Home > Nederlands > Matthew Ward - January 11, 2010

Matthew Ward - January 11, 2010

Opwarming van de wereld; Aarde’s herstel; derde dichtheid oorzaak, effecten; economie; de Noorwegen spiraal; TV aankondiging ET aanwezigheid; redenen waarom zielen de planeet verlaten; geweld; entertainment in 2012 en verder; relatie ziel, brein

1. Met liefdevolle groeten aan allen, dit is Matthew die spreekt namens alle zielen op dit station. Terwijl jullie de tweede decade ingaan van deze eeuw blijft de wereld economie het meest in de gedachte, maar daar al dicht achter ligt wat de meeste mensen “wereld opwarming” noemen. Deze betwistbare zaak is geen integrerend onderdeel van de vastzittende economische situatie, het is ook een voornaam voorbeeld van hoe dualiteit nog steeds jullie wereld beïnvloed – egoïstische belangen versus de belangen van de massa’s en van de Aarde zelf.

2. Wetenschappers die verklaren dat klimaat verandering een natuurlijk cyclisch gebeuren is en dat deze niet door de mensheid is gemaakt, gaan stilzwijgend voorbij aan het feit dat de planeet nog nooit eerder werd geplaagd door een door mensen gemaakte vervuiling die er tegenwoordig is. Inderdaad zijn er eerder grote klimaat veranderingen geweest toen de Aarde zichzelf moest ontdoen van negativisme dat door het gedrag van haar menselijke bewoners was gecreëerd, maar geen van jullie wetenschappers aan iedere kant van de het hek van de wereld opwarming kennen deze oorzaak en dit effect niet. Degenen die alarm slaan over het smelten van de gletsjers en de record brekende temperaturen doen dit vanwege echte zorg voor toekomstige generaties, terwijl degenen die “nou nou” zeggen tegen het stoppen van vervuiling, opzettelijk medeplichtig zijn met de op eigen voordeel uit zijnde egoïsten die geleidelijk profiteren van de vele processen die vervuilers veroorzaken. Als je meer toevoegt aan die bronnen, opzettelijke vergiftigingen van de regen via chemtrails, giftig afval op stortterreinen en onveilig opgeslagen radioactieve materialen, is het overweldigend duidelijk dat niets in jullie wereld ontsnapt is aan, als minste, onachtzaamheid van de mensheid, en als ergste, de misdadige verontreiniging.

3. Jullie die met deze boodschappen bekend zijn, weten dat het herstel van Aarde naar haar oorspronkelijke Eden zelf, inhoudt dat de polaire en tropische extreme temperaturen vertellen dat het uiteindelijk wereldwijd een gematigd klimaat zal worden. Ook deze werkelijkheid is niet bekend aan jullie wetenschappers en ook niet bij de meeste van de rest van de bevolking; maar zelfs als ieder mens op de planeet zou weten wat er staat te gebeuren, zou dit niet de collectieve verantwoordelijkheid tenietdoen om te stoppen met de ontheiliging van de Aarde en om de uitgebreide schade te gaan repareren die haar is aangedaan. Andere beschavingen zijn verlangend om bij deze reusachtige taak te helpen, maar het is jullie thuisplaneet en jullie moeten de leiding nemen.

4. En dat doen jullie! Alhoewel er maar een kleine importantie kwam uit de recente Kopenhagen conferentie, inspireerde het licht in myriaden zielen hen om behoud en herstel werkzaamheden op talloze manieren te beginnen. Deze komen voort uit mensen die opdringerige fabrieken wegruimen die gedachteloos geïntroduceerd werden tot nadeel van inheemse groei, door wetten die eisen dat vennootschappen van mijnen weg moeten om het land dat ze onteerd hebben weer levend te maken, of dat mijn compagnieën water moeten ontgiften dat in hun operaties werd gebruikt, of dat houtkap compagnieën dieren woonplaatsen moeten beschermen. Veel mensen worden geïnspireerd om gewonde en verweesde wilde dieren te redden en te revalideren, om omgevingen van wildlive te scheppen voor dierentuin dieren, om dieren op lijsten te zetten die in gevaar zijn gebracht. Om stropers te leren om dieren in stand te houden, en andere manieren om geld te verdienen, en om huisdieren te castreren.

