Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, November 2, 2009

SaLuSa, November 2, 2009

Bij velen van jullie die het pad naar Ascentie hebben gevolgd, heerst er een gevoel van opluchting. Jullie zijn je ervan bewust geworden dat er los van welke persoonlijke overtuigingen jullie ook hebben hoé het zal gebeuren, er een punt is waarop wij van de Galactische Federatie volledig in jullie leven moeten komen. Het is nu een behoorlijke tijd bekend en het podium is stapsgewijs opgebouwd voor een open contact. Dat is slechts het begin van nog veel meer wat moet garanderen dat het doel van onze aanwezigheid volledig wordt begrepen. Velen weten al wat er staat gepland maar het enorme aantal mensen met weinig of geen kennis dient vriendelijk geïnformeerd te worden over wat komen gaat. Jullie levens hebben al zoveel verstoringen gekend dat onze intenties en de autoriteit waarmee we komen duidelijk moet worden vastgesteld. Wat jullie persoonlijke overtuiging ook moge zijn, diegenen die in een god geloven, zouden in staat moeten zijn om het idee van de Schepper te accepteren als zijnde de ultieme intelligentie achter alles dat bestaat. Zelfs degenen die een dergelijke mogelijkheid hebben ontkend, zullen het naar onze mening gemakkelijker vinden te accepteren dan degenen met een serie rigide overtuigingen. De reden is dat de Schepper niet aan één of andere religieuze organisatie is verbonden en simpelweg staat voor alles dat de Waarheid is.

Wij zijn degenen die jullie zijn voor gegaan en komen terug om jullie in alles te verlichten en wij vertegenwoordigen evolutiestadia die jullie met Ascentie gaan bereiken. Overdenk wat ons drijft om jullie in deze tijd te dienen, want dat is zeker niet voor het gewin, behalve voor de bevrediging van het goed uitvoeren van een opdracht. Wij zijn de vertegenwoordigers van de Schepper die het plan uitvoeren voor jullie bevrijding van de duistere Wezens. Hun tijd als dominante macht is met het sluiten van de cyclus van dualiteit tot een einde gekomen. Als er geen macht ten goede bestond, zouden jullie zonder verlichting door blijven leven onder chaotische omstandigheden. Het Goddelijk Plan is perfect en laat jullie ervaringen opdoen in de dualiteit terwijl het op hetzelfde moment het vermogen ervan beperkt om jullie volledig te overweldigen. Onderbewust wisten jullie dat het zo zou zijn omdat jullie met het plan akkoord gingen toen jullie voor de eerste keer vrijwillig deelnamen aan de ervaring. Jullie zouden naar de reden kunnen vragen waarom jullie bereid waren een dergelijke dramatische verandering te ondergaan, vanuit het vredige en gelukkige bestaan dat jullie achterlieten in de hogere sferen. Het is Dierbaren om de drijvende kracht in jullie zelf te bevredigen, die jullie voor altijd voort stuwt, terug naar de Bron van Al Dat Is.

Wat we jullie vertellen is slechts een fractie van wat we aan jullie hebben over te dragen. De Waarheid moet aan ieder van jullie bekend worden gemaakt, als jullie de kans krijgen om een wel geïnformeerde keuze te maken of je wel of niet het pad van Licht gaat volgen. Vrije wil is jullie kostbaarste bezit en we komen niet om jullie over te halen iets anders te doen dan wat jullie eigen keuze is. Het vindt echter plaats binnen de Wetten van het Universum en in overeenstemming met jullie vibratie zullen jullie jezelf exact op het niveau aantreffen dat je toekomt. Jullie zullen nu begrijpen dat wanneer Ascentie plaatsvindt, dit slechts voor diegenen is die hun vibraties voldoende hebben verhoogd om er deel van uit te kunnen maken. Niet elke cyclus eindigt op deze manier maar deze vormt het einde van een zonnecyclus die jullie naar een nieuwe vibratie brengt. Omdat het universeel van aard is, betekent het dat alles in jullie Universum moet veranderen, en dat beïnvloedt iedere en elke planeet, de satellieten ervan, hun manen en de Zon.

