Home > > Steve Beckow met Aartsengel Michaël, 3 oktober 2011 - Aanvulling

Steve Beckow met Aartsengel Michaël, 3 oktober 2011 - Aanvulling

Steve Beckow had nog drie vragen voor Aartsengel Michaël en Lawrence vroeg deze op 6 oktober 2011


(Nederlandse teksten verkrijgbaar bij vertaler: Winny)

Steve (SB:): Aanvulling op deel 3.

Lawrence die alleen zijn voornaam wil laten weten, arrangeerde een reading met Aartsengel Michaël (via Linda Dillon) en vroeg me of ik hem nog vragen wilde geven om aan hem te stellen. Dat deed ik en dat heeft een heel prachtig antwoord opgeleverd van de Baas, die ons vertelt hoe we ons moeten voorbereiden op Ascentie, welke hulp beschikbaar is voor de “grensgevallen” van Ascentie en wat er gebeurt bij Disclosure (Onthulling).

Lawrence heeft dan al met Aartsengel Michaël (die verder AEM heet) gesproken over persoonlijke zaken en hij begon een tweede tape over openbare zaken. In dit deel van dat interview, het tweede deel staat hier achteraan, vraagt Lawrence AEM wat we nodig hebben om ons voor te bereiden op Ascentie en AEM antwoordt met een woord – liefde – en dan wijdt hij uit over veel uitdrukkingen van liefde.

Sommigen zijn verrassend, Velen van ons beschouwen rituelen als komend uit een voorbije era, maar AEM zegt dat dit zorgt voor onze emotionele en mentale lichamen en – daar we schepselen zijn van gewoonte en van rituelen houden, alhoewel we dat ontkennen – dient dit ons op diverse niveaus.

Lawrence zegt dat hij het heel erg leuk vond bij deze ervaring dat hij dat nog eens voor ons wil doen en dat vind ik uitstekend. Ik verwelkom alle tapes die mensen maken waardoor we meer kunnen horen over wat de Baas naar ons wil communiceren. Een audio (in het Engels) van het interview is hieronder ingesloten.Lawrence: OK, laat me beginnen met de vragen van Steve Beckow. Ik heb hier drie vragen. Ze zijn bedoeld voor het publiek. Nummer een begint: wat is het meest belangrijke ding dat we kunnen doen om ons voor te bereiden op Ascentie?

AEM: Het meest belangrijke element, niet alleen als voorbereiding op Ascentie maar als voorbereiding op het bestaan is om in je hart te gaan en je in liefde te verankeren. Er zijn bijna net zo veel variaties van spirituele praktijken op jullie planeet als er zijn in het hele multiversum en elk ervan heeft prachtige elementen die we jullie aanraden en om die nooit te verwijderen.

En we bedoelen ook niet godsdienstig, als we zeggen.. spiritueel De sleutel is om in liefde te zijn. Maar laten we nog wat meer specifiek zijn dan dat omdat het kanaal me ook staat aan te stoten.

Er zijn een paar eenvoudige stappen en laten we jullie dit als beeld geven, ik zou zeggen een prachtige driehoek. Denk aan de omtrek van de driehoek in mijn blue (blauwe outfit?) en dat is gebed, meditatie en ritueel. De kern, het innerlijke deel van die driehoek is liefde. Dat is het hart.

Zeg je nu tegen me, Michaël, waarom sluit je hier ritueel in? Waarom heeft de Raad [van Liefde] ook ritueel ingesloten? Omdat, mijn geliefde vrienden, jullie schepselen zijn met gewoonte. En laten we het even onder ogen zien, net als wij, jullie houden van ritueel en van ceremonie zelfs als je dat tot in je kern ontkent. Dat [jullie ontkenning] is niet waar. Jullie herinneren ritueel van Thuis.

