Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Disclosure Update door David Wilcock

Disclosure Update door David Wilcock

Zaterdag, 28 November 2009

David Wilcock

David Wilcock

Dit is de vertaling van dit stuk van David Wilcock, waarin hij een overzicht geeft van de huidige stand van zaken aangaande de wereldwijde onthulling ("disclosure") van het bestaan van buitenaardse beschavingen, en hun contacten met mensen en regeringen hier op Aarde. De informatie in dit overzicht haalt Wilcock niet uit channelings, maar vooral uit wetenschappelijke bevindingen. Wilcock is geen man van channelings, hij neemt er slechts sporadisch kennis van en gelooft dat ze voornamelijk een projectie van de channeler zelf zijn. Toch is het resultaat een verhaal dat op veel punten volledig overeenkomt met de channelings die wij op deze website vertalen. En dat is iets waar veel mensen die, net als wij, hopen op een spoedige disclosure, moed uit kunnen putten.

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

[Later toegevoegd door David Wilcock: Velen van jullie schreven en zeiden dat dit het beste artikel was dat we ooit schreven. Onze hartelijke dank daarvoor. Nooit eerder hebben we zo’n uitgebreid en versterkend overzicht gegeven van het ET leven op de verschillende niveaus van ‘dichtheid’ en hoe dit de onmiddellijke toekomst weerspiegelt.]

Zitten wij op de rand van een officiële regeringsonthulling van het bestaan en werkelijkheid van ET’s en UFO’s? Een bewijs is toenemend overtuigend dat dit volslagen beschavings uitwisselingsgebeuren ons direct staat te overkomen --- waarschijnlijk binnen niet meer dan zes maanden of minder.

Disclosure Update door David Wilcock

ONTHULLING: STAAT EEN OFFICIËLE AANKONDIGING VOOR DE DEUR?

Het is als het grootste voetbalspel in de menselijke geschiedenis. Iedereen wil weten waar dit op uit draait.

Er zijn datums uitgelekt en/of voorgesteld. Sommige zijn nu alweer voorbij. Getier of protest is al begonnen.

Zoals ik eerder zei, het is zeer waarschijnlijk dat de oorspronkelijke data eigenlijk kwamen om de wateren te testen en te zien hoe het systeem er op antwoordde.

De werkelijke datum zal waarschijnlijk nooit worden gegeven --- dit gebeuren zal gewoon opeens plaats vinden. Televisie tijd zal worden gevraagd. Een aankondiging zal worden gemaakt. En de tekenen zijn duidelijk dat we niet lang hoeven te wachten.

En om die reden al, is het reeds tijd om dit te vieren.

Na zovele jaren van geheimhouding en ontkenning, wordt eindelijk de waarheid vrij gegeven.

We zullen nooit meer hetzelfde zijn. Er zal ongetwijfeld drama en verwarring komen als de aankondiging gedaan is, maar de visie en de macht van de veranderingen die deze zullen scheppen --- het zoeken ..het zal zoveel veroorzaken --- dat is onmetelijk groot.

ANGST DAAR GAAT HET NIET OM

Degenen die deze website lezen, en/of kijken naar onze video’s, zullen begrijpen dat de veranderingen waar we doorheen zullen gaan niets te maken zullen hebben met, en niet betrokken zullen worden bij de volgende vreeswekkende scenario’s die zo schreeuwend en naïef uit getrompetterd zijn op het internet alsof het dreigende feiten waren:

  • Regering en/of Illuminati die de werking van de gemeenschap zullen overnemen, en een draconisch, totalitair en brutale staat van krijgswet zullen scheppen;.
  • Massale dood, of door natuurlijke of via door mensen gemaakte virussen, besmette vaccines, ‘doodskampen’ van de regering, aangestichte verhongering, etc;
  • Ineenstorting van de beschaving tot aan een pré-industriale staat door economische implosie, plotselinge oorlogen, breken van elektriciteit of hoogspanningsnet, terroristische aanvallen, etc;
  • Enorme aardeveranderingen die het meeste leven wegraderen van de Aarde zoals we dat nu kennen --- polen omkering, zonnevlammen, tsunami’s, etc, misschien in 2012;
  • Slechte buitenaardsen die zich eerst opstellen als de goeien, of die zich gewoon naar binnen slingeren – met een aanval die enorm erger is dan die van 11 september.

Het ware verhaal is veel interessanter --- en heeft een veel gelukkiger einde – dan deze vergiftige, met angst doordrenkte gezichtspunten. De heersers die al deze problemen op de planeet veroorzaken kunnen dit misschien wel WILLEN dat jullie deze dingen geloven die er staan te gebeuren, maar dat betekent niet dat die zullen gebeuren. Meer hierover later.

Onthulling is veel cooler (leuker) dan het ontdekken dat we menselijke broeders en zusters hebben, die niet op Aarde zijn geboren, met een super ontwikkelde technologie --- wezens die omhoog kunnen zweven, je gedachten kunnen lezen en door tijd en ruimte kunnen reizen. Er zijn wezens die heel veel meer geëvolueerd en ontwikkeld zijn dan die in UFO’s rondvliegen, en die al lang geleden uit de noodzaak gegroeid zijn om mechanisch te reizen.

Het is nog niet duidelijk hoe snel wij tot aan dat niveau van begrijpen zullen komen als/indien er een formele onthulling echt plaats vindt --- omdat dit een veel diepere laag van het mysterie vormt.

MANAGEMENT

Wie zijn deze wezens – deze volken --- wie zijn er zo veel meer ontwikkeld dan ET’s in UFO’s? En wat precies ‘doen’ ze?

Als er meer van ons de antwoorden op deze vragen zouden begrijpen, zouden we veel, veel minder bezorgd zijn over het gedrag van de negatieve elite. Het is goed om onderwezen te worden, maar als je in het drama gevangen raakt – specifiek als je de Nieuwe Wereld Orde haat OF vreest, dus de Illumniati groep – geloof me dan maar, dan krijgen ze precies wat zij van je willen.

Je energie!

Begrijp me niet verkeerd. In sommige gevallen doet de negatieve elite absoluut hun best om deze doom and gloom (verdoemenis/laatste oordeel etc.w.) scenario’s waar te laten worden. Maar begrijp dit even: het grootste deel van hen is zich nauwelijks en/of helemaal niet bewust dat ze aan een stevige lijn zitten --- van super ontwikkelde wezens die helemaal niet het negatieve over het positieve willen tonen maar uiteindelijk beide groepen managen.

Deze super ontwikkelde wezens houden de negatieve elite zelfs weg van het steeds aantasten van onze vrije wil waarvoor we hen meer dan collectief uitnodigden en toestonden dat te doen --- door onze eigen disharmonie en negatieve/manipulatieve gedrag op een persoonlijk en collectief niveau.

Ofschoon onze collectieve schaduw slecht spul heeft aangetrokken, heeft het niet een wereldwijde catastrofe aangetrokken/opgeroepen --- en zal dat ook nooit doen. Niet op dit moment waarop we aan het eind staan van een hele grote cyclus. We staan momenteel onder een ongelooflijke, uiterst zorgvuldige, zorg en aandacht, en dat allemaal zonder ons bewuste besef.

Het ware “Grote Plaatje” is dat onze planeet gemanaged/bestuurd wordt door zeer hoog ontwikkelde entiteiten --- die de macht hebben om hele zonnestelsels te doen verschuiven net zo makkelijk als wij files verslepen en naar een computer brengen.

Deze entiteiten, zo een als de schrijver van de Wet van Een series, die gekend wordt als Ra, zegt dat zij betrokken zijn bij “het mangement en transfer van planetaire bevolkingen”. Het is al een tijdje geleden sinds ik een overzicht gemaakt heb van “de stand van zaken van het land”, als bij de Wet van Een. In het licht van wat er nu verschijnt wat voor de deur staat te gebeuren, lijkt dit een excellente tijd te zijn om dat te doen, en dit te upgraden met de laatste en grootste intel. (informatie.w.)

[David: Naar mijn mening zijn de Wet van Een series --- die 106 sessies bevat van 1981 tot 1983 --- verreweg het meest accuraat en belangrijk ‘gechanneld’ werk in de moderne tijd. Het is de filosofische en wetenschappelijke fundering van alles op deze website. Een verbazende reeks specifieke data punten zijn sedert dien bevestigd door wetenschappelijke ontdekkingen en/of in getuigenissen van klokkenluiders.

Zo fantastisch het klinkt is alles waarover jullie nu gaan lezen, het is al allemaal geverifiëerd door veelvoudige verschillende bronnen van informatie en/of is waarop òf direct genoemd of sterk gezinspeeld werd in de Law of One series. De waarheid is veel vreemder en veel interessanter dan fictie!]

EEN GROVE VEREENVOUDIGING VAN DE STRUCTUUR EN FUNCTIE VAN WEZENS IN DE DIVERSE ‘DICHTHEDEN’.

DE VIERDE DICHTHEID

Alleen als terugblik, het menselijke lichaam is een standaard ontwerp in de hele Galaxy, daar het is ontworpen en gebouwd door de Galaxy om zijn eigen ‘persoonlijkheid’ uit te drukken. Je gaat verder een menselijke vorm te houden in de vierde en vijfde dichtheid. In de zesde dichtheid is je natuurlijke vorm gewoon een bol van licht.

Een groep zoals Ra begon als een planeet met mensen van ‘de derde dichtheid’ zoals wij.--- in hun geval kennelijk op wat nu Venus is, ongeveer 1,5 miljard jaren geleden. Ze slaagden te komen in de ‘vierde dichtheid’ waar de Aarde nu ook in gaat --- en wonnen talenten zoals levitatie, telekinese, zwaartekracht afscherming, tijd reizen, vrije energie, gedachten manifestaties, instant heling en dergelijke.

[In sommige gevallen, kunnen ontwikkelde beschavingen van de derde dichtheid deze technologieën ook verwerven.. nu dat is duidelijk.]

Zij hebben nog steeds een menselijk lichaam zoals wij dat hebben, maar het is minder stoffelijk en meer zoiets waarover we kunnen denken als een licht lichaam. Ze kunnen hun eigen voedsel manifesteren door gedachten maar vaak raken ze zo betrokken bij het helpen van anderen dat ze vergeten zichzelf voldoende te voeden.

Terwijl ze groeien, raken mensen van de vierde dichtheid vaak betrokken bij het helpen van planeten in de derde dichtheid zoals die van ons, naar hun eigen evolutie, meestal achter de schermen. Bepaalde culturen krijgen stoffelijk contact op locaal niveau, als ze genoeg vooruit zijn gegaan als een groep om zo’n bezoek te rechtvaardigen.

Wezens uit de vierde dichtheid beïnvloeden de juiste mensen om elkaar te ontmoeten, laten synchroniteiten gebeuren, helpen ons “onze eigen werkelijkheid te scheppen”en helpen al deze mystieke dingen te maken, zoals de “Wet van Karma”, die feitelijk achter de schermen voorbij komen. Zij hebben UFO soortige toestellen nodig om te reizen, maar deze kunnen vrij gemakkelijk onzichtbaar gemaakt worden voor de mensen van de derde dichtheid.

Mensen uit de vierde dichtheid kunnen nogal naïef zijn, specifiek in het geval van wezens van de positieve vierde dichtheid, en zij hebben geen kader om te begrijpen of te anticiperen op de menselijke negativiteit.

Mensen van de vierde dichtheid kunnen met blote ogen zichtbaar voor ons zijn als ze dat zichzelf laten doen, maar door gewoon hun frequentie te verhogen --- dat is gaan naar een plek van een geïnspireerde gedachte --- kunnen ze makkelijk onzichtbaar worden. Dit zal niet langer meer mogelijk zijn als eenmaal onze planeet in de vierde dichtheid gaat, en dat is aardig op weg om nu te gebeuren.

Als je een menselijke analogie wilt zien voor het leven in de vierde dichtheid, ga dan naar de “Burning Man” of zoiets als een bijeenkomst van drummen, dansen, vuurplaats gesprekken, bewust leven en met veel liefde en gelach. Dan zul je alle plussen en minnen aardig snel vinden.

Er is een grote overvloed van schoon, vierde dichtheid-positief georiënteerd materiaal om te lezen --- en de manier om dat te identificeren is dat het altijd vanuit een perspectief komt van ongeconditioneerde liefde en met acceptatie van anderen.

