Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, June 10, 2011

SaLuSa, June 10, 2011

Als algemeen bekend wordt dat de cyclus van dualiteit wordt afgesloten en dat deze specifieke beschaving ten einde loopt, zijn er zeker mensen die de veranderingen afwijzen. Maar dat is ook te verwachten omdat er tenslotte van een zeker comfort wordt genoten, en niet op de laatste plaats van het familieleven wat velen koesteren en plezier van hebben. Het idee dat families uit elkaar zouden kunnen vallen, veroorzaakt begrijpelijkerwijs verdriet, dus de hele kwestie moet vanuit een ander perspectief worden bekeken. Het belangrijkste feit om in gedachten te houden is dat niet één persoon zijn of haar fysieke lichaam is. Ieder van jullie is een ziel die een incarnatie op zich heeft genomen, die normaal gesproken eindigt met het opgeven van het fysieke lichaam om naar de Astrale sferen terug te keren. Van daaruit konden jullie uiteindelijk over je toekomstige plannen beslissen om jullie evolutie voort te zetten. Wanneer jullie, zoals in het verleden, reïncarneerden, was het zeer waarschijnlijk met zielen die in ieder geval ten dele in staat waren om jullie levensplan te vervullen. Zij zijn misschien niet degenen die je al eerder kende, maar aan de andere kant neigen sommige zielen ernaar bij elkaar te blijven, en met name wanneer ze verlicht zijn geworden. Vaak is het met het doel anderen te dienen, zoals regelmatig in deze tijd van Ascentie is gebeurd.

Jullie zullen echter nooit contact verliezen met degenen waar jullie een liefdesband mee hebben, zelfs niet als er misschien een tijd is waarin jullie je eigen weg gaan. Dat is echt het punt, dat jullie werkelijke familie zoveel groter is dan jullie je voorstellen en denk eraan dat jullie banden hebben gehad in veel verschillende relaties. Jullie zijn niet altijd van hetzelfde geslacht, en met het doel ervaringen op te doen, vervullen jullie alle verschillende rollen. Op die manier behouden jullie de balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën. Het leidt allemaal naar evolutieniveaus waarin jullie goddelijker worden, en dat zou jullie niet moeten verbazen aangezien jullie in feite al goden zijn. Jullie keren terug naar een staat van zijn, die jullie al hebben ervaren en waar jullie eenvoudigweg van werden afgesneden omdat jullie daalden in jullie trilling.

Jullie hebben de diepten van de dualiteit gezien, en dat komt tot een einde omdat jullie huidige niveau van bewustzijn opnieuw heel snel toeneemt. Dualiteit is niet de plaats voor jullie, en het is niet in staat de hogere trilling vast te houden die naar de Aarde wordt gezonden. Dus Dierbaren, jullie stappen op het pad naar Ascentie ,wat als het ware als jullie ontsnappingsroute eruit is gepland. Begrijp goed dat als jullie deze mogelijkheid niet aangrijpen, jullie automatisch in de huidige dimensie blijven. Dat zal jullie keuze dan zijn want er is geen achterdeur, en het is zonneklaar dat jullie jezelf altijd op een niveau aantreffen dat in overeenstemming is met jullie stadium van evolutie. Jullie zouden je diep van binnen in geen geval gemakkelijk voelen, en jullie zullen worden aangetrokken door zielen met een vergelijkbare trilling.

Mensen moeten begrijpen waarom de veranderingen permanent zijn, en dat het geen bestraffing is door een of andere God die in jullie is teleurgesteld. God heeft volstrekt geen problemen met jullie keuzes voor ervaringen, behalve dat jullie verantwoordelijkheid dienen te aanvaarden voor handelingen die een andere ziel schaden. En zelfs dan beslissen jullie wat er nodig is om dergelijke neigingen te overwinnen, en vaak doorleven jullie dan meteen karmische gevolgen. Dat is met name van toepassing op jullie huidige leven omdat er nu weinig tijd is voor zielen om te reïncarneren, naast het behouden van een verbinding met bepaalde zielen waar zij bestemd zijn mee verder te gaan. Geloof ons dat jullie levens veel meer geordend zijn en met veel meer bedoelingen dan jullie veronderstellen. Het kan lijken dat gebeurtenissen bij toeval plaatsvinden maar als ze belangrijk zijn voor je groei, kan je er zeker van zijn dat ze van te voren zijn gepland. Daarom moeten jullie met het oog op het leren van alle voor jou bedoelde lessen zorgvuldig onderzoeken wat er gebeurt. Als jullie dat niet doen, zullen ze opnieuw voorbij komen tot je het wel doet.

