Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, February 15, 2012

Mike Quinsey - SaLuSa, February 15, 2012


Gebeurtenissen op Aarde zijn zich zonder twijfel aan het versnellen en ofschoon slechts een klein aantal van jullie hier direct betrokken bij is, zullen jullie weten dat dit klopt. Enkele sleutelfiguren van het Licht hebben zich ingezet om een grotere stimulans te geven aan een aantal positieve gebeurtenissen waar jullie van gaan horen. Veel van hun resultaten werden verhinderd om in de media te worden weergegeven maar er komt een moment waarop dat niet meer mogelijk is. Zij hebben het donkere regime gedestabiliseerd, zodat het niet langer die mate van controle heeft dat het de uitkomst kan tegenhouden. Het zal leiden tot een overwinning voor het Licht en wanneer mensen er bewijs van zien, gaan de sluisdeuren open en wordt er meer succes geboekt. Wij zijn ons natuurlijk bewust van acties die worden ondernomen en wij helpen onze bondgenoten zoveel mogelijk om hun doelen te bereiken. De meeste van hen weten dat wij bij hen zijn en ze voortdurend beschermen, en dit geeft hen moed en vastberadenheid om dapper door te gaan. Dit is nodig omdat zij vaak onder bedreiging van hun leven hun werk doen.

Er is constant een aanhoudende stroom van energie die jullie bewustzijnsniveaus laat toenemen waardoor zij zich snel verheffen, en zo verspreidt zich het grote ontwaken. Onze wens is dat uiteindelijk iedere afzonderlijke ziel het punt bereikt waarop ze in staat is te ascenderen. Maar het is jullie eigen keuze en jullie mogen er zeker van zijn dat elke ziel die gereed is van nature ook zal willen ascenderen. Als er zorgen bestaan over geliefden die niet willen ascenderen, willen sommige misschien onmiddellijk terugkeren naar de lagere dimensies om hen van dienst te zijn. Dat is volstrekt acceptabel omdat jullie een vrije keuze hebben met betrekking tot jullie toekomst. Natuurlijk wordt dat pad en alle alternatieven wegen aan jullie uitgelegd maar uiteindelijk kiezen jullie zelf je bestemming. God heeft jullie een vrije wil gegeven en ontneemt jullie deze niet. Jullie kunnen verder in “voor- en tegenspoed” en het wordt wat jullie ervan maken.

Na Ascentie liggen er veel opties voor jullie open, en grote aantallen zullen zich aansluiten bij de Galactische Vloten. Voor sommige zal dit zijn waar jullie je echte familie ontmoeten, want de meeste leden blijven honderden jaren aan boord van Moederschepen en dit wordt dan hun natuurlijke thuis. In sommige gedeelten is maar weinig waaruit blijkt dat je op een Ruimtevaartuig zit en alles wordt voor jullie gecreëerd om je thuis te voelen. Het is niet als een militaire dienst maar meer ontspannend en ontworpen voor maximaal comfort en geluk. In feite wordt de wapenuitrusting louter vanuit een defensief karakter gebruikt, maar niet voor destructieve doeleinden tenzij het een laatste redmiddel is om aanvallen af te wenden. En zelfs dan verwijderen we levensvormen eerst zoals gebeurde toen jullie een shuttle onmiddellijk na de lancering verloren. Wij respecteren alle leven en hebben verschillende middelen om dat van onszelf te verdedigen, en wij kunnen indien nodig een beschermend schild om onze vloot plaatsen of een onzichtbare mantel. Eigenlijk zien jullie door dergelijke toepassingen niet de hele vloot die jullie luchten vult.

Beetje bij beetje worden jullie op onze samenkomst voorbereid en het zal plaatsvinden voordat jullie ascenderen maar het zal normaler worden na Ascentie. Eerst komen de benodigde veranderingen om jullie naar de hogere dimensie te lanceren waarmee het Gouden Tijdperk aanbreekt. Het kan duidelijk niet op Aarde beginnen voordat het van de lagere trillingen is gezuiverd, en dat omvat alle zielen die er in wensen te blijven zitten. Er wordt en is vele jaren lang veel werk verricht om ervoor te zorgen dat iedere ziel weet waar Ascentie over gaat. Dat is inclusief de gelegenheden waarbij jullie je Gidsen ontmoeten wanneer jullie je lichaam verlaten terwijl jullie fysieke lichaam slaapt. Jullie hoeven daar dus niet noodzakelijkerwijs bewust weet van te hebben maar onderbewust zullen jullie het beseffen.

