Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, October 7, 2009

SaLuSa, October 7, 2009

We zijn er weer, niet dat we ooit weg waren, maar we realiseren ons hoe verheffend velen van jullie onze boodschappen vinden. Het doel is natuurlijk jullie voor te bereiden op First Contact en jullie te inspireren je eigen weg te vinden die je naar Ascentie brengt. Door succesvol jullie vibraties te verhogen, betreden jullie een hogere staat van bewustzijn en geleidelijk laten jullie het oude achter je dat je inzicht heeft verduisterd. De taken die voor jullie zijn geplaatst, bevinden zich binnen jullie vermogen en nadat jullie je intentie hebben duidelijk gemaakt om je te verheffen, wordt er veel hulp geboden. Dat is de schoonheid van de Spirituele structuur die zich, op het moment dat jullie de beslissing nemen om je op een doelbewuste manier te ontwikkelen, met jullie verbindt. Het is een prachtig gezicht om de gebieden van Licht op Aarde te zien, waarvan de schoonheid nog steeds toeneemt omdat zij zich er verder over uitspreidt.

Jullie collectieve Lichtvibraties hebben het effect het vermogen van de Duisteren te verzwakken om jullie te controleren. In reactie hierop wenden zij zich tot Draconische maatregelen om te verhinderen dat jullie je uit hun greep bevrijden. Hun plannen om jullie vrijheid te beknotten gaan door totdat de laatste gebeurtenis tot totale slavernij leidt. Dierbaren, wees niet overmatig bezorgd want jullie zullen nooit volledig worden onderworpen en naarmate hun daden misdadiger worden, worden hun ware bedoelingen des te duidelijker. De waarheid over veel geheime operaties die hebben plaatsgevonden komt al naar buiten. Het bewijs stapelt zich op en zeer spoedig zullen de leiders van de Illuminatie ter verantwoording worden geroepen voor hun misdaden tegen de Mensheid. Zij kunnen het Licht dat dagelijks in intensiteit toeneemt, niet verslaan, hoezeer ze het ook zullen proberen. Het is voor de dienaren van de duisternis een kritieke tijd omdat er onder hen verwarring heerst en minder enthousiasme voor de uit te voeren taken. Het was bekend dat er een situatie kon ontstaan waarbij ze de wapens op hun eigen soort moesten richten en voor velen is dit onacceptabel. Het is een voorbeeld van hoe het Licht het bewustzijn van de mensen bereikt en hen wakker maakt voor hoe ze zijn gebruikt.

Recht en Gezag hebben in elke beschaving hun plaats maar het wordt misbruikt wanneer het zich keert tegen degenen die het zou moeten dienen. Jullie, de mensen, hebben een immense macht als jullie maar samen zouden komen voor een gemeenschappelijk doel. Veel stemmen spreken zich uit over wat er zich voor jullie eigen ogen afspeelt maar velen wenden ook nog steeds hun gezicht af alsof ze er niet bij willen worden betrokken. Dierbaren, jullie eigen toekomst staat op het spel en jullie daden bepalen of het al of niet een gemakkelijke rit wordt naar Ascentie, of dat het er één wordt met aanhoudende conflicten. Wij leveren ons aandeel maar we hebben jullie steun nodig totdat we rechtstreeks naar de Aarde kunnen komen. Organiseer jullie zelf en wees voorbereid om te helpen zodra de eerste bekendmakingen komen die een grote ommekeer in jullie bestemming aangeven. Dat zal spoedig gebeuren en dan zullen degenen onder jullie met voorafgaande kennis een belangrijke rol spelen om de waarheid wijd en zijd te verspreiden. Velen leiden hun leven nog in volstrekte onwetendheid omtrent de waarheid over hun zelf en ook over wat er om hen heen gaande is. Lichtwerkers hebben een belangrijke rol te vervullen en zonder uitzondering zijn ze naar de Aarde gekomen om anderen te dienen in zo’n belangrijke tijd.

