Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, July 18, 2011

SaLuSa, July 18, 2011

Er staat zoveel klaar om jullie levens te verbeteren, dat jullie alle pogingen om dit te verhinderen als volkomen zinloos kunnen beschouwen. Alles is in gereedheid gebracht en wij wachten op het teken dat ons toestemming verleent snel van start te gaan. Jullie vertrouwen in ons en onze bondgenoten is niet misplaatst, en wij zullen zoals jullie misschien zeggen, de goederen leveren. We zijn al een behoorlijk lange tijd in een staat van gereedheid, waarbij we voortdurend aanpassingen maken om rekening te houden met veranderingen op Aarde. Zelfs dit jaar hebben jullie tot nu toe al een aantal opmerkelijke gebeurtenissen gezien in het blootleggen van de activiteiten van de duisteren. Dit gaat verder en dit keer worden de gearresteerden met gerechtigheid geconfronteerd. Anders dan bij veel eerder plaatsgevonden voorvallen zullen mensen zich niet vrij kunnen kopen, en dat zal als een waarschuwing dienen voor anderen die voor hun eigen vrijheid vrezen. Wij zijn volledig op de hoogte wie de belangrijkste spelers aan de donkere zijde zijn, en hun activiteiten worden nauwlettend door ons gevolgd. Er is absoluut niets op Aarde gebeurd dat niet opnieuw kan worden “afgespeeld” , als de behoefte zich voor zou doen. Dat is de manier waarop degenen die de Aarde verlaten na het achterlaten van hun fysieke lichaam door de dood, een terugblik kunnen hebben op hun leven. Er van buitenaf naar kijken is vaak een ontnuchterende gedachte, omdat mensen weinig besef lijken te hebben van hoe zij op anderen overkomen.

Ascentie wordt wat betreft karmische situaties in feite ondersteund door de Wet van Genade, en alles wat jullie moesten ervaren om het op te ruimen, zou hebben moeten plaatsgevonden. Jullie huidige levens voorzien jullie waarschijnlijk ogenblikkelijk van karma, in plaats van voorheen waarbij jullie het konden uitstellen. Het afronden van jullie laatste leven in de dualiteit zou jullie naar Ascentie moeten brengen zonder de bagage van uitstaand karma. Dat betekent niet dat er in de hogere sferen geen karma bestaat, maar het is zeldzaam en meer een kwestie van beoordeling dan van ondernomen handelingen. Houd in gedachten dat jullie tegen die tijd volledig bewustzijn hebben en een Licht Wezen zijn. Criminele activiteiten zouden volstrekt misplaatst zijn, omdat het zinloos is als je nergens een gebrek aan hebt en geld niet bestaat. In ieder geval zouden de zielen die anders misschien aan negatieve activiteiten zouden deelnemen, niet een voldoende hoge trilling hebben om een dergelijk hoog niveau te bereiken.

Het is slechts op Aarde dat jullie zo’n veelvoud aan zielen met allemaal verschillende bewustzijnsniveaus aantreffen. Daarom is het leven tussen hen in de dualiteit zo’n grote uitdaging, en daarom is er altijd een gevaar dat je naar beneden wordt getrokken. Het is het ego dat vaak in de weg staat, en rijkdom en beroemdheid zijn vaak de oorzaak. Jullie worden soms onder dergelijke omstandigheden geboren, met de specifieke bedoeling getest te worden om te zien of jullie dit aankunnen zonder helemaal op te gaan in je eigen gewichtigheid. Velen van jullie dromen van rijkdom, maar het brengt veel meer verantwoordelijkheid met zich mee dan jullie misschien veronderstellen. Dergelijke dromen zijn in de hogere dimensies niet meer nodig want al jullie behoeften zijn ofwel direct beschikbaar, ofwel jullie kunnen je eigen scheppingskracht gebruiken. Jullie levens hadden zonder de Illuminatie en hun volgelingen zoveel meer voldoening kunnen geven en veel meer de moeite waard kunnen zijn. Armoede, dood en verderf zijn altijd hun kameraden geweest, en jullie werden strikt klein gehouden. Dat zal echter spoedig veranderen en hun invloed is al zeer snel tanende.