5. Het steeds toenemende licht legt ook de egoïstische belangen bloot die jullie ontwikkelingen lang hebben onderdrukt voor vrije energiebronnen en andere technologieën. Spoedig zullen die “aan het licht” komen en samen met de ontwikkelde technologieën van jullie ruimtefamilie, zullen ze gebruikt worden om grond, water en lucht te reinigen en te zuiveren; en jullie methodes van transport, medische zorg, voedsel productie, constructie, fabricage en communicatie transformeren. In het kort, het leven zoals jullie dit kennen, zal radicaal en fantastisch veranderen als de Aarde compleet uit de derde dichtheid is.

6. Het is de doordringende dualiteit in de mensheid van de derde dichtheid die de introductie heeft voorkomen van vernieuwingen die een weldaad zullen zijn voor al het leven in jullie wereld. Nu de Aarde de hogere vibraties heeft bereikt waar corrupte systemen van degenen die lang de controle hebben gehad, onherstelbaar kapotgaan, de “macht van het volk” begint te bloeien over de hele planeet. Samen met de diverse stappen voor het milieu naar herstel van Aarde’s gezondheid en schoonheid, beginnen nieuwe methoden van zakendoen over de hele wereld te gedijen; recycling en “duurzaam zijn” worden gewoon; persoonlijke en gemeenschappelijke tuinen staan te floreren; samen delen van instrumenten en gereedschap vervangt het moeten hebben van alles voor iedereen; uitwisseling van goederen en diensten geeft velen voldoening; bewegingen om niet effectieve of corrupte ambtenaren te vervangen worden groter. Het is voor ons een vreugde om te zien hoe mensen in alle “hoeken” van de globe hun kracht ontdekken om zelf de veranderingen te ZIJN die ze in de wereld wensen!

7. Laten we even wat meer over dualiteit zeggen, de pogingen om die te begrijpen en waarom zij zolang een deel van de Aardse mensheid is geweest. Terwijl de eeuwen voorbij gingen en de ene na de andere generatie probeerde de “menselijke aard” te definiëren, is dualiteit uitgelegd als god-vrezende mensen die tegenover zondaren staan in religies, demonische versus engelachtige figuren in kunst en literatuur, karaktersterkte versus zwakte in filosofieën, en door milieu-veroorzaakt gedrag in sociale wetenschappen. De oudere uitdrukkingen schilderen personen af door ze “goddelijk” of “slecht” te noemen en de nieuwere staat dat de capaciteit voor beiden inherent is in alle mensen. Inderdaad is er een potentieel voor beide soorten gedrag, maar nooit is een kant van dat spectrum van “goede of slechte” dualiteit voorbestemd.

8. Duisternis tiert in de derde dichtheid, waar energie stromingen vol zitten met geweld, boosheid, hebzucht, lust, jaloersheid, oneerlijkheid, onrechtvaardigheid, en wensen voor macht en controle. Voor de geboorte uit kiezen zielen negatieve trekjes uit die ze ontwikkelden in andere levens, om ze te overstijgen; maar dit werd vergeten als ze eenmaal terug zitten in dichte lichamen en opnieuw gedrag ontwikkelen overeenkomstig de vrije keuzen van de wil door milieu invloeden die de zielen ook uitkozen en daarna vergaten. Om een evenwichtige ervaring te verkrijgen die nodig is voor spirituele groei, kan een ziel wel honderden of meer levens doorbrengen om uit het negatieve potentieel van dualiteit te evolueren naar de positieve kant van het spectrum, waar de energie van liefde, vrede, genereusheid, harmonie, eer en vriendelijkheid overheerst.

9. In deze unieke tijd in het universum waarin alle ervaring wordt versneld, is aan zielen de weergaloze gelegenheid gegeven om uit de lage vibraties te evolueren van de derde dichtheid en om stoffelijk de Aarde te vergezellen naar hogere energie niveaus. Treurig genoeg doet niet iedereen zijn voordeel met deze gelegenheid en daarom is de dualiteit nog steeds erg sterk. Dit zal de ascentie van de Aarde geen jota belemmeren omdat die al is veilig gesteld, maar dit brengt wel een “goede” bestemming in gevaar voor zielen die ervoor kiezen om door te gaan met hun negatieve gedrag in plaats van het licht te absorberen dat hen in staat zou stellen om voor altijd de beperkingen van de derde dichtheid te verlaten voor de groei in spiritueel besef en intelligentie.