VIJFDE DICHTHEID

Enige tijd later --- meestal na eonen van tijd, maar bij gelegenheid (zoals in Ra’s geval) in een aardig snel tempo --- slaag je voor de “vijfde dichtheid” waar de ongeconditioneerde liefde geïnformeerd wordt met de wijsheid van de vijfde. Daarom wordt de vijfde dichtheid in het menselijke energieveld geassocieerd met het lichtblauwe gekleurde keel chakra.

In deze dichtheid ga je naar een onderzoeksfeestje, je leert allerlei soorten van verbijsterende dingen over hoe het Universum werkelijk werkt, leert daar je wilskracht, je communicatie en je ware stem te ontdekken en te gebruiken, je omarmt het Principe van Eer en bent in een constante staat van intellectuele stimulatie en ontwikkeling. Natuurlijk, het is geheel mogelijk om in een vijfde dichtheidsstaat van bewustzijn te zijn hier op Aarde, ofschoon zonder alle technologie en ontwikkelde mystieke talenten.

Sommige volken kunnen dan vierde dichtheid wezens helpen adviseren en overzicht te krijgen, werken met planeten zoals wij van de derde dichtheid in hun eigen capaciteit (zoals door contacten en om meer ontwikkelde mediterenden en zoekers te helpen, en om gesproken taal, wiskunde te helpen preciseren en te verspreiden) terwijl ze doorgaan alle wijsheid en kennis van het Universum te verwerven die ze kunnen vinden.

Dit verzamelen van wijsheid is vaak een eenzaam pad en kan nogal intellectueel en afstandelijk lijken vergeleken met het openhartige, alles liefhebbende perspectief van de vierde dichtheid. Progressie, of graduatie kan niet eerder plaats vinden als je volledig klaar bent om alles dat je geleerd hebt en nadat je een vol leven verplichting gemaakt hebt om dit te gebruiken om anderen te helpen.

Sommige entiteiten van de vijfde dichtheid beginnen genoeg discipline te ontwikkelen om zonder machines te reizen, maar het is nog steeds moeilijk. De meeste van hen zijn in staat om telepathisch groepsmind/denken te vormen met een groter aantal mensen, waar gedachten letterlijk gedeeld worden, zodat ze als één mind/denken werken. Sommige vierde dichtheid mensen kunnen dit ook maar het wordt veel scherper in de vijfde dichtheid.

In de vijfde dichtheid heb je nog steeds een menselijk lichaam. Je manifesteert en eet een ‘vloeibare licht soep met een gouden tint”, volgens de series van de Wet van Een, en het is zeer te genieten en voedend, gegeten in groepsverzamelingen.

De schoonste boodschappen van de vijfde dichtheid heb ik gevonden tot dusver, zijn de Seth boeken --- specifiek Het Seth Materiaal, als een introductie cursus met Seth Speaks als de hoofd tekst, en de Aard van Persoonlijke Werkelijkheid om verder sleutelpunten te onderzoeken voor “het creëren van je eigen werkelijkheid” in groter detail. Al deze boeken moeten worden aangekocht, er is geen een online beschikbaar op het ogenblik --- maar er zijn veel die je kunt vinden op Amazon of ergens anders die helemaal niet zo duur zijn.

‘Seth Speaks’ was van een absoluut cruciaal belang om me te helpen mijn talent te openen om te channelen en om intuïtieve informatie te verkrijgen, ten tweede ook de Law of One series. Het zorgde voor de noodzakelijke informatie om de kunst te vervolmaken die niet kwam door het materiaal van de Law of One.

ZESDE DICHTHEID

Miljoenen jaren van onze tijd nadat we de vijfde dichtheid ingaan, gaan we eindelijk de ‘zesde dichtheid’ verwerven. In het menselijke energieveld is dat het diep indigo kleurige chakra van het derde oog --- dat zeer krachtig is als het eenmaal is geactiveerd. Je kunt nog steeds jezelf projecteren in de menselijke vorm als je dat wilt, maar een bol van licht is nu je natuurlijke staat.

De liefde van de vierde dichtheid en de wijsheid van de vijfde dichtheid stromen in het bewustzijn van Eenheid. Een hele planeet vol met mensen zoals wij, smelt samen in een enkel bewustzijn, de hele tijd --- ofschoon ze zich nog steeds bewust zijn van de persoonlijkheden die ze hadden voor dit eenheidswerk plaats vond, vormt die een “sociaal herinneringscomplex”.

In de zesde dichtheid, wordt een duidelijke, persoonlijke verplichting gemaakt om iemands leven toe te wijden om anderen te helpen te evolueren --- terwijl er in alle fasen hiervoor, er een grotere mate is van de vrije wil was om andere activiteiten uit te voeren als je dat wilt.

Wezens van de zesde dichtheid nemen de volle zwaarte aan van ‘Management’ taken --- en handelen als een soort van uitvoerende tak om veranderingen en tussenkomsten op veel groter schaal in te stellen en in sommige gevallen te ontwerpen die een bepaalde planeet zal helpen bij haar evolutie. Veel van die veranderingen zijn besloten en gekozen vanuit zelfs hogere niveaus van zijn, en dit wordt de eer/plicht van wezens van de zesde dichtheid die uit te dragen.

DE ‘OUDEN’ VAN DE ZESDE DICHTHEID: ZIJ STELLEN HET SPEL OP

Op Aarde is het werk van wezens van de zesde dichtheid nogal uitgebreid. Ten eerste, kwam hier lang geleden een voorop lopende crew van ‘Ouden’ om de weg voor te bereiden voor het menselijk leven om op Aarde te leven. Voor die tijd hadden we niet veel meer dan, op zijn best, eencellige organismen.

De Ouden schiepen eerst de Maan, waarschijnlijk van materiaal uit de Aarde. De schepping van zo’n satelliet stelde leven in staat om op Aarde te floreren door ons getijden - activiteiten te brengen om onze biologische ritmes te reguleren.

De Maan werd precies op de juiste maat gemaakt om met Aarde’s maten te harmoniseren en met die van de Zon op veel verrassende manieren. Je kunt er over lezen in technische boeken zoals die van John Michell’s: “De Dimensies van het Paradijs”, en in bepaalde mate Robert Lawlor’s “Heilige Geometrie”.

De exacte maat en afstand van de Maan vanaf de Aarde werd zeer precies gemaakt zodat we een perfecte ‘corona’ zouden zien tijdens een zonne eclips. In onze huidige materialistische tijd wordt dit niet eens gezien als interessant --- het is niets meer dan een ‘toevalligheid’.

DE BINNENSTE AARDE

De Ouden hielpen ook bewoonbare ondergrondse steden vormen uit bestaande honinggraat vorm achtige pockets in de Aarde. Dit betekent niet dat het centrum van de Aarde hol is en dat de zon als een zon is .. maar we hebben nu veelvoudige, geloofwaardige insider getuigenissen die bevestigen dat er werkelijk gebieden zoals deze zijn in de Aarde. Af en toe zijn die ontdekt door mensen van de oppervlakte, overeenkomstig vele verschillende legendes van uit de hele wereld.

Interne gas pockets die natuurlijk gevormd werden terwijl het materiaal dat de Aarde maakte met spiralen in bestaan bracht. Ze kunnen op plaatsen 70 tot 100 mijlen diep zijn, of meer, en honderden en zelfs duizenden mijlen lang. De Ouden verzekerden dat er genoeg vaste korst in hen gevormd werd zodat hun interieurs niet oververhit konden worden door de mantel die er omheen zat. Het leven kon binnenin net zo groeien als de delicate kristallen in de harde stenen schelp van een géode, metaforisch gesproken.

De centrifugale kracht door de rotatie van de Aarde schept een gelijke kracht maar die is tegengesteld aan de zwaartekracht die je “op je kop laat lopen” in deze innerlijke gebieden, vergeleken met de buitenkant van de Aarde.

De Ouden ontwierpen als gewoonte bio-luminescerende bacteria op de binnenkant van deze pockets om voor een stabiele, hernieuwbare licht bron te zorgen, die lijkt op zonlicht, en die flora en fauna natuurlijk laat groeien in deze mysterieuze binnenste gebieden.

Convectie stelsels werden ook geïnstalleerd om zelfs een hydrologische cyclus te verzorgen, zodat lucht en water van de oppervlakte en van de onder-oppervlakte natuurlijk konden uitwisselen. De ‘plugs’ die de waterstroom reguleren kunnen nog in de oceanen ontdekt worden als iemand weet waar hij moet zoeken, alhoewel ze zeer goede camouflage hebben.

Vele ET’s kunnen leven en nauw samenwerken met hen op de oppervlakte van de Aarde --- veilig, gezond en totaal on-ontdekt --- dankzij deze levende, ademende ‘ondergrondse steden’ die net zo vol biologisch leven zijn als aan de buitenkant. Onze bezoekers hebben een prettige plek om het familieleven voort te zetten en weg te gaan --- ze leven en werken in groene, natuurlijke, buiten de deur gemeenschappen --- terwijl ze bijna nooit worden ontdekt door degenen op de oppervlakte, dankzij de hulp van de “Ouden” van de zesde dichtheid die dit voor hen hebben opgezet.

DE ‘SERVERS’ OF DE BEDIENAREN

Naast deze ‘steden’ installeerden de Ouden ook super-ontwikkelde AI computer (AI = Artificial Intelligence, of kunstmatige intelligentie.w.) systemen in de Aarde die antwoorden op een leven-achtige manier op degenen wier spirituele oproepen om hulp tamelijk eenvoudig zijn. Dat is beter dan om te gaan met miljoenen verschillende aanvragen op persoonlijk niveau die allemaal hetzelfde antwoord hebben, zo ontwierpen de Ouden een systeem om alle ‘email’ met het AI systeem te batchprocessen (dat is in een groep afhandelen.w.)

Het systeem antwoordt direct en persoonlijk op iedere zoeker, en zendt de boodschap uit om naar binnen te keren, om te mediteren en om te leren meer liefdevol en aanvaardend te zijn. Overeenkomstig de Wet van het Ene, heb je niets anders nodig dan deze ‘servers’ totdat je spirituele roeping verfijnd genoeg is geworden om persoonlijke aandacht aan te trekken van werkelijke wezens. De eerste die met je begint te werken zal gewoonlijk iemand zijn van de vierde dichtheid.

In deze tijd van de geschiedenis van onze planeet, daar die zo dichtbij het eind zit van de cyclus, is het bijna iedereen die persoonlijke aandacht krijgt. De servers zijn er nog steeds, maar ze zijn veel minder actief dan ze op andere momenten in onze cyclus zouden zijn.

HET NETWERK VAN DE STARGATE, OF STERRENPOORT

De Ouden installeerden ook Aarde’s eigen stargate. Dit is een gesprek met veel verwikkeling. Jullie staan op het punt om meer specifieke details te lezen over dit onderwerp dan ik ooit publiekelijk hebt meegedeeld.

Mijn insider getuige Daniël informeerde me dat iedere planeet met drie dimensionaal leven zijn eigen stargate krijgt en zijn eigen poortadres. Dit adres is een basisch nummer met 10 codes, die bestaat uit zeven verschillende nummer sets. Er zijn drie aparte enkele getallen (digits) die tot 9 kunnen gaan, drie sets van dubbele getallen die tot aan 99 lopen en een laatste set dat tot 999 kan gaan.

Dus hypothetisch kan een gate adres lopen zo hoog als 9.9.9., 99.99.99, en 999 maar om redenen die ik zo uit zal leggen, is zo’n hoog getal buitengewoon onwaarschijnlijk.

Het gate adres van Aarde eindigt op een drie-digit (getal onder de 10.w.) getal dat één hoger is dat dat van onze buur-planeet en dat is Mars. Wij waren de volgende planeet die klaar is voor leven in de derde dichtheid na Mars in ons eigen lokaal gebied.

Je hoeft maar te ‘draaien’ voor zover het een zeven-niveau gate adres is waar je heen wilt gaan --- dus voor een lokale trip hoef je alleen maar het juiste drie-digit getal te ‘draaien’ en dan ben je er, na een kort maar woest klein wormhole ritje.

Icosahedron

De geometrie die men kent als de ‘icosahedron’ heeft een tien gelijke-ruimte knooppunten langs de equator, zoals je die kunt tellen in het bovenstaande plaatje. Deze geometrie bestaat feitelijk als een staande-golf patroon in alle verschillende niveaus van een schaal, van quantum tot aan het Universele. Vandaar, is dit de geometrische basis voor waarom gate adressen ontworpen zijn in basis 10. Kosmische gebieden kunnen verdeeld worden in kleinere en nog kleinere secties die beginnen met dit logistieke principe.

