Home > Nederlands > De Maya van de Eeuwige Tijd

De Maya van de Eeuwige Tijd

Dit is de vertaling van deze serie video's van Drunvalo Melchizedek op YouTube, waarin hij het echte verhaal van de Maya's over 2012 vertelt. Als één van de zeer weinigen heeft hij de moeite genomen om het nog bestaande Maya-volk in midden-Amerika te bezoeken, en te horen wat hun kalender en voorspellingen over de "eindtijd" nou eigenlijk betekenen. Hij ontdekte dat het Maya-volk er al sinds mensenheugenis grote waarde aan hecht om hun kennis zeer precies van generatie op generatie over te dragen, en dat deze na al die eeuwen nog niets aan waarde ingeboet heeft. Een must om te zien voor iedereen die geïnteresseerd is in de voorspellingen over 2012, en een heel wat verheugender boodschap dan die films als "2012" en vele zogenaamde "deskundigen" in de media ons willen doen geloven.

The Maya of Eternal Time - 2012 and Beyond

hosted by Drunvalo Melchizedek

Deel 1 De Maya van de Eeuwige Tijd - 2012 en Verder

door Drunvalo Melchizedek vertaling YvonneSchnaar-ten Bosch

De Maya kalender is de meest accurate kalender die ooit op aarde ontdekt is. De mensheid is geïntrigeerd over hoe een oude volksstam zo precies kon zijn. Meer bepaald, de moderne mens met al zijn technologie. Nu kijkt de mensheid naar de Maya’s om te proberen te begrijpen wat die datum van 21 december 2012 betekent, die steeds weer wordt benadrukt in de Maya kalender. De Maya’s hebben nu geantwoord. Welke hoge bron is er meer gerespecteerd dan de president van de Nationale Raad van Ouderen in Guatemala. Alle 440 Maya stammen worden door deze hoofdleider vertegenwoordigd van de Maya Natie in Mexico, Belize, Honduras en Guatemala. Zijn naam is Don Aleandro Cirilo Perez. Vandaag zal ik vertalen naar de taal van de moderne wereld over datgene wat de Maya mensen zelf te zeggen hebben over 2012. En als ik een fout maak zal de Maya Raad het ons beiden laten weten. Maar zij gaven mij de autoriteit om te spreken.

De Maya willen jullie laten weten dat de wereld die jullie kennen en waarin jullie wonen niet is wat jullie denken dat het is. Wij, moderne mensen, denken dat de wereld vast en werkelijk is en dat niets dit kan veranderen. Het is vaststaand en zo zal het blijven tot in de eeuwigheid met of zonder onze aanwezigheid. De Maya willen jullie laten weten dat dit niet de waarheid is. De wereld zijn echt beelden die gecontroleerd kunnen worden door bewustzijn. In het bijzonder bewustzijn dat direct verbonden is met het menselijk hart. Dit is geen gewone publieke uitzending. Als je daarnaar op zoek bent, ben je op het verkeerde adres. Je staat op het punt een manier van zijn te betreden die enkel begrepen is door de oude wereld. De moderne wereld heeft bijna geen idee over datgene waar we het nu over zullen hebben. En in het algemeen weten ze zelfs niet dat het bestaat. En toch is deze manier van zijn precies datgene wat jullie in de moderne wereld op dit moment in de geschiedenis nodig hebben. Maar je weet het waarschijnlijk niet. De mensheid bevindt zich ongeveer in de situatie van een vlinder, enkele momenten voor het uit zijn cocon komt. Alles wat het wist staat op het punt om te veranderen. En een volledig nieuwe wereld zal zich openbaren.

Hallo, mijn naam is Drunvalo Melchizedek en je vraagt je waarschijnlijk af waarom hier een blanke staat die gemachtigd is om voor de Maya’s te spreken. Dat zal wat tijd vergen om uit te leggen. En om dat te doen zal ik wat over mijn leven moeten vertellen. Daardoor zal je begrijpen waarom ik hier sta.

Zoals de meeste mensen op aarde, toen ik nog jong was, in mijn twintiger jaren - bij sommigen is dat zelfs veel vroeger - wilde ik weten waarom ik hier op aarde was en waar het leven om draaide. Wat is deze planeet en die sterren en die zonnen? Waarom zijn we hier? Wat is hier allemaal gaande? Ik werd daardoor zo geïntrigeerd dat ik daarover begon te studeren. De eerste plaats waar ik studeerde was op de hogeschool. Ik koos in de hogeschool wetenschappen en wiskunde. Niet omdat ik een wetenschapper wilde worden, of geld wilde verdienen. Dat was niet de bedoeling. Ik dacht dat de wetenschappers en wiskundigen moesten weten wat die sterren en die planeten waren. Ik bestudeerde dit jaren en jaren tot ik uiteindelijk tot de conclusie kwam, dat zij er niet meer over wisten dan ik.

Toen veranderde ik van het linker naar het rechterbrein en begon kunst te studeren, kunstgeschiedenis en schilderkunst. Dat bestudeerde ik weer twee jaar en dat hielp echt. Ik ging door 20.000 jaar kunstgeschiedenis heen. Van de holbewoner naar de moderne tijd. En langzaam kreeg ik een glimp van de vrouwelijke kant van het brein waarover het leven ging, maar ik kwam nog niet in de buurt.

De tijd ging verder en gedurende de tijd dat ik naar de hogeschool ging, besliste ik om ook meditatie te bestuderen. En ik begon dit te doen met de Hindoe filosofie. Ik begon mantra’s te bestuderen. Ik had een Hindu Guru die me deze dingen begon te leren en ik begon dit echt ernstig te bestuderen. Op zekere dag toen ik diep in meditatie was deed zich in de kamer waar ik was een bijzondere gebeurtenis voor. Het was iets dat ik niet verwachtte. Ik vroeg niet om dit te laten gebeuren. Het gebeurde gewoon. Twee lichtbollen, ongeveer zo groot, kwamen samen binnen, recht naar mij toe, aan beide kanten. Ongeveer die afstand. Ze waren intens stralend. De ene was prachtig ultra violet van kleur, de andere bestond uit een zeer felle groene kleur. Ik wist absoluut niet wat het was. Twee lichtbollen, aanwezig in mijn kamer. En dan, binnenin mijn hoofd, op een telepathische wijze, hoorde ik die woorden: “Wij zijn niet afgescheiden van jou, wij zijn jij in een ander niveau van bestaan.” Ik wist niet wat dat betekende.

Het was het begin van een onderzoek dat mijn verdere leven heeft beheerst. En in mijn interactie met deze twee lichtbollen werd ik door hen geleid naar meer dan 70 spirituele leraren over de hele wereld en bestudeerde bijna elke vorm van spirituele meditatie op deze planeet. Maar tezelfdertijd leidden deze twee bollen me naar de wereld van de oude volksstammen om zo de betekenis te begrijpen van hun oude manier van handelen.

Dan begonnen deze engelen - dat waren die lichtbollen vanuit hun perspectief - me te leiden naar deze inheemse wereld en het is daar waar de Maya’s binnentreden. Ze leidden me naar een stam in Nieuw Mexico, de Taos Pueblo en ik bracht 14 jaar bij hen door. Een van hun leiders heette ‘Zeg goedemorgen tegen ons’. Hij is nu overleden. Hij was het hoofd van de Pajote kerk voor heel de Verenigde Staten. Hij nam me aan en begon me te onderwijzen. Andere leden van de Taos Pueblo begonnen me ook te onderwijzen. Een van hen was de Kasiki, de spirituele leider van de Taos stam. Hij was ooit het opperhoofd van de Taos Pueblo.

Hij onderwees me over kristallen en over fetisjen. Over hoe je de externe werkelijkheden kan begrijpen en veranderen door het gebruik van kristallen en fetisjen. En fetisj is een steen die je bewerkt naar een vorm en wanneer je weet hoe dit te gebruiken kan je zelfs je leven veranderen op manieren die niemand kan geloven. Maar ik zag het, ik zag het gebeuren. Ik kon het niet ontkennen. En langzaam, na 14 jaar, gaven ze me een inheemse training die me veranderde en voorbereidde om in de wereld te stappen en te werken met andere stammen.

De lichtbollen leidden me daarna naar wat de Anasasi genoemd werden. Dat waren de heel ouden, die leefden vóór de Hopi en de Sioux, de Lakota en de Cheyennes en al die andere stammen. Zij waren veel ouder. Ik vond hen in andere dimensionale werelden en begon met hen gedurende een periode te werken. Daarna werd ik naar de Maya’s geleid. In 1985 werd ik naar de Yucatan geleid, waar ik daar begon te bestuderen en ceremonies ging uitvoeren. Ik werd naar heilige tempels geleid zoals Uxmal en Labna en Koba, Chitzen, Itza, Tulun, Kuhunetchi en Palenque tot zelfs in Guatemala naar Tikal. Dat was voor mij een inwijding. En de Maya’s keken toe terwijl ik op dat niveau werkzaam was.

En een tijd daarna, enkele jaren later, ontmoette ik een man Hunsbatz Men, die een Maya sjamaan, een Maya priester was en die verbonden was met de hoge Itza Maya Raad uit Yucatan. Hij begon me de Maya manier om de wereld te bevatten te leren, die anders was dan de stammen die ik kende in de Verenigde Staten. Hij vroeg me om met hem ceremonies te doen. En gedurende jaren deden we ceremonies met honderden stammen die vanuit Zuid-Amerika naar ons toekwamen. Rond 2003 vroeg Hunsbatz Men me te komen en we begonnen ceremonies te doen op manieren die veel dieper waren en waar stammen in betrokken waren van over heel de wereld. Toen begon ik hun ceremonies te begrijpen en wat ze betekenden. Want ik wist tot dat punt helemaal niet wat ceremonies betekende. En pas recentelijk, in 2007 kwam de president van de Maya natie naar me toe. Daar zal ik later verder op ingaan.

Deel 2 Evolving Consciousness (menselijk bewustzijn evolueert)

We weten dat het menselijk bewustzijn evolueert. De wetenschap heeft deze evolutie vastgelegd gedurende een lange tijdsperiode is zich daar zeer bewust van. De encyclopedie Brittanica ontdekte recent iets. Ik denk dat het ergens in de late tachtiger jaren was. Ze ontdekten dat wanneer je alle kennis zou nemen, die de hele mensheid heeft geleerd sinds het begin van onze beschaving, vanaf de Sumeriërs, ongeveer 6.000 jaar geleden, en je zou alles wat ze geleerd hebben brengen naar het jaar 1900. Zoveel bits informatie, gesproken in computertermen. Zoveel bits informatie wat we geleerd hebben gedurende een grote tijdsspanne, 6.000 jaar. Langzaam begonnen we te evalueren en leerden vele dingen. Dan ontdekte de encyclopedie, dat vanaf het jaar 1900 naar het jaar 1950 we evenveel leerden als in de laatste 6.000 jaar. Dat is ongelofelijk. Leerden we in 50 jaar evenveel als in 6.000 jaar? Wie zou dat ooit hebben kunnen denken. En dan ontdekten ze, deze jaartallen zijn ongeveer, niet exact, dat vanaf ongeveer 1950 tot ongeveer 1970 we weer evenveel leerden als in 6.000 jaar. En in plaats van in 50 jaar deden we het nu in 20 jaar. En dan vanaf 1970 tot ongeveer 1980 leerden we opnieuw evenveel als in 6.000 jaar. En het bleef versnellen. Tot ongeveer 1986 verdubbelden we het opnieuw. Zo ging het verder.

Er was zelfs een tijd dat bij de NASA de informatie zo snel binnenstroomde, dat ze het zelfs niet in hun computers konden invoeren. Ze waren ongeveer acht tot negen jaar achter. Ze moesten wachten tot de hardware and software opgevoerd werden tot hun bekwaamheid om te leren. Tot dit punt bevinden we ons op een recht naar boven gaande curve. We leren nu zoveel, ik weet het niet precies, maar we leren nu in één maand evenveel als in 6.000 jaar. Het lijkt onmogelijk maar het is een feit wanneer je het onderzoekt. Dat betekent dat er een curve is. We evolueerden langzaam, we werden slimmer en slimmer en plots, toen we de moderne tijd naderden gingen we recht naar boven. Wat de Maya’s zeggen is dat we een bewustzijnverandering gaan beleven. Een verandering van grote, hoe zal ik het zeggen… we worden iets fonkelnieuws. Een nieuw ras, een nieuwe manier om onze werkelijkheid te bevatten. En daar gaat dit programma over, deze verandering in bewustzijn. We gaan nog over vele andere zaken spreken, maar dit is wat de onderliggende laag is.

Wanneer we terugkijken naar de oude culturen wordt het duidelijk, dat wij mensen nu zeer verschillend zijn dan 2000 jaar geleden. Dat is zeer duidelijk. Niet enkel ons modern techno-speelgoed, maar verschillend in hoe we de werkelijkheid rond ons waarnemen. Wat we denken, dat de werkelijkheid is en wie we denken dat we zijn in deze realiteit. De Maya’s zeggen echter, dat de evolutie van het menselijk bewustzijn een tijd is binnen de cycli van tijd. Hetzelfde zoals DNA zich ontvouwt, terwijl het bepaalde chromosomen bereikt. En dat we nu op dit moment een smal punt in de tijd naderen waar de menselijke evolutie enorm versnelt en een sprong maakt naar een nieuw niveau van gewaarzijn. We worden groter dan wat we nu mens noemen. Het is binnen dit begripsvermogen dat we terugkeren over wat de Maya’s te zeggen hebben over wat we zullen worden. En het is binnen dit begrip dat we voortdurend verwijzen wanneer we spreken over het menselijk bewustzijn dat verandert. Tracht dit te begrijpen, want daar zal ik over blijven praten.

