Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Magyar > Sheldan Nidle - January 25, 2011

January 25, 2011

8 Chicchan, 3 Yax, 7 Ik

Selamat Balik! Ismét eljövünk, hogy megbeszéljük azt a sok titkos eseményt, ami készül nyilvánosságra kerülni világotokon. Ezek az események voltak eredetileg arra, hogy sok évvel ezelőtt megváltoztassák világotokat; ami ehelyett történik, ez a régi rendszer lassú elnyújtása, ami világotok (korábbi) sötét uralkodóit arra a döntésre juttatta, hogy akadályozzák meg a Mennyország rendeleteit minden pillanatban és mindenáron. A sötétség ezen meghonosodott lakói most bánják döntésüket. Élénken érzékelik káros visszahatásait annak, amit könyörtelen akadályoztatási tevékenységük eredményezett számukra, és egyre fogyó hatalmi pozícióikat felhasználva próbálnak egyezkedni last-minute ügyekben Földi szövetségeseinkkel. Ezeket az enyhítésért folyó próbálkozásokat meg sem hallgatják. Földi szövetségeseink azt tervezik, hogy félrelökik ezeket a mindent áthágókat, és elerőtlenítik őket azon politikákba való befolyásukat illetően, amik be lesznek vezetve, amint az ideiglenes kormányok a helyükre kerülnek. A bankbandák és a vállalati barátaik teljes hiányában vannak azon erkölcsösségnek, aminek az új ideiglenes rezsimek fémjelének kell lennie.

Az új rezsimek elhozzák az egyetemes szuverenitást és szabadságot azon rabszolgasági politikák helyett, amit a sötét Földi kegyeltek és azok korábbi főnökei, az Anunnaki törvénybe iktattak. Itt az idő az Igazságra, és hogy véget vessenek a hazugság és manipuláció uralmának, ami az elmúlt 13 évezred működési módja volt. Teljesen felfogjuk, milyen nehéz Földi szövetségeseinknek szembeszállni ezen sötét mesterek gazdagságával és hatalmával; mindazonáltal, mindegyikőtöknek megadatik a felmentés ezen sötétség által felállított rémálom birodalomból. Meg kellett hallgatnunk ezeknek a sötét összeesküvőknek az arcátlan tiltakozásait, amikor megkértük őket, hogy fejtsék ki nekünk, miért folytatják még mindig a régi rendszerük politikáját. Valójában az elmúlt évtizedben tartott hiábavaló találkozók velük, egyértelműen azt demonstrálták, hogy bosszúálló és dacos álláspontjukhoz továbbra is ragaszkodnak. Most az egyre fokozódó csendes forradalom gyorsan félre tolja őket. Ebben a kritikus alkotóelem természetesen mi vagyunk. Láthatjuk, hogy mennyire szükségetek van egy hű bajnokra és egy elkötelezett mentorra, és mi előlépünk, hogy ellássunk titeket ezzel.

Ezek a sürgős igények alakították ezt az első kapcsolatfelvételt valami teljesen példátlanná: egy olyan küldetéssé, ami egyszerre előfutára, és erkölcsi vezetője is a Galaktikus Föderációnak. Ebben a szerepben, megtanuljuk hogyan legyünk kapcsolatban mindegyikőtökkel, és hogy a legjobb Földi szövetségeseinknek segíteni véget vetni a sötétség szerepének. A Föld bolygó ezen Fénybe való visszaalakulását a Mennyország és Lord Surea rendelte el, és így megkaptuk az engedélyt, hogy bizonyos feladatokat végrehajtsunk, amiket általában nem toleráltak volna a feletteseink. Így olyan ellenőrzött küldetésünk van világotokon, ami a személyzetünk közvetlen behelyezését igényelte közétek, a Belső Földi unokatatestvéreink, az Agarthaiak vezetését követve, így közel 10 millió férfi és nő lett elhelyezve a flottánkról világotokon, közel még majdnem 15 milliós háttértámogatással. A flottánk hatalmas, és mivel élő Lények (a Hajóink) csodálatos csoportjával rendelkezünk, a világotokra kihelyezett személyzetünk jókora száma nem meríti ki erőforrásainkat. Ezek az emberek a mi szemeink és füleink a bolygó felszínén, és az ő visszajelzéseik számunkra a jövőbeli feladataink tanácsadói.

Az elnyomásból való megszabadításotok, ami alatt éltek, a mi elsődleges célunk, és ezért társultunk az Agarthaiakkal, hogy biztosítsuk, hogy a tervünk megfeleljen társadalmatoknak. Van egy erkölcsös elkötelezettségünk, hogy jó pozícióinkkal hozzájáruljunk Földi szövetségeseink ügyeihez, mivel a sötétség kezéből a gyeplők Földi szövetségeseink kezébe juttatása mindenek felett való. Ugyanebben a tekintetben, látni szándékozunk Földi szövetségeseinket, ahogy végrehajtják ezen politikákat, amikben közösen megállapodtunk. Ezért segítettünk a szükséges nemesfémekkel szolgálni, ami lehetővé teszi a globális kemény-valuta rendszer visszaállítását. Felhasználtuk a technológiánkat is, hogy Földi szövetségeseinknek megadjuk azt az intelligenciát, amire szükségük van ahhoz, hogy túljárjanak az eszén a sötét feleknek. Mi szolgáltatjuk a szállítást és a biztonságot, hogy egy pillanat alatt átsuhanjanak Földi szövetségeseink egyik kritikus találkozóról a másikra, és azzal is foglalkozunk, hogy biztosítsuk a sötét összeesküvés szolgálatkészségét Földi szövetségeseink igényeinek tekintetében. Ez csak egy kis része annak amit tszünk.