HET VINDEN VAN JE PLEK IN DE KOSMOS

De eerste drie enkele digits in een gate adres vertegenwoordigen hele grote gebieden, veel groter dan alleen onze melkweg. Daniël werd verteld dat ze allemaal bestaan aan de buitenkant van een supermassieve bobbel of bel die een totaal heeft van zeven grote cluster punten van galaxies rondom zijn buitenste rand. Dit ving onmiddellijk mijn belangstelling, omdat mijn onderzoek al het feit had ontdekt dat galaxtische superclusters in een geometrisch patroon liggen --- namelijk de octahedron --- met de grootste niveaus van maat.

Octahedron supercluster

Er zijn natuurlijk zes hoeken of ‘nodes’ of knooppunten in iedere octahedron, zoals je dat kunt zien in het volgende plaatje. Iedere hoek heeft een galactische supercluster die op deze plek is gevormd en vele van de rechte lijnen tussen de hoeken hebben lange strips van galaxies die ook op hen gevormd zijn. Dus kun je helder zijn, deze ‘superclusters’ kunnen honderden, zelfs duizenden galaxies bevatten. De schatting van onze wetenschappers is dat er ongeveer 10 miljoen superclusters in totaal zijn in het Universum.

Ieder van deze zes ‘hoeken’ heeft een ander getal toegewezen gekregen als de eerste digit van jullie stargate adres. Ik weet niet zeker waar het extra getal vandaan komt om het tot aan zeven te laten komen. Ik veronderstel dat er iets interessants is precies in het midden van elke octahedron, of een ‘wijk’ station dat er kan worden geïnstalleerd ondanks het kennelijke gebrek aan galaxies.

Het is ook mogelijk dat een gate adres van 1 je automatisch in het centrum van de octahedron gooit --- en vanaf dit punt heb je dan ook toegang tot de vele andere octahedra. Dit kan een praktisch aspect zijn van hoe heel hoog ontwikkelde wezens dwars door grote afstanden in het Universum reizen.

Zoals je kun zien bij de pijl van het woord ‘Zon’ zitten wij toevallig precies in het midden van twee grote octahedron clusters die geïdentificeerd werden door Einasto et Al, en Battaner en Florido --- het zogenaamde “Egg-Carton Universum’. Onze wetenschappers hebben ontdekt dat deze geometrische clusters maar drie hoog gestapeld zijn in het Universum, in wat dan lijkt op een gigantische super-galaxy, wat ik besprak in de CONVERGENCE boeken, die vrij zijn te verkrijgen in deze website in Start Here / Books.

Geen gebruikelijke natuurkundige heeft uitgelegd waarom deze geometrie hier is, of waarom de galactische super-clusters zich zo keurig vormen langs de randen van die vormen. Het antwoord is natuurlijk dat deze geometrieën van nature optreden in vibrerende vloeistoffen. Het gehele universum is gebouwd met vloeistofachtige energie die niet in onze eigen ‘drie dimensies’ zitten.

JE DOOR TRANSFER PUNTEN HEEN WERKEN

De eerste digit van ons gate adres is 7, als we in het zevende gebied zijn aan de buitenkant van deze gigantische supermassieve bel, waar het gate network van de Ouden alles samen verbindt. De icosahedron vorm en diens aanwezige coördinaten kunnen niet gebruikt worden totdat je in iets kleine regionen bent.

Terwijl je door het adres gaat vanaf de eerste drie enkele getallen naar de dubbele-digit getallen sets, dan blijf je je gebied afsnijden in kleinere en nog kleinere regionen. Op een bepaald moment, en ik kreeg niet te horen precies waar, ben je nu geheel in de Melkweg galaxy. Ik zal met opzet wat onjuiste en hypothetische getallen scheppen om dat punt te illustreren.

Laten we zeggen dat het eigen drie-digit adres van je planeet 505 is. [onwaarschijnlijk omdat je laatste drie-digit getal nooit boven 700 of 750 komt, daar de Ouden een set spare getallen bewaren voor het eind, en omdat ze getallen van planeten recyclen als die eenmaal uit de derde dichtheid zijn gegaan.]

Als je in 505 zit, zou je dus 501 kunnen draaien en snel overspringen naar de planeet die maar vier stappen in tijd en plaats verder is dan jij.

Laten we zeggen dat je twee-digit adres 22 is, vlak voor de 505. Als je dan 23.155 draaide, zou je eerst het transfer station bereiken voor 22 en dan getransporteerd worden van daar naar het gebied in de buurt 23, voordat je naar de planeet snort die correspondeert met het getal 155 in dat buurtgebied.

Voor deze trip zou je door een transfer station moeten gaan, dat gebouwd en gehandhaafd is door de Ouden, dus zou je kunnen oversteken van een van de dubbele-digit regionen naar een andere. Hoe verder je in de keten omhoog gaat, hoe meer afstand dat is, en door hoe meer transfer stations je moet gaan. Als je nu een volledig zeven nummerig adres draaide en het eerste getal was iets anders dan een 7, dan zou je een zeer lang en vreemde trip voor je hebben liggen.

Als je “Slecht bent in Wiskunde” kun je misschien je stargate adres op je hand zetten zodat je het spoor niet kwijt raakt van hoe je terug naar huis kunt komen.

ANDERE INTERESSANTE NIEUWTJES

Dit stelsel werd duidelijk afgeschilderd in de finale van de film CONTACT. De Sterrenpoort film en televisieseries gebruiken ook een zevendelig stargate adres. Arthur C. Clarke’s 2001 gebruikt de Monolith als weer een ander symbool van het poortstelsel --- en het einde van de film kenmerkt een beroemde psychedelische reeks van poort-reizen ‘trip’.

Natuurlijke alarmen gaan af die jullie zullen waarschuwen als je probeert in een poort te komen van een planeet of locatie die jouw soort biologisch leven niet ondersteunt --- maar je kunt dan nog steeds je weg er doorheen forceren, ga er naar toe en je zult dodelijk eindigen als je dat werkelijk wilt.

Daniël informeerde me dat het protocol van het IP adres dat we gebruiken voor het internet deels gebaseerd was op uitgebreide studies van insiders van het oude poort netwerk. Natuurlijk, IP adressen zijn vier sets van drie digits ieder --- 192.128.0.1 word vaak gebruikt in jullie eigen locale computernetwerken thuis --- maar bijna iedere IP adres gaat naar een computer.

Het zelfde is zo voor het gate netwerk. Bijna elke combinatie van getallen die je maar kunt draaien zal je ergens brengen --- dus zul je zorgvuldig zijn met wat je kiest.

OUDE STARGATE REIZEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN.

Henry Deacon was zich van dit systeem bewust, maar verwees er minachtend naar als “oud” en erg gevaarlijk. Niemand gebruikt dit nu meer als ze eenmaal op het punt terecht komen van werkelijke, interplanetaire reizen en communicatie. Jullie hebben een ervaring van door wormholen te schieten die nogal wat tijd neemt, en dat gaat als een achtbaan en met levendige hallucinatorische soort ervaringen.

Als je niet juist getraind bent kun je permanent schizofreen symptomen krijgen nadat je door een oude sterrenpoort gegaan bent. Als vergelijking, het ‘moderne’ systeem is zo snel en makkelijk te gebruiken dat er letterlijk geen tijd is verlopen. De deur sluit, de deur opent en dan ben je er..
Het oude poort netwerk zal slechts levend, organisch materiaal vertalen. Wapens en dergelijke dingen kunnen er niet doorheen, maar ook geen anorganische weefsels zoals polyester, elastiek of rayon. Je kunt geen instrumenten, benodigdheden of voorzieningen er mee doorheen nemen, behalve fruit, groenten en zo. Moderne systemen hebben dit probleem niet. De Ouden ontwierpen met opzet een gate netwerk op die manier om vredig onderzoek en interplanetaire communicatie makkelijk te maken.
Onze insiders hier op Aarde zijn bang wat er misschien door de poort komt en Daniël zei dat het laatste wat hij gehoord had uit het midden van de tachtiger jaren stamde dat iemand of iets die hier probeerde te komen met die genoemde middelen, begraven was in het poolijs om snel te laten bevriezen. Dit zou dan opduiken als een “foute boodschap, of een misser” vanaf de andere kant van de gate voor elke mogelijke reiziger.

WERKELIJKE INFORMATIE VIA SCIENCE FICTION NAAR BUITEN GELEKT

Aan elke planeet is een hoofd-poort, een main-gate gegeven, en die van ons werd, zoals gezegd, her-ontdekt in Egypte in 1927. Veel specifieke data punten werden in Stargate films en televisie series gestopt zodat als iemand met de waarheid op de proppen kwam, ze konden aangevallen en in discredit gebracht worden als alleen maar ‘fans van die televisie show’.

De show maakte zelfs een ironisch grapje over de waarheid achter de fictie in de episode die getiteld was “Wormhole X-Treme”waar een ‘namaak’ tv show gemaakt was over het ‘werkelijke’ Stargate team. Je kunt ze bijna horen smeken om je de waarheid te vertellen --- en veel lol hebben over die knipoog, knipoog, duwtje, duwtje, we-weten-allemaal-wat-er-aan-het-gebeuren-is benadering.

Er zit veel onjuiste en/of ook op fantasie berustend materiaal in het programma, alhoewel echte informatie nog steeds onmerkbaar samengaat. Seizoen 1 en 2 bevatten specifiek veel onthullingen. De Goa’Uld zijn de Anunnaki, ofschoon ze in de Stargate van dezelfde lengte zijn als wij, en dat is onjuist. De Asgard in Stargate SG-1 zijn bekend als de Aesir, en die hebben een locaal poortadres van 001 --- de oorspronkelijk bewoonde wereld in onze locale sector.

[De A en E in Aesir zijn samengevoegd in documenten die hen beschrijven, en fysiologisch lijken die op de “Grijzen” (Greys). Ze zijn een variatie van menselijke bevolkingen in dit soort verschijning en het betekent helemaal niet dat ze negatief gepolariseerd zijn.]

Kennelijk is hun planeet een asteroïde die een omloop om een pulsar heeft --- en deze unieke en ongewone configuratie heeft het leven daarop enige tijd laten voortduren, dat is waarom ze er langer waren dan iemand anders waar Daniël en zijn team van wisten. En ook zijn ze waarschijnlijk alleen van de vierde of vijfde dichtheid.

De Ouden zaaiden ook talen op planeten via het gate netwerk zoals Latijn, met behulp van hun 5D/4D assistenten zoals de Aesir. Dit maakte het makkelijker voor buurtschap planeten om met elkaar contact te maken en om te communiceren --- hun talen zullen vaak een algemene afkomst hebben.

GROOTBRENGEN EN KOESTEREN VAN LEVEN OP DE PLANEET

Toen de Ouden eens de Maan voor gebruik ontwierpen en de ‘steden’van de binnenste aarde, de AI servers en onze locale stargate, (die niet werd geactiveerd en online gebracht werd voordat de derde dichtheid begon, zoals jullie de Monoliet zien aan het begin van 2001,) zo brachten ze daarna het leven op de planeet groot, verzorgden en bestuurden het, om te verzekeren dat het gladjes en comfortabel voerde naar menselijk bestaan.

Daar ze buiten de lineaire tijd werken is dit niet zo moeilijk om te volbrengen. Mij werd verteld door mijn eigen gidsen dat de dinosauriërs met opzet werden weggevaagd om de weg vrij te maken voor menselijk leven om op de planeet te floreren. Zij hadden hun tijd, maar het was een evolutionair dood-eind dat moest worden veranderd voor de Aarde om verder langs de haar voorgeschreven koers te kunnen gaan.

De mensen die op een bepaalde planeet groeien kunnen best niet zeker op die wereld geboren zijn. In het geval van de Aarde, volgens L/L Research de ”Geheimen van de UFO” die direct vooraf ging aan de series van de Wet van het Ene, werden zielen en genetica van een 16 tal verschillende planeten met menselijke oorsprong allemaal samen gecombineerd, op diverse manieren, op diverse tijden, om onze huidige situatie te scheppen.

Deze hoeveelheid kruising is kennelijk nogal zeldzaam en heeft veel te maken met de prachtige genetische diversiteit van leven op Aarde, en maakt die, het na-Eden paradijs zeer gezocht in deze galaxy, vergeleken met vele andere werelden.