10. Mensen in de rangen van Illuminati handelen met diepe derde dimensie trillingen wat betreft de wereld economie, bijvoorbeeld. Ze manipuleren nog steeds banking en handel door corrupte procedures en regelingen op een niet voor te stellen schaal. Ze manoeuvreerden hun banken in kolossussen die hun fondsen vasthouden in plaats van ze te verspreiden om business groei aan te sporen. Wat bedoeld is om te op te duiken als de terugkerende stock market zijn gewoon computers die de grote fortuinen van de Illuminati heen en weer over de wereld verschuiven en die hun multinationale corporaties concurrerende compagnieën hebben opgeslokt of vernietigd. De “ondergrondse” industrieën van seks slavernij en illegale drugs voegen ook toe aan hun geldkisten.

11. Maar nu is dat weefsel van dat verraderlijk wereldnetwerk voor jullie ogen aan het rafelen! Via de mainstream media, praten “klokkenluiders” over illegale bankzaken en bedrijfsoperaties, en worden gerespecteerde onderzoekers op veel gebieden geïnterviewd over hun kennis van buitensporige overtredingen. Aldus is de energie zich aan het opbouwen wat uiteindelijk jullie wereld zal zuiveren van alle op Illuminati gebaseerde activiteiten, en individuen die proberen om stukjes samen te voegen bij hun sukkelende systemen zullen spoedig een rampzalige nederlaag moeten toegeven.

12. Verwacht nu niet morgen te horen dat de Belastingen (Federal Reserve System) worden verwijderd als voorbeeld van schoonvegende reformaties over de wereld, maar het eind van de Fed’s staat er wel aan te komen samen met al die andere gewetenloze, duistere activiteiten die armoede, oorlogen, ziekten, onrechtvaardigheden, wreedheid en onderdrukking hebben veroorzaakt. Die condities en de breinen die dit veroorzaakten kunnen niet leven en bestaan ook niet in de energieniveaus die Aarde snel aan het bereiken is. Houd sterk in jullie gedachten vast dat jullie lineaire tijd snel afloopt in het tijdloze continuüm, waar Aarde’s Gouden Eeuw al is aangekomen!

13. Nu dan, sommigen van jullie vragen zich af wat betreft de tegenstrijdige informatie over de oorsprong van het fenomeen, enige weken geleden, aan de hemelen boven Noorwegen: Werd dit geschapen door een andere beschaving, zoals wij of andere bronnen van buiten de planeet jullie vertelden, of door de HAARP installatie van waaruit een krachtgolf werd ontdekt? We zeggen dat dit een zaak is van verschillende conclusies vanwege observaties met enorm verschillende gezichtspunten. Er aan denkend dat alles energie is, en daarom is ook alles verbonden, maakt het makkelijker te begrijpen dat er een enorme kracht werd gegenereerd door de technologie van onze ruimtefamilie dat een vergelijkenderwijs milde reactie veroorzaakte vanuit jullie door mensen gemaakte technologie, aan wie dat werd toegeschreven die laatstgenoemde prachtige display(vertoning). Hoe logisch die uitleg ook schijnt, het mist het diepe symbolisme van het spiralend ontwerp mèt zijn timing èn de locatie.

14. We weten dat jullie die je bewust zijn van de aanstaande officiële erkenning van het bestaan van andere beschavingen, verlangend zijn om het laatste woord te horen over deze progressie, en we hebben Hatonn gevraagd om hierover te spreken.

15. HATONN: Dank je, Matthew. Ik zou het fijn vinden om te rapporteren dat veel progressie gemaakt is, maar dat kan ik niet. We wisten dat er een langzaamaan stuk zou zitten in de stuwkracht van de vakantie periode van de Aarde en we verwachtten een sterke mogelijkheid van een afleidingstactiek die tussen de wielen zou worden gegooid. We werden in die verwachting niet teleurgesteld maar de afleiding veroorzaakt meer herrie en vertraging dan we voorvoelden.

16. Die terroristische aanval in een vliegtuig op Kerstdag was een soort van CIA zwarte operatie wat we niet kunnen voorkomen. Het was een volmaakte plot om jullie hele wereld weer in verzet te krijgen tegen die “wereld terreur” en het heeft president Obama’s voornaamste concentratie. Alsof het getrek aan hem in de laatste maanden over de gezondheidszorg rekening en het aantal werklozen niet genoeg was om zijn aandacht te krijgen! Hij was de stuwende kracht in discussies en totdat hij de vorige stuwkracht weer kan laten versnellen, zullen de gesprekken doorgaan met meer kibbelarij dan constructief te zijn.