Wij zijn altijd in een staat van sublieme eenheid. Maar zelfs wij, dierbare harten, hebben rituelen. Maar de reden waarom we jullie voorstellen ritueel te houden als deel van je voorbereiding komt omdat het zorg nodig heeft, specifiek van je mentale en emotionele lichamen. Als je in je heilige ruimte gaat en in je heilige ritueel… en het maakt ons echt niet uit welke traditie jullie volgen, het is het ritueel dat je geleerd is door je spirituele leraren… het verklaart niet alleen aan ons, want wij staan altijd op de uitkijk, maar verklaart aan jullie: dit is mijn heilige tijd, waarin ik op ieder niveau van mijn wezen, bewust, onderbewust en niet bewust, ik mij verbindt met liefde. Ik wordt en ben liefde. Ik verbind me niet alleen met de Godheid maar ik verbind me met mijn goddelijke zelf van liefde en ik erken en heb ook lief wie ik ben. Als er geen liefde is, is er geen Ascentie. Zo eenvoudig is dat.

En hoe doe je dat, door meditatie, door de plaats waarin je in vereniging bent met liefde, waarbij je je afsluit en je opent voor dat samenzijn, van uit de weg gaan en tegelijkertijd compleet aanwezig te zijn.

En dat is voor ons vaak de gelegenheid om jullie te vullen, om tegen je hart te spreken, om jullie informatie te geven, en dat is hetzelfde als gebed. Het is onze aanwezigheid erkennen in jullie leven. Wij bedoelen niet de herinnerde, van buiten geleerde gebeden. We bedoelen het hart dat spreekt.

Jullie zouden niet met een geliefde echtgenoot(ote) of kinderen samenleven en nooit hun naam uitspreken en ze nooit vertellen wat je denkt en uitspreekt wat je hartenwens is, hoe je van hen houdt.

Wij zijn geschokt, en daar is er veel voor nodig, maar we zijn altijd verbaasd en van ons stuk gebracht over hoe weinig lichtwerkers bidden of bidden op een geritualiseerde, heilige manier, samen met meditatie.

Natuurlijk bidden jullie, maar onderwijl, tussen de dingen door. Je centreert je tussen de dingen door, omdat we jullie vragen om dan uit dat centrum te blijven van die driehoek, in de liefde, en om in actie te springen.

Jullie zijn mijn krijgers van vrede. Dat houdt actie in. Ieder van jullie op je eigen lieve, geliefde wijze, op de unieke manier waarop je verkoos hoe je je op de planeet zou uiten.

Zoals ik zei vandaag, hoe elimineren jullie de duisternis? Je houdt er van tot in onderwerping. En dat is niet vanuit een plek van aardig zijn en toch zo ‘soft’. Het is vanuit een plek waarop je de kern en de kracht kent van wie je bent. Dat je sterk genoeg bent om hier te staan en bevelen te geven, te eisen wat juist is, wat waarheid is, wat van eenheid is.

En die keuze is niet alleen voor het individu, omdat als je naar die plaats van echte waarheid gaat, dat ten gunste is van iedereen. Het is gunstig voor het collectief, zelfs als ze dat niet weten. En er zullen velen zijn op die plek van kleine ontkenning of schoppen en schreeuwen.

Maar het gaat allemaal over liefde. Dat is de pracht van deze planeet. Het is een planeet van liefde. Daarom komt iedereen hier om er in te delen, waarom iedereen zo ongerust is en opgewonden. En je kunt tegen me zeggen, Lord, het heeft echt daar niet zo gevoeld, het zag er echt niet zo uit. En ik stem ermee in, dierbaar hart. Er is veel des illusie maar dat zijn scheppingen van mensen, generatie na generatie, totdat ze eindelijk vorm en functie kregen.

Nu nemen jullie je zwaard van licht en jullie brengen licht en liefde zodat allen in de diepe scheuren en spleten kunnen zien waar leugens, haat en schuld en schande zijn begraven zodat ze geheeld kunnen worden.

Ascentie, ja, is een persoonlijk besluit. Wil je veranderen of niet? Het is een keuze. Maar het is ook een groepsactiviteit. Het is een samenkomen in liefde. Het is samenkomen in vereniging. Niet alleen met het menselijk collectief. Jullie Sterren broeders en zusters, met ons, het Gezelschap van de Hemel met de Aarde koninkrijken en allerheiligst met Gaia.

