Home > > Blossom Goodchild - January 28, 2011

January 28, 2011

Blossom: Goedenavond aan jullie. Zoals gewoon lijk heb ik veel nagedacht over dingen. Zoals gewoonlijk. Ik heb nagedacht over mijn relatie met jullie. En zoals gewoonlijk kom ik altijd met hetzelfde resultaat. Om het feit te VERTROUWEN dat wat jullie VOELEN wat gepast is om met ons over te praten, waarschijnlijk de meest waardevolle informatie is die we konden krijgen op elk gegeven moment dat we ons verbinden. Dus, opnieuw, zoals gewoonlijk, laat ik dit in jullie bekwame handen… ondanks het feit dat dié mensen er zijn die VOELEN dat jullie naar voren zouden moeten komen met veel meer informatie betreffende zaken die op dit moment op Aarde plaats vinden.

Federatie van Licht: We danken je dat je onze wensen respecteert en we WETEN ook dat al geven we misschien soms woorden die van herhalende aard zijn… we zijn ons bewust van ons plan en waarom we dat doen. Voor degenen die vinden dat onze communicaties met je een beetje hoogdravend zijn, dan natuurlijk willen we alleen dat zij hun eigen pad en bevredigende antwoorden zullen vinden uit andere bronnen die in deze tijd voor hen beschikbaar zijn. Wat wij willen dat je voorin je gedachten houdt is dat wij, zoals zo vaak gezegd, hier zijn om bijstand te verlenen. Om in je WEZEN dat teweeg te brengen dat je zal baten en wat daardoor het geheel baat. Het is niet dat we je onverschillig dingen wijs maken die velen lijken onrustig te maken, dit is werkelijk niet zo. Toch willen we ECHT jullie dat brengen wat de frequenties van alle betrokkenen bij deze grote verschuiving die in het vooruitzicht ligt, kan optillen en opheffen.

Wij VOELEN niet dat het veel nut heeft om woorden te uit te strooien die zo makkelijk vernietigd en verdraaid kunnen worden, zodat er alleen verwarring en twijfel over blijven. Wij willen jullie kennis bieden over JULLIE ZELF. Dit is ONZE opdracht. En daarom is het noodzakelijk om te blijven bij dat wat we het meest nuttig voor jullie vinden.

Blossom: En dat is zeker goed vind ik. Soms dwaalt mijn denken van het pad af en misschien word ik dan beïnvloed door dingen die ik lees of hoor en dan begin ik te twijfelen over mijn werk met jullie. Hoe makkelijk kunnen we misleid worden. Maar het beste van alles is dat op DE meest juiste tijd iemand instemt met de exacte woorden die ik moest horen, alhoewel ze zich niet bewust zijn van hoe ik VOEL. Dat laat me altijd glimlachen omdat ik VOEL dat JULLIE daar waarschijnlijk invloed over hebben.

Federatie van het Licht: Wij houden er niet van om jou in verwarring te zien en je verloren te VOELEN te zien. Specifiek waar het ons aangaat. Toch zijn we ons er bewust van terwijl we naar jou een hand uitsteken, het is wel je eigen reis. We kunnen de stappen niet voor jou zetten. We kunnen je gidsen, we kunnen acties om te ondernemen bekijken zodat de hoogste resultaten kunnen worden bereikt, toch kunnen we niet jouw keuzes voor je maken. Als jullie je met je eigen hart laten samensmelten… in plaats van zo vaak als jullie dat doen…. je denken het te laten overnemen…. Dan zou je WERKELIJK merken dat je een mijl gelopen had terwijl je dacht dat het maar een paar stappen waren.

Blossom: OK. Dus wat is het onderwerp van vandaag? Oh, even een snelle opmerking als ik mag? Meer en meer van die LICHT Pilaren schijnen op te duiken, op ongewone plekken en laten nu ongewone vormen zien…. zelfs de weersdeskundigen zeggen dat dit niet normaal is. Een paar woordjes hierover… als het kan?

Federatie van het Licht: We zijn ons meer dan bewust van kritische informatie die verschijnt bij wat jullie ‘lachenderwijs’ is verteld als feitelijk nieuws.

Blossom: Wat bedoel je met ‘kritische informatie’? Sorry, beetje in verwarring door die laatste bewering.

