Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, December 16, 2009

SaLuSa, December 16, 2009

Sommigen van jullie vragen zich af wat onze overtuiging is met betrekking tot God. Jullie taal is niet voldoende om ons inzicht aan jullie over te kunnen brengen maar het principiële verschil is dat vele van jullie God als mensachtige verpersoonlijken. Jullie reden daarvoor is vaak verbonden met de bijbelse vermelding die naar de Mens verwijst als zijnde gemaakt naar het beeld van God. Dierbaren, dat was bedoeld om aan jullie over te brengen dat jullie uit dezelfde essentie bestaan als God. Werden jullie niet aangeduid als Goddelijke vonken en werd jullie niet verteld dat jullie door God werden uitgeblazen. Verder werden jullie goden genoemd omdat jullie allemaal de Zonen en Dochters van God zijn. Wij geven er de voorkeur aan de Bron van Al Dat Is, de Almachtige Schepper te noemen en jullie bestaan daarom ook binnen dezelfde energie. Met dit inzicht kun je zien dat alles om jullie heen is verbonden en Eén is. Het maakt jullie relatie met al het leven begrijpelijker en geeft ook jullie verantwoordelijkheid ervoor aan.

Zoals we jullie eerder hebben geïnformeerd, zijn jullie de Beschermers van de Aarde en het is nu tijd dat jullie je verantwoordelijkheid aanvaarden. Jullie moeten helpen Moeder Aarde te herstellen en het is jullie vergoeding voor wat zij allemaal voor jullie heeft gedaan. Zoals jullie zouden kunnen zeggen, jullie zitten allemaal in hetzelfde schuitje, en het is waar dat wat je voor één doet, doe je voor allen. Des te sterker jullie een liefdevolle relatie ontwikkelen met Moeder Aarde, des te meer dit helpt de noodzaak af te laten nemen voor dramatische veranderingen. Wereldwijde opwarming is op het moment zeer het onderwerp van de dag en het is goed dat jullie proberen te begrijpen hoe jullie de schade kunnen verminderen die jullie veroorzaken. Wat jullie echter niet helemaal in jullie overwegingen meenemen is dat jullie Zon aan het veranderen is en dit is verreweg de hoofdreden waarom de veranderingen plaatsvinden. Op termijn zal dat tot rust komen en jullie zullen over de hele wereld gematigder omstandigheden krijgen. De extremen van het weer, zoals jullie dat altijd hebben ervaren, zullen niet langer bestaan en het leven zal aangenamer en draaglijker worden.

Wanneer de veranderingen tot stand komen, zullen ze nieuwe mogelijkheden voortbrengen om de hogere energieën te ontvangen. Het zal voorzien in de zuivering van het oude en het nieuwe zal zich kunnen manifesteren. Natuurlijk zullen wij sterk betrokken zijn bij de activiteiten op Aarde en wij zullen jullie voor de rest van jullie reis naar Ascentie begeleiden. We staan te popelen om te beginnen en op het moment is de “Disclosure/Onthullings” bekendmaking, het sleutelmoment voor een nieuwe fase in jullie evolutie. Er bestaan andere opties waar indien nodig een beroep op wordt gedaan en onze missie zal volgens planning worden voltooid. Er is plaats voor kleine vertragingen en zoals we jullie vaak hebben uitgelegd, bestaat er een finale datum waarop we op de ene of de andere manier moeten beginnen.

Omdat er normaal gesproken zoveel mensen zijn betrokken bij het uitvoeren van geheime acties, is het moeilijk de waarheid te ontdekken. Maar hoe meer tijd er verstrijkt, hoe meer de feiten met betrekking tot 11 september naar buiten komen en ze zijn onweerlegbaar. De betrokkenheid van ambtenaren op hoge posities wordt onthuld en geen enkele hoeveelheid excuses zal hen bevrijden van hun verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd. Leren van de manier waarop jullie opzettelijk zijn misleid is belangrijk, als jullie de bedoelingen van de duistere Wezens gaan begrijpen. Zij hebben niet uit jullie naam gehandeld maar omwille van hun eigen hebzucht en hun verlangen naar macht over jullie. Jullie zijn keer op keer bedrogen en oorlogen zijn om dezelfde redenen ontworpen. Het grootschalige verlies van levens dat ermee gepaard ging, weegt zwaar op de zielen die het veroorzaakten en zij zullen de pijn en het leed dat ze veroorzaakten nog gaan ervaren. Dit geldt hetzelfde voor alle zielen wanneer zij met zichzelf worden geconfronteerd in het Licht van de Waarheid, wanneer het resultaat van hun daden niet kan worden ontkend.