A kulcs eleme ennek a védelmi technológiánk, ami jóval meghaladja a titkos kormányotok kezében lévőt. Ennek a fölénynek a használata egy sor védelmi küldetés tekintetében, egyértelműen demonstrálta az összeesküvőknek képességeink terjedelmét. Semlegesítettünk atomfegyvereket, és bezártunk rakétakilövő állomásokat, repülőgép és űrbázisokat. Ez szükségessé tette a jelenlegi felszámolását az alkalmi űrrepülő és más egzotikus technológia bázisoknak. Megakadályoztuk bizonyos titkos fegyverzeti modulok bevetését is Földi szövetségeseink ellen, amit az elmúlt hat hónapban folyamatosan tennünk kellett. Egyértelmű figyelmeztetéseket adtunk időről időre, hogy bármilyen támadás a Földi szövetségeseink biztonsági zónái és nemesfém raktárai ellen, nem megengedett. Ezek az óvások most kezdenek rutinszerűvé válni. Az egyesített műholdhálózatuk semlegesítése volt az utolsó szál, ami megmutatta nekik, hogy egy katonai megoldás nem lehetséges.

Egy dolog védeni és támogatni Földi szövetségeseinket; egy másik pedig közvetlen módon támadni ezen árnyékkormányokat. Ebbe az ostobaságba való belekényszerítésünk egy olyan taktika, ami a sötétség csúcs stratégiái közé tartozik. Ismerjük ennek abszurditását, és az összeesküvők tudják, hogy az egyetlen alternatíva, mely nyitva áll számukra, a feltétel nélküli önmegadásuk. A közelgő perek tekintetében, Földi szövetségeseink megértik, hogy a halálbüntetés "nincs a terítéken", ahogyan a hosszadalmas bebörtönzése a bűnösöknek sem. A kormányzati váltások után, nem marad több idő hátra a felszínen 16 hónapnál. A perek nem ítéletekkel vagy bosszúval foglalkoznak, hanem arról szólnak, hogy lehetővé tegyék a leleplezést és a megértést, és aztán gyerünk tovább. A fókusz azon van, hogy visszasegítsünk mindannyiótokat a teljes tudatosságba, és a vád és megtorlás ezen régi játéka már napról napra lejár! A valóságotok egy hatalmas változást állít fel a javulás irányába.

"Egy váltás a tudatosságban" nagyrészt egy kifejeződése annak, aminek jelenleg kicsi a jelentősége legtöbbetek számára. De a célzásai világosak, és megfogadtuk, hogy tiszteljük ezt a felelősséget. Egy nagy, teljes potenciállal rendelkező nép vagytok, akiknek túl kell szárnyalniuk azt a kicsinyességet, amit a sötétség képvisel. Ezen idők egyre mélyülő rémálma lesz katalizátora felébredéseteknek, és amint kiemelkedtek jelenlegi valóságotok mérgező lepléből, képesek lesztek, hogy úgy mondjuk, beleszagolni a Mennyország rózsáinak csodálatos tudatosságába. Ez a felvillanyozó tapasztalás megvilágosítja a lelket, és örömet hoz az Én Vagyok Jelenlétetekbe. Ez az ami épp előttetek fekszik, és ennek "fényében", az elmúlt 13 évezred bármely kellemetlenségében való élet valóban nemkívánatos lenne. Fokuszáljunk inkább arra a dicsőséges jövőre, ami épp születni készül!

Nagy felelősségeket kaptok és nagy dolgokat várnak tőletek. Nem könnyű egy új fokát elérni annak akik vagytok, amíg ki vagytok téve a jelenlegi környezetetek általi zaklatásnak, korlátozásnak, és kigúnyolásnak. A feladatotok felülkerekedni azokon a gúnyolódásokon és visszaéléseken, amiket elszenvedtetek ezen életidőben. Egy kulcsfontosságú ponton vagytok, és a Mennyország megadta nektek azt az Isteni Kegyet, hogy sikerrel járjatok szent feladataitokban. Itt vagyunk, hogy azon eszközökkel szolgáljunk, amikor az szükséges, melyek biztosítják sikereteket. Az a sorsotok, hogy képesek legyetek helyreállítani önmagatokat a ti korábbi dicsőségetekbe! A miénk a támogatói szerep, hogy megtisztítsuk az utat, és fizikai mentoraitokként tevékenykedjünk. A Belső Földre való költözésetek tökéletesíti be az utazást, melyet évezredekkel ezelőtt már megkezdtetek. Az újraegyesülés ideje most itt van!

Ma a nagy változásokról beszéltünk, amik megkezdődnek valóságotokban. Az UFO álcázás végének pillanata itt van. Legyen ez az első lépés a nagy családi újraegyesülésünkben. Örömben vagyunk! Az eljövetelünk teljesíti be a teljes tudatosságba való visszatéréseteket. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge
© GalacticChannelings.com december 15 2019 | Contact | Add to Favorites