Kijk naar binnen en je zult je eigen redenen vinden om hier in deze grootse tijd op Aarde te zijn. We weten dat velen van jullie dienstbaar willen zijn maar geen uitweg vinden voor hun wensen. We willen jullie de suggestie doen bewust te zijn van alle kansen die op je pad komen die je wens kunnen vervullen. Vertrouw erop dat op de een of andere manier de Spirit je zal bereiken en onthoud dat jullie Gidsen hebben die hun best doen om jullie inspanningen de goede kant op te leiden. Is het vreemd voor jullie dat de uitkomst van deze cyclus al bekend is, omdat “Alles zich in het Nu bevindt” en dat dat vrij helder vanuit onze sferen kan worden gezien? Het was zelfs toen jullie voor de eerste keer naar de Aarde kwamen bekend dat de cyclus zou worden voltooid met jullie succesvolle Ascentie. De kracht achter deze gebeurtenissen is de Schepper en hoewel de vrije wil nog steeds werkzaam is, zijn sommige gebeurtenissen voor-bestemd. Jullie zijn niet een of andere verzameling kwaadaardige zielen die worden bestraft; jullie zijn echt schitterende zielen van Licht die de hogere dimensies hebben verlaten om de dualiteit te ervaren. Jullie zijn elke gemaakte inspanning waard om zo veel mogelijk zielen te verheffen.

Wat is ervaring meer dan het kiezen van een pad, één dat je naar situaties voert die je vermogen uitdaagt om eruit te komen? De dualiteit is een taaie opdracht geweest maar jullie wens om het te ervaren werd gemotiveerd door jullie bedoeling om je opnieuw te verheffen door middel van jullie eigen inspanningen. Jullie zijn als elke andere ziel en hebben de aangeboren drang om je hoger en hoger te ontwikkelen en zelfs de laagste van de lageren is dit niet volledig kwijt. De Schepper heeft jullie niet tot de cyclus van dualiteit gedwongen want jullie gingen graag vrijwillig, wetende dat jullie op een dag zouden terugkeren naar jullie thuis in de hogere dimensies. Als jullie slechts een glimp zouden kunnen werpen op dergelijke sferen, zouden jullie het restant van jullie tijd in een vreugdevolle staat doorbrengen, zonder de toekomst te vrezen die zich voor jullie opent. Verre van dat, jullie zouden euforisch zijn en zonder twijfel weten dat het goddelijk is verordend en dat geen sterveling jullie voltooiing kan verhinderen.

Terugkerend bij Aardse zaken moeten we zeggen dat we opzettelijk onze vloot frequenter laten zien. Het maakt deel uit van een vriendelijk proces om mensen uit hun staat van ontkenning te krijgen met betrekking tot ons. Het is veel beter op dit moment onze aanwezigheid als goedaardige Wezens te aanvaarden dan te lijden onder de schok om overtuigingen los te moeten laten die uiteenspatten wanneer wij op Aarde arriveren. Wij zijn jullie familie en het is tijd dat we komen om elkaar te leren kennen, en het is niet het forceren van de kwestie omdat we ons gedurende 60 jaar rustig bekend hebben gemaakt. Het wachten is voor ons bijna voorbij en als jullie leiders niet akkoord gaan met onze landing dan is er een uiterste datum waarop we hoe dan ook moeten komen. Jullie hebben duidelijk gemaakt dat we welkom zijn en het zijn jullie wensen die tellen en we laten anderen onze weg niet blokkeren.

Ik ben SaLuSa van Sirius en we hebben gemengde bemanningsleden in de Galactische Federatie. Onze levens worden aan boord van onze Moederschepen doorgebracht die soms zo groot zijn als jullie steden, jullie zouden je niet realiseren dat een dergelijk compleet bestaan mogelijk is. Er komt een tijd waarin jullie naar onze schepen komen en zullen zien dat alles wordt nagemaakt wat je mogelijk aan land zou kunnen aantreffen. In feite is elk mogelijk gemak dat je voor je comfort zou kunnen wensen aanwezig. Het Universum is onze speelplaats die ons vele avonturen biedt maar het is allemaal met een doel zodat we anderen kunnen dienen die zich net als jullie in de lagere vibraties ontwikkelen. We handelen uit liefde voor al het leven en we krijgen nooit genoeg van onze verantwoordelijkheden.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.