Home > > Carson Bishop: Wereldwijde Vrede op 11-11-11

Carson Bishop: Wereldwijde Vrede op 11-11-11

Wereldwijde Vrede op 11-11-11: Een Einde aan Oorlog op Aarde

10 augustus 2011
door Carson S. Bishop


Al zo lang als mensen zich kunnen herinneren, hebben de volkeren van deze planeet gestreefd naar het bereiken van wereldwijde vrede te midden van alle oorlog, vernietiging, haat, angst en afbraak van idealen die wij om ons heen waarnemen. Wij zijn een onvermoeibaar ras, dat, tegen alle verwachtingen in, tegen pijn voor de dood, onophoudelijk streeft om de planeet te herstellen tot een plaats van rust voor het welzijn van de hele mensheid.

Wij zijn een ras van mensen die verenigd zijn in onze universele pleidooien voor duurzame vrijheid en vrede voor Aarde en haar bevolking. Onze massa’s zijn moe, lijden honger, lijden pijn en lijden onder ziekte, en wachten op een verandering die net achter de horizon ligt van ons bewustzijn. Wij zullen echter niet veel langer hoeven wachten.

Planetaire verantwoordelijkheid wordt groter in een ongekend tempo. Degenen die macht over ons uitoefenden ten koste van ons collectieve welzijn, bij sommigen bekend als de Wereldwijde Elite en bij anderen als de Meesters van Oorlog, verliezen snel grond in de laatste maanden en jaren, meest merkbaar sinds het begin van 2011.

De mannen en vrouwen die zich voorheen zagen als onaantastbaar, zagen hun immense omkoopbaarheid onthuld worden aan het publiek, bewijs leverend aan iedereen die ogen heeft om te zien en oren om te horen, de onwerkbaarheid van onze planetaire heersers.

De mannen achter de schermen zijn onomkeerbaar ontmaskerd. Hun weigeringen van zelfs de meest simpele veranderingen om een realiteit te creëren waar wereldwijde vrede hersteld kan worden, gegeven hun machtsposities en invloed, is geheel en volkomen ontoelaatbaar. Hun aandrang om een filosofie van ‘ten dienste staan van zichzelf’ uit te oefenen in plaats van ‘ten dienste staan van anderen’, heeft alleen hun onvermijdelijke einde gegarandeerd.

Hun wereldwijde financiën zijn geslonken tot de laatste dollars, en geen land ter wereld wil hun reserves nog langer aanvullen zodat zij met onze wereld kunnen blijven spelen zonder verantwoording af te hoeven leggen voor hun daden. Zij lopen op een bijna lege tank, en hun tijd is bijna voorbij.

Als er ooit een goede tijd was om op te staan en de controle terug te nemen over onze levens en onze planeet, dan is het nu.

Wij zijn Eén, en als één volk, elkaar aanvallen en doden, of het nu in de naam van God, Land of Volk is, dient alleen ter onze zelfvernietiging. In plaats van samenwerken met elkaar op een nuttige manier, met als gemeenschappelijk doel het bevorderen van onze eigen verwachtingen, dromen en aspiraties tot het punt van bereiken van een langverwacht Gouden Tijdperk voor de Mensheid, werden wij in plaats daarvan afgeleid en gedwongen tot het zien van gekunstelde verdeeldheid onder onszelf door de uitgebuite wegen van religie, politieke standpunten, en socio-economische positie. De dagen van verdeeldheid en overheersing zijn ten einde, en in hun plaats komt de exponentionele groei van Globale Eenheid, op zo’n manier dat iedere man, vrouw en kind het in de vezels van hun wezen voelt.

Wij zullen de gruwelijkheden van oorlog niet langer dulden. Wij zullen niet langer zelfgenoegzaam zijn in een wereld die werkt voor niets minder dan ons allemaal. De behoeften van velen zullen eindelijk zwaarder wegen dan de behoeften van weinigen. De deadline is gesteld. Het is niet halfslachtig. Er is geen uitstel. Het zal absoluut zijn.

________________________________________


Om 11 uur op de 11e dag van de 11e maand van het 11e jaar (volgens jouw locale tijdzone), zal elke overheid, elke politicus, elke krijger, en elke mens ons bericht begrijpen en ons doel beseffen: Vrede is uitgevaardigd. Vanaf 11-11-11, is er vrede in de hele wereld.
________________________________________


Wij zullen niet doorgaan met onze kwaadaardige manieren van doden, simpelweg omdat wij onze wil willen opleggen aan anderen. Imperialisme in al haar vormen zal ophouden op die dag, en de soevereiniteit van alle mensen op Aarde, ongeacht nationaliteit, ras of geloof mag niet opnieuw geschonden worden om wat voor reden dan ook. Het licht van deze waarheid zal dienen om de donkerste schaduwen uit het menselijke collectieve bewustzijn te verdrijven.

In de loop van de komende dagen, weken en maanden, als wij terugtellen naar 11-11-11, roep ik alle mensen op Aarde op om nu een onherroepelijke gelofte van pacifisme af te leggen. Door dit te doen, verbinden wij ons volledig aan de gouden regel, de ethiek van wederkerigheid: Behandel anderen zoals je wilt dat zij jou behandelen. Samen, als één, zullen wij onze collectieve ‘macht van het volk’ gebruiken om het grootste obstakel tegen planetaire vrede verwijderen, door gebruik te maken van de methoden van burgerlijke ongehoorzaamheid en geweldloos protest, de aanpak die uitgeoefend werd door de meest gekoesterde voorstanders van vrede in de geschiedenis.

Samen, verenigd als één volk van planeet Aarde, eisen wij unaniem een einde aan alle oorlogen wereldwijd, zodat Vrede op Aarde kan heersen in haar puurste vorm op of vóór 11-11-11. Door het volbrengen van onze taak, zorgen wij voor het voortbestaan van onze planeet, onze mensen en toekomstige generaties, zodat ons langverwachte Gouden Tijdperk eindelijk kan aanbreken.

Een wijze man zei eens, “De ogen van angst willen dat jullie grotere sloten op jullie deuren zetten, geweren kopen, jezelf afsluiten. De ogen van liefde aan de andere kant zien ons allemaal als één. Dit is wat wij kunnen doen om de wereld te veranderen, op dit moment, voor een betere reis. Neem al het geld dat wij elk jaar spenderen aan wapens en defensie, en spendeer het in plaats daarvan aan voedsel en kleding, en onderwijs de armen van de wereld, wat daar vele keren van betaald zou kunnen worden, niet één mens uitgezonderd, en wij zouden de ruimte verkennen, samen, zowel de innerlijke en uiterlijke, voor altijd, in vrede.”

Vergis je niet: Zijn droom is onze droom. Laten wij gebruik maken van onze liefde, ons licht en onze waarheid om dit tot onze werkelijkheid te maken. Vrede zal op Aarde komen op of vóór 11-11-11.


Bron: Steve Beckow - Carson Bishop
Vertaling: Puk


Share |