Je kunt dat niveau van diepte, van intense verbinding niet hebben, als je uit een plek komt van twijfel. Als je naar liefde gaat, in je hart, als je daar staat, daar zit, daar ligt, wat het doet is dat als twijfel doorsijpelt, het uit je lekt. Dus dat is wat ik van jullie vraag. Dat is wat ik van jullie allemaal vraag.

Wees mijn krijgers van vredevolle liefde omdat we geen vrede hebben voordat er liefde is. En ik heb lang genoeg gewacht. En zo, mijn broeder, heb jij dat ook. Is dit duidelijk?

Lawrence: Dank u. Dank u Michaël. Als je spreekt over om in je hart te gaan, is het misschien nuttig om gewoon aandacht te hebben in de holte, de borstholte, de feitelijke locatie, het centrum van je bewustzijn, net alsof je aandacht zou hebben naar je hand? Op je hart.

AEM: Ja. Het simpele antwoord is ja. Dus je wilt, in die tijd van het ritueel, meditatie en gebed, en het met je mee dragen de hele dag door en als je slaapt, dat je aandacht zit in het stoffelijke chakrapunt van je hart, zeg vanaf de top van je solar plexus tot in je hoge hart.

Dus denk er over alsof je hart zich heeft uitgebreid tot aan een enorm Valentijn hart. Dus is dat omhoog naar je sleutelbeen en beneden naar je zonnevlecht, de hele weg langs je lichaam.

En je aandacht zit, terwijl je daar langs gaat, daar en specifiek in de zetel van de ziel en die is, als je dit gaat visualiseren, in de richting onderaan of in de punt van de Valentijn.

Wat je aan het doen bent is dat je omhoog trekt – alsof je een lift hebt genomen vanuit het hart van Gaia en landde en uitstapt in jouw hart en dan naar beneden vanuit het hart van de Hemel naar beneden in jouw hart. Dus je trekt naar beneden en je trekt omhoog zodat het focus daar is.

Nu, wat het doet is dat het je ook helpt uit je hoofd te komen omdat het een menselijke verslaving is om door duizend gedachtepatronen en door duizend scenario’s te gaan in je hoofd, en allemaal tegelijkertijd. Nu, dat is niet slecht. De intelligentie waar je mee begiftigd bent en die je naar deze Aarde bracht is iets prachtigs. Het is deel van het pakket en we willen niet dat jullie dat negeren of vernietigen, en net zo willen we niet dat jullie je heerlijke persoonlijkheden niet kwijt raken en zelfs niet je ego.

Maar het is nu het evenwicht dat we nu echt staan te benadrukken en ons op richten dus door alles terug te brengen in het hart, naar de machine, dan breng je het waar je werkelijk leeft. Jullie referentie, je hoofd. Jullie referentie, je emotionele lichaam. Natuurlijk doe je dat. Wij willen niet dat je maar een deel van een persoon bent. Jullie wezen, jullie spirit is massaal, met veel lichamen en veel lagen. Maar ja, breng het focus stoffelijk naar je hart.

En als je jezelf voelt drijven door de dag heen, en je wilt dat even stoppen, breng het dan terug, voel de liefde, en ga dan door. Als je problemen hebt om dat te doen, roep mij op, roep je Universele Moeder (dwz, de Heilige Geest, Shakti] roep Jahweh op, roep Gabriël, Lord Maitreya, Vishnu, roep iedereen op, maar roep.

Lawrence: Dank je zeer, Michaël. Dat was prachtig. Ik heb nu van Steve de tweede vraag. Welke hulp wordt gegeven aan degenen die aan de grens zitten om ze in staat te stellen om op te stijgen?

AEM: Er zijn zoveel grensgevallen en grenzen in jullie wereld. Het is maar een planeet en een manier om hier over te denken is een planeet en een verenigd hart. De mensen die op die plek zitten van besluiteloosheid zullen hulp krijgen van boven en van beneden. En laat me dat uitleggen omdat ik begrijp dat jullie uitleg heerlijk vinden.