Sommige mensen behandelen andere vormen van leven alsof ze allemaal stom zijn maar begrijp alsjeblieft dat alles een bewustzijnsniveau in ontwikkeling heeft. Dieren hebben gevoelens en zoeken bij jullie liefde en vriendelijkheid, en elke liefhebber van huisdieren weet dat ze er op reageren. Toch gebeuren er zoveel gruwelijkheden, en met name wanneer ze onderdeel zijn van de voedselketen. De groep zielen die er vaak bij zijn betrokken hebben ingestemd jullie op die manier van dienst te zijn, en het zou fijn zijn als jullie hun opoffering zouden begrijpen. Jullie zullen echter merken dat wanneer jullie eenmaal zijn geascendeerd er volstrekt andere relaties zijn en dat alle leven zich in Licht en Liefde beweegt, dat in overvloed aanwezig is in de hogere dimensies. Jullie zullen met dieren en andere levensvormen “praten” en er heerst absolute harmonie en geluk, omdat alles zich in staat van gelukzaligheid bevindt. De energie van Liefde is overal aanwezig en jullie zullen zeker een volstrekt nieuwe manier van zijn ervaren.

Zien jullie nu dat ongeacht wat jullie op Aarde hebben, het in betekenis zal verbleken ten opzichte van wat jullie in de nabije toekomst staat te wachten. Er is weinig of geen vergelijking mogelijk tussen wat jullie nu hebben en wat jullie kunnen verwachten. We vertrouwen er daarom op dat jullie begrijpen dat door alles achter je te laten, jullie ruimte maken voor een volledig nieuwe ervaring. Kijk naar ons als we eindelijk openlijk op de Aarde arriveren en luister naar onze woorden, voel onze trilling en jullie zullen zonder twijfel weten dat wij jullie toekomst zijn. Wij zijn geen vreemdelingen voor jullie, en zelfs in uiterlijk zijn veel van de beschavingen die jullie gaan ontmoeten vrijwel niet van jullie eigen soort te onderscheiden. Dat zou logisch zijn, want ook jullie zijn het product van een genetische constructie die duizenden jaren terug heeft plaatsgevonden. Wij zijn in feite de ontbrekende schakel die jullie evolutie, van wat jullie de primitieve mens noemen, naar een plotselinge versnelling heeft gebracht.

Wanneer we jullie allemaal toespreken als zijnde vertegenwoordigers van de Galactische Federatie, zullen we veel feiten over jullie verleden onthullen. De waarheid zal onweerlegbaar zijn omdat alles wat we openbaren door onweerlegbaar bewijs wordt ondersteund. We kunnen jullie gebeurtenissen uit het verleden “tonen” zoals ze hebben plaatsgevonden, en laten zien hoe jullie geschiedenis is gemanipuleerd en vervalst om jullie onder controle van de duisteren te houden. Het is om deze reden dat geen ziel die misdaden tegen de mensheid heeft begaan, ze kan ontkennen en waarom jullie het beste kan worden aangeraden gerechtigheid aan de hogere machten over te laten. Jullie verlaten de heel menselijke gevoelens om wraak te willen nemen, en jullie zouden, indien mogelijk, de behoefte aan compassie moeten onderkennen wanneer zielen ten prooi zijn gevallen aan de illusie van de duisternis.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik wil jullie laten weten dat er vanuit het hele Universum immense liefde naar jullie wordt gezonden.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Galactic Channelings

Create Your Badge