Home > > Blossom Goodchild - May 12, 2011

May 12, 2011

Blossom: Goede morgen! Met iedere nieuwe dag kan ik de energieën van Licht VOELEN doorfilteren naar een diepere laag. Ik ben gezegend om me zo gezegend te VOELEN! Ik weet dat veel mensen datzelfde VOELEN en toch WEET ik dat er ook velen dat niet doen. Zoals altijd verwelkomen we jullie wijsheid en WAARHEID om ons te helpen bij onze reis.

Federatie van het Licht: Veel zegeningen zijn er deze tijd op ons. Dat zou afhangen natuurlijk in welke positie jullie je bevinden op je planeet…. Want er zijn er velen die zichzelf op een plek hebben gezet wat anderen niet gedaan zouden hebben. Deze zielen zitten in misschien onaangename plaatsen om veel verschillende redenen.. wat afhangt van de ontwikkeling van hun ziel en hoe ze bepaalde dingen beleven die hen misschien op deze reis helpen. Het is misschien moeilijk voor velen om te begrijpen dat zij die in ellende leven, of zij die in oorlogsgebieden zitten… zichzelf daar eigenlijk hebben neergezet. Vanuit een aards gezichtspunt gezien, waarom zou iemand dat doen? Maar vanuit een ‘onaards’ gezichtspunt, zijn er exacte situaties op die plekken dat zielen hun blokkades laten overstijgen of zichzelf zelfs weten te verlossen van dat wat hen in voorbije tijden heeft belet… en het is voor hen om verder te gaan…. het helpt hun pad enorm om in deze tijd ‘daar te zijn’ . Anderen… hebben misschien eenvoudig gekozen om een LICHT te zijn op die plekken. Zulke zielen zijn van grootse Spirit en deze worden geëerd voor hun opoffering om het geheel te helpen.

Mogen we opnieuw zeggen… zoals we al zo vaak deden… wat misschien niet duidelijk voor jullie kan zijn, vanwege de Aardse beperking van weten/kennis (op dit moment) … maar als dat bekeken wordt vanuit een plaats van LICHT ... dan kan dit veel zin hebben. Het LICHT gaat aan over zulke zaken! Mogen we daarom voorstellen dat terwijl je in de positie zit waarin je NU bent… om te accepteren dat er een veel grotere betekenis zit achter ALLES dat je misschien verafschuwt… of dat je laat VOELEN: “Wat voor zin heeft het als deze wereld zo vol zit met die wreedheden?”

DEZE WERELD IS EEN ILLUSIE

We begrijpen dat dit moeilijk te snappen is voor jullie. Want jullie DENKEN dat je er diep ingenesteld zit. En dat zijn jullie ook! Jullie zitten diep genesteld in de ILLUSIE van wat jullie gekozen hebben dat JE LEVEN MOEST ZIJN.

PLANEET AARDE IS EEN ILLUSIE!!

Blossom: Met respect, alles heel goed voor jullie om dat te zeggen! Als jullie feitelijk beleven om elke dag in een illusie te zitten…. Of wat jullie zien als ‘alles dat er is voor jullie in dit aspect van jezelf’ … dan is het nogal makkelijk om je een beetje in verwarring te VOELEN over dat gezegde. Want als Aarde een illusie is en dat wij erop leven… betekent dat dan dat WIJ ook een illusie zijn?

Federatie van het Licht: NEE. Het betekent dat jullie er voor kozen om een wereld te beleven die in essentie een illusie is. Het deel van jullie dat WERKELIJK IS, neemt deel aan een experiment… waar we over spraken toen we voor het eerst onze communicatie met jullie begonnen. (1*) Alles dat feitelijke WERKELIJK is terwijl je in dit experiment zit, is jullie ziel. De rest… zoals velen van jullie het beginnen te snappen… is je eigen creatie.

Laten we proberen dat uit te leggen om het een beetje makkelijker te snappen.

