Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, February 3, 2010

SaLuSa, February 3, 2010

Nu zo velen van jullie zijn verlicht, hebben jullie moeite om te begrijpen hoe andere mensen zich voelen. Zonder enig doel of geloof in de toekomst is er weinig om tegemoet te zien, behalve verwarring. De wereld is zeker in beroering en in weerwil van wat er gebeurt, begrijpen mensen het gegeven dat zij er een stem in hebben. Wanneer voldoende van jullie langs dezelfde lijnen beginnen te denken, genereren jullie een kracht die jullie wensen zal manifesteren. We merken dat jullie het beu zijn alle oude redenen gepresenteerd te krijgen voor het controleren en onderdrukken van jullie vrijheid. Jullie zijn het ook beu verteld te worden voorbereid te moeten zijn voor de oorlog en de strijd tegen het terrorisme, tegen hoge kosten voor jullie allemaal. Natuurlijk is het verstandig voorbereid te zijn op een bedreiging tegen jullie maar jullie mogen je afvragen wat op de eerste plaats de oorzaak was.

De Illuminatie hebben vele jaren hun macht aangewend om aangelegenheden van andere landen te manipuleren. Het gebeurde door middel van geheime acties opdat de invloed ervan veranderingen tot stand bracht die gunstig voor hen waren. De bevolking, die re-ageerde tegen dergelijke onwettige acties en tussenkomst in hun soevereiniteit, kende de waarheid. We vragen jullie Dierbaren, wie veroorzaakte op de eerste plaats een opstand? Velen van jullie begrijpen dergelijke situaties en jullie kijken uit naar een leider die aandacht schenkt aan jullie verlangen naar vrede met alle landen. We vertellen opnieuw dat jullie een schitterende ziel hebben, Barack Obama genaamd, en hij is helder van geest over wat hij wil doen als hij de gelegenheid krijgt. Met jullie aanhoudende steun zal hij mensen tot actie aansporen en de weg banen naar een vreedzame wereld.

We zeggen het niet lichtvaardig maar kijken naar jullie geschiedenis is het verhaal van de ene na de andere oorlog, een massale hoeveelheid vernietiging en de tol van enorme hoeveelheden slachtoffers; het is voor ons een wonder dat jullie het Licht konden herstellen. Er lag natuurlijk een goddelijk plan om jullie te verheffen en geleidelijk is het bewustwordingsproces resultaten op gaan leveren. Jullie hebben een stadium bereikt waarin er geen weg terug meer is en het is slechts een kwestie van tijd voordat iedereen dramatische veranderingen zal zien die tot een nieuwe toekomst leiden. Wij zullen er een integraal onderdeel van zijn omdat er zoveel werk moet worden verzet om een Nieuw Tijdperk te vestigen dat jullie tot aan Ascentie brengt.

De volledige her-structurering van jullie planeet en de formatie van een samenleving die op keuzevrijheid is gebaseerd, is een formidabele uitdaging maar we zijn goed uitgerust om dat binnen het gegeven tijdsbestek te bereiken. Geen enkele verandering is zonder enige mate van ongemak maar jullie zullen goed geïnformeerd blijven over wat er plaatsvindt. Aan communicatie zal direct aandacht worden gegeven en de technologische ontwikkelingen die wij meebrengen zullen garanderen dat jullie geen contact verliezen met familie en vrienden. Gemakkelijk reizen staat ook hoog op onze lijst want het gebruik van vervuilende auto’s en andere transportmiddelen zal uiteindelijk verdwijnen. Wees gerustgesteld dat efficiënte niet-vervuilende machines hen zullen vervangen en samen met de reiniging van jullie atmosfeer zullen jullie binnenkort schone lucht inademen. Giftige verontreiniging heeft zowel land als zee aangetast wat een groot probleem is maar we zijn meer dan opgewassen tegen de taak.

