Home > > Blossom Goodchild - October 20, 2011

October 20, 2011


Blossom: goede morgen aan jullie. Ik kijk er zo naar uit om me met jullie vandaag te verbinden. Ik ben klaar om te beginnen wanneer jullie ook maar willen.

Federatie van Licht (Fed.v.L): Wij zijn ook klaar om door te gaan. In het Licht van wat op jullie planeet ruchtbaar begint te worden, is het al zeker te zeggen dat verlichtingen worden voorbereid. De hulp van iedere dag, vanuit waar jullie staan, tilt omhoog wat op zijn plaats moet zitten, om bepaalde doelstellingen te verkrijgen. De essentie van wat jullie nu herkennen laat daarom het LICHT van binnenuit jullie schijnen en zendt dit naar velen uit die in de schaduwen hebben geslapen.

Wij tonen jullie dat klokken luiden… van viering… van gejuich. Deze meest opwindende tijden bewijzen juist dat!. Zo velen van jullie zijn nu de veranderingen aan het accepteren. Zo velen van jullie staan er nu op dat de WAARHEID de voornaamste boodschap wordt. Alles dat in deze tijd op jullie Aarde gebeurt brengt dat tot verwezenlijking waarvoor werd betuigd. Jullie hebben jezelf er zachtjes van overtuigd om met het feestje mee te doen. Jullie nemen zaken in ogenschouw die eens onaangenaam voor jullie waren, toch nu ontdekken jullie dat je in het gedrang zit en dat je missies op je neemt waar jullie hart jullie om heeft gevraagd.

Ieder individu wordt naar zijn zoeken getrokken en wordt naar paden geleid die zelf wijzen welke ze moeten volgen. Hun harten WETEN dit en door keuze zijn ze gebonden aan hun taak.

In de dagen die komen, liefste mensen, zullen velen van jullie zich zo THUIS voelen bij alles waar jullie hart je om vraagt. Jullie zullen er niet aan twijfelen want het KENNEN van zijn roep brengt geen twijfel met zich mee. Als iedere nieuwe dag aanbreekt brengt deze de volgende fase mee van jullie reis. Jullie WORDEN de bakens van Licht waarvan jullie WETEN dat je dat bent. Jullie staan er op dat je wordt gehoord en gerespecteerd. Jullie duiken op vanuit de diepten en laten geheimen in hun volle glorie vertonen. NU IS DE TIJD, KRIJGERS VAN LICHT…. Als jullie marcheren als EEN zal worden herkend.

VOEL de kracht in je die je geschonken wordt terwijl de Hoogste energie in jullie ethers infiltreert. Merk op hoe jullie je VOELEN als individu en WEET dat dit is vergroot/versterkt over je planeet… omdat ALLE krijgers het zelfde VOELEN.

WIJ ZIJN EEN. Jullie op Aarde zijn niet anders in de WAARHEID dan waar wij in zijn. Jullie aanvaarden dit nu als een werkelijkheid en jullie zielen bereiden zich voor op de grote wonderen die in de komende maanden gaan gebeuren.

Blossom: Ik moet zeggen… het zal heerlijk zijn om van deze wonderen getuige te zijn, want werkelijk de wachttijd scheen soms lang en moeilijk… en dan weer opnieuw schijnt er opwinding te zitten in de lucht, waarschijnlijk vanwege datums die dichterbij komen die ’hoop’ bieden en zonder twijfel… er komt nu zoveel aan het Licht… bewezen door die verwoeste ondergrondse bases met een “kwade reputatie”… en de vergadering van “Licht Legers” in steden over de hele wereld… die verklaren ‘Wij hebben genoeg van de oude manier’. Het is echt aan het gebeuren nietwaar?

Fed.v.L: Het zou onpraktisch schijnen aan te nemen dat datums die voor de deur staan iets anders zouden zijn dan constructief van aard. We stellen voor dat voorbereiding van het zelf het meest ‘winnende’ zou zijn om klaar te zijn om de binnenkomende stromen van Hogere vibratie te accepteren die nu jullie ruimte aan het vullen zijn. Velen van jullie worden door dit verhoogde speelveld ‘aangeraakt’, en wij bieden jullie hulp aan terwijl jullie resoluter worden met de nieuwe geesteshouding waaraan jullie jezelf onderwerpen.