In deze dagen… is men zich bewust aan het worden van ongelooflijke technologie die uit jullie gecomputeriseerde systemen kan gehaald worden. Men kan heden ‘achtergronden’ vervangen met digitale afdrukken, dus een mens kan in feite nergens in de buurt zijn van die plek waarin hij gepresenteerd wordt… of zoals het misschien lijkt! Men kan zich letterlijk op een toneel zetten en door een knop in te drukken, kan die ziel overal verschijnen waar die achtergrond dat laat zijn.

Blossom: Duidelijk dat jullie wisten dat ik een link stuurde die daarover ging, gisteren dan. (2*)

Federatie van het Licht: We laten zulke dingen ons altijd helpen. Dus om verder te gaan… wat aan jullie gepresenteerd wordt is feitelijk niet de WAARHEID.

Blossom: Sorry ik moet weer onderbreken… maar die verklaring gaat heel erg diep, niet?

Federatie van het Licht: Wij willen geen woorden verspillen, lieve dame. Dus … door de creatie van jullie hersenen ben je in staat om iets ‘te fabriceren’ waardoor je ‘ergens’ bent. Je hebt dat ergens dan gecreëerd … als een besef. Deze samenwerking van velen… in vele jaren… heeft eraan meegeholpen dat jullie je wereld VOELEN als een werkelijkheid… terwijl die in feite… zullen we zeggen ‘er bovenop is geplaatst’. Jullie hoorden ook van bepaalde geëvolueerde zielen die in staat zijn om zichzelf zuiver door gedachte te transporteren naar een andere plaats… zelfs naar een andere dimensie. Zij veranderen hun achtergrond alleen.

Blossom: Mmm! Dus… zeg je nu dat OVERAL ALLES een illusie is?

Federatie van het Licht: De enige plaats die dat niet is… zit in je ziel. Want overal is alles gecreëerd. Als men wilde dat het niet bestond(als experiment misschien) dan zou een massaal bewustzijn inderdaad een specifieke planeet uit het bestaan kunnen elimineren.

Blossom: Dus is het dan zo dat de Gouden Periode waarheen we ascenderen ook een illusie is?

Federatie van het Licht: Natuurlijk. Want jullie zijn je nu allemaal bewust geworden dat wat je denkt… door de WAARHEID van het VOELEN… jullie zullen scheppen. Daarom komen we om hierover te praten. Om te proberen en jullie te helpen met begrijpen dat …JULLIE JE NIEUWE WERELD SCHEPPEN.

Blossom: Toch hebben jullie nog niet zo lang geleden gezegd dat die hier al op ons aan het wachten is.

Federatie van het Licht: Dat is die… In jullie gedachten. Iedereen van jullie KENT de GOUDEN PERIODE in jullie gedachten… want zulke gedachten om te scheppen werden jullie ver, ver weg in de geschiedenis van je ziel al getoond. En daarom is die al bewerkstelligd.. deze Nieuwe Wereld… is gewoon een zaak van hen die dat zich wilden herinneren… om die in de werkelijkheid te brengen van zijn specifieke illusie. We vragen ons af of dit betekenis heeft voor je?

Blossom: Ja. Dat is zo. Ergens, iets in mij WEET dit.

Federatie van het Licht: Daarom is het dat wij doorgaan om met jullie over LIEFDE te spreken. Want het kan alleen door LIEFDE dat zo’n plaats zich aan jullie kan presenteren. Jullie kunnen geen NIEUWE WERELD VAN LIEFDE binnenlopen… als je niet zuiver van LIEFDE bent. Hoe kunnen jullie mogelijk leven in je eigen schepping van zuivere LIEFDE als je het zelf niet bent geworden? Ieder van jullie heeft de vrije keuze. Dat wat jullie willen denken wordt jullie manier van leven, nietwaar?

Blossom: Ja… alhoewel het best oefening nodig heeft om in dat WETEN te blijven!

Federatie van het Licht: Niettemin, kun je daarin meestemmen?