De voorbereiding op de grote veranderingen zijn al zo’n lange tijd gaande, en dat niet in het minst om jullie bewust te maken zodat jullie klaar zijn om de prachtige verheffing te accepteren die jullie verder voert naar Ascentie. Jullie zullen opmerken dat er zoveel nadruk wordt gelegd op dit aspect van jullie ervaringen omdat jullie een zeer belangrijk onderdeel vormen van het plan. We kunnen er niets aan doen jullie alleen al te bewonderen vanwege jullie grote vasthoudendheid om zoveel op jullie weg geplaatste obstakels te overwinnen, want de duistere Wezens hebben op alle mogelijke manieren jullie succes proberen te verhinderen. Vanaf het begin van jullie huidige cyclus is het altijd een strijd geweest tussen het duister en het Licht. Jullie hebben allemaal de diepten van de duisternis bereikt maar nu zijn jullie daar bovenuit verrezen en schijnt jullie Licht helderder dan ooit. Jullie hebben kracht gewonnen en een doel door jullie ervaringen en dat zal jullie in toekomstige tijden goed van pas komen. Laat niemand het gevoel hebben dat het tijdverspilling is geweest en elke schade aan jullie psyche zal spoedig in de hogere vibraties worden geheeld. Er zal veel op het gebied van genezing tot jullie komen wanneer we ons eenmaal veilig tussen jullie kunnen bewegen.

Muziek heeft bewezen een dergelijke uitlaatklep te zijn voor jullie emoties en een groots instrument voor genezing. Dierbaren, geluid zal één van de meest gebruikte middelen zijn bij genezing en het produceert een gebalanceerd en gezond lichaam. Muziek is een middel van expressie dat jullie kan opwinden of kalmte en vrede kan brengen. Het kan ook een verstorend effect hebben omdat jullie in de dualiteit het hele spectrum aan verschillende niveau’s hebben. Wanneer jullie meer van het Licht worden, zullen jullie ervaren dat je tot de zuiverder geluiden wordt aangetrokken en deze worden grotendeels in klassieke werken aangetroffen. Componisten als Mozart werden spiritueel geïnspireerd hetgeen de reden is waarom hij vaak vanuit zijn slaap wakker werd met al een hele compositie in zijn hoofd. Rauwe en harde muziek is vaak een kakofonie van verschillende geluiden die jullie auralichaam beschadigt en zelfs tot fysieke of geestelijke ziekte kan leiden. Er zitten aan de meeste dingen die jullie tegenkomen twee kanten en dat, mijn vrienden, is de dualiteit in actie.

Alle leiding die jullie nodig hebben zit binnenin, als jullie alleen maar willen luisteren- maar vaak verwerpen jullie dat kleine stemmetje in jullie omdat het in de weg staat. Die “kleine stem” is jullie Hoger Zelf die door jullie heen probeert te komen en jullie zouden goed geadviseerd worden ernaar te luisteren. Je kunt het je geweten of intuïtie noemen; het is een deel van jullie dat net zo belangrijk is, als niet belangrijker, dan jullie bewuste geest. Doordat meer van de waarheid tevoorschijn komt, zien we dat mensen opstaan en voor hun Waarheid uitkomen en dit zal verder toenemen wanneer het Licht gestaag krachtiger wordt. Van jullie kant dienen jullie alleen onderscheidend te zijn en jullie zullen weten wat je op kan nemen in je geloofssysteem.

Ik ben SaLuSa van Sirius en in de loop van de tijd konden we wat openhartiger worden en jullie naar hogere niveau’s van inzicht meenemen. Het maakt allemaal deel uit van jullie onderricht in de hogere waarheden die jullie moeten kennen om te begrijpen wie en wat jullie werkelijk zijn in jullie relatie tot de Schepper. Wij zijn jullie en jullie zijn ons op een nooit-eindigende reis door het leven totdat jullie Eén worden met de Bron van Al Dat Is. Laat jezelf versmelten met het Licht en de Liefde die jullie altijd omringt en jullie zullen je hart en geest voor de waarheid openen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.