Home > Nederlands > Het Einde van de Vorige Cyclus

Het Einde van de Vorige Cyclus

Er zijn websites, video's en boeken volgeschreven over het eind van de huidige cyclus, gesymboliseerd door de Maya-kalender. Maar over het einde van de vorige cyclus is vrijwel niets bekend. Hoe zag onze wereld er toen uit? Wie waren de bewoners? Hoe verliep dat einde?

Onlangs kwam er een man naar voren die in de hoogste kringen van de vrijmetselaars/iluminati verkeerde. Hij beweert dat één van zijn vorige levens was tijdens het eind van de laatste cyclus. Zijn verhaal werd gepubliceerd op de site van Project Camelot.

Sommige stukken, waarin hij speculeert over de nabije toekomst, hebben we weggelaten, omdat hogere wezens ons via channelings altijd laten weten dat niemand dat met zekerheid kan zeggen. Die beweringen nemen we dus voor lief. Maar zijn verhalen over historische gebeurtenissen komen overeen met feiten die wij al wisten (bijvoorbeeld dat de Piramides van Giza gebouwd werden met geluidstechnieken), dus die vinden we zeker geloofwaardig.

Dit is zijn verhaal.

"Het bredere plaatje waar ik het over had, terwijl veel ervan nog steeds onduidelijk voor me is, is bijna zeker de signalering van een gigantische geofysische verandering, een verandering die veel lijkt op de seizoenen ook al is het een seizoen dat maar eens in de 11.500 jaar voorkomt. Diegenen in de ‘overkoepelende’ regering zijn zich zeer bewust van dit seizoen en worden gedreven deze verandering te overleven waarbij hun bloedlijn intact blijft en om de algehele controle te houden, ongeveer net zoals het nu is.

Eén grote vraag, voor diegenen die zich bewust zijn van deze verandering, is: “Wanneer zal dit gebeuren?” Persoonlijk heb ik geen idee van de precieze tijd anders dan dat het binnenkort zal zijn. Ik zie precieze tijden, zoals 21 december 2012 met veel scepsis. Echter, ik zeg binnenkort. Binnenkort is voor mij iets dat zeer waarschijnlijk zal plaatsvinden tijdens mijn levensduur. Ik zeg dat omdat ik hier was gedurende het laatste seizoen van verandering en ik nu weer, vrij duidelijk, een keten van gebeurtenissen zie die niet verward kunnen worden met ook maar iets anders dan deze verandering die weer plaatsvindt – binnenkort.

Voordat deze verandering de laatste keer plaatsvond, 11.500 jaar geleden, waren er vele waarschuwingen van diegenen die komen en gaan door de ruimte naar de Aarde. Deze mensen waren zeer zeker onderdeel van het menselijk ras in die tijd en niet aangemerkt als Goden. Zij waren altijd hier geweest en waren, grotendeels, maar niet altijd, zeer vredelievend van aard. Zij leefden onder ons en deelden wat zij konden, omdat ze het konden, want de bevolking die toen op Aarde leefde was veel kleiner in aantal omdat de mensen zeer oud werden – in vergelijking tot de ongeveer 70 jaar nu. De zichtbare veranderingen werden toen genoteerd als dat de magnetische polen van de Aarde verder en verder wegliepen van het ware noorden en zuiden. Dit veroorzaakte seizoensveranderingen die de landbouw en levenscondities zwaar beïnvloedde, waardoor veel van de grotere nederzettingen moesten verhuizen uit beide Poolgebieden.

Tussen haakjes, de ruimtereizende mensen waren bekend als de ‘Alhoo’ (dat is hoe het klinkt). De Alhoo gingen zeer ver in de verzekering dat zoveel mogelijk mensen de verandering zouden overleven. Er was geen discriminatie bij de keuze wie gered zou worden. Ook verschenen rond deze tijd andere Buitenaardse rassen op de Aarde. Sommige van deze rassen bemoeiden zich met de voorbereidingen die door de Alhoo gemaakt werden, wat veel verstoring veroorzaakte, en wat uiteindelijk leidde tot een open conflict zowel in de ruimte als hier op Aarde. Dit was een gevecht voor dominantie dat doorging totdat het oppervlak van de Aarde uiteindelijk van positie veranderde. Dit was het moment waarop de aardkorst zo’n 30 graden naar het zuiden verschoof.

Het is goed te weten dat de Alhoo naderhand naar de Aarde terugkwamen, maar helaas, alleen overblijfselen van de beschaving die zij hadden gebouwd waren er nog maar te vinden, verspreid over de kustregio’s van de Atlantische en Stille Oceanen. Je moet ook weten dat de Alhoo niet waren aangepast voor leven op Aarde en dus nooit permanente bewoners werden. Zij kwamen, bleven een tijdje en gingen toen weer, net zoals bezoekende ouders.