Ceremony

We kunnen niet echt verder gaan met trachten te begrijpen wat de Maya’s te zeggen hebben over hun voorspellingen zonder te begrijpen hoe de oude wereld aankijkt tegen ceremonies. Dat is weer een ander niveau. In de Maya geest zijn we in feite allen aan elkaar gelinkt. Ceremonie in de oude wereld was veel meer dan wat wij in de moderne wereld begrijpen of beginnen te vatten. Wij denken dat wetenschap en logica het belangrijkst zijn in de wereld waar we in leven. Wij zijn er zeker van dat we superieur zijn aan datgene wat er voor ons was en dat technologie uiteindelijk onze levens zal verbeteren en de moeite waard zal laten zijn. Maar wanneer je denkt, dat technologie je zal redden van datgene wat Moeder Aarde naar de mensheid zal brengen, en als de Maya’s het juist hebben, dan zal je een lastige verrassing te wachten staan. Zoals we in het begin reeds zeiden, het leven is niet zoals jij denkt dat het is. En de Sanskriet Veda’s, die meer dan 6000 jaar geleden geschreven zijn spreken reeds over de tijd waar we nu in leven. Ze spraken reeds dat we dingen zouden leren als elektriciteit en magnetisme. En dat we zouden leren in de lucht te vliegen in metalen kisten, zo staat het geschreven. En op zekere dag, zeggen de Veda’s, zullen we dit allemaal opgeven, zoals een kind dat opgroeit en zijn teddybeer loslaat en reikt naar een hogere visie. Wij staan op het punt hetzelfde te doen. Vanuit het Maya standpunt is hoge technologie geen teken van een ontwikkelde beschaving. Het is een teken van een beschaving, die op het punt staat ontwikkeld te worden.

Wat is het goede van technologie voor mensen wanneer ze ontdekken dat het menselijk lichaam en het menselijk bewustzijn bekwaam is om alles te doen, dat de technologie nu doet. En zelfs meer dan dat. Dat is wat we gaan begrijpen volgens de Maya’s. Eerst en vooral zien en kennen de Maya’s de Aarde als een levend wezen. Ze is bewust van alles wat er gebeurt op haar lichaam. Verder zien de Maya’s dat alles in de hemel levende wezens zijn. Ze zijn in interactie met elkaar. Wij niet, wij zien de Aarde als een rots. Ceremonie is rechtstreekse communicatie en een levende verbinding met de Grote Geest, Moeder Aarde, Vader Hemel en al het leven, overal. Vanuit de oude wereld is het begrepen, dat voordat enige verandering in de menselijke wereld kan plaatsvinden, eerst een ceremonie moet plaatsvinden. Ceremonie is iets dat ons hart verbindt met het hart van de aarde en het hart van de zon en het hart van het universum en iedereen en alles wat bestaat. Wanneer de oude wereld een ceremonie uitvoert betreden ze een heilige wereld van oneindige mogelijkheden.

De Maya’s hebben voorspeld dat wanneer we 2012 jaar naderen, de mensheid binnen zal gaan in chaos op een zeer diep niveau. Maar jullie hebben geen reden om angstig te worden. Het is niet het einde, het is het begin zoals je dat weldra zal begrijpen. Is het het einde van de cyclus van tijd? Is het het begin van een grote cyclus van grote schoonheid en hoop? Dat is wat we moeten uitzoeken. Maar wanneer we ons focussen op het einde van de cyclus, terwijl we rondom ons kijken, zien we dat alles in de moderne tijd op dit moment begint te degenereren en uiteen te vallen op grote schaal. Dat is precies wat de Maya’s hebben voorspeld. Bijvoorbeeld het broeikaseffect en het klimaat op de wereld nadert snel een waarschijnlijke ijstijd. Dat zal het meeste leven op aarde uitroeien. Dat is een ernstige zaak. Het financiële systeem in de wereld is op de rand van de totale ineenstorting. Dat is iets waar we over heel de wereld mee worstelen. Ziekten op wereldschaal zoals aids en andere virussen en vele andere dodelijke ziekten met bedreigende wereldpandemieën. Er woeden zowat 36 oorlogen op de wereld op dit moment. Niet enkel in Irak en Afghanistan. Vele andere oorlogen zijn aan de gang in de wereld. Meer dan 2 miljard mensen leven met minder dan twee dollar per dag. 25 duizend kinderen sterven elke dag dat wij leven. En de menselijke bevolking breidt zich uit tot het punt waarbij ze alle leven op aarde vernietigt, enkel omdat wij bestaan.

Ik kan zo verder gaan, maar jouw hart weet waarover ik spreek. De tijden waarin we leven zijn op zijn minst gesproken bedenkelijk voor onze geliefde planeet en alle leven dat op haar bestaat. Volgens de Maya’s is al deze chaos lang geleden reeds voorspeld. Wij naderen nu het einde van een zeer lange tijdcyclus en wanneer deze cyclus eindigt, doet deze chaos zich altijd voor. Het is een deel van de cyclus van het leven. Het is natuurlijk. Maar de Maya’s voorspellen dat de chaos die we nu ervaren pas het begin is. Er is iets dat veel groter is dan alles wat we nu ervaren, dat hier op aarde klaar staat om te verschijnen.

Deel 3

Probeer te begrijpen dat de voorspellingen die nu onthuld worden geen fantasieën zijn die voorspeld zijn door de Maya kalender. Want wat ik ga vertellen vanuit de Maya’s wordt ondersteund door keiharde moderne wetenschap, wat we jullie zullen laten zien. Zodra je de situatie begint te begrijpen waarin we ons allen bevinden, is het tijd om te luisteren wat er staat aan te komen en ons innerlijk voor te bereiden. Het is geen tijd om verder te leven alsof alles nog steeds normaal is. Want dat is het niet. En ‘normaal’ zoals we dat nu kennen is, als de Maya’s het juist hebben, zal nooit meer in ons leven voorkomen. Want datgene wat de normale werkelijkheid zal vervangen is veel, veel grootser.

Is dit dus het einde van de moderne beschaving waarvan vele mensen geloven dat het zo is na het bestuderen van de Maya kalender? Die voorspellen enorme aardveranderingen tegen 2012. Dat is precies wat het hoofd van de Maya natie, Don Alejandro, jullie wil laten begrijpen. Ja, er zullen waarschijnlijk aardeveranderingen plaatsvinden, volgens de Maya’s maar er is iets veel belangrijker, uiterst mooi en positief waar niemand over spreekt en waar de meeste wetenschappers zich niet bewust van zijn. Het is dat andere positieve aspect waarvan de Maya’s en ikzelf willen dat je bewust moet van worden.

The Eternal Secret

Als dit einde van de cyclus een menselijke ramp wordt of een zegen voor de hele mensheid zal dit afhankelijk zijn van de menselijke soort. Zo is het aan mij uitgelegd door de Maya’s en vele andere stammen. In een tijd zoals deze, zijn wij duidelijk een blad in de geschiedenis wat wordt omgedraaid van een beschaving in crisis. Alles hangt af van hoe de mensheid al zijn verworven ervaring verwerkt, zijn kennis, zijn wijsheid, naar een lichaam van gewaarzijn welke de mensheid leidt naar de toekomst. Wanneer deze toekomstervaring ondersteunend is zullen we overleven. Wanneer het dat niet is gaan we de weg op van de dinosauriërs en zullen we uitsterven. Het is aan ons. We hebben de kracht om onze toekomst nu te veranderen. In feite is het hier en nu de enige plaats en tijd om deze verandering te laten plaatsvinden.

We spraken over dit hoger bewustzijn waar de Maya’s ook over spreken. En daar is nog een belangrijk begrip over, een geheim eigenlijk over de trigger die dat in werking zet. Ik kan dat in één zin gieten. Maar die zin is niet begrepen door de meeste mensen, maar ik zal hem toch zeggen. Daarna zal ik er nog meer uitleg over geven. Het geheim over hoe deze stap in bewustzijn moet genomen worden heeft met het volgende te maken. Het menselijk bewustzijn moet het gewaarzijn van de oude wereld combineren met het gewaarzijn van de moderne wereld. Dat creëert een nieuw en meer geëvolueerd menselijk bewustzijn voor beide werelden. Eenvoudig gezegd, wij leven in twee werelden die van elkaar zijn afgescheiden. De oude wereld en de moderne wereld. En we leven naast elkaar. Maar tegelijkertijd hebben deze twee werelden elkaar nodig. Ze moeten elkaar leren begrijpen en elkaars kennis en wijsheid absorberen. Anders zal geen enkele van deze twee werelden bekwaam zijn om naar een hoger bewustzijn te bewegen. Het vereist samenwerking. De oude wereld is klaar om nu te bewegen. De meeste stammen van de hele wereld zijn daar volledig op voorbereid. Maar de moderne wereld heeft de noodzaak nog niet begrepen om naar zijn voorouders terug te gaan, wat de oude wereld is. Waarom zijn onze voorouders belangrijk voor onze overleving? En waarom is onze overleving belangrijk voor onze voorouders?

In deze moderne wereld leven de meesten onder ons in een synthetische werkelijkheid. Met synthetisch bedoel ik het volgende. Afgescheiden van de natuur in onze huizen en onze auto’s. Technologie die ons afschermt van de buitenwereld en de zegeningen van de natuur. En door onze trots over onze technologische verworvenheden, kunnen we niet begrijpen hoe inheemse volkeren die leven en eten in het vuil, nauwelijks in staat zich te voeden, mogelijkerwijze enig effect kunnen hebben op deze moderne wereld, behalve dan vervelend te zijn. Laat me dus uitleggen waarom de Maya’s en andere stammen zo belangrijk zijn voor de mensheid en voor zijn voortbestaan. En wanneer je toelaat om dit begrip aan te nemen, kunnen we verder doordringen in de verborgen wereld van de Maya’s. Daar waar ze hun manier van leven en hun wijsheid zullen beginnen te onthullen.

Nature of the Immage of Expanding Consciousness

Als we naar de natuur kijken en naar het universum, zien we dat het menselijk lichaam en alle levensvormen zoals planeten, zonnen en al hun relaties inbegrepen, de uiterlijke werkelijkheid, een wiskundig aantal getallen bevatten, die we de Fibonacci reeks noemen. Ons menselijk lichaam bevat deze getallen op miljarden plaatsen, want elke cel bevat ze. Dan spreken we nog niet over de vele lichaamsproporties.

Deel 4

Om te begrijpen waarom precies het cruciaal is om de oude wereld met de nieuwe wereld te verenigen, onze kennis, wijsheid en al de rest, ga ik spreken over heilige geometrie. Ik ga dat gebruiken om dat duidelijker te maken. De gulden snede is een verhouding. Je kan willekeurig welke lijn nemen, hoe lang ook en deze doorsnijden op een magische plaats, welke de gulden snede is. Eén gedeelte zal 1 zijn, wanneer je dit meet. En het andere gedeelte zal 1,6180339 zijn welke een getal is dat doorgaat tot in de oneindigheid. Het eindigt nooit. Het is een verhouding. Je kan deze verhouding niet enkel zien bij planeten en sterren, zonnen en manen. Je kan het zien in je eigen lichaam. Wanneer je bijvoorbeeld je hand neemt en je kijkt naar je gewrichten en je beenderen en je deelt deze lengte door deze lengte, verschijnt die Phi verhouding, 1,6180339. Wanneer je dit been deelt door dat been verschijnt opnieuw de Phi-verhouding. En dit been door dat been… zo kan je over je hele hand gaan en ook met je voeten doen. Wanneer je deze hand hier neemt en deze lengte meet tot je armbeen verschijnt opnieuw de gulden snede. Deel deze door deze en de gulden snede verschijnt opnieuw. Neem je voet en deel die door dit… en zo gaat dat verder. Over je hele lichaam zal je de gulden snede vinden op letterlijk miljarden plaatsen, omdat elke cel in je lichaam de gulden snede in zich draagt.

Dus is het duidelijk dat de gulden snede zeer belangrijk is voor de creatie. Het is waarschijnlijk een van de meest belangrijke verhoudingen van alle mogelijkheden in de wiskunde. Maar het leven, jij en ik, weten niet hoe dit te doen. We weten niet hoe we de gulden snede moeten creëren. In feite geloof ik niet dat de gulden snede waar ook in het universum bestaat. Het is enkel een idee, deze ideale verhouding, maar ze bestaat gewoon nergens. Het leven weet niet hoe het getallen moet gebruiken die nooit eindigen. Het weet hoe hele nummers te gebruiken zoals 1, 2, 3, 4 en 5. Het weet hoe deze te gebruiken, maar niet die andere. Het leven bedacht dus dit andere ding wat deze man Fibonacci lang geleden ontdekte.

Wanneer je naar deze reeks getallen kijkt, Fibonacci is een reeks, het begint met 0, dan gaat het naar 1, dan opnieuw 1, dan 2, dan 3, dan 5, dan 8, dan 13, dan 21, dan 34, dan 55, dan 89, dan 144 en zo gaat het verder. Deze reeks gaat steeds verder, maar als je er goed naar kijkt is het gewoon, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, het is vrij eenvoudig.

Je telt het laatste getal op bij het vorige en je krijgt het volgende getal. Maar als je deze getallen door elkaar deelt…. Als je 1 deelt door 1 is de uitkomst onder de gulden snede verhouding. Wanneer je 2 deelt door 1 krijg je 2 en dat is boven de gulden snede verhouding, maar het is dichter bij 1,6180339. Wanneer je dan 3 door 2 deelt krijg je 1,5 wat dichter hierbij is, maar het ligt eronder. Wanneer je dan 5 door 3 deelt krijg je 1, 6666667 wat er opnieuw boven ligt. En wanneer je dit goed bekijkt blijft het eronder, erboven, eronder, erboven en het getal komt steeds dichter en dichter bij de gulden snede. Wanneer je 55 deelt door 34 krijg je 1,6176 wat steeds dichter komt.

Wanneer je naar de Nautilus schelp kijkt, die in de helft gesneden is, zie je dat deze kamers op het eerste zicht gebroken en vreemd uitzien, omdat dit 1 en 1, dan 2 en 3, dan 5 en 8, dan 13, 21, 34, 55, 89. Zo ontvouwen ze zich verder en komen steeds dichter bij die perfecte gulden snede verhouding. Je ziet het plaatsvinden in deze schelp. Dat is wat het leven doet om rond het feit te komen, dat het deze ingewikkelde getallen niet kan gebruiken, maar wel enkelvoudige getallen zoals 1, 2 en 3. Het leven gebruikt dit niet enkel in jullie lichamen, maar in alles. In alles wat leeft op aarde. Het doet er niet toe wat het is of waar het vandaan komt. Zelfs al komt het van een andere wereld. Dit gebruikt het om het te laten ontvouwen. Onthoud dat waar we hier over spreken gaat over het waarom de oude wereld en de moderne wereld elkaar nodig hebben om te overleven, zoals de Maya’s zeggen.