Een van de grootste insider geheimen is hoeveel bijeen ‘geknutseld’ werd van verschillende groepen en gecombineerd werd om de menselijke lichamen van heden te creëren. De eerste wedloop omdat te doen waren de zogenaamde Anunnaki die variëren van 8 tot 15 feet in hoogte (dat is 2 m 40 tot aan 4,1/2 meter.w.) en die geëvolueerd zijn in menselijke lichamen vanuit een op reptiliaans gebaseerde erfenis. Hun huid heeft geen schubben --- alleen heel kleine fijne stippels zoals de huid van de buik van een hagedis, volgens Majoor Robert Dean.

Hun eerste veranderingen zijn, wat beraamd werd, ongeveer 200 tot 500 000 jaren geleden gemaakt. Veel details ervan stonden op de wigvormige Sumerische tabletten en Zecharia Sitchin’s werk bevat een substantiële hoeveelheid van juist informatie over wat daar gebeurde.

Andere bezoekers smolten er in de tijd hun genetica er bij in. Desondanks geloven de Anunnaki er abusievelijk nog steeds in dat zij onze “Goden” waren, omdat zij de eersten waren om hun DNA te combineren met de inheemse aap-mensen die op Aarde ontdekt werden toen ze als eersten aankwamen. Natuurlijk, heeft het ‘Management’ van de zesde dichtheid deze aap-mensen op de eerste plaats in bestaan gebracht, net zoals ze de Maan van de Aarde creëerden, etc.

Het ‘Management’ van de zesde dichtheid nam het 75.000 jaren geleden over en maakte zelfs nog meer genetische veranderingen om veilig te stellen dat iedereen hier in de derde dichtheid een acceptabel voertuig zou hebben om te leven --- en vervolgens voor de Wet van het Ene, en in die tijd werden zielen vanaf planeet Mars hier naar toe overgebracht.

De Anunnaki hebben sedertdien ontdekt dat onze pijnappelklier geweldige kracht heeft als die eenmaal volledig is geactiveerd --- een kracht, die de controle die zij nog steeds over deze planeet hanteren door hun volmachten hier op Aarde, aan de kant kan gooien. En daarom werken ze ijverig door om ons in negatieve emoties vast te houden zoals in boosheid en angst en dan voltooien we de transformatie niet. Maar, dit is een strijd die ze verliezen, en ze hebben nog maar weinig tijd over voordat we ‘online gaan’ en hen dwingen om ergens anders naar toe te gaan.

HET KOSMISCH PLAN GEEFT NEGATIEVELINGEN EEN VOORSPRONG – EN EEN “ANGST BOERDERIJ” OPZETTEN

Degenen op het negatieve pad, zijn in staat om duizenden jaren van te voren verbazende wapenfeiten van bewustzijn en ‘magie’ uit te voeren. De Schepper schijnt dit als een standaard te hebben ontworpen in het hele Universum.

Toegegeven, deze magische talenten komen door energie en vitaliteit te absorberen van anderen. Het staat duidelijk in de Wet van het Ene dat negatieve entiteiten zich voeden met vrees. Ze gebruiken die letterlijk als een voedselbron voor hun eigen onderhoud. Als deze voedsel keten verstoord zou worden wereldwijd, al was het maar op een enkele dag, dan zouden ze zulke grote schade oplopen dat ze er misschien nooit meer van herstellen.

Ze zijn niet bezig om ons op te eten, zoals de TV serie ‘V’ suggereert. We zijn van veel meer waarde voor hen om door angst ‘geoogst’ te worden.

Dus ja… de Aarde is ontworpen om een angst boerderij te zijn. Negatieve entiteiten zoals de Anunnaki manipuleren de top niveaus van het militaire-industriële complex om een massa media stelsel te scheppen dat de “boerderij” – kaskraker kroppen – vrees en boosheid, laat produceren.

Als de negatievelingen niet werd toegestaan om deze voorsprong te hebben, zou er geen prikkeling voor hen zijn om deel te nemen aan het Kosmische Plan.

ENTITEITEN VAN DE ZESDE DICHTHEID SCHEPPEN EEN ‘MATRIX’ WAARVAN DE NEGATIEVE WEZENS DENKEN DAT DIE ECHT IS.

Wezens van de zesde dichtheid zijn ook betrokken bij de constructie van gedetailleerde, hyper complexe parallel werkelijkheden die de negatieve wezens feitelijk kunnen zien, bezoeken en zelfs in kunnen leven, dat alles om hen weer de illusie te geven dat ze weten wat de toekomst zal brengen. Sinds zij kunnen tijd reizen, als ze de ECHTE toekomst waarschijnlijkheden konden zien, waarin ze hun macht zouden verliezen, dan zou er geen prikkeling meer voor hen zijn om door te gaan.

Ik vind het nogal humoristisch dat de favoriete activiteit van de negatieven het voorstellen van een valse realiteit is en het mensen listig laten geloven dat dit waar is, ze in feite ook zelf ‘bespeeld’ worden op dezelfde manier door de mensen van de zesde dichtheid! Het geeft hen die prikkel om hun job te doen. Maar, mij is verteld dat ze storingen en meer gaan vinden in de matrix, die hen op de hoogte zal brengen, als ze beter zouden kijken, dat deze werkelijkheid in feite niet waar is.

INTEGREREN OF DESINTEGREREN

Uiteindelijk moeten ze òf integreren in het liefdevolle bewustzijn van de Ene Oneindige Schepper, in hun zoektocht naar Eenheids Bewustzijn, òf anders eindigen ze terwijl ze langzaam desintegreren, dan ervaren ze toenemende genetische schade. Hun lichamen zullen letterlijk uiteen vallen, net als Dan Burisch vermeld heeft bij de J-RODs die met Majestic werken. Uiteindelijk zullen ze terug oplossen in pure energie als ze geen shift maken naar het liefdevolle bewustzijn.

In Ra’s geval, terug op Venus, zaten een man en vrouw bovenaan de top van hun versie van de Illuminati piramide. Ze waren zeer negatief gepolariseerd, slim en bedrieglijk. Zij moesten negatief door de vierde en vijfde dichtheid werken, en uiteindelijk begrepen ze het liefdevolle Eenheids Bewustzijn van Zijn waar ze in leven. Ze integreerden het positieve en werden verwelkomd in Ra’s zesde dichtheid en hun sociale herinnering-complex bij een grote ‘familie reünie’.

Over het verleden kon worden gelachen, de spelers realiseerden zich nu hoe iedereen een rol had te vervullen in de grote dans van het bewustzijn.

HOUD VAN JE VIJANDEN … MAAR ZET GRENZEN

In ons eigen geval, als eenmaal de pijnappelklier, waarmee we werden uitgerust , zo’n 75 000 jaren geleden door wezens van de zesde dichtheid, eindelijk ‘online’ komt, wat zo velen van ons nu merken te beleven, dan zullen onze talenten spoedig enorm groter worden dan wat ook dat de negatieve wezens kunnen tegenwerken.

De ware sleutel voor deze ‘positieve magie’ is dat je geen angst of haat hebt tegen degenen die je zullen aanvallen.

In plaats hiervan zie je de Eenheid van alles. Herken dat zij jij zijn – er is maar een van ons hier. Houd van hen en accepteer hen voor wie ze zijn. Wees vriendelijk voor hen. Ter zelfde tijd maak je een zeer duidelijke grens dat je niet accepteert en zult accepteren wat ze je aanbieden. Zeg ze om weg te gaan en je in vrede te laten.

Dat is de werkelijk kunst van hoe je zaken doet in de hogere rijken als je wordt aangevallen door schaduw entiteiten. Ze zullen letterlijk schreeuwend wegrennen als deze benadering wordt gebruikt. Werkelijk medeleven en sympathie voor hen schroeit hen alsof je wijwater gooit op een vampier.

ANDERE ACTIVITEITEN VAN DE ZESDE DIMENSIE – HET BOUWEN VAN PIRAMIDES, ETC

Een volgende sleutel activiteit voor wezens uit de zesde dimensie is om een ring te bouwen van ‘piramiden die evenwicht brengen’ rond de wereld die de Aarde helpt te stabiliseren in zijn axis, in zijn draaispil. Deze ‘ring’ was niet compleet totdat Ra en hun verwanten kwamen en de piramides bouwde in Egypte en Centraal Amerika in een relatief niet zo ver weg verleden. De oudere piramiden zijn vaak half bedekt in modder vanwege de grote landverschuivingen die plaats vonden, en zijn sindsdien bedekt met bomen enzovoorts.

Als je eenmaal begrijpt dat zesde dichtheidswezens hele manen kunnen creëren, wordt het veel makkelijker om ze te visualiseren terwijl ze massieve piramiden bouwen om de energieën van de planeet te balanceren.

In mijn lezing, kort geleden, bij de conferentie van Geheimen, liet ik een verbijsterend aantal piramides zien van over de hele wereld, sommigen ervan die de mensen verkeerd interpreteren als bergen, als ze er al weet van hebben. Niettemin is het bewijs van hun kunstmatige constructie nogal overtuigend.

De piramiden die kortgeleden ontdekt zijn in Bosnië kunnen tot wel van 30.000 jaren geleden zijn, die zijn gemaakt van reusachtige blokken, ze hebben bijzondere geometrische verbindingen tot elkaar en hebben ondergrondse kamers die onderling verbonden zijn. Ik zal dit weer laten zien in het volgende hele weekend bij de San Francisco conferentie in januari 2010, en in mijn exclusieve Hawaii intensief vakantie in maart.

Wezens van de zesde dichtheid ontwierpen ook ontwikkelde tijd-telling stelsels zoals de Maya Kalender en de Zodiac/dierenriem. Ze kunnen ook, bij tijden, bepaalde gezuiverde leraren contacten om hun boodschappen door te geven over de Wet van het Ene, op een directe en onbelemmerde manier.

Vaker en specifiek als we aan het eind van een cyclus komen, lezen ze het massa denken van de mensheid af als een enkelvoudig organisme om zo onze evolutie te helpen sturen.

Door in staat te zijn om ons allen te lezen en te begrijpen als Een Mind, kunnen ze alle fractal veranderingen die gemaakt kunnen worden, ook ontdekken zoals de slag van een vlindervleugel, die de hele planeet de richting uit kan voeren die het best geschikt is voor ieders groei – zonder dat iemand zich realiseert dat zij daar verantwoordelijk voor zijn.

ZEVENDE DICHTHEID

De enige stap die overblijft voor wezens van de zesde dichtheid is om zich opnieuw te verbinden met de Eenheid om in de ‘zevende dichtheid’ aan te komen. Om tot de zevende dichtheid op te klimmen, is het volledige verstand en zinnen van de heilige aard van alle dingen nodig. Dit betekent dat de dans van polariteit – van kennelijk goed en kwaad – geheel wordt geaccepteerd als de beweging van de wil van de Schepper om te creëren en om spirituele evolutie te promoten.

Een sarcastisch, onvoldoende kijk van dit niveau van begrijpen zou nog steeds inhouden anderen te zien als zwak, onwetend, onaangenaam, minder waard of in ieder geval een ‘ander’ te zijn dan het zelf.

Vele naar het negatieve leunende insiders zeggen dat ze “Goed en Kwaad hebben Getranscendeerd” als een goed-gevoel-gevangen frase die snel van de tong rolt – maar zolang ze anderen nog steeds zien als een of ander soort van belediging, vernedering of geringheid, dan hebben ze dit level van meesterschap nog niet verkregen.

De meeste insider filosofieën van tegenwoordig van de Illuminati zijn essentieel oncompleet verkeerde interpretaties van wat het inhoudt om deze staat van zijn te verwerven, en ze pantomimen slechts de waarheid van Eenheid bewustzijn.

Sommige insiders van de Illuminati, die waarschijnlijk dit lezen, hebben me verteld dat ze goed en kwaad hebben getranscendeerd. Met alle nodige respect, als dit echt waar was, dan zou je niet geïnteresseerd zijn in koninklijke bloedlijnen en voor het idee dat spiritueel, financieel of sociale macht je tot een elite maakt – dat is boven en verder dan de anderen om je heen in kaliber, in waarde en belangrijkheid.

De koninklijke bloedlijnen voeren in de eerste plaats allemaal terug naar een ET erfenis. Nu de energetische processen de Aarde duwen naar de vierde dichtheid wordt ieders DNA op de planeet getransformeerd zodat ze even machtig zullen worden als de stamvader rassen die de Aarde in de eerste plaats inzaaiden. Bloed afstamming is niet langer relevant vanwege de energetische veranderingen die nu plaats vinden op Aarde.