We weten dat mensen zich zorgen maken over wat ze misschien achterlaten maar laat ons duidelijk maken dat alles wat jullie koesteren en liefhebben in de hogere trillingen kan worden gereproduceerd zodat jullie in feite helemaal niets verliezen. Huisdieren waar jullie een liefdesband mee hebben, zullen ook met jullie mee reizen maar krijgen een veel betere vorm en zullen telepathisch met jullie “praten”. Wanneer we jullie vertellen dat jullie nergens een gebrek aan zullen hebben, menen we dat, en eigenlijk zal datgene wat jullie opnieuw creëren verreweg superieur zijn aan wat jullie eerder hadden. Jullie meest welkome aanwinst zal een fysiek lichaam zijn dat niet veroudert of ziekte kent omdat het in zijn geperfectioneerde staat blijft. Jullie hebben zoveel te winnen dat het alle inspanningen of opofferingen meer dan waard is om er te komen. Deze periode waar jullie door heen gaan is zo belangrijk dat iedere ziel maximale ondersteuning en aanmoediging krijgt. Vergeet de oude garde en concentreer je op je toekomst want hun lot is verzegeld en voor jullie komt alles eraan.

Hoe wij zaken op Aarde dus zien, zouden we als hectisch willen omschrijven omdat veel Lichtwerkers een directe confrontatie hebben met de oude garde maar zij zullen er als overwinnaars uit tevoorschijn komen. Financiële kwesties lijken in een startpositie te zitten en we verwachten dat dit het gebied is waar de meeste vooruitgang wordt geboekt. We zien ook dat meer leden van de oude politieke kliek worden verwijderd en kijken ernaar uit dat dit ook geldt voor de kopstukken van de Illuminatie. De juridische benadering loopt en er wordt zeer binnenkort actie verwacht. Onthoud echter dat juridische zaken meestal vol vertragingen zitten en de oude garde is wat dit betreft heel sluw. Die vooruitgang kan op geen enkele manier voor onbeperkte tijd worden geblokkeerd, dus verwacht van deze situaties te leren.

Zoals we jullie eerder hebben verteld, komt er geen catastrofaal einde aan deze cyclus en komen er alleen relatief kleine verstoringen van fysieke aard. Weersveranderingen en vulkanische activiteiten zullen nadelige gevolgen hebben maar jullie zullen er voldoende voor worden gewaarschuwd. Wij zijn ook altijd situaties aan het kalmeren maar op hetzelfde moment moeten we Moeder Aarde verder laten gaan met haar reiniging. Jullie hebben de technologie om grote veranderingen te voorspellen en kunnen adequaat mensen waarschuwen die gevaar lopen. Het is echter in jullie eigen belang voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer jullie in gebieden zitten met een geschiedenis van regelmatige aardbevingen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik houd van iedere ziel op Aarde en ik wil jullie vertellen dat de nieuwe energieën die naar de Aarde komen voor veel zielen die alle veronderstelde bedreigingen van hun overtuigingen bevechten, een oproep zijn om wakker te worden. Het is gemakkelijker om mee te sjokken met datgene wat je gewend bent maar het is nu de tijd om avontuurlijk te zijn en over zelf opgelegde grenzen heen te stappen. Probeer te begrijpen wat er gebeurt en houd in gedachten dat Ascentie geen religieus gebeuren is maar een grote stap in jullie immer voortgaande spirituele evolutie. Ja, het heeft met God te maken, maar dat is ieders ware God waarbinnen jullie je eigen bestaan hebben. God is liefde en zelfs wanneer jullie het bestaan van God ontkennen wordt die liefde nooit ingetrokken. Zoals het vaak geciteerde gezegde luidt, “jullie zijn een Spiritueel Wezen met een fysieke ervaring”.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteShare |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.

Galactic Channelings

Create Your Badge