Home > > White Cloud Channeling 28 mei 2011

White Cloud Workshop Channeling 28 mei 2011

Blossom Goodchild


White Cloud:

Een zeer warm welkom aan ieder van jullie die lange tijd geleden hebben gekozen om hier op deze dag te zijn om in deze tijd samen in Liefde ons te verbinden. Je kunt voelen dat je sommige mensen voor de eerste keer ontmoet.. maar ik zeg jullie dat dit niet zo is.

Weten jullie, mijn vrienden, dat wat ik hier zie… en rondom ons en van binnen… dat er zo veel anderen zijn die zich vandaag bij jullie voegen? Dus veel anderen zijn blij om te komen en die ontplooien zich in de Liefde die jullie allemaal zijn. Om dit te VOELEN bij jullie, om de Liefde te delen die zij zijn met jullie, terwijl jullie je Liefde delen met hen. Want mijn vrienden, is het niet allemaal dezelfde Liefde? De energie van Liefde is deel van ieder van jullie en als jullie je dat Werkelijk toestaan te begrijpen… dan zullen jullie zien dat als je naast een boom staat… dat de boom die groot en sterk is… Je zult ontdekken… jullie zullen weten dat als je ‘hallo’ tegen de Liefde zegt die de boom is… dan zullen jullie VOELEN dat de boom ‘Hallo’ tegen jullie terug zegt.

Terwijl jullie je vibratie van deze dichtheid omhoog laat gaan…. als je dan een vogel hoort roepen dan zul je begrijpen wat zijn lied tegen je zegt. Als je een dier in de wildernis hoort, maakt het niet gewoon maar een geluid… natuurlijk… het spreekt in zijn taal terwijl jullie die van jullie spreken… maar je weet dat er een universele taal van Liefde is die iedereen… die taal alles kan begrijpen. Het heeft geen verleden en toekomstige tijd, en komma’s, die details stoppen. Het heeft geen hoofdletters. Het heeft gewoon resonantie. Een trilling… en in welke vibratie jullie ook zijn op elke tijd van jezelf, jullie kunnen die taal met elkaar spreken met wie op diezelfde vibratie zit.

Terwijl jullie omhoog gaan hoeven jullie niet naar een universiteit te gaan, om die nieuwe taal te leren omdat je het onmiddellijk herkent. Jullie VOELEN het in je Wezen en terwijl je omhoog gaat, terwijl je naar een bloem kijkt… dan merk je dat je tegen elkaar spreekt door Liefde.

Jullie merken als je in elkaars ogen kijkt dat jullie zielen gewoon “hallo” zeggen. Je hoeft niet… als je begrijpt wat Ware Liefde is, dan hoef je niet dit (gebaar naar de mond) te gebruiken want je ziel zegt tegen een andere ziel: “Hoe gaat het vandaag met je?” en het antwoord van de ziel van die andere ziel zal jullie door hun ogen antwoorden. Omdat jullie dat VOELEN.

Ik vraag aan jullie om minder ‘klep klep’ te doen… en zoveel daarvan IS ‘klep klep’. Met alle respect mijn vrienden, begin naar jezelf te luisteren en herken of iets wel of niet waard was om uit te drukken of was je gewoon energie aan het verspillen? Was het waardevol… wat je naar buiten wilde brengen? Heeft dit de wereld veranderd? Kwam het uit Liefde voort? Of, met alle respect… was het ijdel ‘geklets’? De tijd waar jullie in gaan, zal geen plaats hebben voor ijdel ‘geklets’, want al dat wordt uitgedrukt kan niets anders zijn dan zuivere Liefde en als het die waarde op die vibratie naar buiten brengt dan is het iedere ademtocht waard.

Als jullie leren mijn vrienden, om te herkennen dat iedereen hier diep met elkaar verbonden is, dan kunnen jullie leren dat als je de dag ingaat… wat je dan ook maar onderneemt… waar je ogen ook mee in contact komen… dat je gewoon maar ‘Hallo’ hoeft te zeggen om je te verbinden met een ander deel van jezelf. Als jullie dat beginnen te begrijpen… als ieder van jullie dat begrijpt… zie je? Kun je de grote kracht van Liefde VOELEN die je kunt worden? Kun je zien hoe makkelijk je deze wereld kunt veranderen door je te verbinden? … Door in Liefde verenigd te zijn? Door zelf in Liefde te Zijn met je zelf? Zien jullie dat mijn vrienden? Begrijpen jullie Echt hoe belangrijk het is om je zelf Lief te Hebben?

Zien jullie dat als je jezelf naar beneden drukt om iets of als jullie jezelf onwaardig vinden of zoiets… dat je dan niet jezelf respecteert? En jullie verdienen respect!