Federatie van het Licht: Dat er mensen zijn die doodverklaard zijn voor wat zij weten dat de Waarheid is en dat is echt zo. Toch, jammer genoeg is in jullie wereld al heel lang, wat de WAARHEID is onder het kleed geveegd en is er zwaar op getrapt. We kunnen suggereren dat zij die tegen jullie ‘spreken’ betreffende klimaat veranderingen en veel zaken over wat er verschijnt of zelfs niet verschijnt, weinig meer zijn dan ‘bezit’ als we dat vriendelijk mogen neerzetten. Zoveel van wat jullie aannemen is ‘belangrijk’ en daarom zijn ‘feitelijke’ zaken verre van dat waar ze uit gemaakt zijn. Je vraagt je af waarom, anderen vragen je waarom we gewoon niet hierover met je spreken op een meer ‘feitelijke Waarachtige’ manier. Wij zijn niet in staat tot onwaarheid. Toch, wat wij WETEN is dat de Waarheid vaker dan eens een tijdje stil gehouden wordt als zij die dit zullen bekendmaken wat er ECHT plaats vindt, daartoe in staat zijn, dus zonder dat het eerst uit ‘andere plaatsen’ werd vernomen.

Blossom: Wat? Bedoel je van jullie?

Federatie van het Licht: Inderdaad.

Blossom: Waarom toch?

Federatie van het Licht: Omdat dat wat zal worden onthuld van een zodanige grootheid is dat voor degenen die dat willen weten en het als WAARHEID accepteren… die zijn … al ‘verbonden’ om bepaalde informatie te verkrijgen van bepaalde zielen. Dit is al bevolen. En het is niet aan ONS om tussenbeide te komen met particuliere plannen. Als wij moesten onthullen wat er zal gebeuren, vóór de tijd waarop dat het meest gepast is om te worden onthuld, dan zouden we niet alleen jullie bedriegen maar onszelf ook.

Blossom: Dus daarom is het dat jullie je stil houden over veel zaken als ik daar naar vraag? Omdat het niet jullie plaats is om dat te vertellen?

Federatie van het Licht: Ja.

Blossom: Heel aardig om te weten. Zo kun je snappen waarom veel van onze conversaties op de manier gegaan zijn zoals ze gingen.

Federatie van het Licht: Accepteer dat er zaken zijn waarover we informatie kunnen geven en zaken waarover we dat niet kunnen. Opnieuw herhalen we onze positie. We komen om ‘hoop’ te brengen. Alhoewel we ons bewust zijn dat sommigen in deze dagen VOELEN dat ‘hoop’ een positie van ‘gebrek hebben’ betekent.

Blossom: Eh, jullie zijn me kwijt, nou, eigenlijk begrijp ik de zin wel. Betekent, dat iemand hoop nodig heeft omdat ze de situatie niet prettig vinden waar ze in zitten? (gebrek aan iets)

Federatie van het Licht: Zo kijken sommigen er nu naar… maar voor onszelf in onze positie willen we jullie altijd overgieten met stralen van hoop. Want in deze tijd die nu bij jullie is, VOELEN we dat als er hoop is, er kracht is om door te gaan. Wij ‘hopen’ dat we zullen doorgaan met ‘hoop’ te bieden.

Blossom: En ik hoop dat jullie dat ook doen! Terug naar de pilaren, dan?? Ik weet… ik ben een beetje een cheeky chops! (of een brutale draaikont)

Federatie van het Licht: We zouden je niet anders willen. En ja, we zijn blij terug op het spoor te zijn gebracht. Ons is eerder gevraagd door jou, of deze pilaren die gezien worden, iets hebben te maken met onze ‘tactieken’? Wat we er bij willen voegen is dat we niet alleen stroom bouwsels kunnen beïnvloeden, we zijn in staat om veel fenomenen voor onze rekening te nemen die jullie wereld ‘neerslaan’ als iets anders dan wat het is…

Blossom: Dus… zijn deze pilaren van jullie…? ? ?

Federatie van het Licht: We pikken je frustratie op en we glimlachen bij jouw glimlachen. We zeggen dat ze door ons beïnvloed worden. We zeggen ook dat vanwege de aanstaande condities we het bekend zullen maken dat er een verschil zal zijn tussen die pilaren van Licht die door ons worden beïnvloed en welke direct van ons komen.

