Home > > Blossom Goodchild - November 4, 2011

November 4, 2011


Blossom: Hallo daar! Ik zit in een hele mooie ruimte vanmorgen en kijk er naar uit om met jullie te chatten. Ik laat daarbij alle onderwerpen aan jullie natuurlijk. Vuur maar…

Federatie van Licht: Je verwacht dat de eerste woorden komen omdat je ons bij jou kunt VOELEN.. We zijn ons bewust van het GEVOEL dat bij je en om je heen is. We genieten van dat ‘samensmelten’ en laten de energieën zich settelen.

Blossom: Ik lach… omdat ik in mezelf zei: “Is negen uur in orde?” en het is nu nog maar 8:59 u terwijl ik dit schrijf !! tik tik tik… en daar gaan we !!

Fed.v.L: In het Licht van alles dat gebeurt in en rond jullie Aardeplan, beschouwen we de mogelijkheden om zaken opnieuw te bespreken voor degenen die daarin zijn geïnteresseerd.

Blossom: Laat me iemand zien die dat niet is?! Ik ben geheel en al oor!

Fed.v.L: Er is over gesproken en gepiekerd in ‘onze kwartieren’ dat gebeurtenissen een ‘make-over’ moeten worden gegeven… zoals jullie dat in jullie wereld zouden zeggen. Het is onder onze aandacht gekomen dat vanwege een ontmoedigende procedure die niet is doorgegaan het gunstig zou zijn voor degenen van jullie die met de energieën geïntegreerd zijn welke doorstromen…. Om in staat te zijn om te bepalen waarover ijverig word gesproken. Laten we aanvangen… Er is onder onze aandacht gekomen dat velen van jullie de kracht onderschatten die jullie hebben betreffende stoffelijk en mentaal vermogen. Jullie onderschatten ALLES dat in jullie bereik ligt en wij zijn hier nu om jullie te vragen om dat te veranderen en… dat bereik te pakken.

Blossom: Betrekking hebbend op wat specifiek?

Fed.v.L: Op ALLES dat in je bereik ligt. Jullie verwachten zoveel van wat ‘over jullie regeert’… maar liefste mensen, het zijn JULLIE die ALLE antwoorden in jullie handen hebben. Die zitten niet in onze handen en toch denken jullie dat dit misschien wel zo is. We vragen jullie om feiten en kennis te beschouwen die jullie hebben verzameld in je denkpatronen. We vragen jullie om theorieën te verafschuwen (? vraagteken van Bloss) die voor jullie neergezet zijn en dat jullie gevraagd is om die zonder twijfel… te geloven.

NU, Liefste mensen…. NU is de tijd waarop je niet langer meer verkiest om zwakte te tonen…. NU is de tijd daar waarop jullie in GODDELIJKE sterkte jullie als EEN verzamelt en een geheel nieuw facet creëert van het menselijke ras. Jullie zijn niet langer geprepareerd om onjuistheden aan te nemen ter wille van de noodzaak. Jullie zijn tot jullie uiterste punt gedreven en hebben nergens anders dan in zijn rechtmatige…. Ware richting deze gelegenheid aan te nemen die aan jullie wordt gepresenteerd.

Blossom: Kunnen jullie wat specifieker zijn over precies naar welk ‘onderwerp’ jullie dit voert?

Fed.v.L: Inderdaad. We praten over jullie van jullie Nieuwe Wereld en jullie nieuwe verworvenheden. Wij verwachten weerstand van sommigen die dit niet begrijpen en toch aan de andere kant van de munt erkennen we jullie dat we jullie niet alleen van informatie willen voorzien op een manier die nogal “onwerkelijk” zal lijken om mee te beginnen. …maar ook komen we vandaag om te spreken over de bedoeling van ALLES wat vooraf is gegaan.

Blossom: Mmm! Dat klinkt een beetje heerlijk….

Fed.v.L: Dat wat wordt overgebracht is consistent met dat waarover we hebben gesproken tijdens onze communicatie. Terwijl er dagen en weken en zelfs jaren zijn verder gegaan… hebben jullie geaccepteerd dat onze harten in/met jullie ritme slaan. Wij hebben niets aan jullie gevraagd en toch lijkt het dat jullie VOELEN dat wij zo veel hebben gevraagd… is het niet zo?

