Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, October 7, 2011

Mike Quinsey - SaLuSa, October 7, 2011

Als jullie nog niet wisten dat de laatste dagen van de oude garde zijn aangebroken dan weet je het binnenkort want een aantal van onze activiteiten is het kortwieken van hun pogingen om aan justitie te ontsnappen, hetgeen waarschijnlijk algemeen bekend wordt. Wees ervan verzekerd dat wij in deze zaken de volledige controle bezitten en zij zullen zonder onze instemming nergens heen gaan. Het is niet dat ze ons om toestemming moeten vragen maar het is simpelweg dat we hun bedoelingen kennen en weten waar zij zich op elk moment bevinden en op die manier kunnen we zeker stellen dat ze geen ellende kunnen veroorzaken. Zoals jullie kunnen vermoeden, haalt het beest dat in de hoek is gedreven uit met totale minachting voor de gevolgen. Misschien zijn er wat kleinere incidenten maar onze voornaamste zorg is alle activiteiten te stoppen die op jullie zijn gericht.

Elk gezamenlijk project waar wij bij betrokken zijn bevindt zich op het punt dat het klaar is om van start te gaan en wij zullen ervoor zorgen dat wanneer we eenmaal het signaal krijgen om door te gaan, het hele mechanisme op zijn plaats springt. Veel van het grondwerk is door onze bondgenoten afgemaakt en wij zijn aanwezig om het te overzien. Er is werkelijk zoveel in het geheim gaande maar soms is de omvang van de operaties van die aard dat het moeilijk is alles te verbergen. Dat betekent dat jullie wat details ontdekken en misschien een goed idee hebben over de betekenis ervan. Jullie hebben je eigen betrouwbare bronnen die worden vertrouwd en zullen weten wie je kan geloven. Maar wanneer dingen eenmaal van start gaan zal er geen misverstand zijn waar het over gaat, want jullie hebben zo lang gewacht dat jullie inmiddels weten wat je kan verwachten.

Wat bemoedigend is voor ons is dat meer mensen over ons praten zonder zich belemmerd te voelen, want de dagen waarin jullie hiervoor belachelijk werden gemaakt zijn ver te zoeken. Er zijn nu intelligente discussies mogelijk omdat er zoveel informatie over ons beschikbaar is. We hebben inderdaad nauwelijks enige introductie nodig wanneer de tijd voor disclosure aanbreekt. We kijken er zo naar uit dat we bij jullie kunnen zijn en het wordt een tijd van grote feesten. Tenslotte gaan we veel zielen ontmoeten die ons al kennen maar hun banden met ons zijn vergeten. Velen zijn afkomstig van families uit onze Galactische Federatie en zijn in werkelijkheid Ruimte Wezens die op Aarde dienen.

Ascentie is niet een of andere toevallige gebeurtenis die zomaar zonder reden plaatsvindt. Het is duizenden jaren lang voorzien en gepland en zal een einde maken aan de dualiteit zoals jullie die hebben ervaren. Het bevat zo’n grootsheid dat het hele Universum toekijkt op jullie kleine Aarde. Zij zien een expressie van het Licht door de aanwezigheid van jullie dierbare zielen die hun ware zelf hebben gevonden, ondanks de enorme problemen die jullie hebben ervaren om uit de duisternis te stappen. Jullie kunnen languit staan om ons jullie te laten feliciteren met jullie prachtige resultaten. We zeggen dat niet om jullie ego’s te voeden maar om jullie bewust te maken van hoe groot jullie allemaal zijn en we omvatten zelfs degenen die nog steeds strijd aan het leveren zijn. Niemand van jullie is een mislukkeling en ieder krijgt een reddingslijn toegeworpen om jullie weer opnieuw op te halen. We houden zielsveel van jullie en zullen alles doen wat we kunnen om voor een gelukkige en vreugdevolle afsluiting te zorgen van jullie tijd in de lagere dimensies.

