Home > > Steve Beckow met AEMichaël

Steve Beckow met AEMichaël: Het Paspoort naar Ascentie is Liefde

AA Michael
Steve Beckow: Dit is een van de meest informatieve interviews die ik hoorde van Aartsengel Michaël. Hij beantwoordt vragen zoals: zal de Aarde verdwijnen uit de Derde Dimensie als we opstijgen? Zullen kinderen en huisdieren voorbereiding nodig hebben om te ascenderen? Zullen onze huizen en appartementen hetzelfde zijn? Zullen we aankomen met al onze krachten die onmiddellijk voor ons beschikbaar zijn?

Hij vertelt ons dat het paspoort voor Ascentie liefde is. Op een andere plek geeft hij het voorbeeld van een Afrikaanse vrouw die niets over Ascentie of van opgestegen meesters enz. weet, maar die zuiver is en hij verzekert ons dat zij zal opstijgen. Hij zegt dat Ascentie voor iedereen beschikbaar is. Er is geen uitsluiting bij Ascentie. Heel geruststellend. Volgende week hebben we Commander Ashtar, die eerder van plan had om vandaag samen met AEM te komen.

Hier is de geluidsband zelf: http://www.blogtalkradio.com/inlight_radio/2012/08/07/an-hour-with-an-angel


Een Uur met een Engel met Aartsengel Michaël op 6 augustus 2012

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van De grote Ontwaking, en met Steve Beckow van het 2012 Scenario. Ik ben Graham Dewyea. Onze gast vandaag is Aartsengel Michaël.
En hiermee geef ik het aan jou door, Steve.

Steve Beckow: Dank je Graham. En welkom, Lord. (voor nieuwe lezers: hij spreekt hier de Aartsengel aan)

Aartsengel Michaël: Gegroet, ik ben Michaël, krijger van vrede, vriendelijke aartsengel van liefde. Welkom. Welkom iedereen. Welkom op deze tijd van gesprek, van reünie, van overgang, van opwaarderingen, van wording. Welkom op deze tijd die we hebben om samen te delen.
Laten we beginnen om opnieuw mijn heldere vlam van waarheid te ontsteken, de heldere, blauwe vlam, in ieder van jullie harten, in je keel, je kruinchakra, in je denken en in je wezen.
Ja, we weten dat jullie geduld leren, en dit is een van de moeilijker deugden en kwaliteiten voor menselijke wezens omdat het niet in jullie aard zit om stil te staan, specifiek in deze tijd van overgang,. Want er is niemand bij jullie die er aan herinnerd wil worden om stil te staan en om waarnemer te zijn. Dus laten we hier even over praten.

Mijn geliefde vriend, waar wil je beginnen?

Steve: Nou, Lord, ik dacht dat het goed zou zijn om vandaag naar te kijken, is dat veel mensen willen weten wat er gaat gebeuren tussen nu en Ascentie op 21 december, of wanneer het zal zijn. Wat kunnen we verwachten dat er in ons lichaam gebeurt, in onze emoties, in ons dagelijks leven?

AEM: Heel veel is al onderweg. En dat is specifiek zo voor hen die naar dit programma luisteren, die op zielenniveau besloten hebben, lang voordat ze zelfs incarneerden, dat ze Ascentie wilden ondergaan met en door Gaia, met de galactics en de inter-galactics, en met het mensdom en de koninkrijken.

Dus, wijs niet af wat er al gebeurd is. Ja, er zijn velen – we zeggen eigenlijk, waarschijnlijk, wat jullie als het grootste deel zouden zien – die niet bewust de vele verschuivingen die in hun lichaam plaats vinden beseffen, in hun denken, in hun wezenheid. Maar ondanks dat, betekent dit niet dat de verschuiving niet al goed onderweg is.
Jullie weten dat dit geen kort proces is, en dat het is begonnen. We hebben al vaker gewezen op het proces van 25 jaren waarin het menselijk collectief betrokken is geweest bij deze onderneming, maar laten we heel duidelijk zijn: ieder van jullie die heeft besloten, bewust en in je innerlijke kern van je wezen, dat jullie Ascentie ondergaan, dit proces begon zelfs al voordat jullie het kozen in de reïncarnatie. Dus dit is al bezig geweest en bouwt zich al je hele leven op.
Nu, zit je op je plaats? Omdat ik het woord ‘vastzitten/stuck’ niet zal gebruiken. In feite, ik zal dat woord niet meer gebruiken met betrekking tot dit proces. En ik nodig jullie allemaal uit om dit woord weg te gooien en om me te corrigeren als ik het nog eens gebruik! Maar je vraagt, welke veranderingen kunnen we verwachten? En ik vraag ieder van jullie om in je hart en je lichaam te kijken, in je omgeving en in jullie situaties.
De duidelijkste indicator van wat er gebeurt in dit Ascentie proces voor jullie is je hart. Het is de kern van je wezen, wetend en beslissend dat jullie liefde willen, dat jullie meer blij zijn, minder rusteloos, minder ongeduldig en toch tegelijkertijd meer verlangend zijn om het nieuwe avontuur te beginnen en om de oude werkelijkheid los te laten van dualiteit, van polariteit, van alle valse voorbeelden die gecreëerd zijn door de derde.

