Home > > Blossom Goodchild - November 28, 2010

November 28, 2010

Een goedenavond voor jullie. Nou, ik ging vandaag twee keer zitten om te communiceren maar het hielp niet. De enige reden waarom ik het weer probeer is omdat mijn hoofd zo ‘toverachtig licht voelt’ en het VOELT ook alsof jullie er zijn. Dus dacht ik, ik doe het nog een keer. Is er iets dat jullie willen zeggen?

We zijn inderdaad dichtbij jou Blossom. Dit ‘ruimtelijke’ gevoel in je hoofd is door opnieuw veranderingen in je vibratie.

Oh, goed, het is niet zo als in ‘ruimte’ omdat er niets in zit!!

Velen van jullie zullen in deze tijd ditzelfde gevoel beleven. Er zijn uitwisselingen die samengaan met veranderingen en daardoor kan iemand zich niet goed door voelen, denken we.

Wat zijn die uitwisselingen?

Dat we de voorkeur geven om op dit moment met velen op deze manier een wisselwerking te hebben. Het is voor iedereen vertrouwelijk terwijl ze zich met anderen die niet van de Aarde zijn, verbinden. Het is op die manier, daarvoor moet het worden uitgelegd, slapend tot aan de tijd waarop het verstandig is om te worden onthuld. Als dit voor die tijd zou worden ‘begrepen’, kan het onnodige beroering veroorzaken vanwege het niet begrijpen van de situatie. Want wat er nu plaats vindt, is anders dan wat er zal plaats vinden als deze informatie die werd gebracht, in iedereen wordt gewekt. Het zou voor velen geen zin hebben op dit moment en kan alarmerend en verwarrend zijn.

Dus zou het dan niet beter zijn om deze informatie op de juiste tijd door te geven? Waarom is het nodig om dat nu te doen?

Omdat de zielzelf dit begrijpt en het laat het menselijk zelf zich subtiel voorbereiden. Het zit in de voorbereiding dat alles gesmeerd laat verlopen op de juiste tijd…. want de informatie om het deel van het zelf ‘te bereiken’, zal in staat zijn dit correct te interpreteren als men ‘startklaar’ is.

Nou, ik moet zeggen dat het iemand nogal ‘zich van de planeet af’ laat voelen.

Dat komt omdat je veel van ‘jou’ integreert met dat ‘van de planeet af’.

Ik vind het moeilijk om geaard te blijven. Heb je nog suggesties?

Sta jezelf toe te ademen.

Ja, hoor. Dat is altijd een goed ding vind ik!

Wij bedoelen dat op een diepere manier. Haal diep je adem in en adem diep uit. Als je dat doet zul je bewust zijn van een verschil bij die ingenomen ademhaling. Die is van een Hogere diepte.

Hogere diepte?? Vind ik heerlijk, omdat ik het begrijp.

Alles waar we over hebben gesproken staat te gebeuren. Het is NU aan het gebeuren. Jullie voelen dat je moe bent van het wachten. Toch is dat er niet geweest. (het wachten.w.)Want met ieder moment gebeuren de veranderingen in en om je heen. Deze Hogere energie waar we je over vertellen smelt nu samen met je Wezen. JULLIE ademen die in. JULLIE worden er EEN mee. JULLIE worden er deel van. Deze veranderingen zijn niet minimaal. Ze zijn enorm groot. Er kan niets meer worden gedaan dat deze verandering ongemerkt kan laten voorbij gaan. Sommigen zullen het herkennen voor wat dit is, anderen zullen het gewoon als een volgend kwaaltje zien. Zo snel vindt deze verandering NU plaats. De vliegende gedachten van het denken van vele herinneringen laten nu het verleden los. De weg vooruit kan niet worden uitgeworpen als aanhechtingen de aandacht opeisen. Laat iedere gedachte die op die manier binnenkomt, los. Laat alle dingen die je op enige wijze beïnvloeden, los. Het is NU dat je zult merken, als je dat doet, dat de gedachten zullen worden weggehaald. Gedachten die je niet langer dienen en jullie spirit zal zich beginnen schoon en vernieuwd te voelen. Er zal verwarring zijn terwijl deze specifieke verschuiving gebeurt. LAAT HET MAAR GEBEUREN. LAAT het eenvoudig maar GEBEUREN. Mogen we je een raad geven, door dat je het proces gewoon accepteert, zal het zoveel makkelijker worden. Het werd geprogrammeerd om zelfstandig te werken als je dat toelaat. Vraag het je niet af, sta het toe.