“Ik ben boven niemand en onder niemand.” Dat is Eenheids bewustzijn.

Een volledig geïntegreerde, complete kijk op het bewustzijn van de zevende dichtheid realiseert zich dat het Universum werkelijk liefdevol en vreugdevol is – en de dansen van polariteit zijn allemaal heilig, en krijgen allemaal het grootste respect en medeleven, en zijn daarom volmaakt, precies zoals ze zijn.

VOLMAAKTHEID IS MOEILIJK TE BEGRIJPEN

Een ‘overzicht-perspectief’ kan moeilijk te begrijpen zijn voor gevoelige, medelevende wezens van de zesde dichtheid. Het bestaan transcendeert het stoffelijke lichaam, en ieder van ons kiest, voordat we hier komen, hoe en wanneer we waarschijnlijk zullen sterven. We geven onszelf “sprongen naar de uitgang” op bepaalde punten in ons leven, in geval we te ver af dwalen van ons oorspronkelijke doel en dat we de planeet wensen te verlaten voordat er verder karma uit voort spruit.

Het kan te zeer hardvochtig lijken, bij tijden, om het negatieve te laten floreren en om zijn routines te laten uit te voeren. En toch, zonder het negatieve stagneert de groei en komt er spirituele dood uit voort. Het negatieve breekt zelfgenoegzaamheid open en schept beweging en groei.

Wezens uit de zevende dichtheid werken niet met entiteiten anders dan die uit de zesde dichtheid, behalve aan het eind van een cyclus om veilig te stellen dat iedereen komt waar hij moet komen, het maakt niet uit hoe ver ze dan van het pad zijn afvallen. Ze werken in een adviserende capaciteit met de zesde dichtheid voordat ze terugkeren naar het Ene, en her-verenigen zich dan met de Intelligente Oneindigheid.

De grootste beslissingen voor een bepaalde planeet – zo als bijvoorbeeld, om een leraar zoals Jezus zijn missie te laten uitvoeren, en volledig wetend welke de massale gevolgen zijn van zo’n actie, wereldwijd, positief en negatief, gebaseerd op de waarschijnlijke, toekomstige timelijnen die gezien kunnen worden – worden gemaakt door wezens van de zevende dichtheid, die als leraren en als raadgevers handelen voor de zesde dichtheid.

5 D en 4 D wezens, op hun beurt eren en accepteren de leiding en condities die worden doorgegeven vanuit het Management van de zesde dichtheid mensen.

Al het bovenstaande is een grove over-vereenvoudiging van hoe het werkt – maar met deze kennis op zijn plek, kun je zien dat waar we mee te maken hebben veel meer is dan kleine groene schotel mannetjes. Nu wil ik ons gesprek terug draaien naar het doom and gloom, de verdoemenis, en waarom zo veel dingen die je op het internet leest gewoon nooit zullen gaan gebeuren.

HET MANAGEMENT EN HET OVERBRENGEN VAN PLANETAIRE BEVOLKINGEN

Laten we opnieuw kijken naar de grond – beschrijving van de jobs voor de zesde dichtheid:

The management and transfer of planetary populations.

Er zit veel meer diepte in die kleine zin dan we ons kunnen realiseren als we niet de nodige tijd nemen om er over te mediteren, om de schil te breken en de zoete nectar uit de betekenis ervan te trekken. De wezens van het ‘Management’ zoals Ra voeren in deze tijd uit, wat constructie is en ze houden een zeer precies gebalanceerde ‘illusie’ in stand op deze planeet – voor het doel van onze eigen spirituele groei.

De hoeveelheid werk dat deze illusie in stand houdt doet het rationele denken compleet achterover vallen. Dat kan worden uitgelegd, maar het is bijna onmogelijk om te begrijpen binnen de beperkte bandwijdte van het menselijke denken, lichaam en geest. Ieder van ons, in diverse stadia, wordt gemanaged op manieren die we nooit kunnen bevatten – zorgvuldig, en rustig georkestreerde gebeurtenissen op Aarde zodat alles binnen de gegeven parameters werkt.

Andere gebeurtenissen die niet liggen binnen de controle of invloed van onze eigen individuele daden van de vrije wil, worden ook geleid – en opnieuw, op een niveau van zulke precisie dat het bijna onmogelijk is te begrijpen of te ontdekken dat er hogere intelligentie betrokken is bij wat er gaande is.

En daarom, is bijvoorbeeld de super caldera van de Yellowstone vulkaan niet uitgebarsten, is Californië niet in de oceaan gezonken en heeft de Zon ons elektrisch net niet vernietigd met een coronale massa injectie.

Door Management.

Waarom denk je dat UFO’s vaak gezien werden boven silo’s met nucleaire raketten, en brachten ze de energie kracht van het hele complex naar beneden voordat ze weg vlogen? Waarom werd er een UFO gezien boven Chernobyl toen de meltdown gebeurde, en stopte die het doden van vele, veel meer mensen, en mogelijk ook de vernietiging van de Aarde?

Management.

Waarom denk je, zoals Al Martin Raw rapporteerde, werd de poging van een Bush factie afgesneden om vervalste WMD ’s te planten in Irak om de schuld te geven aan Saddam, de samenzweerders werden uitgeschakeld en de materialen raakten verloren in een zo ongelukkig ‘vriendelijk schiet’ incident?

Management.

Waarom denk je dat in het vorig jaar de Iraanse Deyanat – een heel schip gebouwd om te exploderen en om tonnen smerig, radioactief stof los te laten, als een ‘smerige bom’ om Israël en hun omringende gebieden aan te vallen – welk schip toevallig overmeesterd werd door gemene piraten? Hoe verging het deze piraten doordat ze dat specifieke schip vervolgden – en daarmee ons hebben gered van een ongelukkig nucleair incident dat onschuldige mensen zou hebben gedood en het hele Midden Oosten zou hebben gedestabiliseerd?

Management.

Waarom is het dat ieder doom-and-gloom verhaal waar de angst pornografen mee komen, vaak door te dreigen met Kleine Kippetjes tijdslijnen in een niet te verre toekomst, nooit gaat gebeuren .. tenminste nergens zo destructief als zij dat verwachten?

Management.

SYNCHRONICITEIT

Er kunnen misschien vele keren per dag zijn waarin we veel dingen doen, en geloven dat het helemaal door je eigen vrije wil is, en dat je onbewust bent van het fractal effect dat onze daden hebben op het collectief. Om deze reden, zou je nooit de invloed en het belang moeten onderschatten van elke gedachte en daad die je hebt of doet, elk moment, iedere dag. Gedachten van liefde, vrede, aanvaarding en vergeving hebben veel meer kracht dan je misschien je realiseert.

Meer en meer mensen krijgen ‘synchroniciteit’ ervaringen, zoals het zien van 11:11 of 12:12, de 3:33 of 4:44 etc op klokken, op kenteken platen, op odometers en dergelijke, die ons laten zien dat ons schijnbaar ‘gewone’ gedrag feitelijk zeer gecoördineerd is – door krachten waar de meeste van ons zich nooit bewust van zijn.

Een ongelooflijk aantal zoekers worden juist nu wakker voor de werkelijk super geëvolueerde en super ontwikkelde entiteiten die ons helpen gidsen door dit transitie proces.

Ieder van ons heeft een ‘Hoger Zelf’ dat al bestaat in dit zeer verfijnde zesde dichtheids niveau.

Ons Hoger Zelf van de zesde dichtheid spreekt direct tegen ons door dromen, door synchroniciteit, door visioenen en andere mystieke ervaringen, specifiek in meditatie.

Dit contact, wat al binnen in je is, is van veel grotere waarde dan het je verbinden met ‘insiders’ of met iemand zoals ikzelf. Om je van binnen te verbinden, om die brug te leggen tussen sterfelijk en Goddelijk, dat is het ware vervullen van je Universele Doel.

BALANS

Het is absoluut een opdracht dat het Management onze planeet in evenwicht houdt. Zo is de Manier van het Universum. We zijn niet alleen. Niets gebeurt er wat een gewoon toeval is. Iedereen groeit spiritueel of ze zich dat nu realiseren of niet, zonder te letten op hoe vaak ze dezelfde lessen misschien herhalen.

Het evenwicht dat het Management voor ons verzorgt betekent dat we evenzeer kunnen kijken naar het positieve, en dat vinden, maar ook naar het negatieve. Hoe meer negatieve dingen gebeuren, hoe meer positieve doorbraken er moeten worden toegestaan te gebeuren. En onder geen omstandigheid zal het negatieve ooit worden toegestaan het positieve over te nemen. De veranderingen die wij zien op Aarde zijn een noodzakelijk deel van de groeipijnen die bij dit proces betrokken zijn.

Zo lang als je in angst blijft hangen, zullen de negatieve plannen een kans hebben om uit te werken. Als je wakker wordt, verlies je de angst en begrijp je het werkelijke verhaal, en dan ben je aan de winnende hand – en kan je leven een steeds groeiende gave van zegeningen, welwillendheid en spirituele groei worden.

Dit is een frequentie oorlog. De frequentie waar over gevochten wordt is je bewustzijn. Zul je in liefde leven of in vrees? Beide wegen zijn een keuze. En de keuze die je maakt heeft een direct resonerend effect op de hele planeet.

Laat me nu een paar stappen meer doen om een hoofdkoers uit te zetten: een transcript van mijn optreden op Coast to Coast (radio.w.) uitzending van 6 oktober, waar ik voor het eerst een overzicht gaf aan de wereld van “Het Ware Verhaal”, in een massale publieke vorm.

Dit hele artikel zal gevolgd worden door een volgende, als het eenmaal klaar is, dat veel meer in details gaat over de steeds toenemende en verbijsterende aanwijzingen die je doen watertanden, dat onthulling er staat aan te komen - - dat dit echt staat te gebeuren. Ik ga nu niet op heel specifieke zaken in – dat is het volgende artikel.

Een ongelooflijke golf van interesse en verkeer barstte wereldwijd los op het internet, direct nadat ik deze show had gedaan op Coast – en dat heeft alleen sedert die tijd maar meer stuwkracht gekregen.

Dus velen van jullie hebben geschreven en gezegd dat een kennelijke soort schrik is dat onthulling misschien NIET zal gebeuren. Jullie zijn heel bezorgd iets te geloven alleen maar om daarna zelf naar beneden te donderen… (w.)

Geloof me. Dit is geen drill, geen discipline drill. Dit is geen vals alarm. Het bewijs is absoluut overtuigend en nadat ik die inhoud online heb gezet sedert 1996, heb ik nooit meer iets anders gezien dat leek op die doorgaande lawine van data die nu op ons neer daalt, die onthult waar we naar toe gaan als planeet.

HET WERKELIJKE VERHAAL

De greep van de negatieve elite op de macht is nu verbrokkeld naar een volslagen vrije val en er is nog maar heel weinig tijd over om je af te vragen waar dit allemaal naar toe gaat voordat het vlak voor je ogen staat, wat de hele wereld kan zien, zonder filters van media die worden gecontroleerd om voor jou de werkelijkheid te interpreteren.

Iedereen wil denken dat ze de toekomst kunnen zien en zich dan kunnen voorbereiden voor wat ze denken dat er komen gaat. Dit geschreeuw is op zijn grootst in het internet nu. Veel wakker wordende zielen lezen het door het NSA geschreven propaganda van blijkbaar onafhankelijke internet journalisten, mystici en/of geleerden en geloven hun feiten – en ze gaan op een persoonlijk niveau door een zeer diepe donker nacht van de ziel.

Ik heb directe betrouwbare kennis van diverse gevallen van blijkbare ‘schone’ publieke mensen in de samenzweerderige en het metafysische veld die in feite betaling krijgen voor hen werk uit militaire-industriële complexe bronnen. Ik krijg dat absoluut niet, en zou het wegzwiepen als me dat werd aangeboden. Ik ga, voor mijn eigen veiligheid, geen namen noemen maar de energie waarmee hun werk geïnjecteerd is,is verraderlijk genoeg, als je eenmaal weet hoe dit voelt en klinkt.

Ik ga met deze mensen om door nooit hun werk te noemen of te publiceren – ik verwijs er alleen indirect naar als er een bepaald punt moet gemaakt worden. Het grootste gedeelte van zulke schrijvers in deze categorie zijn eerlijke mensen die gewoon misleid zijn – ge-brainwasht zijn door allerlei propaganda – en die moet je nooit haten of vrezen. Ze hebben recht op hun mening en ik moedig je aan om je hart te volgen en te lezen wat je interesse heeft.