Deze plant toont dit goed aan, zodat ik het kan uitleggen. Dit wordt de niesplant genoemd. Het is een vreemde plant, maar hij groeit volgens de Fibonacci reeks. Hij komt uit de grond en er groeit 1 blad aan, dan nog 1, dan 2 bladeren, dan 5, dan 8 bladeren, dan 13 bloemen. De Fibonacci reeks is zeer duidelijk [zichtbaar]. De vraag is, hoe weet deze plant wanneer hij op het vijfde niveau komt om vervolgens 8 bladeren te laten groeien en niet 10, 12 of een ander getal. Hoe weet hij dat?

De plant weet dat, omdat wanneer hij naar zijn verleden terugkijkt, wat 3 is en weet dat wanneer het zijn verleden optelt bij zijn heden, hij bij zijn toekomst weet dat dit getal 8 zal zijn. En dat is de situatie waar de mensheid zich momenteel in bevindt. De moderne wereld is zoals 5 nu en het weet niet waar het naartoe gaat. Het is volledig afgesloten van zijn verleden. Wanneer het zich nu terug verbindt met zijn verleden, wat nu staat te gebeuren op aarde, herinnert het zich opnieuw de oude wereld. En wanneer het de oude wereld optelt met de moderne wereld, weet het precies waar het naartoe moet. Wij moeten weten waar naartoe ons bewustzijn zich aan het uitbreiden is. En dat kunnen we niet weten zonder de oude wereld. Het is essentieel, het is geen optie, wij zullen moeten. De oude wereld is volledig voorbereid. Ze weten dat ze ons nodig hebben. Wij weten enkel niet dat wij hen nodig hebben.

Deel 5

De Maya’s hebben steeds de kennis behouden over de tijd, de eeuwige tijd. En in het bijzonder over 21 december 2012, wat een mysterie is geworden. Onze moderne harten hebben verlangd naar meer begrip over ons eigen bestaan. Wij weten dat deze dag belangrijk is. Maar de meesten van ons weten niet wat dit echt betekent. We zullen dus deze datum brengen naar een helderder inzicht, zodat je het grotere beeld kan begrijpen. We zullen moeten spreken over andere onderwerpen zoals de precessie van de equinoxen en andere tijdcycli van tijd. We zullen deze concepten uitleggen op de gepaste tijd daar ze allemaal in elkaar passen. Als de Maya voorspellingen juist zijn en de moderne wetenschap bevestigt deze profetieën ook, is er wat er staat te gebeuren een soort van wereldverandering met in de onmiddellijke toekomst de ontvouwing van niets minder dan een volledige transformatie van de planeet èn het menselijk bewustzijn. Is er iemand daarbuiten die zich daar om bekommert? Dat hopen de Maya’s.

Vele wereldacademici hebben de Maya kennis en zijn kalender bestudeerd en zijn meestal tot het besluit gekomen, dat 2012 het jaar van het laatste oordeel is voor de mensheid. Maar wanneer we open moeten staan voor het inzicht vanuit het levende Maya perspectief, zou het toepasselijker zijn om het de geboorte van een nieuwe mensheid te noemen. Of nog duidelijker, de geboorte van een nieuw bewustzijn. Maar dit gedeelte van de voorspelling is totaal over het hoofd gekeken door het grootste deel van de wereld. En eerder dan een vervolg te schrijven op “Serpent of Light” (De slang van het licht) is dit internet-programma mijn manier om deze informatie zo snel mogelijk naar buiten te brengen. Een boek schrijven duurt vele maanden. Dan nog 9 tot 12 maanden voor het te publiceren. Dan nog een jaar of anderhalf jaar om het in alle talen te vertalen. Dit is veel te traag. Dit bereikt jullie nu. Maar wie weet schrijf ik toch nog een vervolg.


The Maya

In dit hoofdstuk willen we opnieuw benadrukken, dat de Maya kalender de meest accurate kalender op aarde is. Deze extreme accuraatheid heeft wetenschappers over de hele wereld verbaasd. En gedeeltelijk door deze accuraatheid kijken honderden miljoenen mensen naar de Maya ouderen om deze datum in 2012 te verklaren, die de wereld beschouwt als een deel van de Maya profetie. Wat wij over heel de hele wereld hebben vernomen over deze 21-12-2012, is dat er wereldrampen zouden plaatsvinden en dat de wereld zou eindigen.

Nationale Maya Raad van Ouderen van Guatemala

Om meer te begrijpen over de bron waarover ik praat zal ik snel iets uitleggen over de Nationale Maya Raad van Ouderen in Guatemala en wie ze zijn. Er zijn 440 stammen in Mexico, Belize, Honduras en Guatemala. En elk van deze stammen heeft één verkozen oudere. Deze 440 ouderen vormen de Maya Raad van Ouderen die zich bevindt in Guatemala. Deze Raad verkiest één lid om de Raad te vertegenwoordigen en de Maya natie. Dit is Don Alejandro Cirilo. Hij is een Maya sjamaan van de 13e generatie. Don Alejandro weet meer over de Maya’s en hun cultuur dan waarschijnlijk iemand op aarde. Om duidelijk te zijn, er zijn andere Maya Raden zoals de grote Itza Maya Raad die verbonden zijn met de Hunsbatz Men, die ook een Maya priester en sjamaan is. Maar zij leven in Mexico en de lagere plateaus. Deze raad is een andere hoofdraad en vertegenwoordigt vooral de Mexicaanse Maya’s. Ik heb ook met hen jaren gewerkt en ceremonies verricht, zoals ik reeds gezegd heb. Het werk dat zij doen is ook zeer belangrijk voor de wereld. Dan zijn er nog kleinere raden, die gelokaliseerd zijn in Belize, Honduras en andere plaatsen. Het zijn meestal regionale en afgelegen raden.

The Story from the Ancient World

Om duidelijker te maken waarover ik spreek begin ik met een verhaal wat de Maya’s aan mij gaven om jullie te geven. Het beweegt als een rivier, draaiend en van richting veranderend, maar altijd stromend naar de oceaan. We zullen de leegte beginnen te dichten tussen de manier waarop de oude wereld begrijpt en hoe de moderne wereld de zon, de aarde en het universum interpreteert. Als jij kan zien wat ik zeg vanuit jouw hart en niet vanuit je verstand zal je het begrijpen. In juli 2007 kwamen Don Alejandro en zijn Elisabeth naar Sedona in Arizona waar ik woon, om me te ontmoeten. Ze wilden me vertellen over een aantal van de Maya voorspellingen en vroegen om bijstand bij deze voorspellingen. Waarom ik? Dat kan ik je niet echt vertellen, behalve omdat ik reeds lang met hen werkte en ik vermoed dat ze me vertrouwen.

Het eerste dat Don Alejandro me vertelde was dat alles wat we tot nu toe al gelezen, gehoord of gezien hebben van de Maya cultuur en de Maya kalender niet goedgekeurd of geschreven is door de Maya mensen. Ook niet door een van de Raden en dus ook niet uitgesproken zijn door Maya mensen! Wat wij weten over de Maya’s is afkomstig van universiteiten, regeringen, religies, archeologen of gewone mensen zoals José Arguelles en sommigen zijn zelfs Maya’s. Maar om duidelijk te zijn, de Nationale Maya Raad van Ouderen in Guatemala hebben volgens Don Alejandro geen enkel woord gesproken in 527 jaar! Dat is een lange tijd van stilte. Je kan dus zien waarom de Maya’s deze stilte verbreken omstreeks in deze tijd en zou van grote betekenis moeten zijn voor de wereld. Verder moet alles wat wij nu weten over de Maya’s opzij gelegd worden, zodat we de waarheid kunnen horen. Geen waarheid die door buitenstaanders is opgemaakt, zij raden gewoon maar, of leven in een bewustzijn welke bijna niets te maken heeft met de Maya.

Hier is wat Don Alejandro me verteld heeft over de Maya profetie van 2012. Eerst en vooral is er een tijdsvenster rond deze datum, 21 december 2012. De Maya’s noemen dit het einde der tijd. Het omvat 7 tot 8 jaar. Dit tijdsvenster begon op 24 oktober 2007. Maar de precieze einddatum is me niet medegedeeld. Wat zeker is, is dat we nu allen in dit tijdsvenster leven, wat het einde der tijd wordt genoemd.

Don Alejandro zei ook, dat de waarschijnlijkheid dat de Maya profetie zou beginnen op die datum, 21 december 2012, wat de meeste mensen in de wereld geloven, uiterst onwaarschijnlijk zal zijn. Hij zei dat het gewoon ergens in dit venster zal plaatsvinden, (het einde van de tijd) wat betekent, elk moment! En dit tot uiterlijk 2015. Dat is iets wat geen enkele van de voorspellingen vanuit de moderne wereld zegt. Om de situatie nog beter te schetsen, moeten we begrijpen wat die datum eigenlijk is. Daarvoor moeten we spreken over de precessie van de equinoxen.

Voor sommigen van jullie gebruiken de Maya’s een cyclus van 5.200 jaar. Wanneer je dit getal vermenigvuldigt met 5 verkrijg je 26.000 jaar. En dit is bij benadering de tijdsduur van de precessie van de equinoxen. De cyclus die de Maya’s gebruiken is zelfs wat korter.

Deel 6

Op deze kalender zie je dat er zich wielen in wielen bevinden. Al deze wielen schijnen zich te bewegen met verschillende snelheden. Een ervan is de precessie van de equinoxen wat ik zo dadelijk in detail zal beschrijven. Deze komt om de 26.000 jaar terug. Deze 52.000 jarige periodes komen hier vijfmaal voor, maar ze ontmoeten de precessie niet. Maar elke circa 26.000 jaar komen deze twee cycli in perfecte lijn. En dat gebeurt op 21 december 2012. Laat ons het begrip ‘tijd’ eens van dichtbij bekijken.

We zien hoe dit grotere beeld verschijnt en zien we wat de precessie van de equinoxen is in dit grotere beeld. Tijd is een ongrijpbaar menselijk concept. We kijken op ons horloge en zeggen: het is 4.32 uur. De meesten van ons vergeten dat deze tijd verbonden is met de omwenteling van de aarde. Iets werkelijks, geen digitaal geestelijk gedoe. Je kijkt naar de zonsopgang of de zonsondergang en we denken dat de zon beweegt. Maar deze beweging is ook een illusie. Want het is enkel maar de rotatie van de aarde die deze illusie veroorzaakt. Dezelfde beweging die onze dagelijkse tijd schept. De aarde draait één volle omwenteling en we ervaren een dag. Deze enkele cyclus is verdeeld in 24 segmenten die we uren noemen. Natuurlijk weten we dat. Iedereen weet dat een dag één omwenteling van de aarde is.

De tweede best gekende aardecyclus is de reis die de aarde maakt rond de zon. Eén cyclus rond de zon is één jaar of 365,5 dagen. Sommige wetenschappers zeggen 365,44 dagen. Het is dus duidelijk dat we de tijd tellen door de beweging van de aarde in relatie tot de zon. Maar er zijn andere bewegingen en cycli daarin en verbonden met de aarde, die door de meeste mensen op aarde minder goed begrepen zijn. Maar hebben evenveel effect op ons dagelijks leven dan de uren die we op onze horloges zien. We weten het enkel niet. Bijvoorbeeld, de hoek van de as van de aarde die naar de zon toe neigt, heeft een enorm effect op elk mens op aarde. Deze is op dit ogenblik 23,5 graden en wordt de obliquiti van de aarde genoemd. Deze hoek naar de zon veroorzaakt onze seizoenen, onze zomer, lente, herfst, winter. En deze verandert voortdurend. De eigenlijke hoek van de aarde verandert van 22,1 graden naar 24,5 graden over een periode van ongeveer 42.000 jaar. Dat is echt een heel lange periode. Je zou niet denken dat dit iets te maken heeft met ons dagelijks leven. Maar zelfs bij deze lange cyclus moeten astronomen deze veranderingen van de aardas op dagelijkse basis in acht nemen, terwijl ze het universum bestuderen met hun computer gestuurde telescopen. Doen ze dat niet, dan zullen ze niet kijken naar wat verondersteld is waar ze naar kijken. Ze zullen uiteindelijk ergens anders naar kijken. En zelfs onze reis rond de zon is niet zo eenvoudig als het schijnt. De vorm van de omwenteling die de excitricity genoemd wordt, verandert ook voortdurend. Onze aarde beweegt van een praktisch perfecte cirkel rond de zon naar een ellips, grotendeels veroorzaakt door de zwaartekrachtinvloeden van Jupiter en Saturnus. Deze cyclus verandert gedurende een lange tijdsperiode, ongeveer 100.000 jaar. En interessant genoeg, het verandert niet de lengte van een jaar, terwijl het verandert van een cirkel naar een ellips en weer terug.

Dan is er nog de precessie van de equinoxen. Dat is een beweging in de as van de aarde die recent is berekend door wetenschappers in het jaar 2000. Om precies te zijn duurt het voor de as 25.771,5 jaar om een volledige omwenteling te maken. We spreken hier over de as en die beweegt in een cirkelvormige beweging. Het is geen perfecte cirkel, meer een ellips dan een cirkel. En om één zo’n omwenteling te maken duurt het bijna 26.000 jaar. Deze beweging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de zon en de maan, alhoewel ook andere hemellichamen ze beïnvloeden. De precessie van de equinoxen verandert ook altijd, omdat er zoiets bestaat als de Melancovic cycli. De Melancovic cycli is de opeenstapeling van alle aardcycli en alle andere cycli die de aardcycli beïnvloeden. Die schijnt ook voortdurend te veranderen. De wetenschappelijke focus op de Melancovic cycli sturen voornamelijk de effecten die het heeft op het klimaat van de aarde. Daar moet men dan de Melancovic cycli voor bestuderen. Evenals de solarcycli van de zon, een ander parameter onderwerp met betrekking tot het aardeklimaat.

En dan is er nog natuurlijk de omwenteling om de maan, die de getijden in de oceanen veroorzaakt die zoals een klok de lage en hoge getijden in de oceanen bepaalt. Iets wat iedereen beïnvloedt die op de oppervlakte van de oceanen leeft. Dit beïnvloedt ook de Melancovic cycli. Deze cycli beïnvloeden ook de menselijke emoties. En miljoenen biologische cycli van al het leven op aarde, zoals vrouwelijke menstruatiepatronen, zijn de sleutel over alles waar we nu over spreken en naar alle voorspellingen van de Maya’s.