Er bestaat niet zoiets als ‘wegkomen met je misdaden’, al kunnen jullie misschien ontsnapt zijn aan de bestraffing door de Wetten van de Mens. Wij praten over het terugzien van jullie leven wanneer jullie fysieke leven is geëindigd, wanneer elke gedachte en handeling wordt bestudeerd met het oog op het bepalen hoeveel hinder of schade het bij een andere ziel kan hebben veroorzaakt. Intentie is de factor die bepaalt of het per ongeluk was of opzettelijk. Jullie zijn het Dierbaren, die besluiten op wat voor manier jullie de lessen aanpakken die jullie moeten leren. Jullie zullen daardoor de zorg begrijpen die we altijd hebben om jullie uit te leggen dat er geen bestraffing bij is betrokken. Voor de meeste van jullie komt karma van deze aard tot een einde doordat jullie zoveel zwakheden hebben uitgewerkt tijdens zoveel verschillende levens. Jullie gaan zeker vooruit en grote aantallen van jullie luiden deze cyclus uit met Ascentie in hun vizier. Door hard werken en toewijding aan jullie spirituele pad, komt het jullie toe.

Ieders leven heeft een doel en leidt jullie voor altijd verder in jullie evolutionaire zoektocht naar verheffing. Wat zouden jullie levens anders uiteindelijk voor betekenis hebben als er niet ergens een doel was om naar toe te werken? Jullie bestaan is niet een of ander grillig toeval, maar kent een zorgvuldig ontwerp dat bedoeld is om jullie alle gelegenheid te bieden het wiel van hergeboorte te laten verdwijnen. Ascentie is dat specifieke proces waar jullie aan deel kunnen nemen en dat een einde zal brengen aan jullie noodzaak door te gaan in de cyclus van Dualiteit. Natuurlijk kunnen jullie op elk moment ascenderen maar wat speciaal is aan dit moment is dat de gehele Mensheid die keuze is gegeven. Ook is het uniek omdat jullie in een fysiek lichaam zullen ascenderen dat zijn lichaamscellen heeft veranderd om het passend te maken voor leven in de hogere dimensies. Bij het einde van de cyclus zal het mogelijk zijn te zeggen dat iedereen op enig moment de kans heeft gekregen een nieuw pad uit de dualiteit in te slaan.

Wees van goede intentie, zonder gedachten aan het beschadigen van een andere ziel en behandel iedereen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Die manier zal jullie, los van jullie geloofsovertuigingen, klaarmaken om een pad van Licht te betreden. Niet-beoordelend te zijn, zal het dan gemakkelijker voor jullie maken een Wezen van Licht te worden, dat zijn liefde voor al het leven uitdrukt. Velen van jullie gaan goed vooruit op een dergelijk pad en leveren bijvoorbeeld een bijdrage door anderen te helpen hun weg naar Ascentie te vinden.

Jullie hebben gedurende vele, vele jaren een lange weg afgelegd en jullie vooruitgang was langzaam maar zeker. Ga door, nu jullie zo dicht bij de afsluiting zitten van jullie zielenreis in de lagere vibraties. Er bestaat in het geheel geen twijfel dat jullie succesvol zullen zijn maar blijf vooruit kijken, gebruik jullie energie positief en laat jullie bescherming geen moment vallen. Het duister gebruikt allerlei trucs om angst bij de mensen op te roepen en dat moet absoluut worden vermeden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik eindig door jullie groeten van Liefde en Licht over te brengen vanuit de Galactische Federatie.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge