Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Magyar > Mike Quinsey - SaLuSa, May 18, 2011

SaLuSa, May 18, 2011

Minden nap egy lehetőség arra, hogy szembesüljetek önmagatokkal és hibáitokkal. Mindegy, hogy milyen messze jutottatok fejlődésetekben, mindig lesznek kihívások. Itt az idő, hogy rendet tegyetek hiedelemvilágotokban amit magatokkal cipeltek. Személyiségeteket az formálja amiben hisztek, de gyakran a hite nem válik hasznára annak, aki szeretne felemelkedni. Ha hitetek nem állja ki a Fény próbáját, biztosra vehetitek azt, hogy nem sokáig fogjátok tudni megtartani azt. Ez már hosszú évek óta folyamatban van, evolúciótok fejlődéseként. Minden egyénnek az útmutatást saját magán belül kell keresnie, mert fontos, hogy hallgassatok a belső hangra ami szól hozzátok. Csak Fennsőbb Énetek tudja minden adott pillanatban, hogy mi a legjobb számotokra és szívleljétek meg a tanácsot. Mi más is ösztönözhet titeket ha nem tudatos sugallatotok?

Amennyire csak tőletek telik, maradjatok nyugodtak minden szituációban és őrizzétek meg békés viselkedésetek, így tartva rezgésszámotokat a lehető legmagasabb szinten. Ez segít, hogy ne csússzatok vissza egy olyan érzelmi állapotba, ami olyan érzéseket váltana ki belőletek, amit jobban szeretnétek nem megtapasztalni. Bárhogy is legyen, elveszíteni az érzelmi kontrollt nagyon is emberi vonás és ha ez megesik, arra kell, törekedni, hogy mielőbb kiláboljatok belőle. Minél gyorsabban vagytok erre képesek, annál kevesebb kárt okoztok fizikai testeteknek, ami méreganyagot termel érzelmi válságban. Nem vettétek észre, hogy minden kirobbanás után kiszipolyozva, betegnek érzitek magatokat? Ha túfeszítitek a húrt és ha folyamatosan haragosak és agresszívek lennétek, komoly fizikai betegség lenne a következménye. A csakraközpontok energiája elveszítené egyensúlyát és egész biztosan valami testi reakciót váltana ki belőletek.

Kedveseink, testetek szent templomotok, ami teljes tudatossággal rendelkezik. Úgy szolgál titeket, ahogy ti bántok vele. Ha tisztelettel és szeretettel viseltetek testetek iránt, egészségesek lesztek. Attól függően, hogyan tekintetek magatokra, hatással van jólétetekre. Ha nem vagytok magatokkal megelégedve, azzal csak súlyosbítotok a problémán. Ezzel szemben ha áldjátok magatokat, pozitív rezgésszámokat vonzotok be. Pozitív etitűddel a legtöbb problémán át tudjátok magatokat tenni, főleg személyes sikerélményekre vonatkozik mindez. Ahhoz, hogy a legjobbat hozzátok ki magatokból, mindig higgyetek abban, hogy bármit képesek vagytok megtenni amit eldöntöttetek. A legsikeresebb emberek azok, akik szilárdan arra összpontosítanak amit szeretnének. A Mennybemetellel is ez a helyzet, ne legyen semmi kétségetek, hogy mihelyt eldöntitek, hogy ez a célotok, minden lehetőséget meg fogtok kapni a felemelkedésre. Temészetesen ezt szem előtt kell, hogy tartsátok és lelki szemeitekkel látnotok kell, hogy sorsotokat az, hogy Fénylényekké váljatok.

Úgy fogjuk felfedni a sokkoló igazságot az Illuminátusokról és ténykedésükről, hogy tudni fogjátok a hír igaz. Azok akiknek vajmi vagy semmi tudomásuk sincs róluk, lehetetlennek fog hangzani, hogy mindvégig egy világkormány diktálta az Emberiség fejlődését, egy olyan kormány, ami titokban dolgozott és irányította evolúciótokat. Tette ezt úgy, hogy szinte alig haladtatok előre. Évezredeken keresztül a kettőség egyik szélsőségéből a másikba zuhantatok. A ciklus befejezése a sötét összeesküvők végét jelenti, de nem azokét akik Fényből vannak és akik egyre magasabbra emelkednek és akik minden kétség nélkül fel fognak emelkedni. Ahogy azt már gyakran mondtuk, semmi okotok sincs arra, hogy félelem uralkodjon el rajtatok aziránt ami történik, vagy ami történni fog a közeljövőben.

