Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Reading voor Steve Beckow door Aartsengel Michaël, August 2, 2011

Reading voor Steve Beckow door Aartsengel Michaël, August 2, 2011


Channeler: Linda Dillon
2 augustus 2011

Steve Beckow: Dit is een reading met Aartsengel Michaël door Linda Dillon van de Raad van Liefde. De hoogtepunten ervan zijn: AE M. geeft de reden waarom de galactische mensen zich terugtrokken voor de onthulling op 21 juni; hij praat over de einddatum van 2012, waar Ascentie op lijkt,(of wat voor iets ascentie is), over. “de dag van duisternis”, de bestemming van de Aarde en over degenen die er voor kozen om niet te ascenderen (opstijgen)
Heel veel dank voor Ellen die deze reading op schrift stelde.Aartsengel Michaël: Gegroet, Ik BEN Michaël.

Steve: Gegroet, Lord (Heer). Dank u dat u gekomen bent.

AEM: Waar zou ik anders heen gaan?

[Gelach]

AEM: Welkom, mijn broeder van vrede.

Steve: Dank u, Heer.

AEM: En mijn broeder van liefde.

Steve: Dank u.

AEM: Zo vaak al zijn mensen in het menselijke rijk en op planeet Aarde vergeten dat deze termen dooreen gevlochten en weerkaatsend zijn, heen en weer, dat ze niet apart staan. En dus breng ik jullie vandaag liefde maar ook vrede. En dit is een heilige liefde, en dit is een liefde waaraan ik, waar velen en allen aan deelnemen en samen aan bijdragen.

Word niet ontmoedigd, mijn vriend, door het menselijk avontuur. Want, ja er is veel getwist en gedraai, en zelfs vanuit onze zijde lijkt het soms wat geknoei. Maar begrijp dit, het is allemaal in orde. En het gaat om het ontplooien van de Ene.

En het gaat om de ontvouwing van het universele plan, het plan van de Moeder/Vader Ene, (1.)Zie onderaan)) en het herstel van liefde, de stijgende vibratie op deze wonderbaarlijke planeet. En om nog zoveel meer. Natuurlijk moet dit begrepen worden en op vooruit gelopen worden omdat voor zo velen, als zij met de veranderingen die nu om zich heen gaan grijpen, omgaan, hun zorg is voor de Aarde en over hun reizen(geestelijke) en over hun – in sommige situaties – overleving, in de meest basische zin. (letterlijke zin van het woord)

Maar dit gaat niet gewoon over de ontplooiing van het menselijk collectief, voor hen die gekozen hebben om in deze tijd op Aarde in de vorm te zijn. Staan zij in het voorste gelid? Ja. Maar het is zoveel groter dan dat. Ja, ik weet, mijn geliefde broeder, dat ik tegen iemand spreek die dit begrijpt, maar niettemin heeft het herhaling nodig te zeggen dat het effect en de rimpeling vér reist, door wat er nu gebeurt, door het omhoog gaan van de frequentievibraties, door het openen van hart en denken zelfs, dit reist vér, niet alleen door dit universum heen, maar door vele universums.

En er zijn er zoveel die niet alleen staan en in observatie uitkijken, maar die helpen, sommigen op een heel preventieve manier en sommigen op manieren die heel gepast zijn. Ja, natuurlijk ik spreek over jullie broeders en zusters van de sterren. Jullie hebben een uitdrukking op Aarde: “chomping at the bit,”(kauwen op een beetje”(?). en ik weet dat jullie zeer verlangend zijn om hierover te praten. [grinnikt] Maar zo zijn ze. Zo zijn ze.

Steve: Umm.. hummh. Ben ik juist, Lord, te denken dat u op al mijn vragen vooruit loopt, dat u mijn vragen kent voordat ik ze stel?

AEM: Nou, laten we zeggen dat we er dichtbij zitten.