In jullie fysieke vorm begin je jezelf opnieuw opgebouwd te voelen en we stellen voor dat het niet alleen uiterlijk is maar van binnen uit, omdat veel ervan gebeurt door de activering van delen van je hersenen, van je klieren, van je organen, van je beenmerg, van je sub-atomische vezels, van jullie DNA, door de verschuiving van het op koolstof naar kristallijn gebaseerd zijn. Dus let ook op jullie stoffelijke vorm.

Nu, er is veel gezegd en er is veel discussie geweest over symptomen van Ascentie – kosmische griep, duizeligheid, depressie dieptepunten, hoogtepunten in golven – maar het is ook jullie lichaam die aan het transformeren is, niet alleen opdat je de hogere frequenties vasthoudt, die hogere frequenties kunt handhaven, maar omdat jullie meer energie, hogere frequenties, meer liefde, meer licht vasthouden dan je ooit eerder deed.

Nu, wat betekent dit voor de fysiekheid? Wat het ten eerste betekent is dat al er situaties zijn – mentale, emotionele, causale – op ieder niveau in je stoffelijke vorm – en die zijn er – ze komen naar de oppervlakte voor liefde, om ze los te kunnen laten, voor verwijdering. Dus wees niet verrast als je denkt: “Nou, ik doe mijn werk, en ik ben heel ijverig in mijn werk, maar deze situatie van astma, van diabetes, schijnt een opvlammende fase te zijn, erger dan ooit.”

Of als je een emotioneel probleem hebt of onevenwichtigheid door een depressie of ongerustheid, dat je je opeens heel ongerust voelt dan je ooit in jaren gevoeld hebt, dit komt omdat de situatie, de inprenting of de feitelijke verankering in je stoffelijkheid, naar de oppervlakte komt.

Nu, hoe komt het aan de oppervlakte en hoe heeft dit betrekking op Ascentie? Nou, ik zeg jullie, ten eerste doordat de penetratie van ieder van jullie in deze tijd van overgang door de Moeder/Vader/Ene, door jullie gidsen, door jullie broeders en zusters van de sterren, niet aan het verminderen is, die is aan het toenemen, en die neemt snel toe. Dus jullie houden meer energie vast. En als dat naar binnen komt, werkt dat ook als een schoonmaker, als een stofzuiger, als een uitspoeler zodat die dingen opkomen en verdwijnen.

Maar terwijl dit ook gebeurt, terwijl de healing plaats vindt, wat jullie gaan ontdekken is dat je je levendiger voelt, jonger – jonger in de menselijke zin van het woord, want onze zin van jong en jullie zin is heel anders! Maar spoedig zullen jullie je dat allemaal herinneren.
Jullie zullen er levendiger uitzien, en daarom jonger, kunnen we zeggen. Jullie zullen voelen dat je lichaam, je weefsel, je huid, je botten, je flexibiliteit, je organen, dat alles van je meer harmonieus, meer effectief, meer zoals je werkelijk bent, functioneert. En dus, let daar op. Let op zaken of kwaliteiten die je al een hele tijd hebt willen tevoorschijn brengen, die opeens voelen dat je daar een doorbraak hebt.
Ik geef jullie een voorbeeld over gewicht. Velen van jullie praten elke dag tegen me – jullie praten tegen ons allemaal! – over het kwijtraken van een paar ponden, of over het meer willen hebben van ponden. En wat jullie zullen merken is het gemak waarmee je lichaam begint zich aan te passen bij wat de volmaakte bouw is voor je, lief hart. Dus dat is een stoffelijke situatie waar je op kunt vooruit lopen.

Nu, het Ascentie proces is collectief, en het is inclusief, en allen zijn gelijkelijk welkom. Maar omdat, waar het is dat je zit in het tijdsframe, zijn sommigen van jullie met een sprong begonnen; anderen van jullie zitten nog in de weerstandsfactor achter het hek, om niet te spreken van op het hek. Dus natuurlijk, elk van die processen – het mentale, het stoffelijke, het emotionele – ze gaan tegelijkertijd vooruit.

Nu, laten we praten over het mentale. Nog iets dat jullie zullen merken, en dat je in jezelf kunt meten – omdat dat is wat je werkelijk vraagt – ieder van jullie harten, hen van jullie die luisteren (of lezen), jullie harten hebben geschreeuwd en zeggen me: “Lord, hoe weet ik dit? Hoe kan ik er zeker van zijn?”
Nog een meting, mijn geliefde mensen, is om door je mentale scherpzinnigheid, inclusief de interesse in dingen van mentale lichaamsherinnering (en beste Steve, jij hebt dit pas ervaren), belangstelling in mentale manoeuvres, om met een dramatische sprong – dit is een van de reusachtige sprongen (quantum leaps) die ieder van jullie zullen nemen – dat je een quantum sprong in mentale of scherpte of scherpzinnigheid zult nemen.