We zien dus dat er vele cycli bestaan in de bewegingen van de aarde en de precessie van de equinoxen is er gewoon één van en wordt beïnvloed door al die andere cycli. Er zijn er andere, maar je hebt nu een beeld.

The Precession of the Equinox

Als we nu even een kijkje nemen naar het einde van dit puntje hier, zoals ik reeds zei, dit elliptisch patroon en we vergroten dit, zien we dat er twee punten zijn die zich het verst bevinden van het centrum van de cirkel. Die worden de Apigee en de Perigee genoemd. Deze twee punten zullen meer en meer belangrijk worden wanneer we verder gaan. Volgens de wetenschap duurt het 25.771,5 jaren om één volledige cirkel te maken en als het dat doet beweegt het door alle twaalf tekens van de zodiak. Deze as wijst als het ware naar verschillende zodiaktekens terwijl het verder beweegt. En volgens de oude Hindoes en Tibetanen, elke keer als de as in een nieuw teken beweegt, verandert de mensheid volledig op een zeer specifieke manier. Het is iets meer ingewikkeld, omdat de Hindoes de tijdsperioden opdelen in deze ellips in wat zij yuga’s noemen. Deze zijn iets anders dan de astrologische tekens. Dus op december 2012 begint de as van de aarde te wijzen naar het teken van de Waterman. En volgens de oude wereld zullen we snel veranderen van bewustzijn. En volgens de Maya’s begint deze bewustzijnsverandering niet noodzakelijk op die specifieke datum, maar ergens binnen dit tijdsvenster waar we nu in leven.

Deel 7

Wat is er gebeurd op 24 oktober 2007? Het begin van het einde der tijd. Wat was er speciaal aan deze datum?

The Hopi Prophesy

Er is nog een andere zeer oude stam in de VS, namelijk de Hopi’s. De academici geloven dat deze stam vanuit de Beringstraat uit Rusland kwam, zo naar Alaska en dan verder ging langs de kusten van Canada en uiteindelijk migreerden naar waar ze zich momenteel bevinden in Noord Arizona. Maar volgens grootvader Eric, een lid van de Hopi Raad en de historicus van de stam, want hij is het laatste in leven zijnde lid van dit bepaalde deel van de stam, is dit niet de waarheid. De Hopi’s zijn daar niet op die manier gekomen. Ze kwamen van Guatemala. Op het ogenblik dat ze Guatemala verlieten waren ze Maya’s, geen Hopi’s. De Maya’s stuurden hen naar het Noorden voor redenen, die nog niet zijn vrijgegeven door de Maya’s en de Hopi’s. Maar het feit, dat Hopi’s oorspronkelijk Maya’s waren, werd aan mij bevestigd door de twee stammen. Ik zat bij hen en luisterde terwijl ze me het hele verhaal deden.

In november 2007 reden grootvader Eric en ik in een bus in Guatemala en praatten met elkaar. Hij vroeg me of ik de blauwe bol in de lucht had gezien op 24 oktober 2007. Ik zei hem, dat ik het zelf niet had gezien maar mijn dochter wel en toekeek toen het gebeurde. Ik heb gezocht op het internet maar niet gevonden. Hij vroeg, kan dit de ‘blauwe ster’ voorspelling zijn die door onze stam 200 jaar geleden voorspeld werd? Ik wist het antwoord daar niet op, ik ben geen Hopi. Maar dit is wat gebeurde.

Net voor 24 oktober 2007 verscheen er een komeet ‘Holmes’ in ons zonnestelsel. Een zeer kleine snel bewegende komeet. Geen enkele wetenschapper zag iets speciaals in deze kosmische gebeurtenis. Het stelde niets voor. Maar dan op 24 oktober 2007 explodeerde deze komeet en veranderde snel tot een enorme blauwe bol in de hemel, die zich steeds maar uitbreidde tot hij groter werd dan de zon. Het is nu vermeld als het grootste object dat ooit in ons zonnestelsel is geobserveerd.

Terwijl grootvader Eric terug naar Hopi land reisde, kwam de Hopi Raad samen en was het er over eens dat deze blauwe bol werkelijk de voorspelling van de Hopi’s waarmaakte… Zo werd dit snel aanvaard in zowel Noord- als Zuid Amerika. En het werd ook door de Maya’s aanvaard als het begin van het einde der tijd. Zo is deze periode van het einde der tijd ontstaan. Een blijkbaar gewone kleine zaak bleek uiteindelijk een van de grootste gebeurtenissen die zich ooit in ons zonnestelsel voordeed, waar wij ooit weet van hebben gehad.

Er is nog een tweede deel van deze Hopi voorspelling met de komst van een rode ster. De Maya’s en de Hopi’s wilden dit niet met me bespreken al hoewel ik weet dat het in boeken beschreven staat. Daar zal ik nog later over spreken. Maar ik ben er echter zeker van dat ze dat in de toekomst wel gaan doen.

The Prophesy Begins…

Toen Don Alejandro in Sedona was in juli 2007 sprak hij over één aspect van de Maya profetie. Er zijn er veel meer, maar hij zei - en dit is echte Maya profetie- dat er een fysieke poolverschuiving van de aardas zou plaatsvinden ergens binnen dit tijdsvenster. Dat is niets nieuw. Daar Edgar Cayce lang geleden dezelfde voorspelling deed, ergens in de dertiger jaren. Misschien moet ik enkel zeggen dat ze het daarmee eens zijn. Cayce zei, dat enige tijd na de winter 1988 de as van de aarde zou verschuiven naar een nieuwe locatie. Hij gaf zelfs de precieze locatie waar de as zou naartoe gaan. Het is een zeer precies punt in Rusland, ongeveer 16 graden van waar het zich nu bevindt. Gezien het feit dat Edgar Cayce zowat 12.000 voorspellingen heeft gedaan van de jaren 1920 tot de jaren 1970 en slechts éénmaal fout was bij een kleine voorspelling. Hij gaf een reading toen hij in de VS was over een man in Frankrijk en bereikte per vergissing zijn tweelingbroer. De voorspellingen van Edgar Cayce zijn van de meest accurate in de wereld. En de moderne wetenschap heeft deze mogelijkheid naar een poolverschuiving intens gevolgd. Een fysieke poolverschuiving begint altijd eerst met een magnetische poolverschuiving en wetenschappers hebben gemerkt, dat het magnetische veld van de aarde is beginnen te verzwakkan vanaf zo’n 2000 jaar geleden. Zowat 500 jaar geleden was er een dramatische verandering in de krachten van het magnetische veld, omdat dit zwakker en zwakker werd.

Ongeveer 40 jaar geleden begon het magnetisch veld op zo’n manier te veranderen, terwijl de magnetische lijnen lange tijd vast stonden, dat ze alle richtingen uitgingen. Het gevolg was, dat walvissen die deze lijnen volgen terwijl ze migreren begonnen te stranden op het land. Dat had de wereld nog nooit gezien. De magnetische lijnen veranderden van hun vaststaande posities en sommige bevinden zich nu in landmassa’s waar ze voorheen nooit voorkwamen. Niemand had ooit gezien dat walvissen dat deden en dat de magnetische lijnen veranderden. Dan begonnen vogels op te duiken op plaatsen die geen deel uitmaakten van hun migratiepatronen. Opnieuw doordat de magnetische lijnen veranderden. En ze veranderden omdat het magnetische veld van de aarde zwakker en zwakker werd. In de jaren ’90 moesten de vliegkaarten van de wereld, die gebruikt worden om de vliegtuigen te leiden op de vliegvelden veranderd worden. Wereldwijd. Omdat de oude niet meer konden gebruikt worden. En vandaag zijn de magnetische lijnen zo onbetrouwbaar, dat de magnetische kaarten moeten nagekeken worden elke keer dat een vliegtuig landt om zeker te zijn dat hun leidsysteem goed functioneert. In 2003 werd er een televisie-uitzending gegeven vanuit Nova waar een team wetenschappers de kans gegeven werd om over de mogelijkheden van een poolverschuiving te praten. Deze wetenschappers verklaarden dat de magnetische polen van de aarde zullen verschuiven ergens in de nabije toekomst. Dat het zelfs een vaststaand feit is.

Deel 8

En dan, iets meer dan 2 jaar geleden gingen deze wereldwetenschappers, die het magnetisch veld van de aarde observeren, op het internet om de wereld te waarschuwen. Ze kregen 11 dagen voordat de regering hen van het internet verbande zodat ze stopten met praten. Waarschijnlijk omdat ze bang waren dat de mensen te bezorgd zouden worden. Deze wetenschappers zeiden dat er zoveel anomalieën in het magnetisch veld van de aarde aanwezig zijn, dat ze denken dat binnen 25 jaar de magnetische velden van de aarde niet enkel zouden verschuiven, maar zouden omkeren van polariteit. De Noordpool zou dan de Zuidpool worden en tegenovergesteld.

Dan 8 of 9 maanden geleden kwamen dezelfde wetenschappers terug op het internet en gaven een nog krachtigere waarschuwing. Ze zeiden dat de anomalieën zo groot waren dat ze de waarschijnlijkheid van een magnetische poolverschuiving elke minuut konden verwachten. Wat de wetenschap weet als feiten, is dat zowat 13.000 jaar geleden er een fysieke poolverschuiving was. Een poolverschuiving die samenviel met de andere kant van waar we ons nu bevinden in de precessie van de equinoxen. Dat is ongeveer 13.000 jaar geleden. Precies het tegenovergestelde van waar we ons nu bevinden. Ze geloven dat de Hudson baai aan de kant van de Noordpool lag voor de as verschoof. Dan iets minder dan 26.000 jaar geleden, op hetzelfde moment dan waar we ons nu bevinden in de precessie van de equinoxen, het einde van de tijd waarin we ons nu bevinden, dicht tegen 21 december 2012, verschoof de magnetische pool van de aarde ook de tweede keer. En als dat nog niet schokkend genoeg is en wat de wetenschap weet is dat wanneer de fysieke as van de aarde verschuift naar een nieuwe locatie dit slechts 20 uur in beslag neemt. Minder dan één dag. Dat zeggen de Maya’s niet, dat heeft de wetenschappelijke wereld gedocumenteerd. Je wordt op een morgen wakker en op één dag is je wereld totaal getransformeerd.

We gaan terug naar de magnetische polen. Wat de wetenschap ook gemerkt heeft is dat net voor de poolverschuiving op de aarde plaatsvindt, er altijd een magnetische poolverschuiving is, gevolgd door een periode van geen magnetische velden. Dat is volledig afgesloten. Wat nu enkel een theorie is, omdat de moderne mens toen niet leefde. Er is nooit iemand getuige van geweest. Maar deze theorie is de enige theorie die verklaart hoe dit mogelijk is. Wanneer je er over nadenkt, de aarde is massief, en om de as van de aarde te veranderen is er een enorme hoeveelheid energie nodig. Dat is bijna onmogelijk. Wetenschappers zijn nog niet bekwaam geweest om dit te verklaren. De hoeveelheid energie zou zoiets zijn als de maan die de aarde zou raken. Iets van dat niveau. Hoe zou de aarde zijn as kunnen bewegen? De hoeveelheid energie daarvoor is niet te bevatten. Het zou zijn alsof een maan op de aarde zou inslaan, iets van dien aard. Maar dat is niet nodig, de aarde heeft zijn as reeds honderden malen verplaatst gedurende de laatste miljoenen jaren. De wetenschap heeft nog nooit kunnen verklaren hoe dit mogelijk was. Tot er recent een theorie verscheen, 20 tot 30 jaar geleden. De theorie ging als volgt.

Op de aarde is een korst, tussen de 30 en de 60 km dik. Daaronder bevindt zich de mantel. Er is een bovenmantel die de korst verbindt met het binnengedeelte van de aarde. Deze bovenmantel bestaat uit rotsen. Echter, de wetenschappers hebben ontdekt dat als het magnetisch veld van de aarde naar nul daalt, totaal wegvalt, en dat verwacht men binnenkort, dat na ongeveer 2 weken deze rotsformatie die rond de aarde aanwezig is vloeibaar wordt, net als olie. Dan komt de buitenkorst van de aarde volledig vrij om te draaien in elke willekeurige richting. Er zou dus nog een zeer grote energie nodig zijn om dit alles te bewegen, maar helemaal niet zoals het vereist zou zijn om de hele aarde te bewegen naar een nieuw aspunt.

Ze geloven nu dat het ijs op de Zuidpool niet helemaal in het centrum staat, het is uit het centrum. Dat is een gigantische hoeveelheid ijs, ongeveer 4 kilometer dik. Als dit ijs zou smelten zou het de oceanen laten stijgen met ongeveer 65 meter. Dat is veel water. Wanneer dus de oppervlakte van de aarde, de aardkorst is vrij om te roteren, de massa ijs verder uit het centrum geraakt. Ze denken dat het dan naar een nieuw centrum balanceert en wanneer dat gebeurt zal de korst meebewegen. De wetenschappers van de wereld hebben dus nu uitgerekend waar zij geloven, voorspellen dat de as van de wereld naar toe zal gaan en dat is bijna identiek aan wat Edgar Cayce heeft gezegd. Zeer interessant. Edgar Cayce zei dat het op 16 graad zou zijn ergens in Rusland en de wiskundige wetenschappers berekenden op 17 graden in Rusland. Bijna dezelfde plaats dus. Of het waar is weten we niet, maar dit is een theorie. Niemand heeft het ooit zien gebeuren. Tenminste geen modern mens.

De verschuiving van de polen op deze as zal hoe dan ook plaatsvinden. Het is over deze wereld dat de Maya’s met jullie willen spreken, want zij weten het zeer goed. Zij herinneren hun verleden en zij herinneren zich die beide poolverschuivingen die de wetenschap heeft vastgesteld in recente tijden. Volgens de Maya’s hebben zij door die twee doorgeleefd. Zij zijn dus reeds op aarde gedurende tenminste 26.000 jaar. De wetenschap kan dat niet tegenspreken want ze weten niet waar ze vandaan kwamen en ze weten niets over hen. Maar volgens Don Alejandro zijn tijdens de laatste poolverschuiving miljoenen mensen omgekomen, gewoon omdat ze niet begrepen wat er gebeurde. Moesten ze het geweten hebben en de situatie hebben begrepen konden ze eenvoudig hun ervaring transformeren naar iets krachtig, gracieus en mooi. Maar Don Alejandro zegt dat als ze niet begrijpen wat er gebeurt en in de angst stappen, ze gemakkelijk kunnen sterven. Daarom wil hij hierover spreken.