[gelach]

En dus delen we telepathisch en energetisch, meer dan iets weten van wat er aan het gebeuren is, een gemeenschappelijkheid van ons hart en denken. Dus, ja, er is een weten, maar er is ook het belang van de menselijke factor. Omdat wij willen dat dit een uitwisseling is, een conversatie. Ik wil niet altijd gewoon dat je komt en hoort wat ik heb te zeggen, omdat het net zo belangrijk is om in onze nabijheid en in onze liefde jullie je verlangen en gevoelens van je hart uitdrukken.

Steve: All right. In orde.

AEM: Dus, waar zullen we beginnen?

Steve: Nou, ik had duidelijk een paar vragen. Kunt u me vertellen wat er rond 21 juni gebeurde omdat dit geen goede datum bleek voor disclosure? (=onthulling)

AEM: Angst. Natuurlijk, laat me dat toelichten.

Het is natuurlijk niet de angst van de gewone man, of zoals wat jullie denken de man in de straat. Want op heel veel manieren zouden die hier juist heel goed mee omgaan. Maar er is een overeenkomst en een belofte van de Intergalactische Raad dat zij niet in een situatie zullen komen die zo’n vrees zal oproepen dat het een andere gebeurtenis aanzet. (trigger event)

Het zijn de leiders van diverse landen, en specifiek zijn dat de Verenigde Staten van Amerika, tot een bepaalde graad ook Frankrijk, enige graad ook in China, en zelfs Israël, die in een discussie – laten we dat op die manier zeggen – de leiding hebben van wat wij voelen en weten dat zij de voornaamste besluiten nemers zijn, de doeners en de opschudders, de machtbrekers, of wat zij denken te zijn, en zij zijn in verbinding geweest en zeker in communicatie met de raden, met de Sterren Broeders en Zusters.

Wat er gebeurd is toen de tijd en timing steeds dichter bij kwamen, is dat ze zeer sterk beïnvloed werden door niet alleen militaire belangen of input, maar ook door economische belangen. Natuurlijk is dit waar en dit is deel van de ontvouwing en dat was heel duidelijk begrepen, dat waar jullie over denken als jullie economieën, of de Sterren Broeders of Zusters nu aanwezig waren of niet, dat die economieën gaan veranderen, omdat ze gebaseerd zijn op oude paradigma’s (voorbeelden) en die zijn van oude dimensies en dienen niet langer meer. Ze zijn gebaseerd op lagere vibraties van hebzucht, controle, lust – jullie kennen die lijst.

Steve: Ja.

AEM: Maar toen de economische raadgevers werkelijk begonnen na te denken over hoe dit de werkelijkheid zou doen verschuiven van, niet alleen wat jullie denken de nationale economieën, maar ook van de wereldlijke economieën, hoe de waarde van dingen, niet alleen die nodig zijn maar zelfs het gezonde verstand zou gaan veranderen, toen kregen ze zorgen over het verliezen ervan of over het niet in staat zijn om die verschuiving te managen op een manier die kon handhaven of machtsbases kan handhaven.

Hierbij gevoegd, er is een militaire input geweest over bescherming, controle over de bevolking, controle over hen die de energie of de situatie politiek wederrechtelijk zouden gaan toe eigenen als jullie Sterren Broeders en Zusters aanwezig zijn.

Wat zij niet zien, en waar de visionairs, de kerngroep nogal duidelijk over was geweest, was de visie van die verschuiving, was de opening naar een dergelijk potentieel. Ja, economieën verschuiven, maar de geschenken en de verzorging, op heel praktische manieren, van jullie bevolking, zijn verzekerd. Niettemin is er een enorme piek omhoog geweest in het – wat wij angst quotiënt, noemen.

Dus was er een terugtrekken, maar geen afstel. Laat me daar even heel duidelijk over zijn. En natuurlijk is dat altijd waarom wij zo terughoudend zijn over datums. Maar dit was heel duidelijk een tijd die gunstig was en die gunstig had kunnen zijn, ondanks alles. Maar we willen niet de vrije wil met voeten treden, of ons op geen enkel niveau daarmee bemoeien.

