Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 9, 2011

SaLuSa, May 9, 2011

De veranderingen worden op veel verschillende niveaus steeds krachtiger en plotseling zijn veel aspecten van het gewone dagelijkse leven niet meer zo comfortabel als ze waren. Er is een gevoel van onveiligheid en onzekerheid, tenzij jullie degenen zijn die begrijpen dat ze middelen zijn om tot een einde te komen van de oude systemen. En hoewel het nog niet duidelijk is, luiden de veranderingen het begin van een nieuw tijdperk in dat de wensen van de mensen zal reflecteren. Macht zal niet langer in handen liggen van een aantal bevoorrechten, die de koers van de wereld voorschrijven. De Dictators en Tirannen die zich tegen verandering verzetten, zullen niet door kunnen gaan wanneer ze met de eisen van het volk worden geconfronteerd en moeten in sommige gevallen wellicht fysiek worden verwijderd. Ruimschoots voor Ascentie moeten er nieuwe benoemingen komen op alle terreinen van de politiek, zodat de juiste mensen met spiritueel inzicht jullie verder kunnen leiden. Het is in het verleden gebeurd, maar nooit in de mate die jullie gaan beleven. Jullie leiders moeten onberispelijk zijn en staan voor vrijheid en eerlijkheid, en een verlangen hebben om een dienaar van Liefde en Licht te zijn.

De Spirituele Hiërarchie is goed op de hoogte van jullie behoeften en heeft het voor de zielen die nodig zijn om jullie door Ascentie te krijgen, zo gepland dat zij er zijn wanneer jullie hen nodig hebben. Zij op hun beurt weten dat het hun bestemming is naar voren te stappen wanneer de gelegenheid zich voordoet, en die tijd nadert heel erg snel. Wees ervan overtuigd dat niets aan het toeval wordt overgelaten, maar dat er methodisch wordt gepland voor de allergrootste dag die jullie in dit leven gaan ervaren. Ascentie is binnen het immer-voortgaande proces een groot gebeuren, en zal een gigantische stap vooruit betekenen naar de hogere dimensies. Het is prachtig en heel bemoedigend om het Licht op de Aarde opgebouwd te zien worden. Het neemt voortdurend toe en brengt zielen met een vergelijkbaar verlangen bij elkaar, die een nieuwe Aarde wensen te creëren waarin geen donkere energieën zijn, en in plaats daarvan een soort hemels bestaan in schoonheid en harmonie. Door hun visie vast te houden, helpen zij het te manifesteren en het zal ruimschoots ieders dromen vervullen. Jullie kunnen in beide werelden een voet hebben, maar vroeg of laat gaan jullie een permanente overgang maken naar de nieuwe.

De druk die onze bondgenoten hebben uitgeoefend om disclosure naar buiten te brengen, levert resultaten op en wanneer de feiten eenmaal naar buiten beginnen te komen, zal het al snel een stortvloed van informatie worden. Na al deze tijd zijn de mensen klaar om de waarheid over ons te leren, al zullen de meer extreme incidenten en gebeurtenissen rond enkele onthullingen een behoorlijke schok veroorzaken. Deze zal ontstaan door te leren dat Buitenaardsen al zo’n 80 jaar in contact staan met jullie regeringen, en dat bekend is dat zij basissen hebben in de Aarde , als ook op de Maan en Mars. Terwijl men jullie anders deed geloven, verwijderde de NASA sporen van hun bestaan van foto- en filmmateriaal. Jullie werden met alle mogelijke middelen onwetend gehouden van onze aanwezigheid, en van elke andere beschaving die probeerde met jullie te communiceren. Natuurlijk hebben er individuele contacten plaatsgevonden, maar de duisteren hoopten dat zij grotendeels zouden worden genegeerd. Het is nog nooit een betere tijd geweest om met de waarheid naar buiten te komen, en wij werken met onze bondgenoten aan het herstellen van vrijheid van meningsuiting onder jullie journalisten en de nieuwsmedia.