17. En net zo worden er geen besluiten genomen zonder Obama’s betrokkenheid. Hij is sterk vóór uitgebreide en snelle onthulling en de meeste van jullie andere voornaamste deelnemers zijn overdreven nauwgezet over beide geweest. We kunnen ons oordeel voorstellen en aanraden maar niet opleggen aan jullie vertegenwoordigers, en nog minder actie ondernemen omdat dit op zijn best eigenmachtig beschouwd kan worden en op zijn slechts eenzijdig. Dus zijn wij geduldig. Dat is het enige dat we kunnen doen/zijn totdat jullie vertegenwoordigers een overeenkomst bereiken over alle belangrijke zaken die betrekking hebben op het TV programma of totdat God in Zijn Wijsheid besluit wat er zal gebeuren en wanneer.

18. Begrijp dat de koers van de Aarde is vastgesteld, het zijn haar mensen die een tijdstabel hebben voor een ontmoeting of om achter gelaten te worden. Ze hebben een wake-up call nodig, ‘een wordt wakker oproep’ die vertelt dat er velen van ons zijn die met jullie in dit universum zitten.

19. Dank je dat je me uitnodigt te spreken, Matthew. Ik hoop – en dat hopen alle lichtwezens in het hele universum! – dat er spoedig een consensus/eenstemmigheid zal zijn voor “alle systemen to go!”.

20. MATTHEW: Hatonn, dank je voor je rapport. Ook wij wachten geduldig op het gebeuren dat een dramatisch keerpunt zal worden voor de Aardse volkeren. Niet alleen zullen hun regeringen uiteindelijk de waarheid onthullen over “intelligent leven” elders, maar deze onthulling zal bepaalde vragen oproepen over andere informatie die aan publieke kennis werd onthouden – de opening van Pandora’s doos, zogezegd.

21. We keren even terug naar dualiteit om Hattons commentaar uiteen te zetten: “Begrijp dat Aarde’s koers is vastgesteld, het zijn haar mensen die een tijdstabel hebben voor een ontmoeting of om achter gelaten te worden.” Het “raam” voor een universele verbinding van de Aarde om de derde dichtheid totaal te verlaten wordt steeds kleiner, en individuen die stoffelijk met haar mee willen gaan moeten genoeg licht hebben om die uitgangs tijdtabel te ontmoeten. Aarde’s doorgang naar haar uiteindelijke bestemming is verzekerd. Het is de bestemming van haar menselijke bewoners die hier aan de orde is. Zullen ze het licht willen absorberen die de op koolstof gebaseerde cellen verandert in kristallijnen wat stoffelijke overleving mogelijk maakt naar de vierde dichtheid vibraties?

22. Absorptie van licht heeft nodig dat iemand aan de negatieve kant van dualiteit verandert van geweld naar vreedzaamheid, van hebzucht naar genereusheid, van corruptie naar eervolheid, van onrechtvaardigheid naar fairheid, van boosheid naar redelijkheid, van onderdrukking naar vrijheid. De lichamen van degenen die weigeren hun negatieve gedrag te stoppen wat hen naar machtige posities opkrikte, zullen sterven, en de zielen zullen naar werelden gaan waar de energie hetzelfde is als die mensen genereerden in hun stoffelijke leven.

23. Maar denk nou alsjeblieft niet dat iedereen die vanaf nu de planeet verlaat dit om die reden doet! Zielen die uit ontwikkelde beschavingen kwamen, sommige als walk-ins en anderen geboren in Aarde families om jullie te helpen in deze roerige tijd, gaan terug naar hun eigen werelden waar ze hun missies voltooien. Veel Aarde bewoners zullen hun zielcontract vervullen waarin ze hun derde dichtheid karmische ervaringen verkozen te completeren en na een leven in spirit zullen ze reïncarneren in de vierde dichtheid, als ze niet terugkeren naar de Aarde, die dan een andere ontwikkelde wereld is. Anderen zullen op zielenniveau om verzoeken vroeg te vertrekken omdat hun levensomstandigheden veel hardvochtiger zijn dan hun contract selecties; nadat ze hun contracten in spirit leven hebben voltooid, zal hun volgende stoffelijke leven ook in een wereld van de vierde dichtheid zijn. Als de waarheid over godsdienstige dogma’s opduikt, zullen er velen op zielenniveau verkiezen te vertrekken; later zullen ze weer in een derde dichtheid wereld reïncarneren waar hun geloof in tact kan blijven totdat opnieuw de waarheid over de ‘valse leringen’ van religies omhoog komt en dan zullen ze weer een gelegenheid hebben om hun denken te openen en die waarheid te accepteren.

