Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 2, 2012

Mike Quinsey - SaLuSa, March 2, 2012


Leef elke dag zoals het loopt, want je weet niet wat je kan verwachten nu er zoveel op het punt staat te gebeuren. Er kan weinig twijfel over bestaan dat onze bondgenoten op veel fronten grote vooruitgang boeken en dat jullie al snel kunnen uitkijken op een periode van explosieve gebeurtenissen. Jullie zien al hoe uitgebreid onze onderzoeken zijn geweest om corrupte individuen uit de bankierende broederschappen te verwijderen en dat is nog niet klaar. Zoals jullie dus kunnen zien, is niet alleen de corruptie blootgelegd maar ook degenen die daar verantwoordelijk voor zijn. Wanneer die onthullingen meer bekendheid krijgen, zullen jullie verbaasd zijn hoeveel mensen met meer informatie naar buiten treden. De doorbraak heeft geheime plannen bloot gelegd waar biljoenen dollars in omgaan en de meest schandelijke en brutale handelingen om van de rechtmatige eigenaren te stelen. Het is onze bedoeling dergelijke gelden aan hen terug te geven, als zij deze op de eerste plaats rechtmatig hebben verkregen. Veel geld dat is misbruikt, was afkomstig van publieke gelden en feitelijk zijn daar astronomische bedragen bij betrokken.

Het is daarom geen wonder dat jullie niet voldoende hebben gekregen voor jullie behoeften aangezien het naar privérekeningen werd afgevoerd en geheime operaties. We hebben een einde gemaakt aan dergelijke criminele activiteiten zodat oorlogen tot iets van het verleden kunnen worden beschouwd en wereldwijd vrede kan worden afgekondigd. Om dit allemaal te kunnen doen, hebben we de steun nodig van de belangrijkste regeringen, maar alleen wanneer ze gezuiverd zijn van degenen die jullie belangen niet volledig behartigen. Daar wordt aan gewerkt en de zaak tegen hen wordt voorbereid. Het is vaak een kwestie van of ieder lid zijn belofte heeft gehouden, en jammer genoeg zijn dat er maar heel weinig.

Dus Dierbaren, we weten natuurlijk wat er nodig is om stevig door te gaan maar soms is de taak zo groot dat er veel moet worden onderhandeld. Wanneer wij en onze bondgenoten toeslaan, mogen jullie er zeker van zijn dat alle mogelijkheden zijn afgedekt en dat we succesvol zijn. We zijn al een aantal jaren goed aan het plannen voor deze tijd en onze overvloedige middelen zullen ervoor zorgen dat we ons doel bereiken. Een van onze grootste rijkdommen is ons vermogen overal heen te kunnen gaan zonder opgemerkt te worden. Het betekent dat we het plan van het duister kennen, maar het betekent niet dat we altijd in kunnen grijpen. Er bestaan Universele Wetten waar alle handelingen aan onderhevig zijn, en wij dienen jullie recht te respecteren jullie eigen beslissingen uit vrije wil te maken. Ofschoon dat misschien moeilijk te begrijpen is, omvat dat ook de verduisterde zielen. Wat vaak gebeurt is dat jullie je vrije wil weg geven door geen weerstand te bieden tegen wat zij aangegeven hebben te gaan doen. Dualiteit heeft meer weg van een spel dan jullie denken, en is daar behoorlijk serieus in. Toch kunnen jullie nu beginnen te ontspannen omdat de oude garde en haar organisatie grote machtsverliezen hebben geleden als gevolg van onze acties.

Het Licht wat voortdurend toeneemt, raakt de harten van meer en meer zielen en het ontwaken verspreidt zich over de hele wereld. Zonder uitzondering dringen mensen in ieder land er op aan dat hen de waarheid wordt verteld en ze eisen dat hun vertegenwoordigers dit doen. Uitvluchten of niet reageren wordt niet meer geaccepteerd en er wordt actie verwacht. Zoals jullie al in een aantal landen hebben gezien, leidde dit tot massale demonstraties. Het volk heeft gesproken en in de toekomst zal naar hen worden geluisterd. Politiek zoals jullie die nu kennen zal eigenlijk nooit meer terugkeren want in het Nieuwe Tijdperk zullen degenen van het Licht worden herkend en aangesteld vanwege hun trouw aan de Schepper en alle vormen van leven.