Blossom: Inderdaad. Ik kan voelen alsof we ergens ingaan wat een beetje gecompliceerd is betreffende gelegenheden voor iedereen die erbij betrokken is. Ik voel de noodzaak om te vragen: ‘wat gaat gebeuren met hen die niet helemaal die zuivere LIEFDE gedachten bij elkaar heeft gekregen?’ Ik bedoel, zo velen van ons doen hun best… is onze best doen goed genoeg? En wat met degenen die schijnen een gebrek te hebben aan het begrijpen van LIEFDE voor een ander?

Federatie van het Licht: Een ziel kan… binnen die illusie… alleen geplaatst worden waar zij geloven dat het de juiste plek is om te zijn… op elk moment.. en wij bedoelen dat geologisch (?*) en mentaal en emotioneel. Men kan bijstand bieden, toch als een ziel die niet wil aanvaarden… dan is dat wat ze gekozen hebben om te doen. Dit betekent niet dat als velen klaar zijn om te de NIEUWE WERELD in te gaan, dat zij ‘de boot hebben gemist’. Waar zou dan daarin de LIEFDE zijn? Het betekent gewoon dat ze in de wereld zullen blijven van hun eigen creatie. Ze kunnen de achtergrond hebben gekozen van oorlog of onrust… niet alleen aan de buitenkant van hun illusie, maar ook binnen in henzelf. Het is slechts het zelf dat iets kan veranderen in iets. Het kan niet voor jullie worden veranderd. Totdat men een beter pad zal kiezen… zullen ze op de plek blijven waarvan zij denken dat ‘het zo moet zijn’.

Toch zeggen we jullie vanuit de diepste plaats van LIEFDE … jullie wereld zoals die nu ‘lijkt te zijn… zal heel spoedig anders verschijnen. Er gaat zoveel verandering komen… dat jullie wereld bijna onherkenbaar zal schijnen te zijn. We glimlachen met LIEFDE… want we zijn ons bewust dat voor degenen die de laatste verklaring in angst willen lezen… ze zich allerlei soorten rampen zullen voorstellen die gebeuren en ze zullen een wereld visualiseren van verwoesting… toch… aan de andere kant van de munt… voor hen die er voor kozen om in LIEFDE te leven, zij zullen een wereld visualiseren van zo’n schoonheid… een wereld in vrede… een wereld waar respect is voor elkaar en waar alleen LIEFDE woont.

Blossom: Yep… Ik zie wat jullie zeggen… toch … hoe zeg ik dat… laten we zeggen dat een ziel angst heeft en die andere LIEFHEEFT… zullen die twee werelden… omdat die heel anders zullen zijn… op DEZELFDE Aardse planeet zijn?

Federatie van het Licht: Je verwart opnieuw jullie planeet met een feitelijke werkelijkheid. Want hoe kunnen beide tegelijkertijd gebeuren? Toch zeggen we je… het is zo!! Welke achtergrond zul je kiezen om jezelf in te zetten? Daar gaat het allemaal over. Ben je klaar voor een ontploffing?

Blossom: Toe maar!

Federatie van het Licht: De eigenlijke planeet is jullie lege achtergrond. Jullie hebben jezelf daarop gezet… ieder als individu… en denk eraan dat jullie EEN en dezelfde zijn… het is gewoon dat precies NU… jullie ervoor gekozen hebben om een belevenis te hebben die jullie laat VOELEN dat je gescheiden bent van elkaar. Dus, wat wij proberen te vertellen op de makkelijkste manier dat mogelijk is… is dat JA.. alle scenario’s zullen plaats vinden in jullie Aardse ervaring op het zelfde blanke canvas. Jullie, ieder van jullie… besluit wat er op geschilderd wordt. Sommigen zullen een scène van oorlog scheppen, sommigen kunnen een landschap van velden met bloemen scheppen.

Blossom: OK… toch eerder zeiden jullie dat sommige zielen zichzelf op bepaalde plaatsen gezet hebben om verschillende redenen, dus hebben ze feitelijk die plek niet ‘geschapen’. … ze kozen om daar te zijn.

