Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 9, 2012

Mike Quinsey - SaLuSa, January 9, 2012


De energieën rond de wereld blijven zich verder opbouwen en worden door het raster gedragen dat de Aarde omhoog tilt. Alles bereidt zich voor op de laatste stoot energie waarmee ze naar het nieuwe niveau van expressie wordt gelanceerd en uit de dualiteit. Het zal ook de beloften van een nieuw Tijdperk vervullen dat anders zal zijn dan alle eerdere ervaringen en het leidt echt tot een hemel op Aarde. Alleen degenen van jullie die hun trilling voldoende hebben verhoogd, zullen in staat zijn zich bij deze energieën aan te sluiten. Daar is de uitwerking van een waarheid in te vinden dat slechts degenen van het Licht in de nieuwe dimensie kunnen bestaan. De keuze is altijd aan jullie geweest maar hiermee komt ook de verantwoordelijkheid om je eigen weg naar Ascentie te banen. Jullie kunnen alle hulp en aanmoediging van de wereld krijgen maar alleen jijzelf kan de noodzakelijke stappen zetten om het te verwezenlijken.

Het is van weinig belang of je ascendeert of niet, in die zin dat alle zielen vooruitgang zullen blijven boeken. Alles gebeurt op zijn eigen juiste tijdstip en jullie moeten niet het gevoel hebben dat je onder druk wordt gezet om iets anders te doen dan je zelf zou willen. Jullie hebben een onbegrensde hoeveelheid tijd om je weg terug naar de hogere dimensies te vinden en er is altijd hulp aanwezig om een beroep op te doen. Feitelijk is jullie Hoger Zelf altijd bij jullie, al is het wel zo dat wanneer jullie je trilling erg verlagen, het daar niet altijd door heen kan komen om jullie te bereiken. Maar wanneer jullie eenmaal de intentie hebben om je te verheffen, wordt de verbinding sterker en gaat deze verder open. Jullie kunnen samenwerken als jullie je intuïtieve ingevingen opvolgen en deze zullen je stevig op het pad van Licht houden.

Als jullie eenmaal je leven beginnen te leiden met de intentie te ascenderen, zullen jullie ervaringen een nieuw pad volgen dat jullie in staat stelt ervan te genieten en op een vredige manier. Jullie banden met de lagere energieën zullen oplossen en jullie kunnen je leefgewoonten doorbreken door hen de energie te ontzeggen waarmee ze in stand werden gehouden. Jullie zijn onderweg naar een hoger bewustzijnsniveau en zullen met de komst van Ascentie een grote sprong vooruit maken. Het leven gaat door als een serie van opwaartse stappen omdat jullie je bewustzijn zelfs verder gaan uitbreiden om nooit meer opnieuw de gevoelens van afscheiding van de Bron te ervaren. Jullie worden Een met Al Dat Is en een co-creator samen met God.

Op dit moment wachten we echter allemaal op ontwikkelingen op Aarde om het proces naar veranderingen te vervolgen waarmee het vermogen van de donkere kliek wordt weggehaald om hun wil aan jullie op te leggen. De tussenliggende periode zal vrij chaotisch zijn totdat onze bondgenoten hun eigen beheer hebben gevestigd en de verschillende landen de veranderingen invoeren die duidelijk hun bereidheid aangeven deel uit te willen maken van het Nieuwe Tijdperk. Algemene overeenstemming is al tot stand gekomen omdat gezien wordt dat de wereld niet kan overleven, tenzij de Illuminatie worden verwijderd. Wij zijn de Toezichthouders en zullen nauwkeurig de reacties volgen om ervoor te zorgen dat beloften worden nageleefd. Alle handelingen dienen van nu af aan boven tafel te gebeuren en volstrekt eerlijk omdat een nieuwe manier van werken is geaccepteerd. Elk bedrog zal met gemak worden opgespoord en er is geen plaats voor iets anders dan het volledig na te leven. De bedoeling is dat alle veranderingen ten gunste van de Mensheid als een geheel komen en niet zoals voorheen alleen in het belang van enkele machtige landen.

