Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 22, 2011

SaLuSa, July 22, 2011

Er is alles te winnen en niets te verliezen door het volgen van het pad naar Ascentie. Jullie zullen inderdaad zoveel bereiken dat jullie terugkijkend op jullie levens op Aarde je afvragen hoe jullie er doorheen zijn gekomen. En wat jullie ook aan schoonheid, vreugde en geluk over de verhuizing naar een hemelse verblijfplaats visualiseren, jullie zullen nog steeds door de absolute grootsheid van alles worden overweldigd. Jullie zijn het aandachtspunt van veel liefde en aandacht door alle levensvormen, waar jullie ook heen gaan. Misschien geloven jullie dat je liefde hebt ervaren maar jullie staan voor veel verrassingen. Het omringt jullie en jullie zullen letterlijk het gevoel hebben alsof jullie op wolken lopen. Dat is hoe het zou moeten zijn en het is een volkomen natuurlijk kenmerk van de hogere dimensies. Iedere ziel die jullie ontmoeten zou als een God op jullie overkomen, maar tegen die tijd ben je er zelf ook één. Waren jullie niet naar het beeld van God gemaakt, en is het daarom niet te verwachten dat je zelf als zodanig wordt herkend? De echte jij heeft weinig gelijkenis met wat je nu bent, maar we onderschrijven dat velen van jullie hun uiterste best doen zichzelf omhoog te tillen en hierin slagen door vanuit Licht en Liefde te leven.

Jullie hebben tijdens jullie verblijf op Aarde de moeilijkste tijd om je uit de lagere trilling te verheffen, hetgeen de reden is waarom slechts weinig zielen zonder immense hulp Ascentie bereiken. Jullie ontvangen in jullie huidige situatie hoeveelheden hulp die normaal gesproken niet worden gegeven, maar die zijn zo intensief omdat de Schepper wil dat zoveel mogelijk van jullie dit keer ascendeert. Het is tenslotte een speciale gelegenheid waarbij massale Ascentie mogelijk is omdat de cyclus van dualiteit voor alle levensvormen op Aarde eindigt. Maar zoals jullie inmiddels zouden moeten weten, ontneemt het niet jullie goddelijke recht om je eigen vrije keuze te maken. Door jullie daden, woorden en intenties zijn jullie het die bepalen wat voor ervaringen er volgen. Als jullie ervoor kiezen in een vergelijkbare situatie van dualiteit verder te gaan zoals nu, is dat volstrekt acceptabel en niemand zal jullie berispen of je als een minderwaardig Wezen beschouwen.

Michael heeft nu Steden van Licht aan zijn ideeën toegevoegd, als een nieuw facet van wat zich gaat manifesteren voor zielen die op weg zijn naar Ascentie. Informatie over deze schitterende steden zal in de loop van de weken wijd en zijd bekend worden, en jullie zien dat het technologisch geavanceerde healing centra zijn die jullie volledig gaan transformeren. Het zullen niet de enige zijn, want er zullen veel methoden tot jullie beschikking komen die gericht zijn op het verhogen van jullie trilling. Veel beschavingen van de Galactische Federatie zullen bijdragen aan de opdracht in jullie behoeften te voorzien, en ieder heeft vaak zijn eigen gespecialiseerde expertise. Vertrouw erop dat voordat jullie Ascentie bereiken jullie geneesmethoden hebben die gebaseerd zijn op Licht, Geluid en Kleur. Jullie aardse methoden zijn vaak behoorlijk grof, al kleineren we niet jullie pogingen om alle soorten aandoeningen en ziektes te behandelen. Een heleboel van de nieuwe methoden worden wel door jullie begrepen maar missen meestal de noodzakelijke financiering om te worden ontwikkeld. Bovendien zijn er Ondernemingen in de medische industrie die alle vooruitgang tegenhouden, die mogelijkerwijs hun producten zouden kunnen vervangen of hun winsten zouden kunnen laten afnemen.