Dus laten we eerst praten over het afnemen van interesse. Nu, jij en het kanaal en jouw kring van mijn geliefde ‘In Light Radio’ hebben enige gesprekken gehad die ik vanavond met de luisteraars zal delen over het voelen alsof je niet genoeg informatie wordt gezonden, en dan op andere keren voelen dat je geen interesse hebt in de hoeveelheid en de volumes en volumes en volumes informatie die je worden toegezonden.

Jullie zitten collectief op een plek, en bent er dit hele jaar geweest en ook een groot deel van vorig jaar, en voor enkelen van jullie vele jaren, waarin je verandert van de eeuw van elektronische informatie naar de eeuw van scheppen. Nu, dit is niet gewoon een term voor intellectuele uitleg, het is een term om het collectief mee te identificeren, en dat houdt ieder van jullie in, lieve engelen die jullie zijn.

Dus, wat jullie in jezelf merken, en hoe jullie je progressie kunnen bespeuren is dat je interesse in informatie consumptie aan het verschuiven is. Nu, dat betekent niet dat jullie geen interesse hebben, niet nieuwsgierig en gedreven zijn om de waarheid te horen, en te leren en om die te kennen. In feite, wordt dit een brandende passie. En daarom beginnen we ieder van onze sessies samen door die vlam te ontsteken en om die te helpen nog helderder te branden totdat hij werkelijk alles consumeert.

Dus jullie worden meer onderscheidend ook in wat je wilt consumeren als informatie, maar jullie mentale lichaam is zich ook aan het her balanceren. Het grootste deel van het menselijke collectief heeft gewoond en ze wonen nog voornamelijk in hun mentale kwadrant en ze hebben dat al duizenden jaren gedaan. In jullie culturen – en het maakt niet uit, in oost of west, noord of zuid, ongelukkig genoeg – zijn het denken en het ego, de persoonlijkheid, overheersend, ze zijn koning, geworden,

Dus een van de dingen die gebeuren is dat jullie mentale lichaam meer in harmonie komt met wie je werkelijk bent. Dus voor hen die misschien hun mentale lichaam hebben overgewaardeerd, merk je dat het zich wat terugtrekt, en dat je interesses in zaken waar je lichaam zich mee bezig hield zich wat meer terug trekt, niet geheel, omdat dit niet de bedoeling is hiervan, maar het heeft zeker een sabbatical. (stukje vakantie)

En dat zal afnemen en toestromen. Dat zal afnemen en toestromen als de getijden, zoals de hoogtepunten en zoals de dieptepunten. En wat dit vervangt is dat er een herbalanceren komt omdat jullie neigen niet meer in je emotionele lichaam te gaan – alhoewel enkelen van jullie dat ook moeten herbalanceren – maar jullie gaan meer in je spirituele zelf, in je wezenheid. En we vragen jullie om dat te laten gebeuren.

Nu, deel van dat terugtrekken in sabbatical voor je mentale lichaam is ook wat we, in menselijke taal, noemen een dimmen van enkele herinneringen, of een dimmen van jullie scherpzinnigheid. Enigen van jullie voelen dat je geen informatie of herinneringen – en die zijn verwant – meer kunnen terughalen zo snel of zo vloeiend waar jullie weten dat je toe in staat bent. en voor sommigen van jullie, dierbare harten, veroorzaakt dit een beetje verwarring.

Dus, ik ben hier vanavond om jullie te vertellen, wat jullie ook doen, geliefden, stop met je zorgen te maken. Geef je vrees aan mij, geef het aan je gidsen, geef het aan de universele Moeder, maar blijf er niet mee zitten. Enige van jullie herinneringen worden, kunnen we zeggen, gedimd omdat ze van emotionele aard zijn die jullie niet langer meer dienen. Ze dragen niet bij aan jullie heelheid, aan de liefde, aan je verbreding; het zijn situaties waar jullie door geobsedeerd werden en aan geplukt hadden, zoals aan een roofje op je huid, al jaren, en het is tijd om dit gewoon los te laten.

Maar het is ook om jullie te helpen om vooruit te kijken naar en om nieuwe avonturen te verwelkomen. Nu, nadat deze kleine verschuiving is gebeurd – en voor sommigen van jullie waren dit dagen, voor sommigen weken, voor sommigen van jullie maanden – is wat jullie gaan ontdekken is dat je op een morgen wakker wordt en dat je helder mentale klaarheid voelt, helderder dan je ooit hebt gevoeld. Zoals we zeggen, het plan, het universele plan, het plan van de Moeder is niet bedoeld om de mentale capaciteit te wissen. Zelfs het tegendeel, het is voor jullie om in totale harmonie te zijn en in balans met jullie sferen.