Don Alejandro spreekt ook over 30 uur duisternis die zich zal voordoen wanneer de poolverschuiving aanbreekt. Ik ben me bewust dat er een aantal mensen zijn die over 3 dagen van duisternis spreken. De Maya’s zeggen, neen, het is geen 3 dagen, het zijn 30 uren. Hij zegt dat alles zwart zal worden en men kan zelfs de sterren ’s nachts niet meer zien. Met andere woorden, wij worden blind. Hij zegt dat het gedurende deze periode is dat zoveel mensen zullen sterven van angst die in hun ervaring treedt. Maar hij zegt ook, dat als iemand zich geen zorgen maakt en gewoon stil blijft en zich ontspant, zal alles terugkomen, je gezichtsvermogen komt terug, alles wordt weer normaal en het neemt slechts 30 uur in beslag. Dit is ook iets wat de Maya’s willen dat je begrijpt. Ga gedurende die verandering niet in de angst. Het is niets om bang voor te zijn.

Maar natuurlijk na de poolverschuiving, waar je je bevond op de oppervlakte van de aarde is nu waarschijnlijk volledig anders ten opzichte van de evenaar, dan voor de verschuiving. Je zal nu waarschijnlijk in een nieuwe en volledig andere omgeving leven. Je moet dat onmiddellijk kunnen evalueren, je moet uitzoeken waar je bent, of je kan omkomen van extreme koude of extreme hitte. Dat is ook iets dat je moet weten.

Eén gedeelte van de Maya voorspelling die gegeven is en die de wereld ‘de dag van het laatste oordeel’ noemt, is nog veel belangrijker. Hoe weten we hoe we moeten zijn tijdens de fysieke poolverschuiving en direct daarna? Volgens de Maya’s gaat het om de vibratie die voortkomt vanuit je hart. En deze vibratie is in perfecte resonantie met het hart van de aarde, het hart van de zon en het hart van het universum. Als wij leren te leven in deze vibratie zal de levende aarde ervoor zorgen, dat we verder leven in de nieuwe wereld.

Deel 9 The Secret the Maya have learned about the Human Heart

Het geheim kan enkel in woorden gesproken worden en het kan enkel geleefd worden om de betekenis te kennen. Woorden komen vanuit het verstand. Maar wat we moeten onthouden heeft niets te maken met het verstand. Het heeft te maken met het menselijk hart. Door woorden te gebruiken en dat doe ik, kan ik zeggen dat in het hart zich een heilige ruimte bevindt, waar schepping plaatsvindt. En dat leven vanuit deze heilige ruimte iemands relatie verandert met de hele natuur en het universum. Het verstand heeft een ego. Het ziet zich afgescheiden van de werkelijkheid. En ook ziet het zichzelf als het meest belangrijke deel van de werkelijkheid. Maar vanuit het hart is men niet afgescheiden van de werkelijkheid, maar wordt er één mee. Er is geen afscheiding en alle delen zijn gelijk. De Maya’s spreken daar voortdurend over. Dat geen enkel wezen hoger is dan een ander, wij zijn allen gelijk. Je ziet dus dat woorden kunnen beschrijven waar we over kunnen spreken. Maar je kunt die andere manier niet proeven zonder binnen te treden in de heilige ruimte van het hart, deze te voelen en één te worden met deze trilling. Dit is iets waar we een andere keer meer over zullen spreken.

The Heart of the Maya

Misschien is de beste manier om je het hart van de Maya’s te tonen, verder te gaan met het verhaal. We betreden nu de jungles van Guatemala. In juni 2007 leverde ik mijn manuscript af van de ‘Serpent of Life’ (slang van het leven) aan mijn uitgever. Daarin wordt gesproken over vele verhalen van ceremonies van de Maya’s en andere stammen, waardoor de innerlijke energieën van de aarde zijn veranderd. In juli 2007 kwamen, zoals ik reeds zei, Don Alejandro en zijn vrouw naar Sedona en vroegen me om samen te komen. Nadat Don Alejandro gesproken had over de poolverschuiving, vertelde hij me dat zeer binnenkort, volgens de Maya kalender rond die tijd, de wereld zou binnentreden in het einde der tijd. Bepaalde ceremonies moesten plaatsvinden ter voorbereiding en dat deze ceremonies waren gemarkeerd in de Maya kalender. Dit is allemaal voor de blauwe bol verscheen.

Don Alejandro begon te spreken over de Spaanse conquistadores en hoe zij bijna alle Maya informatie en gegevens hebben vernietigd. Daardoor verloren de Maya’s veel van hun kennis, hun voorspellingen en hun wijsheid. Maar daarna vertelde hij dat geheime documenten waren verborgen voor de conquistadores en dat nu de tijd is gekomen om deze kennis terug op te bouwen. Hij ging verder met te zeggen, dat volgens de Maya voorspellingen, de Maya’s nu deze kennis, hun ervaringen, wijsheid en herinneringen terug moeten opbouwen en dat dit de tijd is om het naar buiten te brengen. En dat gedurende deze tijd de wereld zou toekijken. Don Alejandro zei dat de Maya Raad dit had gezien wanneer een groep mensen vanuit alle continenten en een groot aantal landen van de wereld zou samenkomen en dat deze groep de wereld zou vertegenwoordigen. Hij vroeg me om deze mensen te zoeken. Precies 60 mensen en deze bijeen te brengen in Guatemala stad op een specifieke dag in november in dat jaar 2007. Van daaruit zouden hij en de Maya Raad hen brengen naar de jungles van Guatemala om toe te zien hoe de Maya Raad hun kennis opnieuw te zien samenbrengen. En ook om ceremonies uit te voeren met deze wereldgroep.

Dat was gemakkelijk voor mij. Het vergde slechts 60 telefoongesprekken en het was klaar. Ze kwamen uit 23 landen. Onder hen was grootvader Eric van de Hopi stam en drie ouderen vanuit de Sierra Nevada, Santa Martha, Columbia, Zuid-Amerika. Eén was een Kogi mama’s en de andere was een Ayuacas mama’s en zijn broer. Deze twee stammen zijn betekenisvol door hun oude verleden. Don Alejandro zei me dat de Maya’s oorspronkelijk van Atlantis kwamen. Ik wist dit al jaren, maar het was toch vrij krachtig om dit van hem te horen. Dus laat ons gedurende een kort ogenblik Atlantis terug bezoeken om te zien hoe deze andere drie stammen, de Hopi, de Kogi en de Ayuacas zo belangrijk zijn.

Atlantis was een land dat werd gesymboliseerd door drie ringen. Elke ring binnen een andere. Het werd ook gezien als drie bollen. Zo zag Atlantis deze tekens. De buitenste ring of bol staat voor de mensen die in Atlantis woonden. De middelring of bol staat voor de priesters en zij werden Maya genoemd. De priesters waren de brug tussen de mensen en de binnenring of bol die de Nakkals werden genoemd. De Nakkals waren degenen die rechtstreeks spraken vanuit de heilige ruimte van hun hart en rechtstreeks waren verbonden met de spirit van Moeder Aarde en daar voorbij. Ze leefden in grotten en in speciale kamers in de piramides. Ze gloeiden in het duister en zweefden enkele cm boven de grond. De Hopi’s waren Maya. En de Maya’s zijn Maya en de Kogi en de Ayuacas mama’s waren en zijn de Nakkals waar ook twee stammen uit Colombia deel van uitmaakten.

Toen Atlantis zonk, 13.000 jaar geleden door de fysieke poolverschuiving, sprongen de Maya’s in hun boten en roeiden naar de Yucatan, niet ver van het Zuid-West gebied waar Atlantis zich bevond. De Nakkals roeiden in hun boten naar waar nu Santa Martha in Colombia is. Of tenminste daar niet ver vanaf. Al deze stammen zijn met elkaar gerelateerd. En al deze stammen herinneren zich wat er gebeurde. Niet enkel 13.000 jaar geleden, maar ook 26.000 jaar geleden en zelfs veel langer. Maar dit zou de eerste keer zijn sinds Atlantis is gezonken, dat deze drie stammen samen kwamen en ceremonies uitvoeren. Het was historisch. Het gaat nog verder. Zelfs voor grootvader Eric, hij was de eerste Hopi die terugkeerde naar Guatemala sinds ze dat duizenden jaren geleden verlieten toen ze noordwaarts trokken naar het 4 hoeken gebied waar we reeds over gesproken hebben. De Maya Raad van Ouderen leidden ons eerst naar het Atalan meer, een van de heilige meren van de Maya mensen. Onze groep werd verwelkomd door 25 leden van de 440 ouderen, die verkozen zijn om degenen te zijn die hun kennis terug herinneren. Er zijn andere manieren waarop de Maya’s hun kennis terug herinneren, buiten hun brein te gebruiken. Door gebruik te maken van de dertien kristallen schedels. Eén voor elke duizend jaar sinds Atlantis. We zullen daar direct verder over praten, het is een buitengewoon onderwerp.

De wereldgroep zat samen in een halve cirkel rond de 25 Maya ouderen, terwijl zij begonnen met de Maya glyph 0. Zij begonnen deze glyph letterlijk te ontcijferen alsof ze dat nog nooit gezien hadden. Na ongeveer 1,5 uur waren de Maya’s klaar met het getal 0. Dan gingen ze verder met glyph nummer één. We keken toe hoe ze de nul, de één en de twee behandelden. We spendeerden aan deze gebeurtenis ongeveer een halve dag en dan was ons aandeel daarin voorbij. De wereld keek toe hoe de Maya’s hun kennis herschiepen en de voorspelling was vervuld.

De volgende morgen nam de Maya Raad van Ouderen ons mee met de boot naar de verste kant van het Atalan meer naar een plaats waar enkel Maya ceremonies werden uitgevoerd. We gingen een Maya vuurceremonie doen. De boottrip naar de andere oever was iets dat elke deelnemer zal herinneren voor de rest van zijn leven. Deze torenhoge vulkaan die aan de andere kant van de oever opdoemde liet ons achter met een ontzagwekkend gevoel dat deze elk moment zou kunnen uitbarsten. Er kwam rook uit. Geen wonder dat de Maya’s daar hun vuurceremonie deden. Op een afgelegen strand met het geluid van de golven die eindeloos aanspoelden en een diepe blauwe lucht die de hemel boven ons vormde, plaatste Don Alejandro onze diverse groep in een cirkelvorm. En in bijna stilte na een urenlange voorbereiding waarin elk gedeelte van de vuurceremonie zorgvuldig en geometrisch gecreëerd werd, een prachtig arrangement van stenen, kruiden, kaarsen en andere heilige objecten, was het vuur klaar om leven aan de ceremonie te geven. Dit was zeer ongewoon. Ik weet niet of de vuurceremonie ooit voorheen is gefilmd. In het bijzonder de manier waarop ze het deden. Ze lieten ons letterlijk zien hoe ze de geometrische beelden vormden op de aarde en verklaarden wat elk ding betekende. Bij elk kruid dat ze toevoegden vertelden ze de betekenis, terwijl ze elke kaars en object plaatsten, vertelden ze telkens wat dat betekende. Dit is misschien nog nooit voorheen gedaan en volgens Don Alejandro heeft deze ceremonie niet plaatsgevonden in de laatste 13.000 jaar.

Deel 10

De Hopi, de Koga mama’s en de Ayuacas mama’s, de leden van de Maya Raad van Ouderen, Don Alejandro en onze nederige groep van over heel de wereld, vouwden onze handen in gebed, terwijl de eerste vlammen de open hemel bereikten. Wij waren afkomstig van over heel de wereld, van vele verschillende tradities en culturen en we gingen allemaal in ons hart en drongen door in gebed, met één stem en één hart. We baden voor Moeder Aarde en haar kinderen, wetende dat de Aarde op het punt staat om in een geweldig stadium van evolutie te treden. Zoiets als een kindergeboorte. Ieder van ons bad vanuit ons hart voor Moeder Aarde om de hele wereld en alle leven op aarde te helpen. Deze ceremonie duurde ongeveer 3 uur. Na één uur en terwijl ik keek naar het vuur en luisterde naar de gebeden, ging de arm van Ayuacas man naar boven, hij had zijn ogen gesloten. Dat zorgde ervoor dat iedereen naar hem keek. We wisten niet wat hij deed. Maar precies waar hij naar wees in de lucht, vloog een enorme arend, zo’n 40 meter hoog, over de ceremonie. Hij bewoog zelfs geen enkele veer en scheen vast te staan in de lucht zonder zijn vleugels te bewegen. Zo bleef hij daar gedurende meer dan 10 minuten. Daarna zweefde hij iets naar de zijkant en bleef daar aanwezig, terwijl wij verder gingen met de ceremonie die dus niet meer was uitgevoerd sinds zeer lange tijd. De gebeden, de liederen, de chantings, het dansen, het vuur, de rook die naar de hemel opsteeg, we droegen hoopvol onze intenties uit naar onze Moeder en onze Vader. Onze harten waren wijd open. Deze ervaring was ongelofelijk.

Wanneer we terug in de boten stapten om terug te keren naar de andere kant van het meer en dat zal ik nooit meer vergeten, keek ik naar onze ongewone groep terwijl ik naar de pier liep. Religies van het Christendom, Moslims, Joden, Boeddhisten, Taoïsten, Chinto’s, Hindoes en veel meer. Allemaal tussen de oude stammen van Atlantis en het land van de lotus. Don Alejandro en de Maya ouderen zochten naar iets. Ik voelde dit in mijn hart. En wat het ook was, ze moeten het gevonden hebben tijdens de ceremonie, want ze vroegen ons om een andere ceremonie uit te voeren op een plaats ver weg van het Atalan meer. Een plaats die Tikal genoemd wordt, een oude tempel site in Guatemala die de kroonchakra vertegenwoordigt in het menselijk lichaam. De ingang naar het hoger bewustzijn.