Maar we zijn mens, we vragen ons altijd alles af… nietwaar?

Toch vragen we jullie om dit proces TE VERTROUWEN. Dit betekent natuurlijk dat je jezelf MOET VERTROUWEN. Dit is boven alles de sleutel. VERTROUW op het proces van JEZELF. Als je angst loslaat… als je WEET dat dit het laten schieten van het oude is, dan zul je het minder uitputtend vinden. Door geen vragen te stellen zul je merken dat er minder vragen zijn die je kunt stellen. Het is nuttig voor jullie allen om to go with the flow. (=om je door de stroom te laten meenemen). Stop met in je binnenste te worstelen. Accepteer. Accepteer. Accepteer. Wat jullie nu gebeurt is noodzakelijk. Als deze veranderingen niet plaats vinden zou het erg moeilijk voor je zijn om in de NIEUWE WERELD te kunnen bestaan. Als je er op die manier naar kijkt, helpt het dan om te zien hoe dichtbij jullie zijn? Hoe dramatisch/enorm alles moet transformeren?

Als je zegt dramatisch… hoe dramatisch praten we dan?

Genoeg om jullie wereld een goeie opschudding te geven.

Mmm! Dat dacht ik al. .. en praat je stoffelijk over een opschudding?

Dat doen we. En toch willen we dat je erkent dat dit deel is van het proces. Dit is noodzakelijk om dingen in hun nieuwe positie te krijgen. De NIEUWE WERELD kon niet aan zet komen als dit niet gebeurt.

Dus denk ik op het moment dat ik zeg, dat velen een beetje van streek zijn door dit nieuws. Een stoffelijke opschudding. Dit kan natuurlijk veel zaken betekenen. Poolverschuiving, aardbevingen… geen plezierritje om naar uit te kijken.

En toch zouden we dat anders willen zeggen. Je kijkt er naar met naïviteit. Wij WETEN dit vanuit een ander perspectief. Dit zijn juist de redenen waarom we jullie informatie geven waar we eerder over spraken zodat er in deze tijd begrip zal zijn. Hoe jullie ‘je voorstellen’ dat dingen zich afspelen kan compleet anders worden neergezet door hoe jullie denken op dit moment dat wil zien. Toch als er ‘steviger’ transformaties gebeuren, WETEN JULLIE van de Aarde, vanuit je binnenste, dat er niets is om te vrezen. Mogen we ons probleem uitspreken om dit uit te leggen? Dit is precies waar wij over spraken toen we zeiden dat jullie niet in staat zouden zijn om dit ‘NU’ te begrijpen. Toch zeggen we in alle Waarheid… jullie zullen het wel. En opnieuw zeggen we… er is geen angst nodig.

Ik geloof jullie op je woord.

En nog iets, als ik mag? … Ik weet niet of jullie je er van bewust zijn of niet, maar veel mensen schrijven me om jullie te vragen hen te helpen met jullie te communiceren. Velen voelen dat jullie wel zullen weten wie ze individueel zijn. Sommigen voelen dat ze falen omdat ze zich zo sterk naar jullie toe getrokken voelen, ze voelen zich zo verbonden met jullie alsof jullie proberen om je met hen te verbinden, maar ze weten niet hoe ze dit moeten leren. Welk advies zullen jullie aan deze zielen willen geven?

Ten eerste willen we zeggen dat we familie zijn van iedereen. Er is er niet een, geen een, op Aarde die geen deel is van deze grote FAMILIE VAN LIEFDE. Dit houdt veel zaken in bij een verbinding door de sluiers heen. En toch is de meest belangrijke factor de vibratie van Zuivere Liefde. Dit komt door het laten spreken van het hart om te spreken en niet het denken. Het denken kan zaken gecompliceerd maken op energetisch niveau. Interferenties zijn makkelijk op te sporen en kunnen door gedachtepatronen vegen zodat, wat een zwakke link was, uiteengejaagd wordt.