En dus zal dit nogal snel gebeuren. Jullie zullen voelen alsof iemand de lichtknop weer heeft aangedaan. Maar omdat jullie door deze periode van her-harmonisatie zijn heengegaan, is wat jullie vinden is dat het in balans is, dus jullie zullen niet al je tijd doorbrengen in het mentale lichaam of in mentale jacht. Wat jullie aan het doen zijn is het te gebruiken in harmonie met je emotionele sfeer, je stoffelijke werkelijkheid, niet alleen je lichaam maar in de werkelijkheid van Gaia, om dan volledig te beginnen in jullie co-creatieve partnerschap met jezelf, de mensheid, met jullie sterren broeders en zusters, met de koninkrijken en met ons.

Dus is het emotionele herbalancering, mentale en stoffelijke herbalancering. En die gebeuren niet onafhankelijk, ze gebeuren opeenvolgend maar soms tegelijkertijd, simultaan ook. Dus het is niet dat jullie kunnen zeggen: “Nu ben ik in mentale healing; nu ben ik in het emotionele; nu ben ik stoffelijk aan het regenereren.”Dus is dit allemaal onderling verweven, vervlochten, en jullie zullen dit soort zelfs meer beleven dan de Ascentie symptomen, zoals jullie die genoemd hebben. Het is niet dat zo dat de Ascentie symptomen weggaan, het is gewoon dat ze bedekt worden door dit grotere proces.

Nu, je vroeg me wat over tijdsframes. Als jullie weten dat mentale scherpte scherper is geworden en dat jullie emoties helderder voelen, meer in balans zijn, en dat je lichaam zich levend en jeugdig voelt, dan zullen jullie ook weten dat je op het punt zit van volledige Ascentie.

Nu, ik heb gezegd, sommigen komen door dat portaal heen op de laatste minuut, schoppend en schreeuwend. Iedereen is welkom. Maar er is een groep van jullie die al goed onderweg zijn, die juist dat precies hebben beleefd waar ik over sprak.

Voordat ik een volgende vraag open, wil ik ook zeggen, dat jullie, sommigen van jullie, nog steeds integratie beleven, en de intensheid van die integratie, van de liefde van de Moeder/Vader/Ene met de hoogtepunten van grote energie en helderheid en de dieptepunten. Nu, ga naar het hart van de Ene en dat zal jullie helpen om het te effenen.

Maar denk niet dat dit proces is voltooid gewoon omdat we er eerder over spraken. Dit is een menselijke misvatting, en het is een misvatting van jullie gemeenschap. Omdat er een denkstelsel is, een geloofstelsel dat jullie zo snel hebben, en zoveel van de informatie dat je denkt: “Oh, ik lees dit. En daarom is het klaar.” Dat is niet zo. Het is nog onderweg. Het is progressief. Het is een proces. Het is niet gewoon voor jullie tegen wie ik spreek, op een bepaald moment in tijd.

Enigen van jullie hebben tegen me gezegd: “Nou, ik ben verward. Waarom heb ik besloten dat ik door dit verlengde proces en belevenis ga terwijl anderen alleen maar een moment hebben om gewoon de knop om te draaien? Ik wens dat ik alleen het moment van ontwaken had gekozen.”

Lieve harten, dit is jullie dienst. Dit is wat jullie tegen de Moeder/Vader/Ene hebben gezegd en tegen iedereen – tegen de Raad, tegen het Gezelschap van de Hemel, tegen jullie sterren broeders en zusters: “Ik zal gaan en ik wil het pad bereiden.” Het is net als het planten van zaden in de velden zodat als de lente komt, er letterlijk iets kan groeien en dat aldus kan worden geoogst. Dat is wat jullie doen. En ja, het is omdat jullie sterk zijn, jullie zijn leiders, jullie zijn degenen die het pad wijzen. Maar dit was jullie eigen keuze, niet die van ons.
Beantwoord dit je vraag, of zelfs, begint dit jouw vraag te beantwoorden, Steve?

Steve: Oh, ja, dat doet het, Lord. Maar ik weet dat sommige mensen worstelen met hoe ze over die hele kwestie van Ascentie moeten denken en ik bedoel hier niet hun eigen persoonlijke Ascentie, maar ook de Ascentie van Gaia. Enige mensen denken, geloof ik, dat ze zullen opstijgen, maar dat ze niet uit deze drie-dimensionale plek gaan. Sommige mensen denken dat ze – sorry, ik moet dat duidelijk maken – dat ze opstijgen en de drie dimensionale dimensie in het geheel verlaten, er gewoon uit verdwijnen, om in de vijfde op te duiken. Sommigen, natuurlijk, u hebt gezegd dat enige mensen terug zullen komen.
Dus vanuit het gezichtspunt van de waarnemer, vanuit het punt van zien van de mensen die in de derde dimensie blijven, verdwijnen dan de mensen die vroeg ascenderen – aannemend dat ze niet eventjes terugkomen om er wat over te praten, als we dat kunnen – verdwijnen die uit het zicht van de derde? En als Gaia zelf ascendeert, verdwijnt ze dan uit het zicht van de derde? En als dat zo is, wat gebeurt er dan met de mensen die in de derde waren en niet naar de vijfde gaan?
Kunt u ons alstublieft helpen begrijpen wat er wordt gezien bij het proces van Ascentie?

