Home > > Uitnodiging voor Wereld Onthullings Dag

Jouw Uitnodiging voor Wereld Onthullings Dag, Zondag 1 Augustus 2010

Jouw Uitnodiging voor Wereld Onthullings Dag, Zondag 1 Augustus 2010

door Steve Beckow

Ik begrijp uit de New York Times dat ik de Wereld UFO Dag gemist heb van 2 juli 2010. Ik ben hevig teleurgesteld. Maar geen zorgen. Ik heb een remedie. Laten we nog weer een ander feestelijk gebeuren presenteren.

Door het recht waarmee ik begiftigd ben als soeverein burger van Planeet Aarde (en dat zelfde recht hebben ook jullie gekregen), verklaar ik zondag 1 augustus 2010 tot de “Wereld Onthullings Dag (WD2)”.

Ik nodig elke burger van Aarde op die dag uit om op zijn of haar eigen beste manier uit te drukken onze galactische familie uit te nodigen, die heden boven deze planeet zijn gesitueerd in ruimteschepen van diverse maten en vormen, uit andere tijden, ruimtes en dimensies, om hun aanwezigheid te onthullen.

Als de galactische mensen op zondag 1 augustus niet antwoorden, verklaar ik, met dat zelfde recht waarmee ik begiftigd ben (en jullie ook verkregen) hierbij dat de eerste zondag van elke maand tot Wereld Onthullings Dag (World Disclosure Day) is totdat de galactische mensen verzekerd zijn van hun welkom hier en erin toestemmen zichzelf aan ons bekend te maken. Ik zeg dit terwijl ik het volgende begrijp:

  1. Dat de galactische mensen om deze planeet heen overstelpend vriendelijk en deugdzaam van karakter zijn en hier zijn om ons te helpen bij de planetaire transformatie die verwacht wordt aan het eind van de huidige periode of cyclus in december 2012.

  2. Dat de galactische mensen dienaren zijn van dezelfde God zoals wij dat ook zijn en geleid worden door hogere Raden met vriendelijk en deugdzaam karakter van wie de reden om hier te zijn is om de planeet te redden van de vernietiging waarheen zij snel afstevende in deze eeuw van nucleaire verwoesting en wereldoorlogen.

  3. Dat de tijd voor Aarde bereikt is om haar plaats in te nemen tussen de familie van beschavingen, met hun hulp en leiding, en onze isolatie te beëindigen tussen de mensen van andere planeten en sterren.

Bedenk ten slotte dat die gelegenheid alleen tot vreugde en viering is, laat me er aan toevoegen dat er ook een zeer nuchtere en serieuze kant aan zit en die is, in mijn opinie, dat de galactische mensen de technologie en de wil bezitten om de verschrikkelijke olieramp in de Golf van Mexico te stoppen en dat ze alleen wachten op een uitnodiging van ons om dat te doen.

Bij afwezigheid van een lange, achtergebleven uitnodiging vanuit onze regeringen, denk ik dat de galactische mensen wachten op spontane uitingen van welkom van de mensen van Planeet Aarde om tevoorschijn te komen en om te beginnen met het herstelwerk van deze wereld. Ja, er zijn hier ooit negatieve sterrennaties geweest die een ongelukkige invloed hadden op de Aarde in periodes van onze geschiedenis door onderwerping en ontvoeringen.

Maar ik begrijp dat deze buitenaardsen (extraterrestrials) verhinderd werden om bij de planeet te komen door ruimtecoalities zoals de Galactische Federatie, welke Aarde’s bewakers en begeleiders zijn. Deze negatieve ET’s (extra terrestrials) kunnen nu niet meer bij de planeet komen.

Het is nu tijd om de onwetendheid van ons over onze ruimtefamilie te beëindigen, van enige die onze voorvaderen zijn, enige uit onze toekomst en al onze ‘beste wensen’ brengers.

Ik zal andere artikelen op mijn website zetten en, als dat is toegestaan, op OpEdNews waarin ik uitweid over alle aspecten van de onthulling. Maar nu wil ik gewoon alleen deze uitnodiging aan jullie naar buiten brengen zodat jullie gaan uitdrukken, op de manier die jezelf denkt wat het beste welkom is aan onze galactische familie, en hen uit te nodigen de Aarde openlijk te benaderen en om zichzelf te laten zien. Ik vraag jullie dringend om deze uitnodiging zo ver en wijd te laten circuleren tussen vrienden, relaties, collega’s en kennissen. Ik vraag jullie ook om petities, demonstraties, vredige marsen en andere feestelijke gebeurtenissen te organiseren om aan onze galactische familie ons welkom over te brengen.

Dit is onze uitnodiging – aan een nieuwe era in de wereldgeschiedenis en een nieuwe wereld.

Met alle liefde en licht,

Steve Beckow
Soeverein Burger van Planeet Aarde


Vertaling: Winny

Wij van GalacticChannelings.com steunen dit initiatief van Steve Beckow van harte, net als Mike Quinsey en Blossom Goodchild. De geheimhouding door onze regeringen duurt al veel te lang, er had allang openbaarmaking van alle UFO-files moeten zijn. Er komt (spoedig) een dag dat het allemaal anders zal zijn. Maar we hebben initiatieven als deze nodig om daar te komen - al was het alleen maar om het collectieve bewustzijn te beïnvloeden, dat onze realiteit creëert.

Om nog eens te onderstrepen hoe ver het heeft kunnen komen met alle leugens, bedrog en manipulaties door onze vertegenwoordigers om dit Grootste Geheim uit de Geschiedenis van de Mensheid te verhullen (die de meeste mensen
nog steeds geloven), raden we aan om de volgende documentaire te kijken (in het Engels).

"THE DAY BEFORE DISCLOSURE"

THE DAY BEFORE DISCLOSURE