Nou zeg jij tegen me, ‘maar Lord, als je dat zegt dan kunnen we wachten tot aan het eind van de tijd’. (tot sint juttemis) En ik verzeker je opnieuw, mijn broeder, dat dit niet zo is. Omdat ook al vertellen we jullie over deze situatie, dit houdt die ontvouwing NIET tegen, en het houdt ook de verschuivingen van energie niet tegen, die reeds onderweg zijn.

AEM: Ik wil je hier een praktisch voorbeeldje geven. Als jij een jonge knaap ziet en hij staat voor het eerst op een duikplank, dan zal hij erg zenuwachtig zijn, en er kunnen misschien diverse valse starten komen, en hij gaat misschien achteruit, hij kan ook even snelheid maken en dan stoppen. Maar wat er uiteindelijk gebeurt is dàt er een duik komt. Soms is die perfect, soms is die wat stuntelig. Maar het gebeurt. Want het kind zal niet op die duikplank blijven staan totdat het water dichtvriest. Nou, wij wachten ook niet totdat het water dichtvriest.

Steve: U begrijpt dat doordat de disclosure al zovaak is uitgesteld, werkelijk, dat mensen zeggen dat 21 december 2012 geen betekenisvolle datum is en dat wat gezegd werd wat er gepland stond voor die datum ook niet zal gebeuren – sommigen zeggen dat het 2013 wordt, sommigen zeggen 2015, anderen 2030. Weer anderen zeggen dat onthulling zelf niet eerder gebeurt dan 2015, 2030 enz. Is die datum van 21 december 2012 nou geldig of niet?

AEM: Ja, die is geldig. Nu, we willen niet graag dat datum-spelletje spelen. Maar dit is, denk aan een streep in het zand, dit is een streep in het zand. Denk aan het eerste ijskorstje dat zich over het water vormt. Jullie moeten dan op een bepaald moment springen. Iedereen die in dit kader van de geest zit, heeft veel lol over die datums, nietwaar?

Steve: Dat denk ik, ja. En zelfs in de war raken kan lollig zijn.

AAM: Ja, dat is waar. Je ziet het aldoor, in jullie sport en je politieke sport. Maar zij die veronderstellen dat het niet zal gebeuren, zeg vóór 2015 of 2030, die belemmeren hun kansen. Dus als er zich niets voordoet, kunnen ze nog vooruit. Wat hier essentieel is – en we willen op geen enkele manier veroordelend klinken of zijn en zeker niet handelen; maar laten we even hier over spreken, dear hart, want dit is belangrijk – het spreekt over gebrek aan vertrouwen en geloof, ook in hun heilig zelf, in de ontvouwing waar ze ieder uur in hun eigen wezen getuige van zijn, en in de wezens van hun buren en hun vrienden. Ja, we weten, het ziet eruit en ruikt en smaakt als chaos en dat is het goede nieuws. Omdat alles staat te koken aan de oppervlakte van het water. Het zit niet diep binnenin begraven. Dus voor degenen die willen of voelen dat zij naar een dag in de toekomst geleid worden, ook dat is in orde. Geef hen medeleven. Verzeker ze opnieuw dat het in orde is, maar het is ook in orde om er op te vertrouwen dat het Universum in één milliseconde kan veranderen.

Het heeft geen eeuwigheid nodig, alhoewel dat wel zo leek. Wij hebben niet de gewoonte of zitten niet in de business om valse verwachtingen wekken. Dit is tegengesteld aan de universele wet, en het is tegengesteld aan liefde. Als er iets is, mijn geliefde vriend – en we blijven jullie dit vertellen – dan is het dat jullie voor op het schema zokm. Maar willen wij jullie aan een datum verbinden? Nee. Zeggen we dat de datums die gegeven werden accuraat en betekenisvol waren? Ja. Als jullie verlamd waren, en laten we even suggereren dat het collectief op veel manieren verlamd werd, als jullie verlamd waren, en jullie zouden bidden en bidden en jullie heilige praktijken doen, en mediteren voor healing, en jullie werd de datum van december 2012 gegeven, zouden jullie dan in de war zijn, lieve vriend, als die in september zou komen? Ik denk het niet.

Dus kijk naar jullie datums, maar tegelijkertijd vragen we intens van jullie om een open mind te hebben voor een vroege komst.

Steve: Dus de verschuiving die we verwachten zou kunnen gebeuren vóór 21 december 2012?

AEM: Dat is juist.

Steve: En dat wordt een verschuiving die in ogenblik gebeurt of wordt dat een geleidelijke verschuiving?

AEM: Hij is al onderweg.

Steve: Ja?

AEM: Maar zoals jullie weten is dat al enige tijd zo.

Maar er is een moment, er is een moment waarop de deur open gaat. Dus is het een – was het al en is het een langzamerhand ontwaken. Jullie hebben de veranderingen mentaal, stoffelijk, emotioneel gezien; onderlinge verbondenheid; de verschuiving in het collectief. Maar er is een moment waarop het klikt. Dus is dat een moment. Eigenlijk is het een periode van ongeveer 20 tot 24, 26 uren.

Steve: Wat beschrijft u nu, lord, een moment? Is dat een opening in een portaal of een verandering van vibratie, of…? Wat – is het mogelijk om dat in woorden te zetten?

AEM: Het is een verandering in de gehele collectieve vibratie waarin Aarde, Gaia en alles erop bijeenkomt. Waarin Aarde, en alles er op bijeenkomt. Het komt samen – In een andere vibratie. Dus is het niet zoals door een portaal gaan.

Steve: Niet. Okay.

AEM: Jullie zijn dus al door veel portalen gegaan en dat is deel geweest van wat jullie denken dat mini-verschuivingen zijn die jullie ondergaan hebben.

St; Right.

AEM: En sommige mensen zijn daar heel gretig doorheen gegaan. En zeker is de planeet er doorheen gegaan. Veel van de elementale koninkrijken hebben hun werk ook gedaan. Maar er is een moment, waar wij van denken dat het een moment is, wat voor jullie voelt als meer dan een dag of zo. Er is een moment waarop het allemaal wordt geharmoniseerd.

Steve: En wij zitten dan aan een kant in 3D of 4D en aan de andere kant zijn we in 5D?

AEM: Of hoger.

Steve: Of hoger. En ik kom daar later op terug., over Sterrenzaad. Maar mensen, denk ik, hongeren naar een beschrijving van wat er werkelijk –

AEM: Ja, een van de dingen die wij vaak horen is, heb ik dan een lichaam? Is er een belevenis van een lichaam? Verdwijnt de Aarde? Verdwijnen mijn vrienden? Verdwijnt mijn hond?

[gelach]

Waarschijnlijk wil de hond achterblijven.

[gelach]

Steve: De hond zal een goeie tijd erbij hebben!

En er zijn vragen zoals, zijn er drie dagen duisternis, en… Mensen willen weten wat de verschuiving zal meebrengen. Sta ik stoffelijk op en ga ik naar een andere locatie? Ga ik – verdwijnt de Aarde achter me in 3D en de Aarde opent zich dan in 5D? Ze weten niet wat ze er van kunnen verwachten.

AAM: Nee, dat doen jullie ook niet. Denk er aan als in een oogwenk. Heb je ooit geknipperd en de kamer scheen dan opeens helderder? Dit gebeurt steeds bij jullie meditatie. Het is als bij een knippering. De Aarde heeft al bijna het meeste van haar transitie(overgang) gemaakt.

En veel van de Aarde veranderingen waar jullie getuige van zijn, helpen feitelijk de collectieve zielen, de mensen, om zich ook aan te passen. Zo is het meer als een oogwenk. Jullie kunnen de ervaring hebben van stoffelijkheid – want dat is deel van de vreugde om op deze Aarde te zijn – als je dat wilt. Het is een verandering in potentie van hoe je werkt en hoe alles…. Dus is het alsof er opeens een reinigingsploeg is. En wat weggeveegd wordt, wat weggeveegd wordt, mijn geliefde mens, zijn de overblijfselen van angst, van haat, van duisternis.

Op dat moment, wat wij een moment noemen, is er een keuze. Wil je, willen jullie – en dat kan onmiddellijk gebeuren, omdat zo velen van jullie de fundering al gelegd hebben – willen jullie in het hart zitten van iemand in liefde? Willen jullie in de hogere frequentie zijn? Op het laatste moment, is alles wat ze moeten zeggen, yes, een ja zijn en om jezelf te laten overstromen met wat je kunt denken dat een vloedgolf van energie is die de planeet schoonveegt. Daarom zeggen we dat iedereen is uitgenodigd.

Nou, als je hier niet voor kiest, dan is dat in orde. Het is droevig. Maar zij hoeven dat niet, er is geen vereiste voor hen om door te gaan in een andere frequentie van de planeet. Maar laten we helder zijn, en dit is waar angst omhoog komt bij de mensen, ze kunnen niet blijven. Dus zullen er degenen zijn die kiezen om te vertrekken.

Steve: Wat zal er met deze Aarde gebeuren, de 3D Aarde, waarom ze niet kunnen blijven? Is dat wat u bedoelde, Lord?

AEM: Ja, dat is wat ik bedoel. Begrijp, 3D Aarde, die bestaat niet.

Steve: Niet langer, na dat moment?

AEM: [beschrijving 5D:] Je kunt de ervaring hebben in 3D te zijn. Van – denk erover als ergens wonen en dan projecteren en dan een soort op-het-toneel zijn ervaring hebben. Dus, jullie kunnen die 3D ervaring hebben, maar de 3D ervaring houdt niet alle oude paradigma’s in, zoals dualiteit.

Steve: Wat houdt die wel in?

AEM: Deze houdt de stoffelijke werkelijkheid van liefde in, de stoffelijke incarnering van vreugde, blijheid, van de ongelooflijke ervaring van diversiteit, van onderlinge verbondenheid, van liefde, van gemeenschap. Het is het herstel van wat altijd werd bedoeld.

Steve: Nu, het klinkt alsof u over de 5D Aarde praat.

AEM: Dat is correct.

Steve: En wat is er dan met – de mensen die nee zeggen? Zullen zij blijven op deze 3D Aarde, of zullen die zichzelf ergens anders terugvinden?

AEM: Die zullen zichzelf ergens anders terugvinden.

Steve: En zullen zij zichzelf elders als babies terugvinden, of zoals ze nu zijn?

AEM: Zij zullen naar huis terugkeren. Ze zullen uit hun lichaam terugkeren.

Steve: Naar de astrale niveaus?

AEM: Ja. En ze zullen advies krijgen en dan een nieuwe opdracht krijgen, zoals zij die kiezen.

Steve: En er zal geen een meer op deze Aarde zijn? Of zal deze Aarde nog bestaan?

AEM: Oh, nee, die zal bestaan [in 5D] Zij zal bestaan. Omdat er nog steeds de mogelijkheid is om de ervaring te hebben om in stoffelijkheid je te tonen.

Steve: All right. Zal hij bestaan zoals hij nu bestaat, of zal hij een uitgebrande schil zijn?

AEM: Nee. Zij zal bestaan zoals ze nu bestaat [maar in 5D] in haar goddelijke volmaaktheid. Net zoals jullie zullen bestaan zoals jullie doen, als je deze vorm wilt houden, alhoewel je er wat veranderingen in kunt aanbrengen.

[gelach]

Steve: Ik kan wel aan wat veranderingen denken!

AEM: Velen zullen veranderingen aanbrengen, mijn vriend.

Steve: Ik ben blij wat veranderingen te kunnen maken.

AEM: En dat is het verschil. Het is het vermogen om te scheppen en mede te scheppen (co-creëren) met liefde. Het is het actief gebruiken van de scheppingsenergie om voort te brengen wat je wilt beleven.