Most, hogy ilyen kevés idő maradt hátra biztosak lehettek abban, hogy mihelyt a nagy változások megkezdődnek, semmi sem fogja hátráltatni a Mennybemenetelt. Az eseményeknek megfelelő sorba vannak állítva ami segíti, hogy az átváltozás a lehető legsimábban menjen végbe és hogy biztosítsa azt, hogy minden lélek tudatában legyen a végidők jelentésének. Nem mindenki hiszi azt, hogy az életnek értelme van, vagy hogy Isteni sajátossággal rendelkeznek és hogy örökkéletűek. Akik ennek ellenére kételkedni fognak, azok saját ütemük szerint fognak fejlődeni, de a Mennybemenetel nem lesz osztályrészük, hisz nyilvánvaló, hogy nincsenek felkészülve ekkora kvantum ugrásra. A Mennybemenetel lehetőségét ismét módjukban lesz megragadni és remélhetőleg több tapasztalattal a hátuk mögött megfogják látni az igazságot a következő alkalomkor.

A szabadgondolkodás miatt, elkerülhetetlenül lesznek eltérő vélemények arról, hogyan fognak a végidők lejátszódni. Ez a végkimenetelre nem lesz semmilyen hatással, mert képesek vagytok saját valóságotokat megteremteni. Tehát engedjetek teret mások eltérő véleményének és elképzelésének tudván, hogyha készen állnak a felemelkedésre, minden eltérő vélemény ellenére erre sor fog kerülni. Sokan annyi energiát költenek arra, hogy másokat meggyőzzennek saját igazukról, amikor egyik csoport sincs tökéletesen tisztában az egésszel. Egész egyszerűen fogadjátok el, hogy létezik a Világegyetem Istene és minden élet a Teremtő energiájában létezik. Ezért mindannyian egyformák Isten előtt és csupán maga ez a tény hatástalanít minden vitát arról, hogy melyik Isten az igazi. A józan ész gyakran vereséget szenvedett a vallások egymás közötti csatája során. Mindezek meg lesznek magyarázva mielőtt a ciklus véget érne. Ez bátorítani fogja azon lelkeket akik fél lábbal a Fényben a másikkal a sötétség oldalán állnak.

Ahogy körbenéztek láthatjátok, hogy sok túlzásra van példa, amik új sötét területeket teremtenek, de ezek mind rövid életűek lesznek, ahogy a Fény rohamosan nől és felülkerekedik a sötétségen. Az alacsonyabb rezgésszámok átváltozása az erőteljes Fényháló létesítéséhez vezet. Ez a Fényháló már készen van és szerepe lesz az Új Föld megszületésében. Mindeközben az új énetek is megszületőben van. Amolyan álomszerű szituáció ez az egész, ahogy legtöbben még a materialista világban vannak legyökerezve, de ez nemsokára meg fog változni. Néhányatok már észreveszi ahogy tudatossági szintje tágul és felfogásotok kezd hozzáidomulni az élet magasabb jellegéhez.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és nézzük ahogy néztek minket és sokkal többet fogtok tudni látni, ahogy tevékenységünket kibővítjük. Szükségből közelebb kellett jönnünk a Földhöz, mert szolgálatunkra szükség van, hogy az ekológia károkkal megbirkózzunk. Ellenőrzésünk alatt tartjuk a dolgokat addig, amíg a Földre nem jöhetünk, hogy befejezzük munkánkat. Van néhány nagyon komoly probléma ami miatt nagyon szeretnénk nyíltan a lehető leghamarabb köztetek lenni, de felelősséggel tartozunk magasabb spirituális erőknek tetteinkért. Összhangban dolgozunk, ami tiszteleben tartja előírásotokat és országaitok közti egyezményeit. Elkerülünk minden olyan problémát ami oda vezethetne, hogy megsértjük más országok szuverenitását. Nem a mi dolgunk hogy közbeavatkozzunk ott, ahol képesek vagytok saját magatokért kiállni. Örömmel nézünk elébe, hogy együtt dolgozzunk veletek, hogy mielőbb befejezzük a munkát.


Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia - Galaktikus Üzenetek


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge
© GalacticChannelings.com április 7 2020 | Contact | Add to Favorites