Alles waar we nu over praten is met het oog op het voorbereiden van de weg voor onze aankomst op Aarde. Het zal de volgende stap zijn om jullie allemaal vooruit te krijgen zodat we door samen te werken kunnen beginnen met het herstel van de Aarde. Er is duidelijk zoveel werk te doen maar met onze technologieën kan het een eenvoudige taak worden. Maar onze eerste verantwoordelijkheid ligt bij jullie, en ervoor te zorgen dat degenen die op weg zijn naar Ascentie er veilig arriveren. We twijfelen er niet aan dat jullie volledig zullen zijn voorbereid en dat jullie bewustzijnsniveaus het vereiste niveau zullen hebben bereikt. Jullie ervaren geleidelijk nieuwe niveaus en inmiddels zullen een aantal van jullie dergelijke veranderingen in zichzelf kunnen bevestigen. Het komt met een groter begrip van het doel van het leven, en van de intelligentie die jullie de Schepper noemen, die bestaat in Al Dat Is.

De Galactische Federatie bestaat uit beschavingen die al lang zijn geascendeerd, en nu deel uitmaken van Liefde en Licht. Voor jullie zouden ze eruit zien als Goden, welke ze in één opzicht ook zijn, maar niet op de traditionele manier waarop ze vaak door jullie werden afgebeeld. Velen hebben een menselijke verschijning maar daar eindigt misschien de vergelijking, omdat zij de hogere energieën met zich meedragen die sterk voelbaar zijn wanneer je in hun aanwezigheid verblijft. Hun aanraking kan genezend zijn en hun woorden zo liefdevol en geruststellend, al worden zelden woorden gebruikt maar in plaats daarvan telepathische communicatie. Het is iets wat jullie ook uiteindelijk meester worden en vanwege de helderheid in expressie gaan gebruiken, in tegenstelling tot woorden die soms ontoereikend kunnen zijn. Als jullie inderdaad blijven stijgen in jullie bewustzijn, zullen jullie merken dat jullie telepathisch contact als een normale ontwikkeling gaan beschouwen. Jullie passen het al toe zonder het echt te beseffen, en beschouwen het bijvoorbeeld als vanzelfsprekend met jullie huisdieren. Zij begrijpen meestal veel meer dan jullie voor mogelijk houden, en jullie kunnen dit eenvoudig uittesten.

Wees bewust, en wees alert aangezien er nu veel gebeurt dat gerelateerd is aan Ascentie, en filter datgene eruit wat geen verband houdt met de toekomst. Degenen die niet meegaan zullen bijvoorbeeld in sommige gevallen twijfels verspreiden, of zelfs doelbewuste desinformatie. Jullie dienen aan je inzicht vast te houden over wat jij de komende maanden verwacht. Er zouden inmiddels verwachtingen moeten bestaan die de vereisten om Ascentie plaats te laten vinden, in vervulling laten gaan en deze komen voorbij. Het plan is al lange tijd actief aanwezig, maar het is nu pas dat de talrijke gebeurtenissen betekenis beginnen te krijgen. Kijk uit naar positieve bewegingen die nieuwe regeringen vorm geven, en merk die individuen op die de waarheid spreken. Alles wat minder is, zal niet goed “voelen” en dient terzijde te worden gezet.

Dierbaren, de eindtijden zijn echt onderweg, en als jullie je trilling verhogen, zullen jullie merken dat jullie veel gemakkelijker onderscheid kunnen maken tussen waarheid en onwaarheid. Jullie zullen niet worden geraakt door de negativiteit die nog steeds in overvloed op Aarde aanwezig is, en steviger verdergaan op jullie eigen pad naar Ascentie. Jullie hoeven niet terug te kijken, want weinig van wat nu bestaat, heeft een plaats in jullie toekomst. Wat wel een plaats heeft, zal naar een vorm worden opgetild die in harmonie is met de hogere trillingsniveaus.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij dat voor degenen die hun ogen en oren open hebben het bewijs zich opstapelt om te laten zien dat er een aantal positieve acties staan te gebeuren. Wij sluiten af door jullie onze Liefde en Licht te sturen om jullie op je weg te vergezellen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.