Steve: All right. Laat me nu even zien of ik de dingen nu begrijp. De mensen die ja zeggen gaan naar 5D, de mensen die nee zeggen, gaan naar het astrale plan. Zal er enig leven op Aarde achterblijven [Steve bedoelt hiermee 3D]?

AEM: Ja [Michaël bedoelt hiermee in 5D]

Steve: En wie zal dat zijn, of hoe zou dat zijn?

AEM: Dat zal zijn met hen die in de vijfde dimensie zijn en dat bewustzijn willen hebben, maar ook wonen in een stoffelijke ervaring.

Steve: Oh, misschien begrijp ik u niet. Hebben we geen stoffelijke ervaring in 5D?

AEM: Ja, en die is op Aarde.

Steve: Oh, nu ben ik een beetje in de war. Ik praat over twee verschillende dingen. Een is de 3D Aarde, een is de 5 D Aarde. De 5D –

AEM: De 3D Aarde heeft haar cosmetische verandering gemaakt. Zij is er niet.

Steve: Zij is er niet.

AEM: Net als jij, mijn lieve hart – omdat de incarnatie van een enkel drie-dimensionaal wezen – niet langer aanwezig is.[omdat ik in 5D zal zijn en niet in 3D]. Op dat moment, hebben jullie beide(Steve en het kanaal Linda Dillon) en is alles, gesprongen.

Steve: All right. Dus is er iets achtergebleven in 3D?

AEM: Nee, dat is allemaal getransmuteerd, getransformeerd, opgeheven.

Steve: Ahhh. Okay.

AEM: Het spijt me, ik ben niet duidelijk geweest naar je.

Steve: Dus er is geen 3D Aarde meer, na die datum?

AEM: Dat is correct.

Steve: Oh, dat begreep ik niet.

AEM: Zij wil zichzelf niet verdubbelen en niet doorgaan met het verder dragen van die energie.

Steve: Ah-huh. Anders dan, zeg maar, Venus? (2)

AEM: Ja, daar is daar een afdeling geweest, maar dat is niet zoals de Aarde verkiest dat te doen.

Steve: Ja, verdraaid! Ik heb dat niet eerder gehoord en ik ben dit gewoon aan het verwerken. Er zal dus geen 3D Aarde meer zijn. De mensen die nee zeggen gaan naar de astrale niveaus, de mensen die ja zeggen gaan door met de Aarde.

AEM: Dat is correct.

Steve: Dat is heel zeker een eye opener voor mij. Dank u.

AEM: Jullie gaan allemaal samen. Het is een package deal (een gezamenlijk pakket), mijn vriend.

Steve: Ja, inderdaad [lacht] dat zie ik nu. Zullen er drie dagen duisternis zijn, of is dat helemaal verkeerd begrepen?

AEM: Er zal een periode duisternis zijn. Het is heel onwaarschijnlijk dat het zal zijn zoals jullie denken hoe drie dagen zijn. Het lijkt meer op een periode van ongeveer oh, 20 uur, een cyclus, van ongeveer een dag.

Steve: En wat doen we dan in die 20 uren?

AEM: Nou, sommigen van jullie zullen slapen. Sommigen van jullie zullen gewoon zijn – en wij zullen jullie heel sterk gidsen – nog. Ben in je hart. Wees in vrede. Ben met ons. Ben met degenen waar je van houd en heb lief. Maar ga niet in paniek.

Steve: Right. Okay. Nou, dat is heel nuttig. Ik denk dat ik voor het eerst begin te waarderen wat er in die tijd gaat gebeuren. Nou, okay, dus laat me u nog een paar vragen stellen. Goddelijke ‘deadlines’ (tijdslimiet, of streep in het zand) – komt uit een verklaring die SaLuSa gemaakt heeft waarin hij zei dat er deadlines zijn die goddelijk zijn bepaald.