Nu, na de laatste verandering, kwamen de andere rassen, waarvan sommige beter op de planeet konden leven. Het dominante ras was er een van reptielen en leek in het geheel niet op de mensen na de Alhoo. Het is de reptielenbewoning die het teken was dat het nieuwe seizoen net was begonnen in de nasleep van de verandering. Deze mensen waren niet aardig of meelevend en veel minder spiritueel van aard. Zij waren koud en veeleisend, en beschouwden angst en totaal respect van de menselijke overlevenden als waarden. Ik zal later op deze periode terugkomen.

De Piramides van Giza

De Piramides van Giza

De Piramides van Giza

Als onderdeel van de voorbereidingen voor de komende verandering, bouwden de Alhoo wat nu bekend is als het Giza Complex, net buiten Cairo. Dit oord werd gebouwd ver voordat de verandering plaatsvond en nam maar 5 jaar in beslag voordat het gereed was, waarbij de meeste inspanning ging naar de planning en niet naar de bouw zelf. Deze piramiden bevatten elk voorbeeld van Alhoo technologie, en waren in principe bakens die konden worden gehoord in de ruimte, waarbij zij een groot/divers aanbod verstrekten in geofysische informatie over de werkelijke staat van de Aarde. Dit betekent dat de Alhoo in de ruimte konden blijven en konden ‘luisteren’ naar wat er op het oppervlak gebeurde.

Andere minder bekende oorden werden gebouwd op een ‘riem’, verspreid over de continenten op breedtegraden 60 graden noord en zuid van de evenaar. Ik wist hiervan, net zoals de meeste mensen die in die tijd leefden. Er was een ‘energie’ dat onze beschaving fysiek de komende verandering zou overleven.

Er is veel discussie geweest over welk type technologie gebruikt is om het Giza Complex te bouwen. Het waren geen touwen, takels en spieren. Het was geluid. Alles heeft een frequentie – zelfs steen. Stenen werden gehakt en opgetild alleen maar door het afstemmen met de frequenties die zich binnenin bevonden. Niets anders was nodig. Meer nog, deze piramiden waren zelfverlichtend en schenen helder in de nacht. Dit was allemaal mogelijk alleen maar door de frequentie te veranderen.

Ik wil hieraan toevoegen, om misverstanden te voorkomen, dat de piramiden al door misbruik in verval raakten duizenden jaren voordat de Farao’s aan de macht kwamen. Cheops heeft hen niet gebouwd; hij en anderen probeerden ze te repareren zonder het gehele oorspronkelijke doel van het complex te kennen. Ik denk dat het belangrijk is dit te weten.

Het leven voor de verandering

Je vraagt me hoe het leven was voor de verandering en terwijl de Alhoo aanwezig waren samen met de mensheid.

Er waren twee voorname steden gesitueerd op de Noord Atlantische kust. De eerste en oudste stad werd Charmaran genoemd en had een bevolking van ongeveer 300.000 zielen. De tweede stad heette Charmaran Te, wiens bevolking veel groter was. Deze nieuwere stad leek vanuit de verte op een berg omdat gebouw op gebouw gestapeld was tot grote hoogte – bijna tot in de wolken. Beide steden werden gescheiden door een bergketen en beiden hadden gematigde weercondities het gehele jaar door. Er waren zeer kleine verschillen in de seizoenen, net zoals in Zuid-Afrika in het heden. Dit betekende natuurlijk dat de Antarctische landmassa verder naar het noorden lag in die dagen.

The Tower of Babel

"De tweede stad heette Charmaran Te. Deze nieuwere stad leek vanuit de verte op een berg omdat gebouw op gebouw gestapeld was tot grote hoogte – bijna tot in de wolken"...was dit de stad waar de bijbelse legende van de Toren van Babel op gebaseerd is?

Het leven was gebaseerd rond de bestaande landbouw en maritieme handel voornamelijk ten oosten van de landen waar India en China nu zijn. Dit was een gezonde handel die vele duizenden jaren voortduurde en waarbij gemeenschappen aan beide kanten van de wereld zich samen ontwikkelden met weinig inspanning. Echter, de Charmaranen waren spiritueel zeer hoog ontwikkeld. Dit was grotendeels vanwege de geduldige invloed van de Alhoo. Daarom werden andere menselijke gemeenschappen erg tot hen aangetrokken, maar zij mochten zich niet onderling voortplanten. Dit was verboden door de Alhoo, simpelweg vanwege de tijd die het zou kosten om deze andere gemeenschappen tot eenzelfde niveau te ontwikkelen door de Charmaranen. Ik word eraan herinnerd dat een lang leven evident was over de wereld in die dagen en dat het krijgen van kinderen, hoewel zij welkom waren, echt een zeldzame gebeurtenis was. Het was niet ongebruikelijk voor iemand om een gezond leven te leiden van meer dan 1.000 jaar. Probeer je voor te stellen dat je fysieke lichaam zichzelf continu vernieuwt naar een gezonde volwassen conditie tot de tijd dat de geest verder moet gaan. 1.000 jaar hier op Aarde is genoeg tijd voor iedere ziel.