Er komt een meer spirituele benadering van allerhande dingen die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Zelfs religie zal haar methoden en leringen moeten her-waarderen zodat het zonder gewetensbezwaren als oprecht en trouw aan het Licht kan worden beschouwd. Veel religies hebben geprobeerd hun positie te gebruiken om macht en controle over hun volgelingen uit te oefenen en hebben jammer genoeg angst gebruikt om ze in de kudde te houden. Feit is dat jullie geen hulp van buitenaf nodig hebben om de waarheid te begrijpen omdat alles binnenin aanwezig is. Jullie volgen echter je eigen pad en soms neemt het je mee naar iemand die verder dan jij heeft gereisd, die jou wat leiding kan geven. Alle beslissingen die door jullie worden gemaakt, kunnen intuïtief worden onderzocht, dus vind een manier om op één of meer momenten de rust te nemen om dit te doen. Het probleem is dat mensen soms hun intuïtie negeren als het niet bevestigt wat ze echt graag zouden willen doen.

Jullie hebben een heleboel te leren in de korte tijdspanne die tot Ascentie over blijft. Het zal echter heel aangenaam zijn als jullie nieuwe inzichten over het doel van het leven in je opnemen en beseffen dat het bedoeld is om een gelukkige en vrolijke ervaring te zijn. En niet alleen dat, jullie zullen verder gaan naar een nieuw pad dat jullie bekend maakt met wat jullie mogen verwachten nadat jullie zijn geascendeerd. Het is ten slotte jullie bedoeling naar de hogere regionen terug te keren waar jullie, om dit te bereiken, zo hard voor hebben gewerkt. Het wordt volkomen natuurlijk omdat het voor jullie vertrouwd is vanuit de tijd dat jullie er doorheen reisden, voordat jullie naar de derde dimensie afdaalden. Jullie zijn waardige zielen die bewezen hebben krachtig te zijn en met het vermogen de duisternis te overwinnen.

De Galactische Federatie is zo blij dat jullie eindelijk het bewijs van de veranderingen krijgen, en op zo’n manier dat geen ontkennen mogelijk is van wat er gebeurt. De bedoeling onze vloot regelmatiger aan jullie te laten zien, heeft de verdenking dat wij potentiële indringers zijn, zoals door sommige werd gedacht, laten afnemen. We hebben al vele jaren aangetoond dat we zelfs als wij worden geprovoceerd, hier zonder agressie of onverantwoorde acties mee om kunnen gaan. Onze benadering is altijd vanuit een erkenning van de heiligheid van het leven geweest dat wij eren en dienen, omdat elk leven een deel is van de Schepper. Hetzelfde is van toepassing op de Illuminatie, want ondanks al hun kwaadaardigheid, zijn we verplicht hen net als ieder ander als zielen van het Licht te beschouwen. Hun Licht mag gedimd zijn maar het is desondanks vanuit die positie nog steeds mogelijk terug te groeien naar volledig Licht. Over hun lot zal op Aarde worden beslist maar vanuit een spiritueel perspectief, en dat betekent dat hen genade en compassie zal worden getoond.

Ik ben SaLuSa van Sirius en omdat we verder gaan naar de volgende fase van jullie pad naar Ascentie, voelen we ons zo bevoorrecht degenen te zijn die plechtig hebben beloofd ervoor te zorgen dat jullie volledig zijn voorbereid. Het wordt een enorm mooie tijd en jullie zullen een vrijheid genieten zoals jullie nog nooit echt in jullie huidige dimensie hebben ervaren. Jullie hoeven niet lang meer onder de huidige omstandigheden te leven en binnenkort staan jullie verbaasd over hoe snel de veranderingen tot stand komen. Wees dapper en moedig en leef naar jullie Licht, vanuit de ware liefde die jullie in je hebben en zijn.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteShare |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.