Blossom: Vreemd genoeg hebben degene die ik laatst zag, die ook al anders en duidelijk niet gewoon waren, niet het ‘stempel’ van wat jullie me lieten zien in mijn geest toen je er het eerst over sprak. Ik voel dat het geen vraag zou zijn als JULLIE pilaren getoond worden. Ik VOEL dat we het zullen weten.

Federatie van het Licht: Het is ten nutte van degenen op jullie Aarde om deze definities te hebben. Hoe vaak hebben we al uitgelegd dat er een reden is bij alles wat we doen. Het kan niet de hele tijd door jullie worden begrepen en we zijn ons er bewust van dat hierdoor veel verwarring en twijfels kunnen binnenkomen. En toch, hier ben je lieve Blossom en je spreekt nog tegen ons.

Blossom: En hier zijn jullie lieve Feddy’s (van Federation) en praten tegen me!! Soms vraag ik me af of ik teruggezet wordt en dat iemand met meer capaciteiten voor deze positie, erin stapt. Ik zal zeker een gevecht beginnen tegen een oneerlijke afwijzing.

Federatie van het Licht: We glimlachen en er zijn dingen die we zouden willen zeggen betreffende jouw positie waarvan jij ons weerhoudt dat te zeggen.

Blossom: Nee, alleen mezelf weerhoudt mij om dat op te schrijven. Ik heb het ontvangen en dank je. We gaan verder nu…

Federatie van het Licht: We hebben vaker ook de uitdrukking gebruikt ‘Houd je hoed vast’. Ik dit jaar 2011 zullen jullie meer snappen van waarom we op die manier hebben gesproken. Toch willen we dat feit óver en óver toelichten door… te zeggen..

ER NIETS IS OM TE VREZEN.

‘Snap je dat’? WETEN jullie DAT vanuit de diepste plek in je hart? We vragen jullie om serieus en nauwgezet hieraan te werken. Laat jezelf vanuit het diepste van wie je bent… dat… WETEN..

DAT ER NIETS IS OM TE VREZEN.

Dat is er nooit geweest en zal dat nooit zijn. Vrees bestaat niet behalve als jullie kiezen om het leven te geven. Kies er daarom voor om die NIET te belevendigen. Om die nooit maar een moment van jullie kostbare adem te geven. Laat iedere adem die je inhaalt en uitademt alleen met de diepste en zuiverste KENNIS zijn dat jullie doorgaan tot in DE meeste ongelooflijke tijd die jullie zielen ooit ervaren hebben. Hoe kun je dat vrezen? WEET dat alles dat plaats vindt en alles dat gaat plaats vinden in de tijd die voor je ligt, deel is van het meeste GODDELIJKE plan dat de ondergang zal brengen aan degenen die al zo lang de macht hebben onderschat welke LIEFDE is.

Verbind je met je hart op een Nieuwe Manier. Leer je hart kennen en zijn kwaliteiten. Want als jullie dat doen… zal het hart je laten binnengaan in een nieuw begrip van wie je bent. Deze dingen KUNNEN we je zeggen.

Denk MET je hart. Denk OVER je hart na. Ga op elk moment je hart BINNEN. WEES je hart. Vind jullie zelf erin. Want dat is Werkelijk waar je ziel woont terwijl je op deze Aarde bent. En is het nu niet de tijd? … en het zit allemaal in de timing… zodat jullie er naar toe gaan en het Hoger aspect van JULLIE vinden. Die JULLIE die in de openbaarheid moet komen en anderen moet wekken. Want door LIEFDE TE ZIJN is er niet een ziel die kan ontkennen dat je wat anders kunt zijn.

Blossom: Dit voelt als het einde van de sessie. Dank jullie. Ik VOEL me in ieder geval meer in vrede met wat jullie hier aangeboden hebben. Ik kijk er naar uit om spoedig weer met jullie te gaan praten…. En ik kijk ook uit naar ‘JULLIE’ pilaren van Licht, niet naar die welke jullie hebben beïnvloed.

Federatie van het Licht: En wij kijken uit naar de energie die overvloedig zal zijn als je dat doet. Houd je geesten hoog, zoals ze op jullie wereld zeggen. Het is dan ook de enige manier voor ze om zich thuis te VOELEN.

Blossom: Zal mijn uiterste best doen. Roger over en uit! In Liefde en dank zoals altijd.

www.spaceweather.com voor informatie over de Licht pilaren.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.