De korte levensduur van deze tijd is een bijproduct van verdere kruisbevruchtingsprocessen die uitgevoerd werden door de reptielen. Echter, fysieke levensduur is niet zo’n belangrijk onderwerp. Maar ik kan je vertellen dat de mens, net zoals eerder, lange levens kan leiden als simpele maatregelen worden genomen om het menselijk DNA aan te passen.

Wie zijn deze reptielen?

11.500 jaar geleden was er niet veel bekend over het reptielachtige ras, anders dan dat zij kennis van de ruimte door tijdreizen deelden met andere rassen zoals de Alhoo van de Aarde. Wat duidelijk werd is hun lage spirituele ontwikkeling en hun minachting voor alles waarvan zij vonden dat het zwak was, zelfs onder hun eigen soort. Zoals ik opmerkte worden hun levens bepaald door tijd. Zij zijn zich niet bewust van een tijdloze aanwezigheid vanwege hun lage niveau van bewustzijn. Echter, dit lage niveau van bewustzijn wordt wonderbaarlijk goed gemaskeerd door hun gave om extreem lange levens te leiden en het gemak waarmee zijn iedereen kunnen manipuleren die in contact met hen komt. Zij leven van angst en zij worden hierdoor opgewonden/bekrachtigd. De reptielen werden de dominante controlerende entiteit op Aarde vanwege hun gaven om zichzelf te handhaven. De Alhoo, hoewel nooit vertrokken, kunnen nooit permanent hier blijven. Echter, je moet weten dat de Alhoo via ons leven omdat wij hen zijn en zij ons. Uiteindelijk zijn wij niet anders dan de Alhoo. De Alhoo zijn nu in essentie ruimtebewoners en zijn veel verder dan de reptielen.

Nu, de reptielen weten heel goed dat de Alhoo de beschaving hier op Aarde gestart is via de vroege menselijke vorm en dat wij, de huidige vorm van de mens, er bijna net zo uitzien en denken als zij. Zij weten ook dat wij een niveau van bewustzijn hebben dat gemakkelijk beïnvloed kan worden door angst om onze gehoorzaamheid te krijgen. Dat angstnetwerk is bij ons en ontwikkeld door hen gedurende dit huidige tijdperk. Door deze hele huidige tijd hebben de reptielen koningschap gehad over de mensheid, hen dominerend en alle aspecten van ons fysieke leven op Aarde controlerend. Dit tijdperk werd door hen gemarkeerd als een van continu conflict en geforceerde manipulatie die vormgegeven wordt door angst. De Alhoo zijn zich hiervan bewust, maar voor hen, net als voor ons, betekent tijd helemaal niets. Tijd is onbeduidend zelfs in de fysieke wereld die wij zo goed denken te kennen. De Alhoo zullen deze ervaring veranderen wanneer het zichzelf heeft uitgezwaaid. De ervaring van de reptielen is bijna over en natuurlijk willen zij dit niet, zij proberen uit alle macht ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. Zij kunnen en willen niet begrijpen dat hun ervaring hier kortstondig is. Zij geloven dat het eeuwig is, omdat zij het op geen enkel niveau kunnen bevatten.

Meer…

Over de hele wereld worden mensen zich meer en meer bewust van zichzelf en geven zichzelf de tijd om de angst weg te denken die is opgewekt door hun bestuurders, of zij nu democratisch gekozen zijn of niet. Mensen zijn zich nu meer bewust dan zij geweest zijn sinds de laatste verandering die 11.500 jaar geleden plaatsvond. Zij herinneren zich wie zij zijn en wat zij weten om in de eerste plaats spirituele wezens te zijn en oneindig, in tegenstelling tot fysieke wezens met maar één leven – zijnde dit leven. Dat bewustzijn zal zich uitbreiden en leiden tot de mogelijkheid dat alle macht van de reptielen verloren zal gaan en hen geïsoleerd zal achterlaten, maar fysiek gevaarlijker dan ooit. Maakt niet uit, hun tijd hier zal snel voorbij zijn. Zullen zij verder gaan? Ik weet het nog niet. Alles wat ik weet is dat zij de macht van angst over de mensheid zullen verliezen en daarmee het niveau van macht verliezen dat zij nu hebben."

Vertaling: Puk