25. Als je kunt zeggen dat dualiteit een “middengrond” heeft, dan kan het zo zijn: Een lezer die gewelddadige soorten van entertainment leuk vindt vroeg: “Is het nodig dat dit wordt afgeschaft in de wereld van 2012 en daar voorbij?” en hij vroeg: “Wat doen de vele mensen zoals ik dàn als entertainment?” Om de eerste vraag te beantwoorden in het kort dit: Ja. Om volledig te antwoorden zeggen we dat geweld van ieder soort tegen elke levensvorm voor de Aarde sedert lang een plaag is geweest om mee om te gaan, lang voor jullie geregistreerde geschiedenis – dit heeft veroorzaakt dat jullie planeet van de vijfde dichtheid diep naar beneden spiraalde in de derde dichtheid, en daar doordrong de dualiteit het collectieve bewustzijn.

26. Meer dan zeventig jaren geleden, toen verre beschavingen intens begonnen hun licht uit te stralen om het planetaire leven van Aarde te redden, kwamen licht-gevoelige mensen hun gedachten, gevoelens en daden in afstemming met het licht. Een gewelddadige wereld werd intolerabel en toen mensen begonnen het beëindigen van geweld te verdedigen, veranderde het collectieve bewustzijn overeenkomstig.

27. De ontworteling van geweld moet in jullie lineaire tijd nog worden gerealiseerd, maar in het continuüm is het al een fait accompli; zodat we kunnen zeggen dat afschaffing van gewelddadige soorten entertainment niet met een bevel zal komen maar door een verenigd willen. Terwijl jullie doorgaan licht te absorberen, zal respect voor het leven het doden van dieren als “sport” heel natuurlijk elimineren, en het laten vechten van dieren tegen elkaar en stierenvechten zullen om dezelfde reden ophouden. Vreugde in het vredig en harmonieus samen leven zal heel natuurlijk interesse in geweld in elke vorm doen beëindigen, inclusief de spelletjes in elektronische spelapparaatjes.

28. Als entertainment in 2012 en verder, zullen alle niet-gewelddadige sporten die nu genoten worden nog steeds bestaan, maar de huidige “ten alle koste winnen” en het “dood ze” houdingen zal geen deel meer zijn van een individueel of team competitie. Hikers/trekkers, kampeerders, mountain bikers en dergelijke zullen nog mooiere gebieden hebben om te onderzoeken dan nu. De overheersende vibraties zullen het gebruik van het brein verhogen en velen zullen aangetrokken worden tot spelletjes die mentale scherpzinnigheid nodig hebben. Lezen, dat in recente jaren door televisie kijken werd overgenomen, zal terugkeren naar zijn vroegere aantrekkingskracht, geschiedenisboeken zullen gaan over wat er feitelijk plaats vond en wetenschappelijke boeken zullen universele kennis bevatten. Zelfs zonder het geweld van vandaag, zullen films in theaters en op tv prachtig zijn, en de spelen met handinstrumenten zullen net zo opwindend zijn. Welke creatieve hobby’s nu ook genoten worden, die zullen doorgaan en velen zullen veel plezier hebben in tuinieren met bloemen en groentes. Met meer waardering van alle kunsten dan nu, zullen culturele aanbiedingen populaire recreatie keuzen zijn. De middelen om door de wereld te reizen zullen voor iedereen beschikbaar zijn, en velen zullen daarvoor kiezen. Jullie zullen zó op de Natuur zijn afgestemd dat velen het waarderen om alleen te zijn op een favoriete plek. Maak je geen zorgen over wat jouw liefhebbers voor “geweld entertainment” zullen ontdekken om hun vrije tijd mee op te vullen in de Gouden Eeuw van Aarde!

