Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 15, 2011

SaLuSa, June 15, 2011

Bij het bekijken van het hele plaatje zien we een veelbelovende ontwikkeling die aangeeft dat een belangrijke gebeurtenis naderbij komt. Meer kunnen we niet zeggen en we zijn verplicht onze plannen voor onszelf te houden om bemoeienis te voorkomen van degenen die het zouden vertragen. Hun aanwezigheid is meer een last dan dat het een echte bedreiging vormt, want we kennen hun werkwijze en waar ze mee bezig zijn. Wanneer onze tijd is aangebroken om van start te gaan, zullen we ongeacht de oppositie ons plan ten uitvoer brengen, met de wetenschap dat het een succes wordt. We moesten rekening houden met het karma van het Menselijk Ras maar in deze eindtijden zal dat steeds verder afnemen. Na de diepten van duisternis te hebben doorleefd, zitten jullie nu in de lift omhoog en hebben jullie de lagere energieën opgeruimd die jullie tegenhielden. Het Licht is nu stevig op Aarde verankerd, en blijft met grote snelheid toenemen. Het is jullie bescherming, het is krachtig en de duisteren vrezen de gevolgen. Zij hebben jullie niet langer in hun macht, doordat jullie bewust zijn geworden van hun geheime plannen om jullie onder hun volledige controle te krijgen. Velen van jullie zijn onbevreesd geworden en dragen het Licht als jullie vlag van vrijheid. In grote getale bestrijden jullie de duisteren en zij weten dat hun spel voorbij is, en dat het hun tijd is zich over te geven. Wij werken daar nu aan, en zij moeten hoe dan ook hun macht aan Wezens van Licht afstaan.

Veel hoog ontwikkelde zielen hebben zich al bij jullie aangesloten en zijn doelbewust voor deze nabije periode geïncarneerd om naar voren te stappen en jullie verder naar Ascentie te leiden. Een aantal zijn heel bekend vanwege hun activiteiten en staan klaar om gezagsposities te vervullen die zeer binnenkort vrij komen. Onze bondgenoten hebben ons als ruggensteun, en de hogere spirituele raden die toezien op alle Lichtactiviteiten. De veranderingen zullen dan ook doorgaan, want we hebben een werkzame basis nodig die snel het goddelijk plan in werking zet waarna deze het overneemt. Tot nu toe waren jullie levens geordend en gecontroleerd om jullie van kennis over de aankomende Ascentie weg te houden. Jullie ontwaken wordt door de duisteren als een enorme klap voor hun ego beschouwd, voor hun ambities en voor hun bedoeling het Licht te verslaan. Het is erbarmelijk mislukt en ze halen uit als een gewond dier omdat hun levenskracht wegebt. Jullie moeten jullie magnifieke resultaten nog gaan waarderen, maar die zullen weldra zichtbaar worden als ons plan zich ontvouwt.

Als individu zien jullie slechts een heel klein deel van het plaatje, maar middels het Internet vindt er een prachtige uitwisseling van informatie plaats. Jullie zijn beter geïnformeerd dan ooit tevoren. Pas op voor opzettelijke pogingen de waarheid te verstoren, en laat iets los als het niet goed voelt. Dergelijke problemen zullen jullie niet ervaren als we eenmaal openlijk met jullie kunnen samenwerken, want we zullen er veel aandacht aan besteden ervoor te zorgen dat jullie volledig geïnformeerd zijn over wat er gebeurt. Er zullen geen geheimen zijn over de manier waarop we werken, en sommige van jullie zullen bij ons betrokken raken en er zullen teams worden gevormd. We zullen voor de vrijlating zorgen van die (Licht-)werkers die zijn opgesloten en echt door de duisteren gevangen zijn genomen, en op geheime locaties worden vastgehouden waar ze geïsoleerd van jullie maatschappij verblijven. Zij zullen veel te bieden hebben en blij zijn met het Licht samen te werken, voor het hoogste welzijn van iedereen.