Ik begrijp het concept van goddelijke deadlines niet, alhoewel, want vroeger dacht ik dat als er eenmaal een goddelijke deadline gehaald was, dat de galactische mensen de boerderij zouden overnemen en doen zouden wat zij wilden. Maar ik denk dat wij de goddelijke deadline voor disclosure al zijn gepasseerd, is dat niet zo? En toch gebeurde dat niet.

AEM: Ja, je bent correct. En een van die dingen is dat het ook een taal kwestie is, want als jij die term “deadlines” gebruikt, houdt dat die lijn in het zand in. En wij willen benadrukken dat dit een heel unieke onderneming is, op zijn zachts gezegd.

En velen van – mmm – wij hebben niet zo veel regels als jullie denken voor een protocol. Een heel menselijk woord, nietwaar? In ieder geval. Wij werken met het menselijk collectief als nooit te voren. En de deadlines zijn gepasseerd. En wij hebben een collectieve ademhaling gedaan en zeiden, all right. Maar er is hier wat speling. En die geven we hun.

Een van de dingen die je gemerkt moet hebben, mijn geliefde vriend, is de intensiteit van wat jullie planeet en ieder menselijk wezen overstroomt, ook zij die niet bewust zijn, in deze tijd. Iedereen voelt dit, aangezien er velen zijn die in een, wat wij een groeiende waanzin noemen, zitten. Zij rennen hun staart achterna. Zij voelen de intensiteit van de frequenties die hen gegeven worden om erdoor heen te breken, omdat, ja, er zal dat moment zijn, maar ook hoe meer het collectief samen komt, hoe hecht de fundering, hoe zoeter, hoe gesmeerder het allemaal gaat. Dus wij geven er toevoegingen bij die normaal niet beschikbaar zijn geweest.

Steve: Okay. Dus dan is het misschien meer accuraat te zeggen dat het initiatief aan de galactische mensen en aan de spirit hiërarchie is gegeven, na de goddelijke deadline, maar zij gebruiken ingetogenheid en –

AEM: Discretie.

Steve: -- discretie over wat ze vervolgens doen. Is dat correct?

AEM: Dat is correct. Het Gezelschap van de Hemel en nog velen meer. Wij willen helpen, dus geven we, staan we toe, geven wat extra flexibiliteit. Maar van onze kant, zit alles op zijn plek. Alles staat op ‘go’. Ik ben de aartsengel van vrede. Ik ben de strijder van vrede, dat ben jij ook. Het is onze wens dat dit zo vredig en liefdevol gaat als het resultaat zal zijn.

Steve: Okay, dat is heel duidelijk. Ik wil u nog een hele snelle vraag stellen. Ik denk dat het een beetje een schok was voor veel mensen dat ze misschien hun pleziertjes en tijdverdrijf moeten opgeven – nou, inclusief mezelf. Sommige mensen maken zich zorgen dat ze niet kunnen ascenderen als ze hun dingen zoals roken, marihuana niet opgaven - dat waren de grootste dingen die omhoog kwamen. Ik vertelde ze dat ik dacht dat dit meer het geval was van een hotsbotsend ritje, dan het niet bereiken van ascentie. Kunt u commentaar geven op die hele kwestie?

AEM: Je hebt volkomen gelijk. Wat ze doen, en wat ze onder ogen zien, zijn de angsten van hun eigen ego. Wat zij doen is dat ze hun eigen zelfliefde onder ogen zien en hun zelfwaarde. Dus wat zij denken is dat: “Als ik X niet doe, dan word ik niet toegestaan om deel te nemen aan liefde.” Daar gaat het niet om.

Nou, waar we vandaag voor jullie de nadruk op probeerden te leggen, is: er is een moment van beslissing. Maar het is, zoals jullie zeggen, als je het pad hebt voorbereid, niet alleen op de planeet maar in jullie heilige zelf, als je voertuig helder is, dit gaat over de helderheid van het hart. Dus is het niet de zaak van deze substantie of die substantie. Het gaat om: Is deelnemen aan die substantie(winny: drank, drugs, roken) een daad van liefde voor jullie heilige zelf, of helpt die je gewoon alleen om de zelf-walging die je voelt, te maskeren?