29. Lezers hebben gevraagd of plezier in pornografie “bij gelegenheid”, gokken, seksparty’s, “sociale drugs”, een buiten huwelijkse relatie, en “liefhebberen met zwarte magie” spirituele evolutie kan vertragen of stoffelijke ascentie met de Aarde kan tegenhouden. Als je deze activiteiten in de context plaatst van alles dat we als leiding voor spirituele groei hebben aangeboden, dan zul je weten dat het antwoord “ja” is. Ondanks je redenen om toe te geven aan dit soort afleidingen, ze genereren allemaal lagere vibraties die een barrière vormen tussen het bewustzijn en de ziel en dat dempt het licht erin.

30. We verwelkomen de vraag over de relatie tussen het brein en de ziel, en in het antwoord leen ik Imaca’s uitleg aan mijn moeder vlak nadat onze telepathische verbinding zich 16 jaar geleden opende.

________________________________

IMACA: Een gedachte kan gezien worden omdat die een substantiële vorm heeft en hij heeft een puls, een klopping wat onze aandacht trekt. Onmiddellijk is er een cognitieve (waarneembare) herkenning van je denkende bedoeling, maar de gedachtevorm wordt letterlijk gezien.

Suzy: Is dan alleen mijn brein erbij betrokken of is het iets inherents in de ziel zelf?

IMACA: Die mentale activiteit is het terrein van de ziel die het brein als instrument gebruikt op dezelfde wijze als jij een computer gebruikt om je gewenste woorden vast te leggen. Het brein is alleen een instrument. Net als jouw computer die niet zelf werkt maar alleen als jij er mee uitwisselt, en dan voert die het voor je uit. De ziel en het brein hebben zo’n zelfde relatie van activiteit. De ziel “zet het brein aan” die dan zieldiepe kennis stimuleert en dit in nuttige actie brengt met het denken. Kennis zit niet in het brein behalve als dit door de ziel wordt binnengegaan en dan door het denken gebruikt wordt om te redeneren. De kennis wordt opgestapeld/bijeengebracht, maar daar kun je niet zo makkelijk toegang toe krijgen in het huidige leven op Aarde zoals dat kon in veel vroegere perioden van de geschiedenis van de planeet. De barrières die lang, lang geleden door negatief bedoelende entiteiten werden opgelegd zijn succesvol geweest om de meeste informatie voor je bewuste weten te verbergen.

_______________________

31. Moeder, dank je wel en nu gaan we verder met: Waarin kunnen we onze tijd en ons geld investeren om een nieuwe economie en financieel systeem teweeg te brengen? De wereld economie is net als het andere in jullie wereld een product van myriaden gedachtevormen erover. Net als positieve gedachten en daden een resultaat gunstig kunnen beïnvloeden van een of andere situatie, kunnen ze ook effectief zijn om economische hervormingen tot stand te brengen.

32. Spiritueel en pragmatisch is de beste manier om jullie geld te investeren diegenen te helpen die worstelen vanwege het verlies van baan, inkomen of thuis, of door ziekte of andere ernstige moeilijkheden. De universele wet van aantrekking zal jullie tienvoudig terug geven wat je vanuit je hart geeft.

33. Wat betreft het investeren van tijd, bij het actief bijstaan van mensen in nood, bieden we je twee suggesties aan voor de richting van energie. Vertrouw erop dat de situatie van heden door mensen met wijsheid worden opgelost en dat spirituele integriteit beloond zal worden door de voldoening te weten dat je hebt geholpen om de oplossing mee te creëren. Overvloed wordt gewoonlijk beschouwd als veel geld en bezittingen. Dit valse afmeten van iemands waarde zal gaan veranderen en zo zal ook jullie concept van overvloed veranderen. Om een wereld met ware overvloed te creëren voor iedereen, visualiseer dan menigtes mensen die gezondheid en geluk uitstralen, en zie jullie wereld met heldere luchten en zuiver water in rivieren, plassen, oceanen; uitgestrektheden met gouden graan; bomen die volgeladen zijn met rijpend fruit; grote tuinen gevuld met groenten, groene weiden en parken met levendige bloemen; alle soorten van dieren die grazen en tussen mensen rondlopen. En WEET dat de wonderbaarlijke wereld van overvloed in jullie visie er reeds IS!

______________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel " en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Ze zijn o.a. te bestellen op Bol.com.Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.