The Maya of Eternal Time

Tikal is een majestueuze wereld van tempels waar ooit een stad rond deze hoofdtempels stond, die zich tientallen kilometers in alle richtingen uitstrekte. Het was een enorme stad die waarschijnlijk op zeker punt miljoenen Maya’s onderdak bood. Ik weet nog dat toen ik naar een kunstwerk van de stad keek, hoe het er waarschijnlijk uitzag toen het nog levend was en dat het er uitzag als een stad van een ver afgelegen toekomst. Een ruimtetijd, niet vanuit het verleden en niet zoals moderne mensen denken dat vanuit een primitieve stam komt. De Maya’s zeggen dat voordat ze in Atlantis kwamen, ze afkomstig waren van de sterren. En wanneer je Tikal ontdekt in de vroege jaren 90 en dit allemaal zag, zou je het misschien gaan geloven.

We volgden Don Alejandro en de Maya ouderen naar een hoog gelegen plaats voor een ceremonie die daar duidelijk al ontelbare keren was uitgevoerd. En opnieuw begonnen ze met traag en nauwkeurig de structuur van de Maya vuurceremonie te herscheppen. Dit duurde zoals voorheen weer een uur. Enkel de voorbereiding vóór het vuur werd aangestoken. Eerst scheen het alsof ze de eerste ceremonie herhaalden, maar de atmosfeer begon traag te veranderen. Elke keer als Don Alejandro zijn armen naar boven stak, tussen deze enorme bomen waar we ons tussen bevonden, gierde de wind daardoor en rondom ons. Het was vrij dramatisch. En na ongeveer tien keer begonnen we het al te verwachten. Hij hief zijn armen op en we wachtten slechts tot de wind begon te waaien. Dan begon het licht te veranderen en de stralen licht begonnen door de takken en de bomen te snijden en gaven ons het gevoel, dat we ons in een oude kathedraal ergens in Zuid-Frankrijk bevonden. Als toeristen die keken en merkten dat ze niet konden weggaan, het was zo betoverend. Het was een schoonheid in die ceremonie.

Maar ik voelde dat Don Alejandro en de ouderen nog opnieuw naar iets zochten en wachtten. Ik kon er niets aan doen. Ik voelde het in mijn hart maar kon niet zeggen wat het was. Ik voelde dat ze naar tekens zochten zoals de arend waar we daar straks over praatten. Dat kon enkel komen van Pacha Mama of Moeder Aarde. Geen menselijk wezen kon deze uitkomst bepalen of beïnvloeden, het moest van Moeder Aarde komen. Wat die tekens ook waren, ze moeten verschenen zijn, want we werden gevraagd om verder te gaan. De Maya ouderen namen ons mee naar een andere tempel, enkele afgelegen tempels. Eén waar ik nog nooit van gehoord had en zeker niet gezien. Maar toen ik ze eenmaal zag, kon ik niet begrijpen dat de wereld het bestaan niet van kende. Ze waren verbluffend en bezaten een diepe kracht in de aarde. Maar hier deden we geen ceremonie zoals in die andere plaatsen. Don Alejandro wilde enkel dat we ze ervoeren of misschien dat de energieën van de tempels ons zouden ervaren.

Deel 11

Misschien is het nu tijd om te praten over de andere manier hoe de Maya’s hun kennis terug kregen, hun ervaringen, hun wijsheid, hun herinneringen naar deze huidige tijd, vanuit een ver verleden dat bijna voor altijd verloren leek. Ze doen dit niet met hun brein maar met hun harten. Dat is iets waar de oude wereld experts in zijn, net zoals wij experts zijn met ons brein. Wat ik jullie nu ga vertellen komt niet van Don Alejandro, maar van Hunbats Men uit de Mexicaanse Yucatan. Mijn ervaringen in dat land is informatie die geheim is gehouden tot onlangs. Ik kan erover praten, maar moet wat voorzichtig zijn in wat ik zeg.

Het was de Mayaanse grootmoeders genootschap die de kristallen schedels, pad der wijsheid creëerden. Net zoals wij doen met onze computers die geheugen bevatten, voor iets wat we willen herinneren op een latere datum, gebeurt dit ook met de kristallen schedels. En net zoals onze computers zijn gebaseerd op silicium om deze bekwaamheid om geheugen te hebben te bereiken, zo zijn ook de kristallen van silicium gemaakt, ook om geheugen te bevatten. De eerste kristallen schedel kwam van Atlantis. Maar de tweede kwam van de nieuwe Maya wereld nadat de wereld verschoof bij de fysieke poolverschuiving 13.000 jaar geleden.

Elke kristallen schedel werd om de duizend jaar gecreëerd en bevat het geheugen van de laatste duizend jaar. Alles samen zijn er 13 kristallen schedels die samen het geheugen bevatten van de laatste 13.000 jaar. Wanneer het tijd was, elke duizend jaar, werd er een Maya grootmoeder gekozen en zij maakte zich klaar voor haar lotsbestemming. Zij begon met een kristallen schedel te kerven in een menselijke schedel. Dat was gewoonlijk een mannelijke sjamaan, die het kristal selecteerde en ook de eigenlijke kervingen uitvoerde in de menselijke schedel. Verschillende soorten kristal werden gebruikt, afhankelijk van de tijd en de noodzaak. Het kon vele jaren duren tot de kristallen schedel klaar was voor de uiteindelijke ceremonie waar de hele stam zich in feite al duizend jaar op voorbereidde.

Dan selecteerde de grootmoeder een jongeman of vrouw en éénmaal selecteerde zij beide, een man en een vrouw. Geselecteerd worden voor de kristallen schedelceremonie was een grote eer en voorrecht voor deze Maya persoon of koppel. Als de grootmoeder de juiste persoon geselecteerd had, ging deze persoon in een training, meestal vanaf toen ze baby waren tot een oudere leeftijd. Dat duurde tot de kristallen schedelceremonie plaatsvond. Deze eervolle persoon moest zoveel zij konden studeren over alles wat de Maya natie wist op die tijd, met andere woorden over de laatste duizend jaar. Zij moesten de Maya wijsheid belichamen, heilige kunsten van hogere kennis, alles wat ze wisten, hun herinneringen en dat alles trachtten ze te plaatsen in één persoon. Deze persoon werd door deze training bijna onvermijdelijk sjamaan. Wanneer de Maya ouderen voelden dat deze persoon klaar was en in overeenstemming met de Maya kalender, werd deze samen met de grootmoeder voorbereid voor de heilige kristal schedelceremonie. De lotsbestemming van deze persoon en van de grootmoeder zou gaan verzegeld worden voor duizenden jaren.

De Maya kristallen schedelceremonie werd elke duizend jaar gehouden. De gekozen persoon en de grootmoeder werden dan afgestemd door een zeer speciaal brouwsel gemaakt van natuurlijke kruiden, psychedelische planten en paddestoelen. Het werd zeer sterk gemaakt, omdat deze persoon en de grootmoeder dit moesten opeten gedurende de ceremonie en dit hen naar hun zeer speciale ervaring zou leiden. In hun hart zouden ze zich weldra afscheiden van hun lichamen, maar niet van de aarde. Ze zouden sterven maar niet gaan naar de andere niveaus. En terwijl de hele stam hen omringde, biddend en steunend, verlieten hun spirits hun lichamen en betraden de fysieke kristallen schedel. En beiden namen deze kristallen schedel als hun lichaam aan voor de volgende duizenden jaren tot de tijd waar we ons nu in bevinden, het einde der tijd. Ergens in de periode van het einde der tijd zullen de Maya’s deze laatste kristallen schedelceremonie uitvoeren.

Ik kreeg een e-mail van Hunsbatz Men, vier dagen voor we hier aankwamen en weet dat het nog niet heeft plaatsgevonden maar dat het weldra zal gebeuren. Dit is een verbazende ceremonie. Dertien Maya sjamanen, mannen en vrouwen, zullen de spirits van deze oude Maya zielen ontvangen in hun hedendaagse lichamen en zullen zich alles herinneren wat die oude spirits zich herinneren. Het is zelfs beter dan een computer, want zij herinneren zich eveneens de emotionele aspecten. Wanneer deze ceremonie plaatsvindt, zullen de Maya’s die vandaag leven zich heel het verleden herinneren, helemaal tot de tijd van Atlantis en zelfs daarvoor. Dan zullen de Maya’s deze kennis en herinneringen mengen met de intellectuele kennis van de 25 Maya ouderen die de Maya geschiedenis herschrijven. De Maya natie zal dan weer volledig zijn en zich alles weer herinneren van hun brein en hun hart. Dat is hun plan en ik denk dat ze het zullen uitvoeren.

En voor ons, de rest van de wereld, zal er een grote zegening plaatsvinden, wanneer de Maya natie intact is, zowel met de oude als de moderne kennis, alle ervaringen, wijsheid en herinneringen tegelijkertijd. Dat maakt allemaal deel uit van de Maya voorspellingen en jullie leven nu om de waarheid van deze voorspellingen te kennen.

Deel 12

Don Alejandro hief eenvoudig zijn handen omhoog en zei: Oké, nu gaan we naar het hart van Maya land. Wat dat ook betekende. We begonnen te reizen, maar ik had geen idee waar naartoe. We hadden een grote moderne zilveren autobus die over de autosnelwegen suisde, onderweg de prachtige jungles van Guatemala doorkruisend. We wisten niet waar we naartoe gingen. We reden uren en uren naar deze onbekende locatie en uiteindelijk viel ik in slaap. Ik herinner me het ritme van de wielen op de weg en dacht dat ik begon te dromen. Het volgende dat ik nog weet is dat plots, zonder enige waarschuwing, Don Alejandro de bus beval om aan de kant van de weg te gaan. Ik ontwaakte en keek naar buiten. We konden eender waar zijn. Het was een landschap dat waar maar ook in Guatemala kon zijn. Grasvelden aan beide zijden, afgebakend met roestige prikkeldraad omheiningen. Heel alledaags, niets speciaal, geen tempels, niets.

We stapten allen uit de bus, willekeurig als een bende mieren, niet wetend wat te doen of waar te gaan. Uiteindelijk gingen Don Alejandro en de ouderen naar de andere kant van de weg waar er een opening in de afsluiting was. Het was een hek, een soort ruimte in het midden. Je zou het nooit opmerken in het voorbij rijden. We volgden de Maya’s op dat smalle graspaadje en hadden geen idee wat daar aanwezig was. We wandelden geruime tijd, circa 1,5 km en het werd meer rotsachtig. Het was duidelijk dat we een soort van lage bergstreek naderden. De bomen begonnen ons te omhullen, de begroeiing werd dichter.

Dan namen de ouderen een scherpe bocht naar links en betraden een ander omheind veld, waarna we snel in een jungle terechtkwamen. Een jungle waar duidelijk iemand voor zorgde. Het was gewoon te mooi. Stralend gekleurde vogels vlogen over ons heen. Stenen om op te stappen, precies wanneer je ze nodig had. Alles was vochtig groen en verzorgd. Het was meer als een hotel verzorgd dan dat de natuur dit zou doen. Maar hier was het dan in het midden van nergens. Verrassend genoeg, maar niet echt verrassend verscheen daar een prachtig houten gebouw, geplaatst in de vallei waar we naartoe gingen. Het was een gebouw dat lang geleden door de Maya’s gebouwd was om iets te beschermen waar wij toegang tot gingen krijgen. Het betrof grotten waar de Maya’s verbleven in deze wereld, lang voor Atlantis. Voor de inheemse Amerikanen wordt dit de Sipapuh genoemd, het heiligste van het heiligste voor hen.

Ik voelde dat ik vanbinnen heel stil werd. Mensen praatten met elkaar en beseften dat ze eten kregen, maar het intrigerende dat zich bevond aan de andere kant van dit openluchtrestaurant was bijna ondraaglijk. De ouderen lieten ons in dit prachtige gebouw plaatsnemen met de tropische jungle die ons langs alle kanten omhulde. Ze gaven een traditioneel Maya gerecht. We hadden een lange tocht voor de boeg, maar we wisten het niet. De ouderen wisten dat wel, maar ze zorgden gewoon voor ons.

Na de lunch bewogen we ons op één rij naar een gebied achter dit gebouw, die geleidelijk naar boven ging. En naarmate we de berg naderden die voor ons lag, werd ik zelfs nog stiller van binnen en begon in mezelf te zingen, terwijl ik dichter en dichter kwam bij iets dat ik niet begreep. En dan gebeurde het. Een kleine opening in de berg verscheen. Niet veel groter dan een opening waar 2 tot 3 mensen tegelijk konden doorgaan. Het duurde even maar uiteindelijk waren we allen in de berg in een lange, smalle tunnel. We bevonden ons nu volledig in Moeder Aarde.

Ergens in de tunnel verzamelde Don Alejandro ons en sprak tot ons, om wat uit te leggen over deze grot. Dit was een zeer heilige berg voor de Maya natie. Hij vertelde dat de grot 28 km verder doorliep, maar dat wij maar enkele kilometers zouden verder gaan. We moesten zeer voorzichtig zijn daar het zeer vochtig en glad zou zijn. Dat kon je nu al zien. We gingen nog iets verder en daar zagen we iets wat ik helemaal niet verwachtte. De dichtste tunnel eindigde in een T-vorm en voor ons was een andere opening die enorm was. Het was tweemaal zo groot als een voetbalveld en misschien 30 meter hoog. Een gedeelte van het plafond was al lang geleden ingestort en een straal licht scheen doorheen de duisternis en vulde deze enorme grot met dit engelenlicht, dat je liet stilstaan en je hart opende. Je kon er niets aan doen, het gebeurde instinctief.

Daarna daalden we af vanuit die smalle grot met behulp van een oude ladder en in die nieuwe grot draaiden we naar links. We hadden geen andere keuze. We volgden dit als een smalle beek van de ene grot naar de andere. We liepen voortdurend door dit heldere, zuivere water. Meestal moesten we onze zaklamp gebruiken om niet tegen verborgen rotsen te stoten of van de kliffen te vallen. Het was zeer donker en de meesten onder ons bleven praten om er zeker van te zijn dat iedereen er nog was. Wanneer je je zaklamp uitdeed was het volledig zwart en je kon geen hand voor je gezicht zien. Na een lange en gevaarlijke tocht doorheen Moeder Aarde kwamen we voorbij een andere plaats waar het plafond was neergestort en weer een zonnestraal toonde, die door het interieur van de grot priemde. Het was niet veel, maar het maakte het tenminste mogelijk dat we konden zien.