Nu, dat is een vraag die ieder wezen zich ter harte moet nemen, en niet voelen dat wij hoe dan ook ooit oordelen. Maar als zij zich naar ons toe zouden wenden om te vragen om helderheid, om te vragen om bijstand, daar gaat deze periode van discretie en flexibiliteit over. Wij willen helpen.

Dus, moeten zij dan opgeven waar ze van houden. Nee, maar is het liefde? Is het een eren van de heilige aard van wie ze zijn? Dat is de vraag die wij hier neerleggen.

Steve: Dank u. Dat is heel duidelijk.

Ik merk dat ik een vraag gemist heb en daar ga ik snel naar terug. Ik heb tegen mijn lezers gezegd dat mijn gevoel (hunch) is dat de meeste Sterrenzaden (Starseed mensen) al geascendeerd zijn. En ik heb erbij gezegd waarom Sterrenzaden gevraagd wordt om naar de Aarde te komen als ze niet zijn geascendeerd? Het lijkt dat dit eerder deel van het probleem zal zijn dan deel van een oplossing, als dat het geval was. Ben ik correct met mijn hunch (gevoel)?

AEM: Ja, Starseeds zijn hier om te helpen.

Steve: Ik zie dat. En zij zijn meestal al opgestegen. Zij zijn daar al doorheen gegaan?

AEM: Dat is correct. En dat is waarom die verschuiving inter-dimensionaal zo intens wordt en helderder en helderder. Dus soms weten ze dat niet, en het is verwarrend voor ze, of zij hun voeten nu in de derde, de vijfde, de zevende of de negende hebben. Maar dat maakt niet uit, ze zijn hier om te helpen.

Steve: Okay. En wat bepaalt dan de tijd – de tijd waarin de blinddoek af gaat?

AEM: Dat is een combinatie, maar 90 procent van de factor is het individu.

Steve: En in wat voor opzicht, Lord? Het individuele –

AEM: De individuele beslissing – [gelach]

- dat ze er genoeg van hebben.

Steve: Ik heb er genoeg van gehad! {lacht]

AEM: En jouw blinddoek is zo dun als gaas.

Steve: [lachend] Uh –hunh!

AEM: Je onderschat jezelf Wat jij hunches (gevoelens) noemt zijn visies, mijn vriend.

Steve: Nou, dat is goed dat ik dat weet. Ik voel me zeker wel meer overtuigd van wat ik zeg.

AEM: Dat komt uit een plek van begrijpen en weten. Nu is de volgende stap, mijn beste broeder, om dit te accepteren.

Steve: Dat is prachtig. Nou, ik waardeer het heel erg wat u me vandaag hebt verteld. Het is zo waardevol. En het zal iedereen daar buiten helpen die deze vragen in zijn hoofd had.

AEM: Dierbaar hart. Ik ben altijd met jullie. Ga met mijn liefde. En ga met mijn zegening.

Steve: Dank u.

AEM: Het ga je goed.

Steve: Dank u, Lord.

Voetnoten:
(1) een verwijzing naar de Drieëenheid van de Vader (transcendent, stil), de Moeder (fenomenaal, actief, sonisch (van geluidsgolven)) en [begrepen] het Kind (de Transcendentie in de Fenomenale, de vlam in het hart, de Christus, Atman, Zelf).
(2). “Ik kom van de planeet Venus, bekend bij jullie door associatie met de energie van liefde. Een ongastvrije planeet zoals jullie dat zien, toch op een hogere dimensie een planeet van schoonheid met zijn kristallen steden. Jullie kijken naar andere planeten en zien er geen mogelijkheid van leven, toch hebben allen gelijkaardige dimensies als die van ons en sommigen zijn zelfs nog hoger.”(dit zegt Ker-On van Venus op 22 okt. 2008.)

Website: Steve Beckow
Vertaling: Winny

Share |

Galactic Channelings

Create Your Badge