Kijk met vreugde in jullie hart naar de toekomst want die is welkom en wenselijk, zo niet essentieel voor jullie evolutie. De ervaringen in de dualiteit leveren jullie allemaal veel op en het zal jullie goed van pas komen in jullie toekomstige levens waarin jullie anderen van dienst zijn. Wanneer deze periode eenmaal voorbij is, blijven jullie achter met goede herinneringen aan de ervaringen die jullie vooruit hebben geholpen. Het pad naar Ascentie staat op het punt van een doorbraak en jullie zullen deze cyclus als een tevreden mens achter je laten. Jullie zijn grote spirituele strijders maar hebben weinig idee over hoe magnifiek jullie echt zijn en jullie worden erg bewonderd voor jullie moed de uitdaging van dualiteit te hebben geaccepteerd. Jullie thuis is in de hogere dimensies en we merken dat jullie de waarheid over deze bewering beginnen te realiseren. Jullie tijd op Aarde heeft jullie alle soorten ervaringen gegeven en jullie zullen met veel prachtige herinneringen aan liefdevolle spirituele metgezellen de huidige dimensie voor een hogere verlaten. Jullie zullen echt weer degenen ontmoeten die je na staan en met wie jullie een liefdesband hebben.

De energie van Liefde en Licht brengt veel mensen in actie en de machtshebbers worden in toenemende mate onder druk gezet naar hen te luisteren. Het was niet alleen in autoritaire landen dat meningen werden genegeerd maar het wordt steeds moeilijker hier mee door te gaan. Ze weten dat mensen de macht hebben veranderingen in gang te zetten en vrezen een opstand die hen zou onttronen. Dit wetende, moedigen we onze bondgenoten aan groepen te vormen die een dergelijke macht kunnen uitoefenen en langzaam maar zeker oogst het succes. De gecombineerde bewegingen van velen zullen hen van hun macht ontdoen, tenzij ze hun beleid veranderen.

Jullie horen over geheime operaties maar het is slechts het topje van de ijsberg en ze worden in de VS voortgezet omdat jullie President Obama niet gerechtigd is tot kennis hierover. De Illuminatie hebben lange tijd niet alleen gedicteerd wat er in de VS gebeurt maar ook in de meeste andere landen in de wereld. Zij doen dit met alle beschikbare middelen en omkoping en chantage wordt vaak gebruikt. Enkele van de rijkste families zijn de kracht achter hen en zij hebben de middelen om hun geheime operaties te bekostigen zonder dat de overheid zich hier bewust van is. Jullie begrijpen nu hoe breed en ingrijpend veranderingen moeten zijn en een nieuwe financiële structuur zal helpen de machtsbalans te veranderen. Waar criminele activiteiten hebben plaatsgevonden zullen de betrokkenen zich ook moeten verantwoorden voor wat ze hebben gedaan en zij zullen worden verwijderd.

Dierbaren, alle aspecten van de noodzakelijke veranderingen zijn zorgvuldig bestudeerd. Het uiteindelijke plan is compleet en zal elk probleem behandelen dat jullie vrijheid in de weg staat. Die vrijheid zal worden hersteld en zal het startschot zijn om alle soorten mensen bij elkaar te laten komen. Uiteindelijk zijn jullie Eén in het afleggen van dezelfde reis en jullie ervaringen zullen gelukkiger zijn als jullie dit in volledige harmonie doen met elkaar. Jullie vragen je af hoe het gaat met degenen die geen wens hebben om te ascenderen en als dat hun keuze is, zullen ze niet tot iets anders worden gedwongen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij deze mogelijkheden te hebben om jullie te vertellen over de plannen voor jullie toekomst. Jullie weten al zoveel over ons, maar zoals jullie zeggen, “zien is geloven”, en spoedig krijgen jullie die kans. Wij kijken zo uit naar dat moment en we weten dat jullie al net zo opgewonden zijn als wij over dat vooruitzicht.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.