AEM: Het ongebruikelijke en unieke en de prachtige kwaliteiten van deze Ascentie, van deze prachtige ontvouwing van de Ascentie van Gaia en alles op haar, is dat jullie een stoffelijke vorm behouden. Nu, dat is waarom jullie stoffelijke lichamen veranderen, worden aangepast – durf ik te zeggen… opgewaardeerd, of opgeëist worden? Omdat dit moet… Gaia wil nog een vorm van stoffelijkheid behouden.
Dus is het niet zo dat stoffelijkheid wordt verlaten. Dat is niet zo. Dus, dat wordt gehandhaafd. Het gaat niet om dat je de ene minuut in je lichaam bent en dat je in de volgende geen lichaam meer hebt, dat je alleen in spirituele vorm bent. Dat is niet zo. Ben je dan in een lichtere vorm? Ja, maar het is nog steeds een stoffelijke vorm.

Steve: Maar die zit dan niet in de derde dimensie, Lord, correct?

AEM: Dat is correct. Je kunt van Gaia denken als aan een heel groot lichaam, zoals ze is, maar net als jullie, breidt zij zich ook uit en groeit. En voor een korte periode, zal de rand van Gaia langs de top van de derde strijken, wat een ervaring van stoffelijkheid is. Zal die in het derde rijk verankerd zijn, de derde dimensie? Nee.

Maar wat jullie doen – en ik wil wat tijd nemen om dat uit te leggen – is dat jullie naar hogere rijken gaan, naar hogere dimensies, maar jullie blijven nog steeds in het rijk van de 12 dimensies en 12 lagen in ieder van deze dimensies. Nu, door te ankeren in de vijfde door de zevende, is wat jullie krijgen de capaciteit om stoffelijkheid te kiezen alhoewel die niet zo dicht is als de oude werkelijkheid, maar het is niet zo dat het rijk van wat jullie denken dat het stoffelijke is, gewoon verdwijnt. Nou, verandert dat? Ja, dat doet het. Want in de vijfde dimensie is er geen ruimte voor de kwaliteiten die de mensen hebben ontwikkeld en waar ze aan vast zijn gaan zitten. Ze bestaan gewoon niet. Dus, wat jij vraagt – en voel je vrij om te onderbreken, beste hart, ik neem je dat niet kwalijk.

Steve: Dank u.

AEM: … zij die nu in de derde dimensie zitten, kunnen jullie zien. Het is net als een spiegel effect: in de vijfde dimensie kun je naar beneden reiken… Denk erover als of ik nu recht voor jullie werkte. Ze zien je, ze beleven je, maar ze hebben nog steeds een drie dimensionale ervaring. Maar ze zullen niet in staat zijn om die belevenis nog langer te hebben gewoon omdat Gaia er totaal uit gaat. En daarom, om op Gaia te blijven, stijgen jullie op, en jullie stijgen op naar een hogere vibratie. Ja, we weten dat we vaak wat anders zeggen, maar het is echt een hogere frequentie van waaruit je vanuit dat punt de 12 werkelijkheden kunt betreden.

Nu, zij die er voor kozen om niet te ascenderen, maar die wel een hart, denken en een zielen -beslissing hebben gemaakt dat ze gewoon, zelfs niet op de laatste moment, dat ze niet willen verschuiven, dan zullen zij in een andere… ze zullen in een verhuis pakket zijn, laten we het zo zeggen, waar ze zullen verdergaan om een drie dimensionale ervaring te hebben, en voor hen zal het voelen alsof er niets echt is veranderd.

Nou, ze zullen niet op Gaia zitten, omdat Gaia ergens anders is, maar ze zullen in een situatie zitten waar ze denken dat ze wel op Gaia zitten en wat ze observeren is nog hetzelfde – totdat ze uitwerken wat hun keuzes zijn, of sterven. En op dat punt zullen ze naar huis terugkeren. En in hun herbeleving, zullen ze begrijpen wat er gebeurde, omdat er hier geen oordeel over is. Er is gewoon het vurige aanbod en geloof/denken, omdat er geen menselijk wezen is, of geen schepsel voor die zaak is, die in deze tijd is geïncarneerd die dat niet deed met een bewust weten van wat er gebeurde.

Nou, hebben velen dit vergeten? Ja. Maar hen wordt gegeven – bewust, onderbewust, bewust en onbewust – er wordt begonnen om hen ruime gelegenheid te geven om zich dat te herinneren, en als ze het zich niet herinneren, om dan gewoon te zeggen: “Nou, dit heeft zin. Ik denk dat ik dat wil doen. Mijn hart, het roept naar me.”