Van boven, en zeker van hun eigen gidsen en bewaarengelen, die zich daarop hebben toegelegd, ze hebben getrokken, geduwd en hun hele leven gepraat. Dus dat is het startpunt en een gegeven.

Maar er zal ook hulp gegeven worden door de legioenen – de legioenen – aan onze kant. Want ik weet dat ik vaak tegen jullie spreek, die van het legioen krijgers van vrede zijn als het ware, maar er zijn nog legioenen meer. Want bijvoorbeeld, er zijn velen die werken met compassie en genade. Nou die zullen zeer druk zijn met deze groep. De Moeder zal zeer druk zijn met deze groep.

De andere bijstand zal van boven komen, of wat jullie denken als van boven, omdat we dat in ieder geval niet over het hoofd willen zien, is de hulp die door jullie sterren broeders en zusters zal worden gegeven. Zij zullen zich laten zien, en ja, dat zal een beetje een schok zijn voor velen, specifiek degenen van jullie die je grensgevallen noemt, maar wat het doet is dat dit het wonder van het universum, van het oneindige potentieel demonstreert en dan plotseling begint het menselijke collectief een dieper en wijder begrip te krijgen van wat dimensionale en interdimensionale verschuiving betekent.

Omdat als jullie sterrenbroeders en zusters tevoorschijn komen en zeggen, ja, we brengen jullie geschenken van technologie, van liefde, cultuur en vriendschap, en terloops zijn we hier om getuige te zijn van de verschuiving van interdimensionale Ascentie, dan zullen mensen beginnen te luisteren.

Van beneden zullen Gaia en de koninkrijken die reeds ondersteuning geven, die enorm laten toenemen, ondersteuning aan de mensen die onbesloten zijn. Ze spreken niet alleen tegen hun hoofd, maar specifiek tot hun hart. Het punt is om ze intellectuele informatie te geven, alhoewel dat een stuk ervan is omdat die groep neigt om informatie wel te ontvangen maar verwerkt die in hun hoofd en niet in hun hart, maar ze zullen toenemend, en jullie beginnen dat al te zien, tegen hun hart spreken en terwijl ze daarmee beginnen, is er uitbreiding en ontdooiing van het hart omdat het zo goed voor hen zal voelen om op die plek te zijn.

Er is nog veel gepraat over cataclysmen, van urenlange duisternis – maar waar niet over gesproken is, is de schoonheid, de ongelooflijke schoonheid. Veel van deze mensen en zelfs groepen van die je de onbeslotenen kunt noemen zullen ervaringen hebben van zulke ongelooflijke schoonheid, van zulke tederheid, dat hun harten beginnen open te gaan, dat hun harten zich beginnen uit te breiden, en het kan letterlijk zijn dat een boom hen omhelst, of een fee voor hen verschijnt, of een dier dat zich tot hen richt. Of gewoon de schoonheid van Gaia en haar wenken naar hen – ja – die tegen hen spreekt. Dus, die hulp komt dus van beneden.

Nu, we zetten ook de legioenen van lichthouders, die sommigen lichtwerkers noemen bij die hulp van beneden. Omdat als jullie de liefde vasthouden, als je de visie vasthoudt van goddelijke verbinding en rechtvaardigheid, is dat als een virus. Het is besmettelijk. Er zijn maar weinig menselijke wezens op jullie planeet die feitelijk echt miserabel willen zijn. De meeste wezens verlangen naar en zoeken liefde. Ja, soms op de meest perverse wijzen, maar des ondanks, het is bijna automatisch of een automatisch antwoord. Ze zoeken liefde.