Films, televisie- en radiouitzendingen, bladen, kranten en websites maken de angst nog erger. If it bleeds, it leads. If it smells, it sells. (uitdrukking…. Als het bloedt, kun je het volgen en als het ruikt, verkoopt het.)

HET WORDT VERONDERSTELD DOODENG TE ZIJN.

Maak geen vergissing. De tijd waarin we zitten wordt verondersteld doodeng te zijn. Dat is een heel sterk element als vergelijking.

Maar, de angst die is geschapen is niet het eind van het verhaal – het is, wat belangrijker is, een trigger voor onze massale ontwaking.

De vrees die we hebben ervaren en die we ieder in verschillende graden ervaren, die breekt zelfvoldoening af welke ons in een statische, ellendig, eenzame en deprimerende staat van zijn houdt – en hernieuwt een soort van mysterie, het onbekende, en het magische.

HET IS TIJD OM VOLWASSEN EN SERIEUS TE WORDEN

Als je bekend bent met deze website en zijn inhoud, kun je makkelijk zien waarom een voor de deur staande onthulling van zo’n blijvende waarde is. Iedereen wil weten of het echt waar is – zijn er echt ET’s die ons bezoeken? Wat gebeurt er als die vraag eenmaal is beantwoord?

De implicaties zijn zo enorm dat niemand voorbij die meest algemene voorspellingen of wat-als scenario’s wil gaan.

Het een of het ander, als je echt de noodzaak voelt om een officiële regeringsaankondiging nodig te hebben om de waarheid te kennen, dan heb je je huiswerk niet gemaakt. De werkelijk story is al heel lang voor je beschikbaar.

De ware vraag is of je je zelf vertrouwt, en of je je instincten genoeg kunt vertrouwen om te zien wanneer je voorgelogen wordt – en dan kun je je eigen pad inrichten, wat “ZIJ” je ook maar vertellen dat je moet geloven.

Ben jij een volgend schaap in de kudde? Of sta je op jezelf, denk je voor jezelf, en vind je je eigen antwoorden?

In esoterische termen is dit de verschuiving tussen de oranje straal /tweede chakra/tweede dichtheid van het dierlijke ‘’groepsdenken en de gele straal/derde chakra/derde dichtheid ‘individualisering.’

De groene straal, of de vierde dichtheid, is het hart – en daar breng je liefde in mee, als je eenmaal geleerd hebt om voor jezelf te denken. Daar gaat de Aarde nu in, volgens hoge ET bronnen met een hoge integriteit die telepathisch binnenkwamen, al zo’n honderd jaren nu.

Het ware verhaal is dat er maar een van ons hier is. Eén denken. Eén bewustzijn. Eén Universum. Dat is alles wat er is, alles wat er altijd was, en alles dat er ooit zal zijn. We zijn alleen maar reflecties van dit Kosmische Bewustzijn, die blijkbaar allemaal afscheiding beleven.

Onze galaxy is een mede-Schepper die vele miljoenen bewoonde planeten heeft gegenereerd in zichzelf. Iedere planeet is de gastheer/vrouw van menselijk leven, omdat dit het ontwerp van de Galaxy is – een uitdrukking van zijn eigen persoonlijkheid. Bijna alle mensen in de Galaxy zijn genetisch verenigbaar met elkaar. Velen van hen bezoeken op deze tijd de Aarde omdat we een diepe verschuiving ondergaan, precies volgens schema, volgens het Galactisch Plan.

En nu, in de nabije toekomst, zullen we officieel ons bewust worden van het feit dat we niet alleen in het Universum zijn – als een inleidende stap om ons volledig met onze Galactische familie te herverbinden.

HET SPEL WORDT HOOG GESPEELD

Als er geen ‘substantie’achter het verhaal zat, zou het maken van een schijnbaar belachelijke aankondiging zoals deze aanstaande Onthulling, voor sommigen een vergelijkbaar iets zijn in het internet, bijvoorbeeld van crack cocaïne. Je krijgt een grote ‘high’, veel publiciteit, maar dan gebeurt er niets en ‘donder’ je met je reputatie naar beneden in de afvalbak met jezelf.

Geloof me, ik was me heel bewust van dat spel. Ik heb online materiaal naar buiten gebracht sedert 1996, beginnend met Richard Hoagland’s discussie forum. Nooit eerder heb ik zulke opvallende toekomst profetie gebracht met zo’n relatief klein raam dat er aan vast zat.

Dit was een uitgerekende beweging, gebaseerd op twee jaren waardvol dromen die steeds toenamen in intensheid die me dwongen om de aankondiging te maken, maar ook een verbijsterende reeks van data uit de echte wereld die suggereerden dat dit gebeuren werkelijk aanstaande is, vermoedelijk niet meer dan in zes maanden. Andere dromers en mediums hebben ook hun informatie gestuurd en zeggen we dat ze dezelfde boodschap hebben gekregen.

GEGEVENS UIT DROMEN KUNNEN SERIEUS GENOMEN WORDEN.

Ik heb een ononderbroken aantal dromen gehad, iedere dag, nu in 17 jaren. Niet alleen typ ik ze iedere morgen neer in de laptop. Ik begrijp en voer de leiding uit die ze brengen.

Dit is zeer effectief gebleken en het was de hoeksteen van werk dat ik in zeven jaren uitvoerde, van 1998 tot 2005, als een intuïtieve adviseur. Op de morgen van de dag dat iedere cliënt was ingeschreven voor een sessie met mij, had ik een complexe droom waarin ik de diepste zaken van de cliënt ervoer alsof die van mij zelf waren. Ze konden geïnterpreteerd worden door mijn eigen symbool serie zodat ik ze kon begrijpen.

Het was heel gewoon voor cliënten om in tranen uit te barsten als ze zich realiseerden dat ze fysiek “gehoord” konden worden door een ander menselijk wezen. De grootte waar deze dromen uit tapten die hun zaken waren, die zorgden voor echte gegevens over dingen die ik niet bewust wist, was zo enorm groot en zo logisch van al de 500 cliënten waarmee ik werkte dat de resultaten onveranderlijk verbijsterend waren.

EEN LOGISCHE/SAMENHANGENDE BOODSCHAP KWAM TEVOORSCHIJN

Sommige mensen vielen me aan omdat ik me op mijn dromen verliet als bron van gegevens. Het feit is dat 500 getuigen van deze intuïtieve kracht kunnen getuigen uit persoonlijke ervaring. en in mijn hele leven heb ik tevoren nooit zoveel dromen gehad die me in een bepaalde richting duwden als ik nu heb met dit onderwerp. Als ik weifel, herhaaldelijk, en er over denk om het hele verhaal te laten vallen, komen nieuwe dromen om me zachtjes terug op koers te brengen – soms nogal krachtig.

Het eenvoudig arrangeren van alle dromen tezamen in een coherente, leesbare vorm liet zien dat het veel moeilijker is dan ik dacht, omdat het er meer dan 50 moeten zijn. Ik moest door al die notities gaan, iedere dag een, en in de laatste twee jaren met een heel scherpe blik. Toch heb ik de onderliggende boodschap die ze blijven brengen en zoals ik die begrijp, consequent naar buiten gebracht.

Die boodschap, die ik nu in twee jaren heb verzameld, kan zo in het kort gebracht worden:

Je zult de afgrond zien. Het donkerste van alle donkere nachten in de menselijke historie. Een economische catastrofe die zo groot om te zien is zal verschijnen en er is geen uitweg.

Toch is dit maar het donkerste uur voor de dageraad. Je bent getuige van een cruciaal moment – de bliksemsnelle afbraak van negatieve-elite structuren die je volk gevangen heeft gehouden en zo lang heeft geknecht.

De mensen zullen opstaan en creëren schoonvegende economische hervormingen op massale schaal wat nu als ondenkbaar zou gezien worden. Er zal grote hulp komen van een internationale coalitie van landen die direct tegen het systeem van de Nieuwe Wereld Orde zijn.

Veel van het giftige internationale Ponzi schema zal uiteen vallen, zomaar ineens. Zij die het meest verantwoordelijk zijn zullen een grote omwenteling meemaken, verlies van prestige en macht en ze zullen letterlijk op hun knieën worden gebracht.

In hun laatste doodsstrijd zullen ze pogingen doen om een substantieel deel van de populatie van de wereld te schaden of te vernietigen. Deze pogingen zullen falen omdat het Management hen niet toestaat om meer inbreuk te maken dan de vrije wil van de collectieve mensheid dat toestaat

En de vrije wil van het collectief van de mensheid nodigt geen massale genocide-dood uit..

De negatieve elite kan deze omwenteling zien aankomen. Ze zijn absoluut doodsbang voor wat zich zal manifesteren in hun eigen onmiddellijke toekomst, als dat gebeurt. Het is niet meer te stoppen. Ze weten dat.

Ze willen zichzelf overtuigen dat ze er mee kunnen omgaan en onder controle hebben, zelfs als ze de opvallende tekenen zien dat het groter is dan zij zijn.

Ze geloven dat dergelijke chaotische omwentelingen er voor iedereen zullen zijn, maar dat zal niet het geval zijn. De positieve effecten die dit zal hebben voor de gemiddelde mens zijn niets minder dan wonderbaarlijk.

Deze veranderingen plaveien ook de weg voor, of zijn vergezeld van, een veel meer formele realisatie dat we niet alleen zijn in het Universum.

Met de ineenstorting van de geheimhouding en financiering van de corrupte facties komt het vrijgeven van nieuwe technologie die dramatisch de biosfeer en de kwaliteit van alle leven op Aarde, binnen een redelijk tijdskader kan transformeren.

De verbijsterende ontwikkeling in kennis en waarheid zal een ongelooflijke spirituele hergeboorte in de mensheid creëren – een explosie van nieuwe zoekers die de waarheid kennen en de diepste vragen willen begrijpen: Wie zijn wij, waarom zijn we hier, en waar gaan we naar toe.

EEN ENORME GOLF VAN VERKEER (internet.w.)WERD GESCHAPEN

Het effect dat deze aankondiging schiep was veel groter dan ik me kon voorstellen. Er was een explosie van verkeer, het nam een geweldige vlucht in ons discussie forum, in het website commentaar en in mijn persoonlijke email, in Facebook en Myspace boodschappen – die al zo vol zaten dat ik nauwelijks er mee kon omgaan ze te lezen, en nog minder beantwoorden. Dit is een ‘happy’ probleem, omdat het laat zien dat het woord naar buiten gaat, maar het betekent ook dat er geen tijd is om iedereen te antwoorden.

Als je website artikel commentaar, post op het discussie forum en muur/commentaar post en persoonlijke boodschappen op FB/Myspace bijeentelt, trekken onze inspanningen nu meer dan 500 uniek geschreven boodschappen per dag aan. Ik dank jullie allemaal voor je overweldigende positieve feedback en ondersteuning, en ik wens echt dat ik de tijd had om op jullie ontelbare aanboden te kunnen ingaan om beter elkaar te leren kennen.

Maar herinner je – dit gaat niet over mij, het gaat over jullie. Het gaat over het feit dat je al een zesde dichtheidswezen hebt waar je je mee kunt verbinden voor leiding en ondersteuning: jullie zelf.

Wordt alleen stil. Mediteer. Studeer. Wees in vrede in het NU.

Hang niet af van ‘bedienaren’ die je vertellen dat je dit moet doen. Doe het voor jezelf. Wacht en zie wat er begint te gebeuren. Je zult heel snel resultaten krijgen in deze tijd.

MEER ONDERSTEUNING

Minder dan een week na mijn aankondiging op de Coast to Coast, brachten twee van de meest populaire channelers van vandaag op het internet – Mike Quinsey als ‘SaLuSa’ en Matthew van de matthewbooks.com – verklaringen die onze aankondiging van onthulling ondersteunden en bevestigden, vanuit hun intuïtieve perspectief.

Ik ben ook voorgesteld in tenminste een of twee radio uitzendingen invitaties per dag, van allerlei gezelschappen groot en klein. Hierbij waren ook echt tonnen aanvragen van indie(?) filmmakers, en bijna iedereen moesten worden afgewezen vanwege gebrek aan tijd. Daarbij zijn er andere heel coole ontwikkelingen geweest waar ik nu nog niet over kan praten maar waar ik buitengewoon blij mee ben. Nooit eerder moest ik zoveel begaafde aanvragen afwijzen.