Blossom: Is dit het dan echt? Is dit het moment waarop er geen terugkeer meer mogelijk is? Als wij WETEN wat er wordt vertegenwoordigd in zo veel aspecten, is dat dan waar we al zo lang over hebben gesproken? Is dit de tijd waarop we niet langer meer van binnenuit hoeven te WETEN (wat niet altijd makkelijk is geweest, laten we dat even onder ogen zien) en wat er in onze werkelijkheid gebeurt… voor onze ogen gebeurt.. is dat een absoluut bewijs van alles waar we op ‘gehoopt hebben’?

Fed.v.L: We vragen niet dat jullie vermoeden of die gebeurtenissen op jullie planeet ‘de daad bij het woord voegen’ maar dat jullie het WETEN. En dat weten jullie, nietwaar? Omdat .. JULLIE DIT KUNNEN VOELEN. Wij hebben er op gestaan door de conversaties met jou dat jullie VOELEN vanuit de diepten van jullie zielen dat wat je WEET de WAARHEID is. Je hebt, zoals je zei Blossom, het soms moeilijk gevonden om aan die Waarheid vast te houden, want het leek dat alles om je heen je wat anders vertelde. Maar NU… HIER IS HET. Niet EEN moment van WAARHEID… maar VEEL. Zoveel zal nu ‘voorpagina nieuws’ worden, want als dat het niet wordt, zullen mensen van jullie Aarde zich afvragen waarom niet. Zaken die in het ‘duister werden gehouden’ kunnen dat niet langer meer. Want JULLIE als Licht Pilaren hebben daar voor gezorgd.

JULLIE zijn het…. JULLIE die standvastig gebleven zijn aan je ziel, WETEND, dat heeft jullie deze dagen van Licht naar buiten gebracht. Daarom werden JULLIE uitgekozen. ‘Snap je’ het nu? Begrijpen jullie volledig waarom je hier bent en wat je hier kwam doen?

Je sprak over poorten die open gaan… maar realiseer je ook dat JULLIE het zijn die de poorten openen. Deze portalen van Licht konden niet ‘binnenkomen’ als JULLIE niet de juiste vibratie hadden om ze te ontvangen en om ze te gebruiken voor hun juiste bedoeling.

HOE STERK ZIJN JULLIE NU! JULLIE KUNNEN DIT VOELEN! WE WETEN DAT JULLIE DAT KUNNEN!

Het is ook in deze toekomstige dagen dat meer en meer zielen met hun ‘nieuwe reis’ zullen beginnen. Moge jullie eraan denken dat wat voor velen van jullie zo bekend is, ook zo ONTSTELLEND zal worden voor zo velen en het is jullie bieden om te begrijpen wat degenen die zich niet op hun gemak VOELEN, zal toestaan om de WAARHEID van hun hart te verzachten en alles er in en daarbuiten zal goed zijn.

Er is zoveel wat er aan komt. Er is zoveel wat gedaan moet worden. Lang hebben jullie gezeten met je duimen te draaien, afwachtend om wat je WEET in actie te brengen. Jullie hebben alles gedaan dat nodig was. Als je dat niet had gedaan, konden we nu niet op dit kritieke punt staan. Dit Goddelijke Kritiek Punt! Maar nu, ja, zeggen we tegen jullie… HOUD JE HOED VAST!!!!! Hoe zo velen van jullie zullen lachen als je volledig de WARE betekenis accepteert van waarom we jullie deze verklaring geven.

Blossom: Het zal interessant worden. IK WEET dat jullie hierover vaak hebben gesproken, toch toen je dit nu net zei…. WHOOP! De tranen kwamen naar buiten stromen. Ik nam aan dat het de energie was die mee kwam, die me beïnvloedde?

Fed.v.L: De energie die in zoveel zit beïnvloedt zoveel van ALLES. Het wordt op een Hoger niveau van het zelf GEVOELD. Het is niet zo omdat het een Hogere frequentie is, het is omdat JULLIE nu van een Hogere ‘graad’ zijn om er in te passen en samen te smelten met deze Hogere macht van LIEFDE.

De LIEFDE die jullie zijn… die jullie altijd zijn geweest… die jullie nu worden. Er kan geen ontkenning meer zijn als jullie je hart vragen wie je bent. Vraag het nu? Vraag je hart: “Wie ben ik.’ Het antwoordde niet door je naam te zeggen, wel? Natuurlijk niet. Want jullie zijn niet je naam. Hoe antwoordde het? Het antwoordde: “IK BEN LIEFDE.’ Wij weten dat het dat deed!

Blossom: Dat heeft geen ‘als een pijl omhoog schietende wetenschapper’ nodig!!! Ik zit nu op zo’n hoogte. Wat een genoegen met jullie te praten… op deze frequentie.