Don Alejandro liet ons halt houden en zei, dat een andere ceremonie op deze plaats moest plaatsvinden. Het was opnieuw een vuurceremonie, maar deze was totaal anders dan de andere twee aan het Atalan meer en in Tikal. Het vuur was in cirkels. Het was de mooiste van allemaal, omdat de muziek en de gezangen door de muren weerkaatst werden tot in onze spirits.

Deel 13

Er gebeurde iets in de ceremonie wat ons lot bepaalde, ik besefte het echter niet op dat moment. Al wat ik weet is dat toen de ceremonie eindigde, Don Alejandro verdwenen was. Het was een vrouw die ons vroeg om dieper de grot in te gaan en die ons verder leidde in die duisternis. Het scheen oneindig door te gaan. Dan, voor de derde maal, betraden we een grottensysteem waarvan ook een gedeelte van het plafond was omlaag gevallen. Het zonlicht onthulde een soort ronde plaats, zeer groot, maar voelde tegelijkertijd zeer gezellig aan. Wat ik daarmee bedoel is dat deze grot zeer grote rotsen in zich had en het daarom aanvoelde alsof je in een kleinere ruimte was. Het waren deze rotsen die mij en anderen een vreemd gevoel gaven.

Ik keek rond me naar Mona die naast me stond en ze scheen diep bezorgd te zijn om wat ze zag. Ze zei tegen me: Drunvalo, kijk naar die rotsen, ze zien eruit als dieren en vogels. Kijk naar hun licht. Ik keek aandachtig en het zag er precies uit alsof iemand een twee meter hoge iguana er had ingekerfd. Het leek net echt en was tot in de kleinste details afgewerkt. De rots daaronder had de vorm van een gorilla, terwijl de rots ernaast eruit zag als een jonge mannelijke aap. Op de muren stonden menselijke gezichten, Maya gezichten. Ze schenen uit de solide rotsmuren te komen. En overal, elke rots werd door iets tot leven gebracht. Het scheen zo uit de rots te komen. Het benam me de adem. Ik wist niet wat te zeggen tegen mijn vriendin, omdat het zo ongewoon was. Maar ik voelde wat zij voelde. Dit was niet normaal. Het was geen normale werkelijkheid op deze plaats. Er was een energie die de lucht doordrong die we inademden.

Dan bemerkte ik Don Alejandro die voorheen verdwenen was. Hij zat op een kleine richel, ongeveer 2,5 meter hoog tegen de rotswand. Mijn eerste gedachte was, hoe is hij daar geraakt? Dat scheen me onmogelijk te zijn en het was op dat moment dat heel de groep bewust werd dat Don Alejandro ons observeerde. We werden allen stil, wachtend tot Don Alejandro ons zou toespreken. In plaats daarvan riep hij Afino om naar hem toe te klimmen. Dat deed hij, maar op een manier dat zijn hoofd gelijk kwam met die richel waar Don Alejandro op zat. En Don Alejandro reikte vanuit die richel, die blijkbaar met water gevuld was en goot een handvol water over Afino’s hoofd. Hij deed dit driemaal. Ik had geen idee wat er gebeurde. Dan vroeg hij aan iemand van de wereldgroep om naar de richel te komen en hij voerde met hem dezelfde ceremonie uit. We keken toe, maar wisten niet wat er gebeurde. Dan vroeg hij aan ieder van ons om beurt naar hem te komen. Op dat moment, ik zal het nooit vergeten, wisten we gelijktijdig vanuit ons hart wat er gebeurde. Don Alejandro voerde een Maya waterceremonie uit bij ieder van ons. We werden op een bepaalde manier ingewijd en de energie van de ruimte ging diep in onze harten. Waar hij in ons op zoek was moet hij gevonden hebben. Ik begon te huilen, ik kon er niets aan doen.

Later, toen we terug in een kleine Guamatemalese stad waren om te eten, zaten Don Alejandro, zijn vrouw Elisabeth en Morfino samen aan tafel en nodigden me uit om bij hen te zitten. Don Alejandro keek in mijn ogen en zei letterlijk, we moeten nog twee andere groepen van over heel de wereld vragen om naar hier te komen, om deze ceremonie met ons te doen om de profetie te vervullen. Maar zij zouden nooit in de test kunnen slagen die Moeder Aarde hun voorlegde. Maar ik moet je zeggen, dat deze groep meer dan onze verwachtingen heeft ingelost. Jullie zijn de voorouders waarop we gewacht hebben. Ik wist niet wat hij bedoelde, maar hij begon te huilen en Morfino begon ook te huilen. En Elisabeth, in haar vrouwelijke kracht, keek naar me en zei, dank je, laat alsjeblieft de heilige groep weten dat zij degenen zijn waar wij op gewacht hebben en nu kan onze voorspelling vervuld worden. Dit was allemaal wat teveel voor mij en ik begon ook te huilen. Het leek wel een tafel vol baby’s.

The positive side of the Mayan prophesy

We zullen nu het onderwerp veranderen. De verborgen positieve kant van de Maya profetie. De Maya’s zien een lange cyclus eindigen. Zowel de 52-100 jaar durende cyclus en 26.000 jaar durende cyclus van de precessie der equinoxen. En ze voorspellen dat de oude wereld waarin we nu leven op het punt staat te desintegreren door natuurlijke oorzaken. Dat betekent dat alles wat we nu beschouwen als normaal, dramatisch zal veranderen. Het is dat gedeelte van de Maya voorspelling waar de wereld op gefocust is. De gedachte dat de polen van de aarde zullen verschuiven en de mensheid bijna volledig zal vernietigd worden, wordt zelfs als ‘de dag des oordeels’ van 2012 genoemd. Maar tezelfdertijd, precies dezelfde tijd, begint er een nieuwe cyclus. En deze cyclus is dit maal een zeer buitengewone.

Ik was onlangs in Colombia in de Sierra Nevada bergen op bezoek bij de Kogi en de Ayuacas mama’s. Zij geloven dat er alles samen negen werelden zijn. En wij bevinden ons in de vierde wereld. We zullen nu de vijfde wereld betreden, dat geloven ook de Maya’s. En ik vroeg hun, hebben we dan nog vijf werelden meer te betreden om het hoogste niveau van bewustzijn te bereiken? Ik vergeet nooit meer hoe ze allen naar mij keken en zeiden: Neen, je begrijpt het niet, Drunvalo. Alles in het leven moet tot evenwicht gebracht worden. De vijfde wereld is de middelste met vier werelden aan elke kant. Het is het perfecte evenwicht in het universum. Er is geen hogere wereld. De Maya’s zeggen ongeveer hetzelfde. Zij spreken over de volgende wereld, die zij de zesde zon noemen. Dat is een wereld waar de mensheid een nieuw niveau van bewustzijn bereikt. En dat we dit nieuwe niveau zeer, zeer snel zullen bereiken. Wanneer de nieuwe cyclus begint, die ook plaatsvindt in het einde der tijd, zal het dualiteitbewustzijn, het bewustzijn van goed en slecht, verdwijnen. En een eenheidsbewustzijn zal voor de menselijke soort normaal worden. Het menselijk ego zal niet langer meer bestaan. En we zien elkaar als een deel van elkaar. In Maya taal begroeten ze elkaar met In lak’ech, wat letterlijk betekent, jij bent een andere mij en ik ben een andere jij. Dit is een hint voor de wereld die we gaan betreden.

Verder voorspellen de Maya’s dat de menselijke quarantaine naar dit zonnestelsel die reeds lange tijd bestaat, zal opgeheven worden. En als dat gebeurt zal de mensheid beseffen, dat de sterren en al het leven overal met elkaar verbonden zijn in puur bewustzijn. Ons menselijk potentieel zal niveaus bereiken die op dit moment voor ons absoluut onmogelijk lijken. Maar deze nieuwe mensheid zal normaal worden en als de waarheid aanvaard worden volgens de Maya’s. Met andere woorden de Maya’s voorspellen dat de menselijke soort niet langer betrokken zal zijn in financiën, politiek, oorlog, voedsel, olie en dergelijke. Dat wij één zullen worden met de Schepper en bekwaam zullen zijn om alles te manifesteren. Wij worden medescheppers samen met de Schepper.

Als dit waarheid is, waarom zou je je dan zorgen maken wanneer je de film ‘2012’ ziet, die toont dat de wereld wordt vernietigd. Ze tonen enkel een deel van de Maya profetie. Onthoud deze tijd en onthoud de Maya’s en weet dat wat zal komen prachtig en heilig zal zijn. Iets om te vieren en dankbaar te zijn. Zoals Mera Baba ooit zei: Wees niet bezorgd, wees gelukkig. Dit is gedurende deze tijd absoluut de beste benadering van het leven. Adem vanuit je hart. Het leven is niet wat het schijnt. Het komt zelfs nog niet dicht bij datgene wat de meeste van onze ouders geloofden wat waarheid was. We leven in een droom, waarin onze geest gekristalliseerd is in wat wij werkelijkheid noemen. We geloven dat alles vaststaat en dat het enkel veranderd kan worden door de wetten van de fysica. De Maya’s geloven dat je weldra een deel van jezelf zal kennen dat zo oud is, dat het voorbij de sterren en planeten gaat, de vaste werelden. Deze zijn ook maar een droom en net zoals bij een droom besef je wanneer je ontwaakt, dat het niets anders was dan licht, of beter nog, niets dan puur bewustzijn. Is het voor jou tijd om te herinneren wie je werkelijk bent? En dat is veel meer dan een normaal menselijk wezen. In lak’ech.

Deel 14 Questions & Answers

Er zijn veel vragen gekomen die ik zal proberen te beantwoorden. Er zijn vele vragen die niets te maken hebben met datgene waar we over gesproken hebben. Die kan ik nu niet beantwoorden. Daar is geen tijd voor. Laat ons beginnen met te zeggen, dat deze vragen vanuit heel de wereld komen. We hebben allemaal verschillende meningen over spiritualiteit, over het leven en over deze soort van overgangen. Dat werd voor mij duidelijk toen ik over heel de wereld reisde. Niet iedereen is het met mij eens en ik ben het niet eens met iedereen. Ik geef je gewoonweg door wat ik heb begrepen wat de Maya’s me hebben gezegd. Ik doe dit voor het Maya volk en het is enkel één benadering. Er zijn er andere, dat begrijp ik. Er is geen reden om hier bezorgd over te zijn hoewel dit gemakkelijk is om te zeggen. Ja, dit is een grote gebeurtenis als het waar is. Ik geloof dat het waar is, maar we zullen erachter komen. Misschien is het niet waar, misschien is het fantasie. We zullen erachter komen, we zullen niet zo lang meer hoeven te wachten. Volgens vele vragen was ik blijkbaar niet duidelijk. Een van de vragen komt uit Canada en zegt:

Eerst 2007 en dan 2012, nu spreek je over 2015. Een scepticus zou zeggen, dat je je beweegt tussen zeer specifieke data die niet blijken plaats te vinden.

Ik dacht dat ik duidelijk was in wat de Maya’s zeiden, dat er een venster was tussen 2007 en 2015 en dat zij geloven, dat die dingen zich zullen voltrekken ergens binnen dit venster. Niet op een bepaalde datum en waarschijnlijk zeker niet op de datum dat hun kalender eindigt, 21 december 2012. Een van de vragen die steeds terugkomen is:

Wat moeten we doen naar die tijd toe? Moeten we verhuizen van de kuststreken? Moeten we voedsel opslaan en dit soort dingen? Moeten we ons voorbereiden op fysiek niveau?

Ik geloof niet dat enige fysieke voorbereiding iemand hierin zal helpen. Het is een innerlijke voorbereiding die nodig is. Je kunt natuurlijk allerlei dingen doen als je dat wil, maar wat echt nodig is, is een verandering vanbinnen teweegbrengen. In de essentie binnenin. Simpel gezegd gaan we van polariteitsbewustzijn naar eenheidsbewustzijn. Dat moeten we doen. Dat is volgens mij het enige wat we moeten doen. Het teruggaan van datgene wat we de laatste 13.000 jaar hebben gedaan, naar een manier van zijn waar we ons ooit bevonden voor de val. Om precies te weten hoe dat te doen hebben we verschillende spirituele tradities over heel de wereld daar verschillende ideeën over. Of we nu Tibetanen zijn, of Hindoes, Soefi’s of Taoïsten. De meningen daarover zijn verschillend. Je zou je hart moeten volgen en ook datgene waar je al in gelooft. Zelfs al ben je een materialistisch persoon, vergeet alles en blijf verdergaan met geld verdienen. Als dat voor jou werkt, dan werkt dat voor jou. Ik geloof werkelijk dat elke levende persoon hier goed zal doorkomen. Op welke manier ook. Er is geen enkele reden tot angst. Ik voel helemaal geen angst, ik maak me niet bezorgd. Ik voel opwinding, omdat we het einde van de cycli naderen en de pijn van duizenden jaren ten einde loopt en dat een nieuwe manier van bestaan op het punt staat te beginnen voor de mensheid. Dit is een tijd van grote schoonheid. Niets om bezorgd te zijn op dat soort niveaus. Hier is een andere vraag van Rita uit Duitsland:

Dank je voor de waardevolheid van deze show. Vele sjamanen spreken over het belang van 15 augustus 2009 tot 20 juli 2010. Dat dit een tijd zou zijn van intense energie.

Ja, ik heb dat niet enkel vernomen van de Maya’s maar van stammen over de gehele wereld tot in Nieuw Zeeland en praktisch overal. En of dit waar is of niet zullen we zeer snel ondervinden, want 15 augustus is volgende maand [dus deze video is van juli 2009]. Er is iets waarvan ik denk dat zal beginnen direct na die tijd. Ik ga naar Nieuw Zeeland, naar de Waitaha en de Maori en we beginnen op 8 augustus en gaan verder tot 19 augustus. Er zullen ceremonies op die tijd beginnen, die zullen aantonen dat wat ze zeggen dat waarheid is, en dat kan ik hier nu niet bevestigen, dat er volgende maand iets ongelofelijks zal gebeuren. Maar ook verder naar mei, juni en juli van 2010, hoef je maar naar de astrologie, naar de sterren te kijken. Je kan het zelf zien, dat er een intense periode nadert. Of het al of niet die tijd is weet ik niet. En de Maya’s zullen het niet zeggen. Dus volg je hart, geloof in jezelf, vertrouw jezelf. Beweeg op elke manier die je kent van polariteitsbewustzijn naar eenheidsbewustzijn. Om de heilige ruimte van het hart te bereiken vanuit de Maya traditie en van wat ik weet is de benadering om van het brein te bewegen naar het hart. Het brein is polariteitsbewustzijn, het hart is eenheidsbewustzijn. Zoek een weg om in dat eenheidsbewustzijn te stappen, zodat je je eigen zelf kunt herverbinden met Jezelf. Want we zijn al geruime tijd afgescheiden van onszelf. Dat is wat ik geloof. Ik ben maar één persoon, ik ben helemaal niet belangrijk. Ik sta hier toevallig en spreek tot jullie. Er zijn vele leraren over de hele wereld die vele dingen zeggen.