Nu, het andere stuk hiervan, en dit is waar jullie zoveel veel ijverig en prachtig, prachtige voorbereiding hebben gedaan, jullie zeggen: “Nou, als ze geen enkele voorbereiding hebben gedaan en dat ze zich niet bewust zijn van wat er gebeurt, hoe worden zij dan voorbereid?” De veranderingen zijn nog steeds aan het gebeuren, subtiel, in de gehele bevolking. De Moeder en Vader, zeiden niet: “We zullen gewoon naar deze sector met gelovigen stralen of naar bewuste wezens.”Nee, ieder wezen op de planeet wordt aangeraakt. Het paspoort, het kaartje, het ingangspunt voor Ascentie is liefde. Dat is het altijd geweest. Dat is waar het over gaat. Het is een terugkeer naar liefde.

Dus, als een wezen, een vrouw op de vlakten van Afrika, die nooit een tv heeft gezien of het 2012 Scenario heeft bezocht, die nooit heeft gehoord van de Raad van Liefde, die de Aartsengelen niet kent maar die liefde in haar kern draagt, die van Gaia houdt en van haar familie, die de zonsondergang prachtig vindt en die spreekt tegen de ouden, zij die de incarnatie van liefde is, natuurlijk zal zij opstijgen. Door de zuiverheid die daar is.

Dus dat is het ware omslagpunt, niet alleen collectief, maar individueel. Het is het gevoel en de incarnatie, niet alleen de woorden, de lege woorden die we zo vaak horen, de lege beloftes. Zo vele menselijke wezens hebben, de diepe, ware betekenis van beloften of eed of toewijding vergeten. Maar als je liefde belichaamt dan ben je klaar om te gaan.

Kan ik het eenvoudiger zeggen dan dat?

Steve: Nee, ik denk het niet. Mensen zijn voortdurend aan het visualiseren wat er zal gebeuren bij Ascentie. En dus is er nog een gebied van discussie, nou, word ik wakker – zeg maar – op 22 december en bevind ik me dan in mijn zelfde appartement? En ik kan dan voor mezelf zeggen [lacht] ik hoop dat ik nieuwe spullen krijg! Maar zal ik in hetzelfde appartement ontwaken, in hetzelfde huis? Hoe zal dat eruit zien? Wat zal er zijn veranderd? Wat zal nog hetzelfde blijven?

AEM: Jullie zullen zijn veranderd. Jullie perceptie zal zijn veranderd. Je hart en je vermogen om te zien en om waar te nemen zal zijn veranderd. Jullie vermogen om jezelf eindelijk te accepteren als een volledige mede-schepper en schepper zal zijn veranderd.

Dus het is niet dat de Aarde, zoals jullie die kennen, of het nu je appartement is of je huis, is veranderd, maar je perceptie ervan is onmiddellijk veranderd. En zo gauw als je wakker wordt, ga dan naar buiten! Omdat je een perceptie van Gaia zult hebben die schitterend en helder is en glanzend en verbreed is verder dan alles wat je je nu kunt bedenken.

Nou, wat zal er gebeuren? Ja, je zult nieuwe spullen hebben, beste hart. En de reden dat je om je heen kijkt en zegt: “Dit is niet wat ik koos. Dit is niet hoe ik wil wonen,” is. En dus zullen jullie het speelse van de scheppingscodes gebruiken, jullie zullen onmiddellijk beginnen om subatomische energie aan te passen, om moleculaire codes te gebruiken om iets te veranderen dat compleet bij je past.

De vijfde werkelijkheid is veel flexibeler. Je denkt aan de derde dimensie als heel vast en dat is het geweest, omdat het vast werd door het foute denken. Maar zo is het niet ergens anders. En dus kunnen jullie je zelf een Taj Mahal creëren op 23 december en op 1 januari kun je zeggen: “Dit is te veel. Ik ben alleen,” en de moleculen her arrangeren naar een huis in de Cotswolds. Maar het zal stoffelijk zijn.

En het zal in eenheid zijn met jullie broeders, bij jullie broeders en zusters van de sterren, de mensheid, om naar voren te brengen en om gemeenschappen te creëren, niet gewoon bouwsels, want dat is bijna secundair, ondergeschikt. Maar laten we zeggen dat de bouwsels die worden gecreëerd ongelooflijk mooier zijn dan de wereldse bouwsels die jullie op dit moment hebben. Ja, er zijn al enige mooie voorbeelden van vijf dimensionale architectuur, de steden van licht, op jullie planeet. Maar min of meer is dat heel alledaags.

Dus we proberen geen situatie te scheppen waar we zeggen dat jullie wakker worden en dat je zult denken dat je of psychotisch bent, hallucineert of dat je alles hebt verloren waar je om gegeven hebt. Nee, dat is niet het geval. Maar jullie zullen ontwaken in een vol bewustzijn dat het een nieuwe dag is.
En die is verrukkelijk. Dit is vreugdevol. Want voor jullie die de wegwijzers zijn, is er een gevoel, en dat is een gevoel, een mentaal kritiek moment soms waarin je zo half en half gevangen zit. Dit is niet jullie verbeelding! Jullie zijn. Omdat jullie de matrix neerzetten. Jullie voeren het pad aan. Jullie zijn letterlijk in diverse dimensies. En doordat je geboren bent in een derde dimensionale werkelijkheid, ben je daar niet aan gewend.