Er is duidelijk niets mis met het werken voor jezelf, want je moet je eigen behoeften niet ontkennen, maar iedereen kan bijdragen aan het grote geheel. Het kan gedaan worden door vanuit medeleven te helpen de behoeften te verlichten van degenen die onder het bestaansminimum zitten om van dag tot dag te kunnen leven. Jullie hebben een wereld van overvloed waarin toch zoveel zielen lijden door tekorten aan voedsel, water en medicijnen. Gelukkig hebben jullie een aantal liefdadigheidsorganisaties die hulp bieden, en zelfs kleine bijdragen helpen. De omstandigheden op Aarde zijn een voortdurende uitdaging voor degenen die met magere rantsoenen en zonder gezondheidszorg proberen te overleven. In een zorgzame samenleving zou er ongeacht kleur of geloof voor hen worden gezorgd. Deze problemen zullen worden opgelost als wij jullie kunnen komen helpen, maar in de tussentijd gaat het lijden door en heeft het aandacht nodig. Help als je kan, en je zal het massabewustzijn verhogen en uiteindelijk zouden de problemen ophouden te bestaan. Voortdurend worden er lessen geleerd, en als jullie je inderdaad snel willen ontwikkelen, moet je naar de Aarde komen.

De cyclus komt misschien tot een einde maar biedt eindeloze mogelijkheden om te laten zien hoeveel jullie van jullie vele incarnaties hebben geleerd. Het leven is hectisch en gestrest omdat er vals werd gezongen, en de duisteren zijn daar voor een groot deel verantwoordelijk voor maar het verandert snel. Jullie van nature liefdevolle zelf is zich aan het manifesteren omdat er meer Licht in jullie lichaam wordt opgenomen. Het verhoogt jullie bewustzijnsniveaus en jullie worden meer jullie Goddelijke Zelf. Het wijzigt ook aspecten van jezelf die meer met de lagere trillingen zijn verbonden, omdat deze je niet langer bevredigen. Velen van jullie zullen weten wat ik bedoel, omdat jullie “smaak” in veel verschillende opzichten is veranderd. Muziek is een typisch voorbeeld omdat jullie sterker op zuivere tonen reageren en merken dat klassieke muziek meer voldoening geeft. Het is een feit dat er op dit moment meer mensen naar luisteren, en dat ze merken dat het beter met hun eigen energieën resoneert en vaak heel ontspannend is. In bepaalde gevallen kan het ook genezend zijn en zoals sommige van jullie weten, is geluid ook kleur, en beide staan bekend om hun genezende kwaliteiten. Als jullie trilling toeneemt is het alleen maar natuurlijk dat jullie corresponderende verheffende invloeden zoeken in veel andere facetten van jullie leven.

Wij zijn in deze prachtige periode van verandering allemaal samen, en door elkaar te helpen, zullen we des te sneller Een worden. De duisteren hebben hun idee van afscheiding vastgehouden, maar het lukt niet meer omdat het Licht mensen bij elkaar brengt. Zij beginnen meer het Licht in anderen te zien, in plaats van dat ze zich op de fysieke aspecten concentreren. Ze begrijpen dat we allen van dezelfde Bron afkomstig zijn, en dat onze fysieke vorm de vermomming is die we gebruiken om specifieke Rassen te ervaren. Overtuigingen kunnen verschillen maar daaronder zit een Goddelijke vonk die het Licht gloeiend houdt, en gewoon wacht om voor de Waarheid te worden gewekt. De sluier gaat omhoog en wij hebben ook een rol te vervullen in het voorlichten van jullie. Wij spreken tot jullie middels onze berichten, maar zeer binnenkort zullen we rechtstreeks tot jullie spreken en jullie zullen zeker weten wie jullie echt zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en binnenkort begint er een nieuw stadium van het werk van de Galactische Federatie. Net als jullie hebben wij gewacht op de tijd van her-eniging met jullie allemaal. We zullen het met jullie vieren, want het zal echt een groots gebeuren zijn.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


David Wilcock
David Wilcock komt naar Nederland! Bezoek hem op 2 juli in Amsterdam.

Het fenomeen David Wilcock ( www.divinecosmos.com ) combineert wetenschap, channeling en zijn vele readings en komt vanuit daar met een heldere visie voor de toekomst, met een knipoog naar 2012.

David Wilcock is een professionele docent, filmmaker en onderzoeker van oude beschavingen, het bewustzijn van wetenschap en de nieuwe paradigma's van materie en energie. David is ook co-auteur van de internationale bestseller, de reïncarnatie van Edgar Cayce, die de opmerkelijke overeenkomsten tussen David en Edgar aangeeft.
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.