Federatie van het Licht: Toch, zie je… ze hebben gekozen om in die schepping te zitten… die specifieke schepping… voor zichzelf… voor het geheel. Wij zeiden niet dat zij daarin moesten blijven zitten.

We gaan even terug om te praten over zielen die misschien niet naar de achtergrond van de Gouden Periode ‘zullen gaan’, op de tijd als velen dat doen. Dit betekent niet zoals we zeiden dat ze daar nooit zullen gaan wonen. Dat gedachtepatroon is voor ons een beetje absurd. De GOUDEN PERIODE… de NIEUWE WERELD… is er voor iedereen die er binnen wil gaan. Toch kan hij er niet zijn totdat zijn ziel op een plek is waardoor hij de zuivere vibratie ervan kan accepteren…

Blossom: illusie?..

Federatie van het Licht: Ja. Denk eraan dat zelfs illusies ‘regels’ hebben!

Blossom: Ik had er eigenlijk niet aan gedacht dat… nee! Die regels betekenen?

Federatie van het Licht: Dat alhoewel de illusie die gecreëerd is precies dat is… een illusie… in ‘wetten’ van illusoire creatie… er moeten bepaalde ‘standaarden’ zijn om overeind gehouden te worden in elke ervaring van die specifieke illusie. Dit is misschien iets voor een latere datum. Omdat we ons bewust zijn dat bij ieder onderwerp waar we over spreken, meer raadsels omhoog komen vanuit het gedachteproces en we willen het niet overladen en daardoor verwarring brengen.

Blossom: Zoals White Cloud altijd zegt.. neem een stuk chocolade per keer… laat die geheel verteren(overdenken) en dan zul je weten wanneer je honger hebt en klaar bent voor de volgende hap. Als we de hele plak zouden opeten… zouden we ons heel onaangenaam en niet lekker voelen!

Nou, ik VOEL dat ons dit vandaag veel voedsel om te overdenken heeft gegeven. Ik wil me duidelijk terugtrekken omdat ik weet dat het tijd is, zodat ik het terug kan lezen en het in mij proberen uit te zoeken maar ook om er eens hard om te lachen!! Ik leer dat in plaats van dat ik uitwerk wat er feitelijk gaat gebeuren… ik gewoon plezier heb in het ritje… en als ik daar kom… dan zal ik het WETEN.

Dank jullie hartelijk voor deze info! De tijd komt suizend nabij. In Liefde en dank altijd… wees blij met jullie dag.

Federatie van het Licht: We zijn nog meer blij terwijl we de energieën zich in Licht zien uitbreiden… Zo blij. Zo blij. In LIEFDE tot ALLEN… aan ALLEN in LIEFDE.

Blossom: Ik wil graag ieder er aan herinneren dat ik alleen maar de boodschapper ben. Ik heb geen antwoorden op vragen die uit deze communicatie naar voren komen. Ik weet zeker dat als zij klaar zijn om meer uit te leggen… als zij WETEN dat wij klaar zijn om nog wat happen te verteren… dan zullen ze ons dat zeker laten WETEN.

1* THE BRIDGE

2* http://www.youtube.com/watch?v=Ot4jgEID7oU

?* Ik vroeg me af toen ik het teruglas of zij bedoelen geografisch? Maar het is niks voor hen om de verkeerde woorden te geven. Daarom weet ik zeker dat ik moet aannemen geologisch… De studie van Aarde.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: WinnyComment from one of our readers:

"Hoi Iedereen,
IK ben op zoek naar mensen die samen met mij in recordtempo een groep willen starten om 'De Blijde Boodschap' in onze onmiddelijke omgeving en gemeenschap onder het volk te brengen (via diverse rechtstreekse manieren)
Zelf ben ik van Gent, belgië. Buurt-stad- en andere genoten kunnen me contacteren via email : rayek11@hotmail.com
Ook wil ik oproepen aan iedereen die dit leest en afkomstig is van andere plekken om hetzelfde te doen. De tijd is NU gekomen!

Lieve Groeten...

Hein" (May 13, 2011)Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.