Als alles goed gaat, zijn jullie slechts een paar maanden verwijderd van een grote vooruitgang die dingen echt aan het rollen krijgt. We verwijzen niet naar 11.11.11 al is dat zeker een belangrijke gebeurtenis die iedere ziel op Aarde zal beïnvloeden. Het zou goed de eerste keer kunnen zijn dat velen van jullie echt een verheffing gaan ervaren. Het is nog een reden waarom jullie bestemming is verzekerd, en illustreert alleen maar hoeveel hulp jullie wordt gegeven. Je zou het als het echte begin van Ascentie kunnen beschouwen, en als het startschot voor veel meer gebeurtenissen die gepland staan om jullie vooruit te helpen. We verwachten actiever te zijn wanneer deze specifieke tijd aanbreekt, en het moet de voorloper worden van een spannende tijd waarin jullie wensen vervuld gaan worden. Die onbereikbare wereldvrede zou een stuk dichterbij moeten komen, en zelfs nu hebben maar weinigen zin de oorlogen voort te zetten die momenteel woeden. Daarachter zit natuurlijk de stijging van bewustzijnniveaus van de mensen die luid en duidelijk hebben verklaard, dat genoeg, genoeg is.

We weten dat Lichtwerkers intensief door blijven gaan met hun inspanningen om mensen voor te bereiden op wat komen gaat, en we kunnen zeggen dat steeds meer van hen ontwaken voor de mogelijkheden van veranderingen ten goede. In plaats van de veranderingen te beschouwen als de brengers van rampen, lezen zij tussen de regels door en accepteren zij dat iets goeds hier uit tevoorschijn komt. De reiniging moet beginnen, en onze aanwezigheid op Aarde zal de activiteiten zeer tot jullie genoegen versnellen. Mensen hebben voor veel te lange tijd tussen de puinhopen geleefd die door de agenda van de duisteren werden veroorzaakt. In plaats daarvan zal het puin en al het andere dat verder geen nu meer heeft, ook verdwijnen. Het begin is een middel om een doel te bereiken dat jullie verwachtingen te boven gaat, en jullie zullen heel erg blij zijn met de resultaten.

Dierbaren, we rapporteren veel over de komende tijd, waarbij we vaak onze boodschap herhalen maar dat is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het wordt onthouden. Mensen geven gemakkelijk op wanneer er dingen in hun leven misgaan, of hun behoeften niet worden vervuld. Wij weten precies wat jullie zal verheffen, en het staat in gereedheid op jullie te wachten, en zal jullie toebehoren zodra de tijd er rijp voor is. Houd jezelf bezig en zie de duisteren als zielen die zich beginnen terug te trekken, omdat ze weten dat hun tijd erop zit. Ja, ze maken nog steeds wat kabaal en proberen zich voor een laatste keer in te graven, maar het heeft geen enkele zin. Zij kunnen zich niet meten met de massa’s Licht Wezens die hen omringen. Het is hun beurt om te leren wat het is om angstig te zijn, en geen toekomst meer voor jezelf te zien. Hun levensplannen werken de eindtijden voor hen uit en zij leven nog in de illusie, maar het verschilt volkomen van hen die het pad van Licht naar Ascentie bewandelen.

Jullie zijn Wezens van onbeperkte Liefde en Licht, en wij vragen jullie alleen het royaal en in gelijke mate naar ongeacht alle zielen te gebruiken. Onthoud dat jullie op een hoger niveau zullen weten dat jullie allen Een zijn, en dat jullie op zeker moment opnieuw bij elkaar komen. We leggen jullie soms uit dat jullie verbonden zijn, en dat wat er met één gebeurt, met alle Wezens gebeurt. Doe zoals je zou doen als er één ziel bij was betrokken die naar het Licht zou moeten worden teruggebracht; geef Onvoorwaardelijke Liefde.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik verzeker jullie dat het einde in zicht is, en dat het niet zo lang duurt voor gebeurtenissen op gang komen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Galactic Channelings

Create Your Badge