niveau hebben bereikt waarop zij jullie kunnen assisteren maar wees zeker van wiens hulp je inroept. Niet iedereen die beweert verlicht te zijn, is zich noodzakelijkerwijs bewust van de volledige waarheid. Jullie intuïtie zal de respons “voelen” die het krijgt en als het goed voelt, accepteer je het.

Te zijner tijd verkrijgen jullie super-bewustzijn en dan zullen jullie “Al-Wetend” zijn maar in de tussentijd boeken jullie gestage vooruitgang er naartoe. Zorg dat je open blijft staan voor nieuwe ideeën en wees voorbereid van positie te veranderen, in alle kwesties die verband houden met Ascentie. Het feit dat het de komst van de eindtijden vertegenwoordigt, betekent dat veel ideeën naar voren worden gebracht om te verklaren hoe het zal gebeuren. De details zijn mogelijk niet zo belangrijk als wel jullie intentie eraan deel te nemen en jullie worden geadviseerd je daar op te concentreren. Het einde van de dualiteit komt, ongeacht wat er in de laatste dagen ervan gebeurt. De cycli zijn constant en betrouwbaar en niets zal hun verwachte voltooiing veranderen.

De Lichtwerkers op Aarde zijn op weg naar een historisch resultaat, dat een reeks gebeurtenissen in gang zal zetten die niet te stuiten zijn. Eindelijk zullen de werkelijke en benodigde veranderingen beginnen en jullie zullen de resultaten pal voor je zien. Het leven zal erg gaan veranderen ten opzichte van wat jullie nu gewend zijn. Als het een tijdje chaotisch wordt, zullen jullie ruimschoots gecompenseerd worden door de verheffing die jullie zullen ervaren. Alles wat voor jullie ligt is nodig om het laatste pad naar Ascentie te creëren. Jullie en de Aarde zullen worden opgetild en jullie nieuwe begin in de hogere dimensies zal zijn begonnen. Ongelooflijke veranderingen zullen zelfs jullie verwachtingen overtreffen en het zal de snelheid zijn van de verandering die jullie adem beneemt.

De Illuminatie vormen niet langer de macht die ze waren maar we moeten hen nog adequaat uitschakelen om alle inmenging in onze plannen te stoppen. Hun invloed valt echter ook weg en velen die aangetrokken waren om hun werk te doen, verlaten het zinkende schip. Niet iedereen die bij hen is betrokken hoeft positief te zijn over wat ze doen en met een verhoogd bewustzijnsniveau verlangen zelfs hun harten ernaar dat het Licht hun leven binnenkomt. Dit zal voor velen over de hele Aarde heen gebeuren en zielen ontwaken tot hun Hoger Zelf. Negatieve daden kunnen niet langer worden uitgevoerd zonder dat de dader een bepaalde mate van verantwoordelijkheid voelt. Het Licht is al-machtig en er zal geen plaats meer zijn waar de duistere machten zich kunnen verbergen. Iedere afzonderlijke ziel zal op zeker moment zijn daden uit het verleden onder ogen zien en haar eigen mate van verantwoordelijkheid ervoor beoordelen. Jullie zullen zien dat vrijstelling hiervoor niet mogelijk is omdat dit door iemand anders werd opgedragen of bevolen.

Blijf kalm als jullie de waarheid gaan horen achter vele tragedies die zich recentelijk hebben voorgedaan. De grotere waarheid over hoe jullie duizenden jaren zijn achtergesteld, zal jullie verbazen en jullie zullen paf staan over de mate waarin jullie kracht jullie was ontnomen. De keerzijde van dit alles is dat jullie rechten, zoals ze oorspronkelijk waren bedoeld in de Constitutie, worden teruggegeven. Jullie rechten zullen model staan voor de hele wereld omdat jullie bijeenkomen in de Eenheid die een echte soevereine beschaving kenmerkt. Dit zal gebaseerd zijn op spirituele concepten die jullie verheffen tot het niveau van Geascendeerde Wezens.

We weten dat mensen zich zorgen maken over het achterlaten van alles wanneer zij ascenderen maar jullie zouden moeten begrijpen dat jullie in de praktijk eerder winnen dan verliezen. Alles wat op Aarde is gecreëerd, bestaat in de hogere dimensies zodat jullie lievelingsschilderij of beeldje opnieuw in perfectie kan worden gecreëerd. Maar omdat jullie in verschillende omstandigheden zullen leven, zullen jullie ervaren dat jullie aardse bezittingen niet langer dezelfde aantrekkingskracht hebben. Jullie zullen absoluut nergens een gebrek aan hebben, doordat jullie je eigen scheppingskracht bezitten. Jullie zullen bovendien samenwerken wanneer er meer dan individuele kracht is vereist, als jullie bijvoorbeeld een gebouw tot stand willen brengen.

Dierbaren, laat dingen op een gepast tijdstip manifesteren en weet dat alles methodisch is en gepland voor jullie geluk en voldoening. Moeilijke tijden worden verkort door onze aanwezigheid en Goddelijke toestemming om het tot een minimum te beperken. Er wordt zoveel gedaan door zoveel Lichtwerkers, zowel in als buiten de wereld dat jullie je echt nergens zorgen over hoeven te maken. Ieder van jullie zal zijn levensplan vervullen en voor velen betekent dat succesvol jullie Ascentie voltooien. Laat daarom anderen hun pad afmaken, zelfs als jullie iets anders zouden wensen. Onvermijdelijk zullen er familieleden of vrienden zijn die een plan hebben dat van jullie verschilt, dus laat hen zelf oordelen over wat voor hen het beste is.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en vertrouw erop dat jullie met onze hulp meer verlicht worden. Na duizenden jaren vol ervaringen in de dualiteit is er geen noodzaak jullie door de laatste jaren heen te jagen. Maar met een immer toenemend bewustzijn zijn jullie klaar om meer informatie tot je nemen dan ooit. Wij wijzen jullie naar de juiste richting en heb vertrouwen, het zal jullie helpen je eigen toegewijde pad te vinden.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.