Dus, als het in de lucht zit, als het in hun buurt zit, als het achteraan de straat zit of in het land, ze zullen het inademen en dat kan heel eenvoudig zijn… het gaat niet om dit te prediken op een straathoek, alhoewel er zullen sommigen zijn die dat wel doen. Het gaat om glimlachen. Het gaat om het in de ogen kijken van een ander menselijk wezen en hem/haar liefde toezenden. Het gaat erom, om niet in een oordeel te staan. Het gaat om het uitbreiden van jezelf, zelfs als het een blik is, een aanraking. Het is hoogst besmettelijk. Jij, dierbare, je hebt die ervaring gehad. Je kunt in een verschrikkelijke stemming zijn en een kamer binnenkomen waar iedereen van je houdt, waar de stemming hoog en positief is, en binnen enkele minuten ben je veranderd. En wat massief lijkt te zijn werd triviaal en je liet het los.

Dus is er geen ene sector, of kwadrant die degenen niet zal helpen die op de grens staan.

Lawrence: Dank je zeer hiervoor, Michaël. Dat was ook een prachtig antwoord. Lezers van het 2012 Scenario (van Steve Beckow) willen heel graag weten wat er gebeurt bij Disclosure.

AEM: Ja, wij ook. [gelach]. En dit willen ook jullie broeders en zusters die rondzweven. Kun je je voorstellen… we kennen jullie ongeduld en dat is gegrond. En jullie broeders en zusters van de sterren, de vloten die boven jullie hangen, zijn ook ongeduldig. Maar ze zullen de streep niet overgaan als ze denken dat dit angst en wanorde zal veroorzaken. Dat is een besluit van de Intergalactische Raad. Dat is iets waar je van zou denken, met jullie woorden, wat een resolutie is en wij als het andere rijk… merk op dat ik niet zeg “hoger” maar “ander”… we zullen die beslissing niet doorkruisen.

Dus, waar is Disclosure? Eigenlijk heel dichtbij. En ja, ik weet dat jullie zeggen, dus wat betekent dichtbij? Is het eigenlijk 2000 jaren van af nu of is het morgen? We hebben jullie verteld, en blijven jullie dat vertellen, dat we verwachten dat het allerzekerst zal plaats vinden, en dat moet het, voor het eind van het jaar. Maar we verwachten ook dat het veel eerder dan dat zal gebeuren.

Het zit in de ambtelijke bureaus van de hoogste besluitmakers van veel van jullie landen. Er is soms wat geweifel heen en weer maar de subtiele onderliggende druk voor Disclosure is zo groot dat dit het vooruitduwt. En eerlijk gezegd, wat er gebeurt is, en het is een goede timing, dat er zoveel gebieden zijn die hier gevoelig liggen, zullen we zeggen, de bezetting van steden, de financiële nood, de oorlogen, de onderdrukkende regiems, dat velen van hen die eerder niet zo bezorgd waren om dit te introduceren, denken dat het misschien de volmaakte afleiding is. Dus je kunt dit eerder vroeger dan later verwachten.

Dus, geef ik jullie een datum, dierbare? Nee. Maar ik stel voor om iedere dag omhoog te kijken. Wij praten niet over wolkenformaties. We praten over de waarheid.

Nu, een van de dingen waarover werd gesproken en er werd ten slotte door diverse afgezanten over gesproken is, dat er een vrees is, zullen we zeggen, in sommige politieke kringen dat als Disclosure gedaan wordt, dat de bevolking zal zeggen dat jullie dat van ons weg hebben gehouden, zoals alle andere vuile, kleine geheimen en in feite is dat de waarheid. Maar we willen dit niet benadrukken in welk rijk ook.

Dus, er is ook een scenario dat speelt op het moment waarop het beter is om veel kleine zichtbare sightings te hebben die door geen enkel land of militaire regiems worden ontkend, zodat ze kunnen zeggen, oh ja, we hebben contact met hen gemaakt en ze komen in vrede. Dus dat is een verrassing voor iedereen maar het is een gelukkige verjaardag verrassing.

Ja, ik bedoel een gelukkige verjaardag verrassing.

Lawrence:dank jullie zeer, Michaël, Linda. Ik denk dat ons uur voorbij is.

Bron: Steve Beckow – Addition


Vertaling: Winny – WebsiteE-mail

Share |