De financiële positie in jullie wereld blijft snel achteruit gaan en ofschoon we geen moeilijkheden voor jullie wensen, is de realiteit dat een ineenstorting noodzakelijk is om de implementatie van een nieuw veilig systeem door te laten breken. Zoals jullie zullen weten, hebben we deze gebeurtenis allang verwacht en is alles klaar om te worden ingevoerd. Het zal een nieuwe benadering zijn van een oud probleem dat jullie vele malen eerder heeft belaagd. De oude systemen die hebzucht toestonden zodat excessieve winsten konden floreren, hebben hun tijd gehad en de rijkdom van de wereld zal opnieuw worden verdeeld. De extremen die jullie hebben ervaren dienden om de welig tierende ziekte van excessen in geldzaken te illustreren, dat enorme rijkdom heeft opgeleverd voor de paar heersende bankfamilies. Dat zal allemaal voorgoed veranderen, en nooit meer zal het mogelijk zijn het geld van de mensen te plunderen. En aangezien er volledige wereldvrede komt samen met de veranderingen, zal de buitensporige verspilling in verband met oorlogen ook ophouden te bestaan.

Jullie Goddelijke Rechten geven jullie het recht op een vreedzaam, vervullend leven, waarin volop mogelijkheden aanwezig zijn om jullie vaardigheden en talenten op manieren te gebruiken die ten goede komen aan iedereen. Het belangrijkste is dat jullie ook de tijd zullen hebben om jullie bezigheden te beoefenen. Jullie waren niet bedoeld om slaven van jullie werk te zijn en dat zal overbodig worden als geavanceerde technologieën de plaats innemen van handwerklieden en supercomputers al het andere werk afhandelen. De binnenkort te verschijnen Stad van Licht in Sedona zal zo’n voorbeeld zijn van wat door methoden van de Nieuwe Tijd kan worden bereikt.

Droom je dromen over Utopia en richt je op het onverwachte want jullie zullen verbaasd staan over de enorme vooruitgang die plaats gaat vinden wanneer de Illuminatie en hun aanhangers van alle posities die hen gezag verleenden over jullie, zijn verwijderd. Maak je over geen enkel aspect van jullie huidige leven zorgen want de bedoeling is ze zo te verheffen dat jullie absoluut aan niets tekort komen. Geloof ons Dierbaren, de Schepper wenst dat jullie snel op een nieuw leven worden voorbereid waardoor jullie binnenkort je huidige ervaringen achter je kunnen laten. We wekken jullie om het hele plaatje te zien dat door de vele details die we geven wordt geschetst, zoals ook andere kanalen dat doen. Bewaar dergelijke beelden in je geestesoog en begin er naar te leven, en jullie zullen weldra de aard van de immense veranderingen begrijpen die zich al aan het manifesteren zijn.

Jullie zitten nu zo dicht tegen het jaar der jaren, 2012, aan en weet dat het van start moet gaan met een positief teken dat aangeeft waar het naar toe gaat. Tegen die tijd zullen de bewustzijnsniveaus weer opnieuw zijn gestegen en de lagere trillingen zullen steeds minder effect op jullie hebben. Jullie zullen sterk genoeg zijn om in je eigen Licht te lopen en ze te negeren want ze kunnen jullie niet raken als jullie zelf-beschermd zijn. Als beschaving hebben jullie het moeilijke onderdeel gedaan en hebben jullie je pad van Licht direct naar Ascentie gecreëerd. Elke dag wordt het versterkt door de kolossale instroom van Licht die naar jullie toekomt vanuit alle hoeken van het Universum. Jullie gaan dus binnenkort volledig gereed het Nieuwe Jaar in voor de laatste voorbereidingen, zodat het succesvol bereiken van Ascentie te zien zal zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel dat onze missie gedurende vele jaren van contact met jullie heeft bewezen zeer succesvol te zijn geweest. Wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor jullie ontwaken maar zijn toch trots dat we met jullie succes zijn verbonden.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.