Mijn Facebook schoot tot aan het maximum plafond van 5000 vrienden. Ik moest een fan pagina aanschaffen om het teveel te kunnen opnemen, alhoewel ik het woord ‘fans’niet gebruik om mijn makker zoekers te beschrijven. Dit is waar ik nu de meeste van mijn Facebook pogingen op zal concentreren.

Hierbij, heb ik mijn werk doorgezet als Executive Producer in de CONVERGENCE film, en schrijf updates voor deze website, interview Graham Hancock, Nassim Haramein en David Wolfe op video, en doe seminars waar ik blij mee was om die uit te voeren, inclusief het updaten van elk met een nieuwe inhoud. Het is een heel, heel drukke tijd geweest – maar de prijs is de moeite waard.

De zich voordoende haat mail is te vergeven. Als je aanvalt, dan mis je het punt. Focus op aanvaarding en vergeving om je te verzekeren dat je op het spoor zit met de veranderingen waar de planeet doorheen gaat. Het toevertrouwen van haat aan het schrijven is een krachtige daad dat zeer zorgvuldig moet worden bekeken, omdat het gevolgen heeft.

Zoals Boeddha zei: “Een moment van boosheid kan een leven van goede werken teniet doen.”

Ironisch gaf Sint Franciscus van Assissi ons een parallel maar met een tegengesteld citaat: “Een moment van Zuiver Bewustzijn is meer dan een leven van goede werken.” Als je werkelijk liefde op dit moment kunt vinden en aanvaarden, en liefde BENT, dan is dit van veel groter waarde dan iets anders dat je doet.

MEER ONDERZOEK KOMT AAN HET LICHT

De hele UFO gemeenschap is geëlektriceerd, of bezield geworden door de mogelijkheid van een echte onthulling, en een variëteit aan onderzoekend journaille rees omhoog en dat voegde weer meer aan het verhaal toe – in het bijzonder het werk van Dr. Michael Salla van het Exopolitics Institute, (winny: exo = buitenlandse of buitenaardse -)die sleutel informatie van een insider onthulde dat het besluit om door te gaan met onthullen al feitelijk gemaakt was in de Verenigde Naties in februari 2008.

Insiders braken de strikte vertrouwelijkheid, dat was een groot persoonlijk risico, om te onthullen dat de UN besloot om een ongeveer een-jarige proef periode vooraf te laten gaan voordat enige verder actie zou worden genomen in deze zaak. In dat jaar, zou er duidelijk en ondubbelzinnig bewijs worden vrijgegeven van ET’s op een veel grotere schaal – inclusief de zo beweerde sightings (waarnemingen.w.) Als het publiek geen paniek reactie zou hebben op deze aankondigingen dan zou er spoedig een formele onthulling volgen.

Inderdaad, is er sedert die tijd een geweldige opwaardering geweest in kwaliteit en beschikbaarheid van UFO informatie vanuit de mainstream tv en media. Er komen nu zoveel gegevens naar buiten dat het heel moeilijk is bij te houden – maar ik doe mijn best en zal er wat meer over vertellen in een volgend artikel.

DE DATUM DIE KWAM EN WEER WEGGING

Zoals je misschien weet, ging ik in juni voor een ontmoeting naar Dr. Pete Peterson met Bill Ryan en Kerry Cassidy van het Project Camelot. Peterson is een zeer hoog gepositioneerde insider in de UFO doofpot: een expert in super-advanced reverse-engineering technology (super-ontwikkelde omkeer-techniek wetenschap… zoiets. w.), zoals zijn video getuigenis duidelijk laat zien.

Peterson gaf ons heel veel meer informatie off the record (niet officieel) dan hij op de video vertelde. Ons werd duidelijk gezegd dat we geschaad of gedood konden worden als we iets van deze informatie naar buiten zouden brengen. Ik heb niet de opzet en ga ook niet over dit spul praten, omdat iemand er niet spiritueel van kan groeien of door evolueren. Peterson zei dat het OK was voor ons om aan te geven dat er een formele regeringsonthulling op handen was, maar hij verbood ons strikt om de datum te geven.

In Zürich, Zwitserland, net een week later, bij de lezing van Bill Ryan – die ook op video staat – herinnerde ik hem aan Petersons getuigenis in dat gesprek. Mijn maag sloeg tegen de grond toen hij, hardop voor het hele gehoor, de datum noemde die ons gegeven was – 27 november 2009. Dit was een spontaan, eigengereid besluit, en ik wist meteen dat dit dramatisch de mogelijkheid had verminderd dat het ooit op die dag zou gebeuren.

Sedert die datum nu gekomen en gegaan is zonder incident, zijn de aanvallen wel begonnen, ook al heb ik zelf nooit die datum genoemd. Het simpele feit dat de datum publiekelijk genoemd werd maakte het bijna onmogelijk dat het werkelijke dán zou gaan gebeuren.

Ik kreeg vele, vele journalisten en radiouitzending gastheren die me schreven, me dringend zeiden om toch door te gaan met die datum en om dat in hun uitzending aan te kondigen, en ik bleef iedereen zeggen om het niet verder naar buiten te brengen – om de schade te beperken.

Ondanks dat betekende de invloed van Bill’s video uit Zürich dat gewoon iedereen juist probeerde de datum te pakken te krijgen – en veel internet speurhonden waren heel trots op zichzelf. Nu hebben we niets om verder te geven, zoals ik verwachtte. Dat betekent niet dat het niet zal gebeuren, maar ik zal zeker nooit meer worden ingeschakeld om zoals nu een datum te laten uitlekken als er weer iemand mijn richting uit komt!

Zoals ik altijd gezegd heb, mijn intuïtieve gegevens zeggen dat dit gebeuren hand in hand zal komen met een economisch gebeuren wat oktober 2008 maar een opwarmertje zou doen lijken. We hebben dit gebeuren nog niet zien komen. Daarom hebben we ook nog niet de onthulling gezien. Maar, er zijn grote tekenen die op weg zijn.

Ik moedig je ten zeerste aan om je niet op te hangen aan datums. Waar het werkelijk om gaat is dat je niet de regering jou laat vertellen dat UFO’s werkelijk zijn. Het is NU. Jij bent het.

Precies nu, op dit moment. De ware jij. Achter het masker. Je kosmische identiteit. Adem die in, adem die uit. Voel het. Leef het. Word wie je werkelijk bent.

ONTHULLING EN ECONOMISCHE INEENSTORTING GAAN HAND IN HAND

Het tijdsraam van 27 november (2009) is verre van onlogisch. Minder dan twee weken hiervoor, zoals ik in een volgend artikel zal vertellen, was er de aankondiging dat veel van de 400-oz goud staven in Fort Knox (goud opslagplaats van Amerika. w.) en in de wereld in feite alleen maar met goud belegde wolfraam staven zijn.

Ja zeker. Tungsten. = Wolfraam. (hardste metaal.w.)

Bernanke de crimineel

(vertaling:) “Ruwweg 15 jaren geleden – tijdens de Clinton regering [denk aan Robert Rubin, Sir Alan Greenspan en Lawrence Summers] – werden in de USA tussen de 1,3 en 1,5 miljoen oz wolfraam lege stukken zogenaamd gemaakt door een heel hoog en ingewikkelde raffinage. [meer dan 16 duizend metric ton]. Vervolgens werden 640.000 van deze wolfraam lege stukken met goud belegd en WERDEN verscheept naar Fort Knox en zijn daar vandaag nog. Ik ken mensen die kopieën hebben van de oorspronkelijke verschepingsdocumenten met data en exacte gewichten van “wolfraam” staven die naar Fort Knox zijn verscheept.

De balans van deze 1,3 tot 1,5 400 oz wolfraam voorraad werd ook met goud opgelegd en toen zogenaamd “verkocht” aan de internationale markt.

Blijkbaar is de internationale markt letterlijk vol gestopt met 400 oz zout staven.“ (einde art)

Dit metaal weegt net zoveel als goud. Als je een klein kratertje boort aan de onderkant en wat lood erin giet, dan is dat volmaakt. Bedek het met echt goud, met voldoende harder metaal zodat het er niet af gekrabd wordt door de zachtheid, en dan kom je er mee weg. Hoe ze ooit dachten daar mee weg te komen, als het eenmaal werd gepresenteerd aan andere centrale banken als een “Goede Aflevering” dat is gewoon om uit je dak te gaan.

In persoon bezocht Obama China, de dag nadat dezen hadden ontdekt dat ze nep goud hadden gekregen bij de op een zeer hoog niveau internationale bank transacties. Overeenkomstig de diverse artikelen die je hierover kunt lezen, werd de overdracht in Fort Knox gemaakt tijdens de Clinton regering.

De enige reden waarom er in de eerste plaats goud was geleverd aan China was dat de VS hele hoge inzetten had voor de toekomst/afgeleide handel die toen volkomen faalde, en ze moesten terugbetalen met echt goud. Of ogenschijnlijk echt. Eerlijk… denk je nou echt dat ze geen toets hadden gedaan bij hun nieuwe aanwinsten?

De hele zaak is eigenlijk nogal hilarisch – als was het niet om het feit dat we hier over het hele Amerikaanse en Europese financiële stelsel praatten. Een stelsel wier totale reserves met namaak goud werd weggeveegd – met een waarde van ongeveer een triljoen dollars…

GA NIET IN PANIEK

Volgens Benjamin Fulford die waarschijnlijk 27 november als potentiële datum gaf voor de onthulling, alhoewel de oorspronkelijke window van ineenstorting oktober/november was, is er een nieuwe window in januari.

Opnieuw, geef ik jullie de sterke bemoediging: GA NIET IN DE PANIEK. Dat is precies wat de negatieve kant wil dat jullie doen. Ze zouden het geweldig vinden als je je op angst richt, het onbekende, de afgrond… en dat je je leven begint met een overweldigende bedreiging, alsof je reeds verdoemd bent. Dit is nadrukkelijk niet hoe mijn dromen de komende gebeurtenissen beschrijven.

Ze zien hun eigen voor de deur staande ineenstorting – en projecteren hun eigen belevingen op jullie, als of je samen met hen dit moet ondergaan en door moet maken. Toegegeven, er zal iets zijn, ‘waar we doorheen moeten bijten’, maar het is niet zo iets heftigs als zij denken dat het voor gewone mensen zal zijn.

Of er nou wel of niet een economisch iets staat te gebeuren in januari, en/of onthulling nu in deze tijd gebeurt, daar mag iedereen naar raden. Ook als zou ik meer specifieke details hebben dan zou ik het waarschijnlijk voor me houden, zodat ik geen schuldgevoelens zal hebben om het voor iedereen op Aarde te bederven als de datum weer “uitlekt” en dat het dus weer opnieuw moet worden veranderd.

Dus ook het hele internationale Ponzi schema om vervalste “goedgekeurde’ valuta te drukken is aan het ineenstorten. Dit zal spoedig op zijn toppunt zijn en zal net zo wegvagend zijn als de economische veranderingen van oktober 2008.

Ons wordt steeds in mijn intuïtieve gegevens gezegd dat het iets heel goeds is en dat de schade voor de gewone mensen minimaal zal zijn. In feite, binnen een relatief korte tijd zal het zich toch naar het positieve wenden op een manier zoals we ons dat nooit kunnen voorstellen.

SOCIALE INEENSTORTING? NIET WAARSCHIJNLIJK…

Niettegenstaande, onze bronnen van insiders… specifiek die van de Neocon/Majestic kant van het hek – zien niet verder dan de verwachting dat dit zal leiden tot een ineenstorting van de beschaving naar chaos. Dit is onwaarschijnlijk, gebaseerd op het perspectief van het ‘grotere plaatje’ over hoe onze planeet ‘gemanaged’ wordt door veel verder geëvolueerde vormen van intelligent leven.

Mij is verteld dat Majestic nu voelt dat een ET onthulling noodzakelijk is om de wereld niet compleet als een spiraal uit controle te laten gaan.

Het gaat om tijd. Energie technologieën zullen worden vrijgegeven die kunnen helpen de zaken om te keren omdat er nog steeds een kans voor is.

De onthulling lijkt nu behoorlijk verbonden te zijn aan een economische ineenstorting. Het zal ook een massale economische stimulans scheppen – een nieuwe ruimte race en een massa- productie van nieuwe technologieën.

