Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Magyar > Alpha Ship, August 29, 2011

Alpha Ship, August 29, 2011


"A Föld emberi lénye igen rövidesen a Föld főszereplője lesz, és azt mondhatjuk, már elkezdte elérni ezt, egy igaz evolúciós ugrást, mely kilövi őt a Legmagasabb Szférák felé, ahová egy fizikai lény eljuthat ebben az Isten által megjelenített [manifesztált] Világegyetemben."


Üdvözlet az Alfa űrhajóról!

Ezen a napon felfrissítjük a Kris-Won-on keresztül átadott üzeneteket egy rövid megszakítás után. Tudjuk, hogy közületek sok ember várta visszatérésünket. Ahogy láthatjátok, minden, melyre várakoztatok, igaz, törvényes és előnyös, és ami a várakozást érdemessé teszi. Mindennek van magyarázata, csakúgy, mint ennek a szünetnek is; azonban nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, ha ezt megengeditek nekem.

Sohin parancsnok vagyok az Alfa Csillagűrhajóról, és mindannyiunk, legénységünk és én az űrben egy meghatározott ponton vagyunk - nagyon közel ahhoz, ahol ti vagytok - teljesen elkötelezve egy létfontosságú, sőt, mi több, azt mondanám, hogy egy rendkívüli fontosságú küldetésnek, azért, hogy közületek mindannyian megkapjátok a szükséges és megfelelő segítséget, melyre szükségetek van tudatosságotok felemeléséhez, és egy fejlődő szintre történő elhelyezésetekhez, melyet most kell elérnetek, elmozdulva a folyamatos kiterjeszkedésbe, ahogy a teljes Galaxisunk és Világegyetemünk Főparancsnoka elrendelte: maga Isten.

Valójában, Ő az egyetlen, aki az összes lény parányi akaratát irányítja, beburkolva ebbe a Kozmikus drámába, élőbe és élettelenbe, értelmesbe és ösztönösbe is, a fejlettbe, mintegy Istenibe, és a kis evolúció ifjúiba is.

A Föld emberi lénye igen rövidesen a Föld főszereplője lesz, és azt mondhatjuk, már elkezdte elérni ezt, egy igaz evolúciós ugrást, mely kilövi őt a Legmagasabb Szférák felé, ahová egy fizikai lény eljuthat ebben az Isten által megjelenített [manifesztált] Világegyetemben.

Tudjuk, hogy sokan vannak közöttetek, akik szkeptikusok maradnak e ténnyel kapcsolatosan, melyet nektek bejelentünk; mások, az ösztönösen felfogók [intuitívek] és esetleg a lelkiségben [spirituálisan] fejlettek, megérzik magukban, hogy mi valóban a Felemelkedésnek egy folyamatában vagyunk, hiszen lelkük, mely egy közvetítő közeg az elme és a Tiszta Lélek között, amely az, kik valójában vagytok, veletek megosztja [lekommunikálja] a biztonság e benyomását, elvegyítve azzal az örömmel, melyet mindannyian éreztek - tévedek? (Sohin természetesen mosolyog itt.)

Ó, igen, azokat, akiket Isten [*] szólított, jól ismerik ezt a sajátságos érzést, és tudják, miről beszélek.

Azok, akik egyáltalán nem éreznek semmilyen közlést [kommunikációt] . és bármilyen ismerős érzetet azzal kapcsolatban, amiről beszélek, ez egyszerűen azért van, mert nem készültek fel ennek a nagy ugrásnak a megtételére; és ez se nem jó, se nem rossz, csupán az, hogy folytatni fogják a fejlődést lelkileg, mentálisan és érzelmileg egy másik bolygón, még mindig a Harmadik Dimenzióban lehorgonyozva. Azt kell mondani, hogy "megismétlik tanfolyamot", azért, hogy később megszerezzék a minősítést, a tér-idő egy másik keretében; ez minden.

Az örökösei ennek az Új Földnek, ami következik - igen hamarosan (pontosan meg fogjuk határozni, annak érdekében, hogy reményt adjunk nektek, miszerint saját érdemeitek okán kiérdemeltétek) - nagyon öreg lelkek, akik közül sokan ettől eltérő világokból származnak, azonban megtestesültek Gaia mátrixában, mert önkéntesen választották, hogy átéljék ezt az élményt - azonfelül, hogy elérjék a Világegyetemben ezt a páratlan létélményt - azért, hogy éljenek világotokban jelenlétük lehetőségével, annak érdekében, hogy annyi földi lénynek segítsenek, amennyinek tudnak, egyszerűen beteljesítve küldetésüket, hogy egymással együttműködjenek a Mester Tervének beteljesítésének céljából.

Ez a Mesteri Terv, mely másfelől a segítség és együttműködés számos szempontjára leosztott, azért, hogy Gaia minden élőlénye végül sikert érjen el, és semmi és senki sem akadályozhatja meg ennek megvalósulását e ponton, egy nagyon kicsiny, azonban egy nagyon fontos pontján Galaxisunknak.

Így, most távozom, elmondván nektek, hogy nagyon büszkék vagyunk közületek mindenkire, akik együttműködnek, hogy felkínálják üzeneteink terjesztését, a mi üzeneteink, a Fény harcosainak, a Fény más Művelőinek [Munkásainak] és a Fény más képviselőinek üzeneteinek terjesztését.

A Fény szétterjed, és tért hódit a sötétségben, és ezzel együtt, minden sötét lénynél, mely azzal büszkélkedhet, hogy ebben él, csupán azért, mert nem jöttek még rá a Mindenségre vonatkozó [Kozmikus] Törvényekkel összhangban történő létezés [élés] előnyeire, mely a Világegyetem leghathatósabb energiáját övezi: mely a Szeretetet.

Szeretet és Béke

[*] A fordító megjegyzése: az eredeti szövegben Atya-Anya-Isten található. Az angol nyelvben külön személyes névmás vonatkozik a női és férfi minőségre. A magyar nyelvben az egyes szám harmadik személy vonatkozhat férfire és nőre is, tehát nyelvünkben az "Isten" szó tükrözi a női és férfi minőséget is.

Forrást: Sohin parancsnok
Csatorna: Kris-Won

Magyar fordítás: Clarissa: Tudatosság / FénitevőShare |
© GalacticChannelings.com március 19 2018 | Contact | Add to Favorites
Tsū
Join the Galactic Channelings Community on Tsū!
Tsū is the only social network that shares its revenues with its members.
It works through invitation only, so you can use this link
to create a profile.