Dierbaren, jullie idiote wereld valt uit elkaar omdat ze zichzelf niet langer in stand kan houden. Jullie bevinden je in een veranderend Universum omdat alles altijd in beweging is, zelfs als het soms niet waarneembaar is. Niets kan stil staan, en al zouden de duisteren jullie graag voor altijd willen beheersen, dat is onmogelijk. Iedere beschaving heeft een periode om te groeien en ervaringen op te doen, en jullie geschiedenis laat zien dat jullie eerdere beschavingen uiteen zijn gevallen. Toch worden de geleerde lessen op onderbewust niveau verder meegedragen en jullie huidige beschaving werd opgedragen de cyclus af te maken zonder zichzelf te vernietigen. Zonder onze recente bemoeienis hadden jullie gemakkelijk kunnen falen, en ons werd de bevoegdheid gegeven ervoor te zorgen dat zielen die klaar waren om te ascenderen die kans ook zouden krijgen. In de dualiteit komen en gaan de hoogte- en dieptepunten van jullie evolutie in overeenstemming met het niveau van het collectief bewustzijn. Nadat jullie de afgelopen tijd een echt dieptepunt hebben bereikt, hebben jullie vervolgens de pogingen overwonnen om jullie klein te houden en zijn jullie goed op weg naar een succesvolle afsluiting.

Jullie praten vaak over mensen die in hun eigen kleine wereldje leven, maar dat is volkomen acceptabel in deze tijd en is te prefereren boven verward te raken door alles wat er om jullie heen gebeurt. Houd vast aan waar je in gelooft, laat uitwendige invloeden je hierin niet ontmoedigen en houd je doelstellingen helder voor ogen. Op deze manier creëer je een uitwendige bescherming die je in de wereld laat zijn, maar niet van de wereld, en dat is perfect en goed om naar te streven. Het betekent niet dat je niet actief kan zijn met dingen die je interesse hebben, maar wees er zeker van dat ze een hoge trilling hebben. Alles van mindere trilling moet nu worden losgelaten als onderdeel van jullie persoonlijke reiniging, en dat is ook van toepassing op jullie gedachten. Houd ze schoon en zuiver, omdat je anders alles waar je voortdurend mee bezig bent naar je toetrekt. Denk in Ascentie, en wees zoveel mogelijk die persoon die je verwacht te zijn nadat jullie omhoog zijn getild.

De mensen die niet in Ascentie geloven of in de profetieën van de Nieuwe Tijd in zijn algemeenheid, zullen vaak hun toevlucht nemen tot het belachelijk maken ervan wanneer ze met de feiten worden geconfronteerd. Het is aan jullie dergelijk commentaar gewoon te laten gaan en door je niet te laten ontmoedigen, tonen jullie je sterke geloof. Het is anders als jullie wordt gevraagd hun gezichtspunten te bespreken, maar Licht Wezens gebruiken hun kennis niet om een andere ziel onder druk te zetten te geloven zoals zij. Ieder zal uiteindelijk zijn eigen pad vinden, en dat is duidelijk de beste weg voor hen. Wanneer jullie je voldoende hebben ontwikkeld kan de Meester verschijnen, en dat geeft aan dat jullie een hoog niveau van inzicht hebben bereikt. Niets zal aan jullie worden opgedrongen maar wordt eenvoudigweg voor jullie instemming aan jullie voorgelegd.

Weldra zullen jullie merken dat jullie bewustzijnsniveaus opmerkelijk stijgen, en jullie zullen zonder twijfel weten dat jullie vooruitgang zich versnelt. Hierdoor kunnen jullie in vertrouwen aan 2012 beginnen vanuit de wetenschap dat jullie goed op weg zijn naar volledig bewustzijn. Jullie zullen dan beseffen hoezeer jullie niveaus voorheen werden vergrendeld, zodat jullie letterlijk in het duister zaten. Sommige zielen ploeteren nog steeds op een laag niveau, en zij zijn zich ervan bewust dat er iets vreemds plaatsvindt waardoor ze zich ongemakkelijk voelen. Hun toestand wordt niet genegeerd en zij krijgen mogelijkheden om de waarheid te zoeken, en wanneer ze eenmaal interesse tonen, wordt hen meer hulp gegeven.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat de berichten voor veel mensen behulpzaam blijken te zijn. Ik zegen jullie allemaal en moge God met jullie zijn.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.