Sommige mensen vragen waarom ik in staat ben om dit te doen en zij niet. Ik zeg ze dat ik er geen idee van heb! Ik bedoel hoe kan het dat ik in staat ben om me zo makkelijk met jullie te verbinden? Ik weet dat ik al jaren die hele ziektetoestand had en er vonden omstandigheden plaats waar ik doorheen ging en dat me verteld werd dat het nodig was voor mijn lichaam om me aan te passen om in staat te zijn te doen wat ik doe. Ik snap dat allemaal, maar weet je, waarom ik precies? Waarom anderen die dat kunnen? Hoe komt het dat sommigen dat kunnen en anderen niet? Komt dat doordat het gearrangeerd werd voordat we hier kwamen? Gaat het om onze ontwikkelingsvaardigheden als je eenmaal hier beneden bent? Wat precies?

Al die dingen. En net als alle vragen… er zijn veel antwoorden. In jou geval, ja, dat werd voor-geadviseerd.

Ik dacht dat je zou zeggen ‘voor-gearrangeerd’

We gebruikten het woord ‘geadviseerd’ door zijn interpretatie. Het was/is raadzaam voor jou om onze boodschapper te zijn, en toch als je jouw denken over dit ‘arrangement’ zou veránderen, als je ‘eenmaal onder de druk’ zou zijn van de Aardse dichtheid, dan zou dit natuurlijk ook volledig worden geaccepteerd.

En natuurlijk zouden er anderen zijn geweest die ook ge ‘pre-adviseerd’ zouden zijn, in geval van dat dit scenario zou gebeuren.

Dit is zo. Toch lijkt het op dit ogenblik zo te zijn dat dit niet nodig is.

Eh… is het nu een goede tijd om de verdiensten noemen???!!! Het is toch interessant en ik ben er zeker van dat veel boodschappers hetzelfde voelen, over hoe we zo eindigden met te doen wat we doen. Dit was nou niet precies wat sommige levensloop of school adviseurs bedoelden! Toch, als alles gezegd en gedaan is…. ik zou het niet anders hebben gedaan. Zelfs als de wereld verandert!

En dat zal dan een andere communicatie worden in zijn geheel. Er zal een tijd komen waarop de vibratie van ‘aardling mensen’…

zoal tegengesteld ervan?

Neen, aardling mensen… zullen helemaal geen problemen hebben om met ons te converseren. Telepathische vaardigheden, teleport vaardigheden, vaardigheden die je menselijk begrip zelfs op dit late ogenblik onmogelijk toe zal schijnen te begrijpen, die zullen alledaagse normaliteiten zijn. Dus vragen we jullie om niet in disharmonie te zijn als je niet in staat bent om ‘ons te horen’. Er is niemand van jullie die niet in staat is om ons in jullie hart te ‘voelen’. In zichzelf is dit al een teken hoe goed jullie al je betrokkenheid uitdragen in dit Goddelijke Plan.

Het zou zo goed zijn als jullie ons een DVD-tje konden sturen over wat de toekomst voor ons is. We zouden zeker verbijsterd zijn over ons potentieel.

En toch zou dat niet potentieel zijn. Het zou transparant zijn. Het zou zijn hoe het moet zijn. Potentieel is dat wat er binnenin zit te wachten om naar buiten te komen. Dat is jullie NU. De DVD zou jullie op z’n best laten zien. Met je meest volledige capaciteit. Als alles herinnerd is over wie jullie zijn. Veel van jullie science fiction, zoals jullie zeker al weten, is helemaal geen fictie. We hebben dit al eerder gezegd en we zullen dit voor jullie herhalen… binnen ieder van jullie ligt de Waarheid van wie jullie zijn. Waar anders zou/ kon dit geplaatst zijn? De tijd voor de Waarheid om omhoog te rijzen uit haar slaap is dáár, om zichzelf aan zichzelf voor te stellen.

Mmm! Zich voor te stellen aan zichzelf… wat betekent dat feitelijk?

Het betekent dat het zal verschijnen aan de ziel-zelf zoals het Werkelijk is wat in zichzelf is en alleen van zichzelf kan zijn. … De Waarheid.

Moet ik dat hebben gevraagd?! Dit is het voor vandaag? Precies op het goede moment, ik ‘voel’ altijd dat laatste zinnetje, als je dat geeft. Nou, als ik er over nadenk dat jullie dacht ik er vanavond niet waren, dan hebben we het niet slecht gedaan. We hebben de betekenis van het leven of iets dergelijks niet gekraakt, maar het is goed geweest om te herkauwen. Tot aan de volgende keer…. Heel veel bedankt mijn vrienden. In Liefde en Licht, Lachen en Gouden Stralen… Mij! xx


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.