Maar ik moet zeggen, jullie zijn min of meer heel spectaculair in het je aanpassen. En jullie mede-schepping – en ja, laten we ook daarover een moment spreken. Nu, beste wegwijzers, jullie mede-scheppingen en jullie scheppingen zijn voornamelijk gefocust op het voorbereiden van het menselijke collectief op wat er voor jullie ligt, voor de verschuiving, voor Ascentie, voor het terugkeren naar het plan van de Moeder.

Dus hebben jullie scheppingen gezeten in schrijven, in bloggen, in muziek, in het bouwen van gemeenschap, in healing, in onderwijzen, in het kwijtraken van oude wijzen van menselijk gedrag, in binnengaan in de nieuwe paradigma’s van communicatie en begrip, in het uitbreiden van je hart, je stoffelijke zelf, je mentale en emotionele zelven voor elkaar in het delen van informatie. Want ik wil niet zeggen dat informatie niet belangrijk is. Waarheid is ongelooflijk belangrijk. Dus jullie scheppingen werden het meest gefocust op deze op deze band van helpen om vibraties aan te passen, om het collectief te helpen omgaan met deze nieuwe frequentie.

Dus als jullie je tot mij keren en je zegt: “Michaël, u zegt dat ik in de vijfde zit en ik ben in het nieuwe verankerd, maar ik heb nog steeds problemen met mijn gezondheid, met het betalen van mijn rekeningen, met mijn appartement.” Ik zeg dan tegen jullie, beste hart, ja. Vanwege de kern van edelmoedigheid in jullie harten, die zich liever dan je te richten naar de stoffelijke noden, jullie scheppingen zich richten naar het collectief om samen met ons de oude paradigma’s te verbreken, los te maken en te verwijderen – in de stoffelijke werkelijkheid.

Juist hierom is onze dank enorm. En we willen dat jullie weten hoe diep onze waardering is en onze verplichting voor dit partnerschap, omdat dit echt is. Dit is waar partnerschap. Jullie maken je geen zorgen om nieuwe gordijnen op te hangen als je zoon een nerveuze ineenstorting heeft, of als je vrouw een hartaanval heeft. Je let op wat nodig is en wat van het grootste belang is. En dat, is precies wat jullie als wegwijzers staan te doen.

Wij weten als menselijke wezens die deze laag van de derde dimensie ook hebben bewoond, dat je het niet kunt helpen om in stoffelijke termen te denken. En het maakt niet uit hoe vaak wij zeggen: “Het komt allemaal in orde, en laat het los.”, we weten ook dat dit jullie referentiepunten zijn. We begrijpen dat. En daarom is het waarom de mentale fase van het schoonmaken en de harmonisatie er is dat sommige van die aanhechtingen gedempt worden, niet verwijderd, gedempt, her in balans komen.
Als jullie naar buiten gaan en de bomen beginnen tegen je te zingen, dan zul je het begrijpen.

Steve: En het gras en het water?

AEM: Ja! En als het water jullie uitnodigt om te komen, niet alleen om te zwemmen of te baden, maar om met haar in een relatie te gaan, dat jullie je energieveld toevoegt aan het hare, is het een compleet andere ervaring, niet alleen van stoffelijkheid, maar van emotie, van verbinding, om in gemeenschap te zijn. Dat is de verschuiving.
En om dat te doen, om die ervaring te krijgen, dát is ongebreidelde vreugde. Daarom hameren we steeds op het zelfde aambeeld van vreugde.

Steve: Ik denk dat de mensen zich daar niet bewust van zijn, Lord. Ik denk wat zij missen in het denken over de vijfde dimensie slechts de uitbreiding is van verrukking en de manier waarop verrukking alles beter maakt. Het verbetert alles.

AEM: Dat is waar, het verbetert alles. Maar een van de sleutel componenten van die verbetering is het ontwaakte bewustzijn van de mensen. Nu, Gaia heeft substantieel bewogen en zelfs voor die beweging uit, sprak het water tegen de bomen en tegen het zand. De bloemen spraken tegen de planten en de kikkers. Er is veel meer harmonie in de natuur, in de koninkrijken en Gaia, dan waar de mensen zich volledig bewust van zijn geweest.

Dus, ja. Zal het makkelijker worden? Ja, bijvoorbeeld, jullie praten heel veel over financiële problemen. Als jullie in co-creatie zijn, als jullie kunnen voortbrengen en je herinneren hoe je moleculen en codes weeft, dan is dat wat zo dominant werd in jullie drie dimensionale werkelijkheid van nood, wat natuurlijk gerelateerd was aan hebzucht en controle en aan gebrek, dat is dan verdwenen.

Nu is het moeilijk voor jullie om zelfs maar te denken dat jullie nood is verdwenen, om simpel te eten omdat je voelt dat je daar zin in hebt, omdat je de ervaring wilt hebben, omdat jullie verbonden zijn in de natuur zodat er een uitwisseling is, en dus zijn jullie meer bewust over wat je zult eten, over wat je wilt delen en wat je zult nemen.