We zijn dagelijks bezig met het uitvoeren van aanpassingen die we noodzakelijk achten en zijn daardoor gereed om binnen een minuut in actie te komen. Onze vloot is boven veel officiële organisaties gepositioneerd en zal daar volledig gehuld in onzichtbaarheid blijven. Op die manier zorgen we ervoor dat we volledig op de hoogte zijn van wat er door de donkere kliek wordt gepland en kunnen we elke poging tot bemoeienis met onze plannen ont-krachten. Vrije wil blijft op Aarde geldig maar er is een grens tot hoe ver het kan gaan. Jullie vrije wil dient gerespecteerd te worden maar ook het feit dat de veranderingen zijn voorgeschreven door autoriteiten die veel hoger zijn dan wat dan ook op Aarde. Niet alleen het Zonnestelsel maar het Universum wacht op de uitkomst van gebeurtenissen die zich erop afspelen. We gaan allemaal samen als Eenheid handelen wanneer Ascentie aan het einde van het jaar plaatsvindt, een monumentaal gebeuren dat zelfs door andere Universa met intense interesse wordt gevolgd.

Zoals jullie inmiddels weten bestaat er overal om jullie heen leven en jullie ontberen daarover kennis omdat de Aarde duizenden jaren lang in quarantaine heeft gezeten en contact met jullie heel beperkt was. En jullie zijn ook doelbewust misleid om te geloven dat jullie de enigste vorm van leven van jullie soort waren binnen jullie Universum. Terwijl bewijs van onze oude contacten nog steeds kan worden gevonden, wordt het grotendeels genegeerd omdat het niet binnen jullie geaccepteerde standpunten past. Er zijn bijvoorbeeld veel oude voorwerpen blootgelegd die expres voor jullie werden verborgen om jullie in onwetendheid te houden over ons bestaan. Verslagen van onze bezoeken aan de Aarde werden op vergelijkbare wijze genegeerd maar dat komt allemaal uit als de waarheid aan jullie bekend wordt gemaakt.

Open jullie hart en geest voor de grootse toekomst die op jullie wacht, waarin jullie Galactische Wezens worden die niet alleen hun eigen Universum bereizen maar ook andere, waar andere levensvormen bestaan dan die van jullie zelf. Jullie zullen nauwelijks op je eigen thuisplaneet willen blijven maar meer gewend raken aan het leven op de grootschalige Moederschepen die zelfvoorzienend zijn en alles hebben wat je mogelijk nodig zou kunnen hebben. Jullie aanwezigheid zal niet zozeer zijn in de hoedanigheid van iemand die een bepaalde opdracht uitvoert, maar meer het aanwenden van je eigen deskundigheid en vaardigheden in het belang van het team waar je toe behoort. Het leven is dan harmonieus en vervullend en we zouden zeggen, er is nooit een saai moment en je hoeft je nooit te vervelen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben altijd blij jullie vooruit te kunnen helpen met jullie inzichten over jullie leven op Aarde. Het staat bij sommigen bekend als een gevangenisplaneet en dat is precies wat het is. Jullie zijn duizenden jaren lang gevangen gehouden en de waarheid over jullie ware zelf werd voor jullie verborgen. Men liet jullie geloven dat jullie veel kleiner waren dan jullie in werkelijkheid zijn en jullie werden gebruikt om de belangen te dienen van degenen die de Aarde duizenden jaren lang hebben overheerst. Jullie worden je nu heel snel bewust van de waarheid en eisen volkomen terecht jullie soevereiniteit terug en deze zal aan jullie worden teruggegeven. Als ervaring heeft het jullie goed gediend omdat dit het snelste pad naar spirituele evolutie en inzicht is geweest. Onthoud dat welke indrukken jullie nu ook hebben, jullie de dualiteit met open ogen zijn ingegaan. Jullie accepteerden de uitdaging en wisten dat jullie er veilig uit zouden komen, en nu die tijd is aangebroken zullen jullie levens met Liefde en Licht worden gevuld.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteShare |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.