Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 7, 2011

SaLuSa, March 7, 2011

Hoeveel een ziel waard is, wordt bepaald door de mate waarin die ziel haar liefde kan delen. Liefde is de motivatie achter alle daden uit vriendelijkheid waar niets voor teruggevraagd wordt. Maar alles wat iemand geeft, wordt door de Wet van Aantrekkingskracht teruggegeven. Op een moment waarop de behoeften van anderen zich opstapelen, is de aanwezigheid van degenen van het Licht een zegening, en degenen die dienstbaar willen zijn, zullen daar volop gelegenheid voor vinden. Onze lezing van de situatie is dat er nu veel meer van zulke bereidwillige mensen zijn, dan bij elke eerdere gelegenheid de afgelopen tijd. De Eenheid van alle zielen wordt erkend, en wanneer de verschillen in politiek en religie worden overbrugd, ontstaat er een grote samenwerking die jullie beschaving in eenheid vooruit leidt, om vanuit een gemeenschappelijk doel harmonie en evenwicht op de Aarde te herstellen.

Laat niemand eraan twijfelen dat de Mens op weg is naar grootschalige veranderingen, en zij zullen de oplossingen leveren voor de huidige problemen. Te lange tijd werden jullie zonder gekheid afgeremd om de status-quo te behouden, zodat de Illuminatie van jullie ondergang konden profiteren. Maar zij konden niet gaan slagen in hun plan voor totale dominantie, omdat het Licht langzaam terrein had gewonnen en hun activiteiten vrijwel tot stoppen bracht. Wij van de Galactische Federatie hebben hen duidelijk de omvang van onze technologische capaciteiten getoond om hun pogingen, om de koers van Ascentie te verstoren, aan te pakken. Met nog veel meer tot onze beschikking is er niets wat zij kunnen doen, wat onze capaciteiten om het af te handelen te boven gaat. Jullie zijn daarom veilig voor wereldwijde vernietiging, en samen met Moeder Aarde gaan jullie je bestemming bereiken. Het is onze plicht erop toe te zien dat zoveel mogelijk zielen ontwaken, en dat hen hierna alle mogelijke hulp wordt gegeven om hun weg naar Ascentie te vinden.

Het duurt nou niet lang meer voordat dingen echt op gang komen, en er wacht jullie een opwindende tijd die gepaard gaat met vrolijkheid en plezier. Onder jullie zijn mensen die problemen ondervinden, maar los van het probleem, zijn de oplossingen al bekend. Jullie zullen heel verbaasd zijn hoe snel een eerlijk en acceptabel leven voor alle inwoners van de Aarde zal worden ingesteld. Jullie behoeften zijn talrijk, maar ze zullen door het plan worden gedekt dat al is ontworpen. Het zal jullie allemaal op de eindtijd voorbereiden, en jullie zullen op het juiste moment klaar zijn om als Wezens van een hoger bewustzijnsniveau te ascenderen. Sommige van jullie hebben al het begin van dergelijke veranderingen in zichzelf opgemerkt, en deze blijven toenemen totdat jullie uiteindelijk volledig bewustzijn bereiken. Dat is een vereiste voor iedere ziel die ernaar streeft verder te gaan naar de hogere dimensies. Wat voor jullie allemaal een geruststelling is, is dat zoveel grote zielen met ons mee doen in dit grote avontuur. Als het gepaste moment, na de totstandkoming van First Contact, arriveert, zal de weg voor hen vrij zijn om zich onder jullie te begeven. Over het algemeen zullen het vertrouwde namen zijn die keer op keer in de geschiedenis zijn verschenen.