Fulford zei bijna twee jaren geleden dat David Rockefeller Japan bezocht om zoiets als een vijf TRILJOEN dollars te zoeken om een ‘nieuwe ruimte race’ te financieren. Wat kan nou toch de mensen doen wakker worden en ze genoeg inspireren om dat soort weergaloze financiële uitgaven te ondersteunen?
Denk er eens over na. Oorlog is goed zaken doen – maar het totaal her- maken van de technologie van de wereld zoals we die nu kennen, en de mensheid naar de sterren brengen, dat is veel groter en beter zakendoen.

ELIMINEER DE VIJAND

Te zelfde tijd, met televisie uitzendingen zoals de ‘V’, wordt de hele onthulling erg duidelijk ‘aangejaagd’ om de rechter vleugel /Republikeinen/Fundamentalistische Christelijke Elementen van de gemeenschap Obama te laten associëren met ET’s, en hen te zien als zeer negatief en demonisch. Ik zal dit ondersteunen met exacte transcripties, video clips en nieuws verhalen in het volgende artikel.
Zo komen de Majestic er toe om hun vijand te elimineren – de man waarvan ze niet wilden dat hij president werd – en tegelijkertijd als hij die aankondiging doet.

Het maakt me gek dat als je aan het praten komt met de werkelijke insiders, dat ze absoluut Obama haten en als een idioot werken om hem kwijt te raken, zo snel ze dat kunnen – en verder denkt een erg luidruchtig en hardnekkig groepje op het internet dat Obama een echte ‘puppet’ is van de Nieuwe Wereld Orde, en volgt hun marsorders tot aan schieten toe.

Ik ben ook compleet klaar met argumenteren of Obama een goeie of slechte vent is, of om een van die aanvallende brieven serieus te nemen. Ik heb nog pas geleden dromen over hem gehad waarin hij letterlijk kotst van hoe overweldigd hij zich voelt bij wat er aan het gebeuren is. Hij heeft onze ondersteuning nodig, niet onze haat. Hij is een eerlijke, vriendelijke en hoog intelligente man die in iets is gestapt dat veel groter en duisterder was dan hij zich ooit kon voorstellen.

Wat een schande is het als mensen die het meest zijn opgeleid voor de insider politiek zo oncapabel zijn om hun eigen waardevolle verbindingen te identificeren.
En als je denkt dat een zwarte man niet zo slim of capabel is als een blanke man, zet dan een stap terug en kijk naar jezelf. Sedert de meeste van deze type aanvallers ook nog godsdienstig zijn, is dat werkelijk wat je geleerd kreeg als Christen? Zei Jezus soms “houd van je medemens, houd van je naaste als van jezelf, maar als hij zwart is dan maar niet zoveel?”

Het heen en weer getrek van krachten rond het Amerikaanse regering is veel groter dan waar een president en zijn groep van getrouwe verbondenen een tegenwicht tegen kunnen bieden. Daarom heb je zo veel omkeren, compromissen, versterkte troepen, vergeten beloftes en dergelijke gezien. De opinie van de meeste mensen van wat een president feitelijk kan doen, door hemzelf, in deze tijd van de geschiedenis, is buitengewoon naïef – maar dat betekent niet dat het onmogelijk is om een werkelijke en blijvende verandering te scheppen.

HET LOOPT ALLEMAAL OMHOOG NAAR EEN PUNT

Benjamin Fulford verkondigde zojuist dat hij veelvuldige bronnen heeft die zeggen dat Obama gevraagd zal worden om in januari af te stappen, door een probleem voor zijn presidentschap door een vals geboorte certificaat formaliteit of door iets dat niet vrijwillig is. Ik hoorde precies hetzelfde van andere onafhankelijke bronnen – dat er in januari een idiote poging gedaan wordt om te zeggen dat hij helemaal niet in Hawaii is geboren – bijvoorbeeld dat zijn ouders in Kenya op vakantie waren of iets stoms – en dat hij daarom niet als President kan aanblijven.

Jullie mensen aan de top van de piramide. Ik weet dat als ik werkelijk bij jullie zou komen en bij je ging zitten om hierover te praten, dan zou je me als diner gaan opdienen voordat ik ooit levend uit die kamer zou komen. Ik heb de laatste tijd veel uitgewerkt, dus het vlees zou van goede kwaliteit zijn, veel eiwitten. Geen sprankje vet als smaakstof, maar waarschijnlijk zou je de steaks helemaal niet eens koken. Bedankt, maar ik zal respectvol de invitatie afwijzen als je mocht besluiten om die aan te bieden. ;)

Desalniettemin, met iedereen hier als mijn getuigen, vraag ik jullie – denk je nou echt dat mensen dit idiote plan zullen pikken? Denken jullie nu echt dat een valse formaliteit voldoende zal zijn om een president krachteloos te maken die feitelijk won door een groot populair mandaat? Echt.
In tegenstelling met Fulford, heb ik niet gehoord dat er enige waarheid zit in plannen voor een moordaanslag op hem. Het laatste dat ze op dit moment willen doen is om van hem een martelaar te maken, omdat hij zelfs nog machtiger zal zijn in zijn dood dan hij in leven was – de volgende Martin Luther King, “Zwarte Messias”, zoals ze hem heimelijk afkortten MLK.

Ik was erg verrast diezelfde gegevens te zien over een probleem voor de rechtmatigheid van zijn presidentschap die publiekelijk aan de oppervlakte komt door Fulford. Was dat niet zo, dan zou ik er helemaal niet eens over zijn begonnen. Als ik zie dat Fulford dit opnoemt, zegt me dat het vermoedelijk al meer werkelijk dan een plan is. En dit is een onthulling waar ik meer dan blij mee ben om die van het pad af te werpen door een voorlopige aankondiging.

WAAROM EEN PERFECT GOEIE PUPPET WEGDOEN

Ook al is Fulford zelf gevallen voor het idee dat Obama een puppet is van de Nieuwe Wereld Orde, hij heeft de intuïtieve sprong niet gemaakt om te zien dat als je puppet doet wat je wilt, waarom je hem dan zo graag kwijt wilt? Denk daar eens over na.

Ik beantwoord nooit brieven die me aanvallen voor mijn houding over Obama. Geen een werkelijke insider die ik ooit sprak heeft erop gewezen dat zijn of haar baas iets anders dan hartstochtelijk pisnijdig is dat Obama President is van de Verenigde Staten.

Het was niet de bedoeling dat Obama zou winnen – Hillary zou dat zijn. Het stond al jaren vast: Bush / Clinton / Bush / Clinton. Net als een ouwe comfortabel stel slippers die je opgraaft uit de muurkast. Er was een telegram in ‘24’ waar een vrouw president was. Lady Evelyn de Rothschild kwam op de tv om meer dan eens Obama te vervloeken en om Hillary te ondersteunen.

Ze hebben een schitterende grote serie met propaganda uitgezet om de publieke opinie tegen hem te doen keren maar dit heeft nog niet de stemmingsaantallen onder de 50 kunnen doen dalen ondanks de noodlijdende economie. Zij die vergiftigd zijn met haat zijn nog steeds in de minderheid, en meer als alleen hun eigen verontwaardiging nog toeneemt om ze dat te vertellen.

Kijk, Obama is voor deze insiders een absolute duivel. Waarom? Omdat hij broederschap sluit met de vijand – landen als India, China, Rusland en Japan en dat heeft de militaire-industriële-complex controle naar beneden gehaald – om een internationale coalitie te scheppen die de Nieuwe Wereld Orde/ Illuminati zal strippen van zijn oneerlijke en verderfelijke invloed.

Het is zo heel erg duidelijk – maar er is een massale financiering en achterban ondersteuning daarbuiten voor alle propaganda die geschreven wordt om iedereen ervan te overtuigen dat Obama niets anders is dan een kannibalistische, Antichrist met duivelhorens.

De oppositie van uiterst rechts is zo eenzijdig, onsterfelijk en monotoon dat het werkelijk net een cartoon is. Een grote komedie en voer voor het Zaterdagse Nacht Leven, Bill Maher, met Jon Stewart, Steven Colbert en dergelijke. Wat een bizarre en fantastische tijd in de geschiedenis is dit – en het staat op het punt om nog veel interessanter te worden!

‘V’ STAAT VOOR ‘VICARIOUS PROPAGANDA’ OF ‘PLAATSVERVANGENDE PROPAGANDA’

Zoek uit waarvoor de miljoenen dollars gebruikt werden in de meest gedistingeerde propaganda operatie ooit gezien in de moderne geschiedenis – de nieuwe tv serie ‘V’. Ik moet zeggen het verdient een A voor prestatie. Het is zo absoluut schaamteloos en transparant in zijn doel en de aanval op Obama en zijn komende onthulling, dat ik verbaasd ben dat de mensen er al niet over schrijven en praten.

De leider van de ‘V’s, Anna is absoluut 100 procent ontworpen om je te herinneren aan Obama op elke mogelijke manier. Episode 4 doelt specifiek op zijn inspirerende speeches alsof ze massa hersenspoelingen in actie waren – dank zij een sinistere buitenaardse technologie die werkzaam is.

Ik had deze week maar twee brieven die binnen kwamen over hoe schaamteloos Episode 4 het vaccin tegen de varkensgriep (Mexicaanse griep) erin verwerkte als een door ET gefabriceerde aanval tegen de bevolking van de Aarde. Het is zo duidelijk dat het me van plezier laat grinniken, omdat het laat zien hoe wanhopig ze moeten zijn om deze propaganda te maken die zo on-verontschuldigend schaamteloos is.

Gegeven het enorme overwicht van UFO informatie die al naar buiten is gekomen, zou ik zeggen dat het al meer dan een dag te laat en een dollar te kort is. Ze kunnen misschien wel overtuigen van iets van de uiterst rechtse menigte, maar ik betwijfel dat een tv show hen zal inspireren om een totale anarchie afbraak van de gemeenschap te creëren die de insiders verwachten. Hier zal nog meer over worden gesproken in het volgende artikel.

Ik ben niet kwaad op jullie dat je gelooft wat jullie lazen in de samenzweringsmedia… echt waar. Haat is een grappig, verslavend hoogtepunt dat juist zo gebeurt om jullie van de rails naar spirituele groei af te gooien. Dat doet me aan rappers denken die schommelen tussen het afleveren van sociaal-bewuste boodschappen aan een kant terwijl ze hun maten DJ’s en andere rappers afzeiken en hun ego’s oppompen naar supernatuurlijk hoogtes aan de andere kant.

Nu is het zeker tijd om aanvaarding en vergeving te beoefenen als je op het spoor wilt blijven – zelfs voor je echte vijanden. De oude-school spirituele leringen zijn niet minder relevant vandaag dan dat ze waren op de dag dat ze voor het eerst uitkwamen.

Ik vraag eenvoudig dat jullie me genoeg respecteren om me mijn meningen te laten uitdrukken op deze website zonder door jullie te worden aangevallen, en boos terug te verwijzen naar propaganda artikelen die vaak geschreven worden door NSA en Pentagon bronnen die zich voordoen als onafhankelijke journalisten.

Ik heb consequent David’s Blog (zijn eigen site dus.w.)ingangen naar buiten gebracht die diverse gegevens delen die licht wierpen op mijn perspectief, ondersteund met geloofwaardige gegevens, meer dan anderhalf jaar nu. Het is mijn job niet om eindeloos dezelfde informatie te herhalen, noch zou dit leuk voor mensen zijn om te lezen.

OBAMA DEED ENIGE GEWIEKSTE ZETTEN DIE DE TIMELINE VERANDERDEN

Opnieuw, de insiders berekenden dat dit economisch gebeuren een kritieke massa zou bereiken in november, maar we hebben een bewijs gehoord dat Obama een reeks coöperatieve internationale zetten gedaan heeft die het gebeuren een beetje langer neutraliseerden. Diverse bewijzen, niet alleen Fulford’s suggestie dat het gebeuren zijn apex (=toppunt.w.) zal bereiken ergens tussen januari en maart van het volgend jaar.

Onthulling verschijnt innig gecorreleerd met de dreigende, massale verschuiving in de economie, maar geen insider kan me een compleet rechtstreeks antwoord geven over waarom of hoe. Alles dat we weten is dat ze samen verbonden zijn. Of onthulling nu daarvóór gebeurt, of tijdens of na zo’n economisch gebeuren op massale schaal verwerkelijkt wordt, dat wordt niet precies geweten.


Galactic Channelings

Create Your Badge