Liefde verdient respect en jullie zijn Liefde… niets anders. In deze menselijke vorm laten jullie deze beweging (gebaar naar de mond) dit (gebaar naar het hart) overnemen en jullie ‘klep kleppen’ dan over ‘geklets!

Luister naar je gedachten tegen jezelf. Ben je jezelf tot dienst? Vertel je jezelf hoe mooi je bent of zeg je tegen jezelf dat je niet goed genoeg bent? Als je zegt: “Ik ben onwaardig, dit kan ik niet, anderen kunnen dat, dat laat ik maar aan hen over.” Als je merkt dat je dat doet… stop dat en verander je gedachten en zeg: ‘Maar ik ben heel goed dit te doen en ik Houd ervan dat te doen… en hoe prachtig ben ik. Hoe gezegend ben ik om op deze plek te zijn!’… waar die plek dan ook is op elk moment van je dag. ‘Hoe gezegend ben ik op dit moment en om Liefde te zijn’. Niets anders dan Liefde op elke moment in elke situatie. Jullie hoeven niets anders te doen dan jezelf toestemming te geven om van Liefde te zijn. Wat een vreugdevolle tijd kunnen jullie hebben als jullie jezelf toestemming hiervoor geven.

Ik zeg tegen Blossom… want zij praat opnieuw over de Gouden Kelk. Het punt is dat jullie je overgang er makkelijker mee maken. Voor anderen die deze woorden niet horen zullen andere manieren zijn waarbij andere energieën hen zullen helpen om manieren te vinden deze overgang makkelijker te maken. Weten jullie dat jullie in deze tijd hier beneden de sterksten van de sterken zijn? Zij die niet zo sterk van hart waren als jullie werden andere manieren gegeven… andere gelegenheden om die grote verandering naar de Gouden Periode in te gaan en daarbij te assisteren. Maar jullie… jullie grote spirits van Licht, jullie kwamen hier beneden… omdat ze zeiden: “Jullie zijn een van de sterksten… jullie gaan naar beneden omdat we weten dat jullie deze missie kunnen volbrengen.”

En wij weten dat omdat we hier beneden het Licht zien dat helderder en helderder wordt. Als jullie konden zien wat wij zien zou je niet kleinhartig zijn. Jullie zouden dan geen dagen hebben waarop je VOELT dat de hoop weg is… omdat je zou zien dat jullie het zo heel, heel erg goed doen en jullie gaan door met dat te doen. Terwijl het Licht telkens helderder wordt met iedere ziel die zich herinnert waarom zij/hij kwam… dan verbinden jullie je.. jullie ziel zich ermee en wordt sterker en sterker en wordt de zuiverste Liefde… waaruit jullie kwamen… die jullie zijn. Vergeet nooit wie jullie zijn. Jullie zijn Liefde, niets anders. Jullie zitten in dit lichaam dat je gekozen hebt om hier beneden in te zijn, om veel redenen. Maar neem dat even weg en wat ben je dan? Jullie zijn Licht. Jullie zullen geen blauwe kleding dragen, jullie zullen geen roze top dragen maar jullie kunnen alle kleuren van je ziel van Liefde dragen.

Laat dit zo sterk in je zijn dat het zo uit je straalt. Laat anderen zich afstemmen op jullie kleuren. Laat hen de kleuren zien wie jullie zijn. Laat ze stralen, mijn vrienden… laat ze òp Lichten.

En ik zeg tegen jullie in Genade, dat mijn belofte… mijn belofte aan jullie is… dat er een leven ZAL ZIJN dat jullie beleven zullen… dat zo anders is dan het leven dat jullie in deze tijd moeten meemaken. De verandering is aan het gebeuren mijn vrienden. Het is er voor ons allen en ik vraag jullie ziel om de Glorie te herkennen waarin jullie wandelen.

Een Lichtere tijd… Een Lichtere plek… Een Lichter Licht.

Dan mijn vrienden, zullen jullie zeker weten wie je bent en wat Liefde Werkelijk betekent. Als jullie vandaag uit deze ruimte gaan, is mijn wens dat jullie de Liefde VOELEN die je bent en dat je anderen helpt om te begrijpen wie zij zijn.

Mijn vrienden, het is tijd voor me om te vertrekken. Mijn Liefde voor ieder van jullie is niet te meten, maar ik vertrouw erop dat jullie dat Licht en die Liefde kunnen VOELEN die ik ben… en die jullie zijn… omdat dit zich bijeen voegt.

Veel Dank mijn vrienden.

We bedanken de Goddelijke Eenheid om deze bijeenkomst te laten plaats vinden. We vragen altijd dat we bescheiden mogen blijven om te dienen en om te ontvangen en dat we moedig verder mogen gaan als Licht en Liefde. Adieu mijn vrienden. Adieu.

Vertaling: Winny

Share |