De ervaring die jullie doormaken is onbetaalbaar, als jullie bedenken hoe uniek ze is. Jullie zijn bevoorrecht incarnatie in deze periode te hebben geaccepteerd, en als jullie er anders over denken, onthoud dan alsjeblieft dat jullie exact wisten wat je te wachten stond, voor je eraan begon. Jullie zijn degenen die sterk zijn in voornemens en intentie, en in werkelijkheid hebben jullie voldoende ervaring om alle hindernissen en uitdagingen te overwinnen. Het waardevolle voor jullie is dat jullie je bewustzijn in zo’n korte tijd heel drastisch hebben verhoogd, en dat zal jullie tijdens de komende periode goed van pas komen. Het is waar jullie gedurende vele, vele levens voor hebben gewerkt, en het doet niet ter zake of jullie soms zijn bezweken voor de aantrekkingskracht van de lagere vibraties. Wanneer jullie eenmaal het pad van Licht hebben gekozen, worden jullie geholpen oud karma op te lossen, en uiteindelijk worden oude kwesties opgeruimd middels de Wet van Genade. De Schepper wenst de uiteindelijke terugkeer van alle zielen, en hun dienstbaarheid aan het Licht zal betekenen dat er veel ervaring is opgedaan. Het gaat nooit verloren en kan anderen helpen die ook hun bewustzijn proberen te verhogen.

Financiële veranderingen worden besproken, en zij zullen plaatsvinden en op die manier een nieuwe instorting voorkomen als gevolg van hebzucht en onaanvaardbare handelspraktijken. Kleinschaligheid wordt mooi, en zorgt ervoor dat de geldverstrekkers nooit meer opnieuw de macht krijgen om jullie levens te vernielen. In feite zullen dergelijke veranderingen, zoals velen van jullie al weten, gepaard gaan met een volledig nieuwe structuur. Monopolie Geld, zoals jullie het noemen, wordt niet toegelaten en in de toekomst wordt het door edele metalen gedekt. Velen kennen deze regeling als NESARA en het maakt nu deel uit van de nieuwe financiële organisatie, die erop wacht geïntroduceerd te worden. Het grootste voordeel voor iedereen zal de schuldkwijtschelding zijn waarmee de problemen en zorgen van zoveel mensen worden opgelost. Oneerlijk geïnde belastingen zullen worden terugbetaald, en een nieuw systeem zal ervoor zorgen dat het niet opnieuw kan gebeuren. Rijkdom zal worden verspreid zodat economieën snel kunnen herstellen, en armoede kan worden overwonnen waar het leed berokkende en allerlei soorten aandoeningen. Aanzienlijke aantallen liefdevolle zielen zijn klaar om hun tijd aan dergelijke projecten te spenderen, en het is nog een andere manier om mensen bij elkaar te brengen. Het Menselijk Ras is goedaardig van karakter, en het zijn slechts de duisteren die jullie van elkaar hebben gescheiden. Zij hebben de een tegen de ander opgezet, door het gebruik van verraderlijke tactieken om haat en verdeeldheid te stimuleren.

Heb geen angst Dierbaren, alles zal weldra veranderen waardoor jullie allemaal de gelegenheid krijgen om opnieuw te beginnen, en vreugde en geluk in jullie leven komt zoals het altijd had kunnen zijn. Wanneer jullie ascenderen gaan er slechts zielen met jullie mee die hun trilling tot het noodzakelijke niveau hebben verhoogd. Dat is de wet, waarmee de harmonie en balans wordt gegarandeerd die een kenmerk is van de hogere dimensies. Het is een kwestie van vrije wil, maar niemand is automatisch van ascenderen verzekerd tenzij zij het vereiste niveau al hebben bereikt. Als jullie al besloten hebben dat je wilt ascenderen, zal je het vrijwel zeker bereiken, maar houd je aandacht te allen tijde op je doel gericht. Jullie zullen merken, tenzij jullie een bewuste keuze maken eruit te stappen, dat jullie in toenemende mate beseffen wat er nodig is om te slagen. Jullie Gidsen zullen zeker met je werken, dus volg wat je in dat verband geïnspireerd wordt te doen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertel jullie dat wij met elke stap die we dichter bij Disclosure komen, drukker worden. Het is een uiterst belangrijke stap vooruit, die tal van andere mogelijkheden voor ons gaat openen. Het zal de deksel afhalen van zoveel dat voor jullie werd verborgen, in het bijzonder betreffende Buitenaards contact, hetgeen gedurende vele honderden jaren heeft plaatsgevonden. Het is tijd dat de waarheid naar buiten komt, en het zal tegelijkertijd zowel verrassend als schokkend zijn.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.