Blossom: Laat me hier even over denken voordat ik antwoord. Alles dat jullie ons gevraagd hebben was om LIEFDE te zijn… jullie hebben ons laten zien en gesproken over hoe we wat dit betreft dat kunnen bereiken. Dit … ik VOEL niet dat dit helemaal te veel is.

Maar… wat MIJN hart VOELT dat te veel gevraagd ‘IS’ … is niet wat JULLIE ‘vragen’… het is wat MIJN harteroep ‘zegt’ als ik er naar verlang om met jullie op een ‘duidelijker manier’ te worden verenigd, wat niet gebeurt…. … Daarom is het GEVOEL van het wachten soms dat …VOELT dat het te veel is. Ik VOEL hier dat ik moet verzekeren dat jullie begrijpen dat het niet gaat over “het wachten op jullie om ons te komen redden.” …Het gaat over het wachten op de aankomst van een dierbare vriend en het verlangen naar het “HALLOOOOOOOOO” die de ruimte moet vullen die er tussenin zit… en die speciaal voor die samenkomst is gereserveerd.

Fed.v.L: We danken je voor je uitleg. We zijn ons bewust van die energie ‘van verlangen’ en het is mogelijk dat we ‘ook oppikken’ dat de kleur die wij herkennen als ‘hoop/vertrouwen’ daarom is besmet… vanwege dat wat je zei?... Eerder dan dat wat wij aannamen dat er een verkeerd begrijpen van woorden was die wij brachten.

Blossom: Kan zijn… Ik zie die kleuren niet, dus alleen jullie kunnen dat beoordelen. Dus.. jullie zeiden dat je wilde praten over de bedoeling van alles dat ervoor was?

Fed.v.L: Dat doen we. Om de ‘onwaarheden’ uit jullie denken te verdrijven is het nodig voor ons om zo goed mogelijk te hebben uitgelegd als we kunnen, om te schetsen… door gegeven woorden en taal barrières heen… is wat wij zien als WAARHEID. Het is dan aan jullie zielzelven om te bepalen wat het beschouwt als ‘goed zijn’ en wat niet dient. Om zulke begrippen te volbrengen in/doorheen en ‘door’ het zelf… heeft het toegestaan om JULLIE WAARHEID… IEMANDS EIGEN WAARHEID te gaan ontdekken. Om blind leringen te volgen zonder die te betwijfelen is geen grote dienst voor het zelf… want het VOELEN van de WAARHEID… zou dan zijn verdwenen en dan zou automatisme de hartsruimte hebben overgenomen en hebben voorkomen wie JULLIE ZIJN… dat JULLIE JULLIE WAARHEID vertellen.

Daarom hebben we gehandeld op de manier zoals we deden bij gelegenheden die jullie niet specifiek gunstig hebben gevonden. Wij zijn hier om jullie je ALLES DAT JULLIE WETEN te herinneren. Wij zijn niet hier om dit aan jullie te onthullen…. want jullie zijn je er al bewust van. Wij nemen gewoon de positie in die wordt aangeboden om jullie te helpen je te herinneren waarom je hier op dit Aardeplan bent in deze tijd. Meer en meer van jullie ‘snappen het’. Het kan misschien lijken dat jullie het niet volledig in je woordentaal kunnen uitdrukken maar toch, zou je niet zeggen dat je hart precies WEET wat er aan het gebeuren is?

Blossom: Nou… ja…. mijn hart VOELT ALLE KENNIS… maar wil het een betere manier om het neer te zetten… het lijkt een geheim te blijven voor mijn denken!!! Mijn hart VOELT een ‘beroering’ en een ’gloeien’ en een ‘innerlijke opwinding’, toch als iemand me vraagt wat er gaat gebeuren… wat er allemaal bezig is met deze nieuwe energieën… schijn ik mijn toevlucht te nemen om wijsheid aan te bieden met ‘ik heb geen idee!’ Ik kan gewoon niet uitleggen aan iemand wat er bezig is… omdat “Ik “ het niet weet… toch waarom moet ik vragen: “Moet ik dat?”

Fed.v.L: Jouw onzekerheid komt niet uit de diepte van je weten… die komt uit het feit waar we eerder over hebben gesproken vover een ‘moet ik dat weten’ basis… over bepaalde zaken.