Fed.v.L: En waardeer jij wel ten volle wat het een vreugde is voor ons om ditzelfde te doen? Want zoals jij niet gewoon tegen een van ons praat, Blossom maar tegen een collectief, wij doen hetzelfde. Een win-win situatie, is het niet zo?

Blossom: Ik denk het, ja. Ik moet zeggen, dat ik nu vol zit tot aan mijn nok met LIEFDE. Zoveel liefde in mijn hart stroomt nu door mijn ogen!! Geen wonder als White Cloud spreekt van water, hij altijd van LIEFDE spreekt!! We kunnen deze verandering in ons VOELEN. We kunnen deze verandering in onze wereld maken… en het lijkt erop dat we dat doen. We moeten allemaal onze rol spelen, zoals jullie zeiden. Kunnen jullie met ons delen wat we vanaf nu kunnen verwachten?

Fed.v.L: En dan de opwinding bederven? We nemen aan dat je nu begrepen hebt dat we het meer beleefd achten om jullie dat aan elkaar te laten onthullen, wat zich voordoet op de Hoogste niveaus van beweging. Als wij jullie dat zouden vertellen, zou je het altijd gaan verwachten. We hebben het nodig gevonden en van onbegrepen belangrijkheid gevonden om ‘uit bepaalde openbaringen te tappen’ … want die zullen met hun rechtmatige positie en rechtvaardig op een correcte en meest juiste tijd worden gegeven. Deze ‘verbazingwekkendheden’ waren deel van het Goddelijke plan. Toch, wat er gaat komen is jullie eigen creatie terwijl we inspanningen combineren en laten zien aan hen die ons niet kenden… dat we hier zijn… naast jullie… om een Nieuwe Wereld te construeren. Een wereld met ALLES dat zuiver is. Een die van Licht is waar niets kan binnenkomen wat littekens maakt of kan verminken.

Jullie NIEUWE WERELD ligt voor je. Jullie lopen er naar binnen bij ieder stap die je zet. Jullie VOEREN HET PAD AAN NAAR HET LICHT. Jullie leiding van de ziel neemt je daar naar toe mee… en er zal geen zijn die wordt achtergelaten. Het pad zal niet worden opgeheven. Het is daar en zal er blijven voor iedereen met zijn eigen gegeven keuze van begrip om de reis te maken op hun eigen tempo. Maar geen een zal er worden afgewezen. Want het gaat om het deelnemen aan de reis, terwijl ze met elke stap die ze zetten… hun ziel zichzelf voorbereidt voor wat er staat te komen. HET IS DE REIS waar ieder van jullie voor besloot om zich voor in te schepen die het individu toestaat om ‘binnen te gaan’. Om door de poort te lopen. Men kan de poort niet bereiken behalve als ze ‘het pad hebben gelopen’… dus kan er geen worden weggestuurd. Het is een door ‘God gegeven recht om binnen te gaan’ als iemand eenmaal de poort heeft bereikt. Dit is de manier waarop het is en geen ding kan dit veranderen.

Blossom: Dat is aardig om te horen omdat velen zich bang VOELEN om geliefden achter te laten. Zoals White Cloud zegt, we komen allemaal bij dezelfde bestemming aan, het hangt er alleen van af welke busroute we daarvoor kiezen!

Fed.v.L: En natuurlijk is hij juist. Zulke wijze woorden die gegeven zijn en alles dat men nodig heeft is de ziel te vragen om ze op het niveau te horen waarin ze worden aangeboden… het niveau van de Waarheid.

Jullie beginnen nu op een Hoger niveau … het KENNEN van de WAARHEID te herkennen. Jullie zijn in staat om te begrijpen wat er is meegedeeld en we zeggen tegen je… HET GEVOEL KENNEN…. DIT NIVEAU VAN WAARHEID…. HET VOELEN…. Kun je zien waarom we soms zo moeilijk vonden om begrepen te worden door woorden? Dit GEVOEL dat je nu VOELT… probeer dat nu aan een ander met woorden uit te leggen. Niet zo makkelijk is dat, hè? VERTROUW op dit GEVOEL… want het is de weg naar voren. Geen woorden nodig om HET TE ZIJN. Maar gewoon door HET TE VOELEN doe je wat je hier kwam doen… jullie kwamen hier om het TE ZIJN… en door te VOELEN op deze Hogere frequentie doe je dat gewoon.. HET ZIJN.

Blossom: Indeedy!! Inderdaadjes!!! Het wordt gewoon steeds beter, niet? Hoe meer we de oude huid afleggen… hoe meer het NIEUWE kan worden onthuld.

Dank jullie zeer! De tranen wellen weer op! In Liefde en dank.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website

Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.