Dus wij begrijpen dat jullie allemaal denken in termen van de vaste stoffelijkheid, maar beste harten, jullie hebben een gezegde en die is waar: het beste moet nog komen!

Steve: All right, Lord. Misschien moet ik hier even tussen komen. Ten eerste moet ik zeggen, verontschuldigingen naar Ashtar, (hij zou vandaag ook komen), we zullen hem de volgende week zeker ontvangen. En laat me dan de lijst met vragen geven die ik nog over heb, Lord, en u kunt kiezen om die te beantwoorden als u wilt, in, denk ik de laatste vier minuten die er nog over zijn.

Een is, ik denk dat mensen willen worden gerust gesteld over wat er zal gaan gebeuren en wat er met hun kinderen en huisdieren zal gebeuren. Zullen die gewoon automatisch met hen mee gaan? Dat is de eerste vraag.

De tweede vraag is denk ik dat ze willen weten wat een waarnemer die op 21 december naar de Aarde kijkt zou zien. Zouden ze de Aarde gewoon zien verdwijnen? Of zal die exploderen in miljoenen stukjes? Wat zal een waarnemer zien?

En de derde vraag is, zal onze aankomst in de vijfde betekenen dat wij al onze krachten onmiddellijk hebben, of zal er een leren zijn, een groei proces dat zal plaats vinden?

En de laatste vraag is, zullen we aankomen in de – en natuurlijk denk ik dat dit zal verschillen voor diverse mensen, maar – zal de massa van de bevolking in de lagere vijfde dimensie aankomen, in de eerste laag, of onderlaag van de vijfde dimensie? En zal hun belevenis op die lagere vijfde dimensionale laag anders zijn dan de belevenis van iemand op de hogere vijfde dimensie?

En dit zijn mijn vragen, Lord.

AEM: Ik zal je laatste vraag eerst beantwoorden, en het antwoord is ja. Natuurlijk is er een uitbreidingsproces, en dat zal een opening zijn. Maar het – laat me duidelijk zijn: het is een opening, het is geen worsteling; Het is een bloesemen, en het is een vreugdevol bloesemen.

Kinderen en huisdieren. Behalve als je een huisdier hebt dat absoluut vastbesloten is om met zijn eigenaar mee te gaan om in de derde dimensie te blijven, wat hoogst onwaarschijnlijk is, gaat het hele dieren koninkrijk mee.

Kinderen zijn onschuldig en zuiver, zelfs zij die misbruikt en beschadigd zijn. Er is een zoetheid en liefde. Kinderen gaan mee. Dus maak je geen zorgen over hen.

Steve: En met hun ouders, tegelijkertijd?

AEM: Ja, dat is juist. Dit is een oefening van liefde. En je kunt geen gezinnen scheiden, omdat dit hartbrekend zou zijn!

Steve: Dus is dat…

AEM: Dus, ja.

Steve: … dus is het niet nodig voor de moeder om haar kind in bed onder te stoppen, of … ze gaan gewoon mee als we allemaal gaan, en er is niets dat moet worden gedaan. Is dat juist?

AEM: Dat is correct.

Steve: All right. Okay. Wat zullen we zien – nou, ten eerste voor alles, als we aankomen op de lagere vijfde dimensie, zullen we dan alle krachten hebben die we onmiddellijk nodig hebben, of zal er een leerproces zijn? En wat zien we dan….

AEM: Er zal een weinig leer proces zijn, omdat je er over kan denken als een aanpassingsproces. Maar het duurt niet lang, het is niet moeilijk, het is niet zwaar. En het niveau van uitbreiding dat jullie onmiddellijk beleven is zo geweldig dat je niet zult zeggen: “Geef me meer, geef me meer!

Dat zul je wel na een dag of zo. Nou … een dag van wat jullie nu denken dat de tijd is van je dagen dan. Maar, dus maak je daar geen zorgen om. Ja, jullie zullen een uitbreiding van vermogens hebben. Omdat – vergeet niet wat we jullie vertellen! – ieder van jullie, geliefde luisteraars (lezers) bracht al je gaven in dit leven al mee. Jullie lieten niets thuis. Dus, die zullen allemaal worden geactiveerd.

Voor enigen van jullie , zul je plotseling zo creatief in muziek en in kunsten zijn. Voor anderen, ten slotte, zul je quantum fysica van de sterren uitleggen. Dus het zal een opening zijn. Maar is er ruimte voor groei? Lief hart, het universum is oneindig, en jullie zijn dat ook.

[muziek komt op] En Stephen Cook’s uitleg van het licht dat Gaia penetreert, de uitbreiding van licht, is een heel goed beeld om vast te houden.
Ga in liefde en ga in vrede. Vaarwel.

Steve: Dank u zeer, Lord.

(einde)


Website: Archangel Michael: The Passport to Ascension is Love | The 2012 Scenario
Vertaling: Winny


Share |