Blossom: Precies…. dus ik heb eigenlijk geen idee van wat er bezig is.. Met respect… anderen in het “WETEN” schijnen in staat te zijn om dit hele Ascentieproces zeer precies en kundig uit te leggen… Het hele ‘verschuivende dimensie’ ding schijnt van hun lippen te rollen met gemak en genade. Ik heb alleen de houding aangenomen om ‘’op mijn gevoel af te gaan’… omdat ik werkelijk niet weet welke van de gegeven scenario’s van de Waarheid-Sprekers het is dat werkelijk gaat plaats vinden. DUS… zal ik dan regenboogkleurige vleugels zien groeien uit mijn schouderbladen en opstijgen…. Met de tandenborstel in de hand en zwaaiend naar degenen ‘die beneden staan’ als ik omhoog ga… roepend “Cheer ho! Ik zie je later…. Zeg ik dan tegen mezelf…’Ah dit is dus wat Ascentie betekent.’ Ik bedoel dit niet respectloos… het is gewoon… hoe… te midden van ALLE informatie die ons is gegeven… moeten we dan WETEN wat er ‘IN AARDESNAAM’ werkelijk gaat gebeuren?

Fed.v.L: Inderdaad… het zal zijn zoals je zegt… “vindt plaats op Aarde.”

Liefste zielen… zien jullie nu waarom we niet alles kunnen onthullen? Waarom er veel IS op een basis van ‘moeten weten’?

Blossom: In een notendop… Nope! (Nee!)

Fed.v.L: Omdat dat wat er vervolgens komt totaal duidelijk zal worden gemaakt aan de ziel en, als het gebeurt. De ‘orders’ die stevig en veilig opgesloten zitten in jullie, dat is gedaan voor een specifieke reden. ALS jullie ze zouden laten ‘afspelen’ naar het nu van jullie… ZOUDEN JULLIE ZE NIET BEGRIJPEN. Want dat wat zich moet presenteren in de toekomst… dat wat aan jullie ‘getoond moet worden’ daar kan in deze ‘ruimte van tijd’ niet over worden gesproken. Als dat wel zo was… DAN ZOU HET NIET WORDEN BEGREPEN.

Blossom: Dus… wat zal er zo anders zijn als dit ‘aan ons getoond wordt’? In welke andere ruimte zullen we dan zijn? Wat zal er dan zoveel veranderd zijn… zodat wij het kunnen begrijpen als het hier is?

Fed.v.L: HET!

Blossom: Ah ha!! ??????????????? Nou ‘heb ik jullie’. DUS… als wat “HET” ook is… hier is, zullen onze orders… die in ons opgesloten zitten en als die ontsloten zijn…. ons precies laten WETEN wat het is wat we verondersteld worden te moeten doen betreffende deze Ascentie grap… dat zal dan volledig zin hebben… doordat wat dan ook “HET”is!

Fed.v.L: Precies!

Blossom: En als je ons nu zou vertellen wat “HET” is… konden we het niet begrijpen omdat….?

Fed.v.L: Omdat jullie daar nog niet zijn….

Blossom: Waar?

Fed.v.L: In die ‘ruimte’ die zoveel zin voor jullie zal hebben als je daar bent. DAN zullen jullie WETEN waarom je het NU niet kunt begrijpen!

Blossom: Okidokey dan… Helder als modder! Ik scherts… omdat een deel van mij WEET wat jullie bedoelen alhoewel ik geen idee hebt van wat “HET” is. Maar dat is cool… Echt…. Beetje bij beetje… zal de WAARHEID naar buiten komen. Ik HOUD gewoon van al deze intrige. Dat voegt toe aan de Goddelijke vonk ervan. En inderdaad… voegt toe aan mijn niveau van VERTROUWEN in jullie en in wat jullie zeggen.

Nou, ik VOEL dat dat het is voor vandaag… ik WEET gewoon wanneer we klaar zijn… en … de klok slaat 10! Dank je Mensen! Ik genoot ervan. Ik ga het nu teruglezen en kijken of het enige zin heeft. Niet altijd zeker dat de samenhang gesmeerd loopt. Toch zal ik gewoon met de conversatie mee moeten gaan zoals die komt. Ik moet jullie verder laten gaan… Ik verwacht dat jullie ZO druk zijn met het opladen van al die Licht Pilaren met energie en info… !! Love ya! (ik houd van jullie)


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website

Share |