Deel 15 .

Deze is van Nicole uit Zweden:

Is fysieke dood noodzakelijk om de vierde dimensie te bereiken en wat is de vierde dimensie?

Het is één van de treden van de hogere niveaus van bewustzijn, volgens de Maya’s. Op een of andere manier, is volgens alle tradities waar ik me bewust van ben, fysieke dood, verrijzenis of ascensie, datgene waar we hier over spreken. Doet het er toe welke? Ik persoonlijk geloof dat niet. In dit gedeelte van het spel, op dit moment, of je nu sterft, of je verrijst of je gaat door het ascensieproces, doet er niet toe. Het gaat er om waar je uitkomt en dat is op precies dezelfde plaats, hetzelfde niveau in de vierde dimensie. En daar zal volgens mij het bewustzijn snel gaan veranderen. Van daaruit gaan we verder naar niveaus waarvan het op dit moment niet gepast is om over te spreken. Hier is er nog één. Dit is Anna uit Rusland, ze vraagt:

Wat is de mogelijkheid voor een gemiddelde mens om te overleven gedurende deze 2012 overgang?

Opnieuw zeg ik, dat elk mens volgens mijn traditie, er zal doorgeraken. Sommigen gemakkelijker, sommigen moeilijker, maar we geraken er allen door. Waar we door moeten is bijna hetzelfde als een geboorte. Gedurende de geboorte zie je dat er zich veel pijn voordoet bij de moeder, zie je bloed. En iemand die nog nooit een geboorte heeft meegemaakt denkt dat hier iets zeer gewelddadigs plaatsvindt. Maar het hogere niveau hiervan is dat er een nieuwe baby in de wereld komt. Een nieuwe geboorte vangt aan. En wij staan nu op dezelfde positie. We staan op het punt geboren te worden naar een nieuw niveau van bestaan. Een niveau van bestaan die geen polariteit bevat, geen oordelen meer, geen pijn, geen dood en nog vele andere dingen. En dit is een positieve stap voor het menselijk bewustzijn. We zijn hier 13.000 jaar en we gaan weldra vertrekken, dus ik blijf het zeggen, het is geen tijd van angst, maar een tijd van vieren. Vele vragen gaan over de materiële wereld. Gwentomy uit Hongarije vraagt:

Heeft het nog enig zin om verder te gaan in de materiële wereld?

Ik denk dat dit een zeer belangrijke vraag is. We hebben een verantwoordelijkheid naar het leven toe. Naar alle leven overal, naar God die in ons woont, om ons uiterste best te doen in het leven. En elke minuut, elke seconde, elke nanoseconde dat we leven geeft ons de gelegenheid om dichter te komen naar eenwording en eenheid en om de eenheid van het leven te begrijpen en te leven. Dus ja, het heeft zin. We gaan verder met onze rekeningen te betalen, we gaan verder met alles te doen, alsof er niets aan de hand is op die niveaus. Zodat we met onze levens kunnen verdergaan, zodat we zoveel mogelijk tijd besteden, de hoeveelheid tijd die God ons heeft toegestaan, om volledig en totaal te leven. En de laatste adem die we happen, of we nu normaal sterven en hier niets mee te maken hebben, of er de oorzaak van zijn. We zullen voorbereid zijn.

Opnieuw gaat het over geloven in jezelf, vertrouwen hebben in jezelf en de eenheid van al het leven te kennen. Ja, dit is een grote stap in de ontvouwing van het menselijk bewustzijn, als de Maya’s het juist hebben en Edgar Cayce het juist heeft en de wetenschappers van de wereld het juist hebben. Maar het is gemakkelijk, je kunt het. We kunnen het allemaal. De reden waarom ik hier ben is om je bewust te maken, dat iets hier aan de gang is op aarde. Het leven is niet meer zoals het was. Het is iets groots. En we moeten innerlijk voorbereid zijn, dat heb ik al gezegd. Het betekent niet dat je je job opgeeft en stopt met alles. Het betekent, dat in je innerlijke leven misschien televisie niet meer het belangrijkste vindt, alhoewel je er nu naar kijkt. Dat een diepe innerlijke studie van wie je bent, wie je werkelijk bent en waar het leven echt om draait, het nu de tijd is om dat op een diepe manier beginnen uit te zoeken. Niet om het te vergeten. Maar als dat jouw reis is is dat ook goed. Want tot de laatste persoon zal iedereen zijn weg hierdoor vinden. Maar je hebt een verantwoordelijkheid tegenover het leven, overal.

Deel 16

Zoveel vragen gaan over hetzelfde. Dit is van Maria, ik weet niet uit welk land ze is:

Moeten wij lemen huizen bouwen, moet ik mijn auto wegdoen en leven buiten het raster?

Al die dingen zijn misschien goed voor de aarde, maar het komt altijd weer terug op een innerlijke verandering die we moeten teweegbrengen. Meditatie is de sleutel. Naar binnen keren, begrijpen, herinneren wie je werkelijk bent en vertrouwen hebben in jezelf.

Deze persoon vraagt:

naar de Waitaha voorspelling uit Nieuw Zeeland.

Het spijt me, daar kan ik nu niet over praten. Ik heb mijn woord gegeven aan de Waitaha om dit niet publiekelijk te doen. Maar de Waitaha profetie is zeer gelijklopend. Ik kan wat hints geven. Volgende maand is er een enorme verschuiving van de energie, zo enorm dat de meeste mensen het niet zullen kunnen geloven. Of het gebeurt zullen we volgende maand achter komen. Maar de Waitaha zijn zeer oud. Waar de Maya en de Hopi, de Kogi, de Ayuaco’s, de Concuamos en de Huevas van Atlantis afkomstig zijn, zijn de Waitaha afkomstig van Lemurië wat vóór Atlantis kwam en veel ouder is. De Waitaha zijn een zeer belangrijk deel van de oude wereld om de verbinding te maken met de moderne wereld en dat is precies wat ze doen. Ze hebben ons gevraagd om naar hen te komen met meer dan 100 mensen om ceremonies te doen, die ook zij niet meer hebben gedaan in duizenden en duizenden jaren. En ook zij bereiden zich op een heilige en innerlijke manier voor naar de veranderingen, waarvan zij weten die gaan komen. Dat is allemaal gelijk aan wat wij over de Maya’s hebben gezegd. Maar zij zijn zeer, zeer specifiek en we zullen zien. Als zij me de toestemming geven om over hun profetie te praten, zal ik dat doen. Maar zolang ik geen toestemming heb kan ik het niet doen.

Deze komt van Tan uit Maleisië:

Dit is mijn vraag. Op 21 december 2012 heb ik veel samenlopende bewijzen gevonden dat er iets zal gebeuren op dat bepaald moment. Refererend naar ‘de I Ching bereikt het nulpunt’ van Terence Mc Kenna en de ‘Looking glass’ technologie van David Wilcock. Als dit de volgens hen de precieze datum is, wat zeggen de Maya’s dan over deze tijd, wanneer de verandering inderdaad zou plaatsvinden op die dag?

Misschien kan hij dat gezegd hebben vóór de uitzending, dat weet ik niet zeker, maar ja, die datum is precies. 21 december is precies de datum dat cycli zich uitlijnen en meer dingen die gebeuren. Dat kan zelfs gezien worden door NASA. Ook het begrijpen van al die kalenders en zo. Het zijn niet enkel de inheemse mensen. De wetenschap kan ook zien dat dit een zeer ongelofelijk precies moment in de tijd is. Maar de Maya’s zeggen, opnieuw, dat zelfs al eindigen de cycli op dat moment en de I Ching komt op nul op dat moment, de eigenlijke verandering in bewustzijn en de beweging van gebeurtenissen beginnen bij de magnetische en de fysieke poolverschuivingen. Het is de bewustzijnverandering, die direct daarna plaatsvindt of mogelijk tegelijkertijd, die belangrijk zijn. En hoe dat precies zal gebeuren weet ik niet en ook de Maya’s niet. Don Alejandro was hier zeer duidelijk over. Ze kunnen op dit moment niet voorspellen wanneer deze enorme verandering zal plaatsvinden, maar het zal meer dan waarschijnlijk niet gebeuren op 21 december 2012. Het zal ergens in het venster plaatsvinden tussen 2007 en 2015. Daar ergens tussenin. Het kan dus zijn dat op 21 december 2012 niets zal gebeuren, omdat het volgens de Maya ook nog daarna kan gebeuren. Het kan nog tot drie jaar daarna gebeuren. Maar zij zijn ervan overtuigd, de Waitaha zijn ervan overtuigd, de Aboriginals uit Australië, de Zulu’s in Afrika, de Hopi en stammen over de gehele wereld die mij bekend zijn, zijn er allemaal van overtuigd dat dit gaat gebeuren. We hebben de helft van het einde van deze cyclus bereikt en we gaan bewegen naar een nieuw niveau van bewustzijn. Dat is iets formidabels, we zouden moeten feestvieren.

Deel 17

Ik weet niet waar deze vandaan komt:

Beste Drunvalo, alle verlichte wezens hebben gezegd dat de waarheid voorbij al deze voorbijgaande dingen is. Te bewegen vanuit de duale wereld naar eenheid. Dat ceremonie, rituelen, offering, fenomena, siddha’s, kristallen enzovoort - hoe fascinerend ook - niet de essentie zijn.

Ja, dat begrijp ik. En dat is een probleem doorheen India, in termen van de siddha’s en de krachten en het menselijke potentieel dat mogelijk is. Maar wanneer ik praat over ceremonie zoals het is voorgesteld door de Maya mensen en sommigen van de andere stammen, gaat het niet over de kristallen, of het vuur of andere objecten die ze gedurende die tijd gebruiken. Ik kan die dingen wegwerpen. Ze kunnen daar zitten met gesloten ogen en niets gebruiken. Het gaat opnieuw over een bewustzijnsverandering die plaatsvindt in de mensheid op deze tijd. De waarheid is het enige dat telt. Deze waarheid zal nu op aarde ontvouwd worden. Ik ben hier enkel uit liefde voor jullie en voor al het leven en probeer jullie enthousiast te maken om gedurende deze tijd in jezelf te kijken. We zijn zo dicht bij het einde van de cyclus en al de dingen die je zag, de kristallen en de kristallen schedels en meer zijn gerelateerd aan de Maya ervaring.

Maar het is waar wat je zegt, wie je ook bent. Ik ben het daar met je eens. Maar dit is alles wat ik op dit moment kan zeggen. Ik hoop dat je begrijpt, dat dit niet bedoeld is om jullie in angst te brengen of dat je dingen zou beginnen te doen die waanzinnig zijn, zoals jullie job opgeven en dergelijke. Nee, blijf verdergaan met je leven. Dat is het belangrijkste. Je weet niet of dit zal plaatsvinden en ik ook niet. We weten niet wat er in de toekomst zal gebeuren. Het is zoals met alles. We maken de hele tijd voorspellingen. Of we nu voorspellen dat de zon zal opkomen op een zeer specifiek moment, morgenvroeg bijvoorbeeld. Dat is een voorspelling. Dat zal niet noodzakelijk gebeuren. Maar omdat het al zo dikwijls voorheen is gebeurd, zeggen we, ja, ze zal morgenochtend opkomen om 5.32 uur. En dat gebeurt ook.

Wel, de Maya’s hebben dit al tweemaal gezien, ze kennen het verleden van dit moment en ze weten het soort van veranderingen die voordien hebben plaatsgevonden. We zijn hier enkel om jullie een beetje uit jullie slaap te doen ontwaken en ernstiger te worden betreffende meditatie en innerlijk werk. Want het is meer dan waarschijnlijk dat de zon zal opkomen en dat die nieuwe cyclus zal aanvangen.

Ik ga dit nu beëindigen, maar voor sommigen onder jullie die geïnteresseerd zijn om aandachtiger deze ceremonies van de Maya’s te gaan bekijken, dit is de enige reden waarom we het gedaan hebben, hebben we al de ceremonies en alles wat in Guatemala heeft plaatsgevonden op een dvd geplaatst, op vraag van de Maya’s. Wat voor mij verbazend was want meestal werd het niet toegestaan om iets te filmen. Deze dvd ‘Ancient Wisdom of the Maya’ (De oude wijsheid van de Maya’s) kan je verkrijgen op www.onelotus.net wanneer je geïnteresseerd bent in wat er feitelijk in Guatemala plaatsvond.

Er was nog iets. Dit is eigenlijk in twee delen. In het eerste gedeelte spraken we eenvoudig over de Maya voorspellingen, wat zij zeggen en de timing van de cycli en zo meer. Maar er is nog iets anders dat al meer dan 13.000 jaar op aarde aan de gang is en dat ook geassocieerd is met de oude stammen en culturen van de wereld, dat ongelofelijk, verbazend en zeer, zeer positief is en op dit moment op aarde gebeurt. Daarom hebben we nog een andere uitzending die genoemd is ‘The Birth of a New Humanity’ (De geboorte van een nieuwe mensheid). En wanneer je dit ziet, zal je de schoonheid beginnen in te zien die zich op dit moment ontvouwt. Ik heb begrepen dat deze eerste uitzending een beetje opschudding heeft veroorzaakt, maar wanneer je dit zal zien zal je werkelijk beginnen te begrijpen dat het leven prachtig is. We leven in de meest ongelofelijke tijd. Hiermee ga ik afscheid nemen. Ik hou van jullie en wens je al het beste in de veranderingen die zullen komen. In lak’ech.

Drunvalo MELCHIZEDEK (17 video’s) - juli 2009 - vertaling <clarys.willy@telenet.be>

YouTube - De Maya van de eeuwige tijd deel 1 - Drunvalo Melchizedek