Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Magyar > Matthew Ward — March 11, 2013

Matthew üzenete -  2013. március 11.

Suzanne Ward közvetítése

A társadalmi fejlődés gyorsasága; a vonzás törvénye; egó-tudat; Barack Obama; Hugo Chavez; vitatott témák különböző szemszögből; Fénymunkások, sűrűségek (dimenziók), Jogi és gazdasági kérdések; NESARA

Itt Matthew, minden lélek szívélyes üdvözletével erről az állomásról. Bárcsak láthatnátok a mi látószögünkből a Földet, ahogyan a nyugtalan utazása lecsengett, csendesebb vizekre érkezve. Valószínűleg a „csendes” szót nem fogjátok megfelelő szónak tartani. De talán ezt átértékelitek majd, „ha az Arany Kor minden csodája megérkezik”:
Sok civilizáció Isten által került felhatalmazásra, hogy a lineáris idő ezen pontján segítsék a Földet a biztonságos kikötőbe való megérkezésben. De a Föld teljes Felemelkedési ideje folyamára a bolygó lakói kötelezettséget vállaltak, hogy a társadalmi változásokat ők maguk kivitelezzék. Nincs egyetlen másik civilizáció sem, mely ezt megtehetné helyettetek, mert a Föld a ti világotok és a kollektíva akarata szerint kell megváltoznia.
Fénymunkások és azok, akik nem neveznék magukat azoknak, de szintén egy nemes és Istennek tetsző életet éltek, a Felemelkedés eme nehéz évtizedeiben, elnyertétek az egész univerzum Fénylényeinek legnagyobb csodálatát és tiszteletét.
Tudjuk, mennyire vágytok arra, hogy a számotokra megígért Arany Kor testet ölthessen. És csalódottak vagytok, hogy csak kevés jel bontakozott ki. Azonban a világszínpad mögött nagyban folynak az előkészületek és még a nagy médiák is beszámolnak olyan történésekről, melyek egy bátorító előrelépés felé mutatnak. Ezzel együtt azonban az átfogó változások nem jönnek el olyan gyorsan, mint azt ti szívesen vennétek.
Tudjátok, hogy minden energia egy bizonyos frekvencián [hullámhosszon] rezeg. És mivel az energia semleges és nem rendelkezik ítélőképességgel, ezért nem tud különbséget tenni a között, ami kívánatos, és ami nem az. És ha az emberek gondolatai és érzelmei kilövellnek a világűrbe, akkor az univerzum következetes módon azt az energiát küldi vissza, mely a kibocsátott energiához illik, függetlenül attól, hogy mihez igazodott a „kibocsátó” – a vonzás törvénye szakadatlanul érvényben van.
De a legtöbb lélek a világotokban mit sem tud róla, hogyan működik ez az energia és teremtő erő. Ahhoz igazodnak [Arra fókuszálnak], amit már nem akarnak és ezáltal még többet teremtenek belőle. És mert sok ember a gyász, a düh és a kétségbeesés energiáját bocsájtja ki a világ helyzetével kapcsolatban, amiben élnek- a társadalmatok, mint egész érintett ebben a helyzetben és ezért a fejlődés csak lassan halad előre.
További ok, amiért a dolgok csak csigatempóban haladnak előre, az az emberek többségének hiányos értelmezéséből fakad, akiket továbbra is korlátoz a harmadik dimenziós tudat. Ők nem tudják, hogyan működik a belső dialógus, ahol minden válasz és igazság fellelhető. A lélekszintű tudás nélkül a tudat az egó-szemszögből hívja le az információkat. És mivel az egó csak korlátozott, gyakran merev egyéni ötletekkel és világnézetekkel rendelkezik, ebből fakadóan alig képes egy másik szemszögből tekinteni a dolgokra és nem tud különbséget tenni az igazság és a megtévesztés között.
Erre szeretnénk egy példát hozni. Mi és számos Fénykövet elmondtuk az igazságot Barack Obamaval kapcsolatban, aki egy magasan fejlett lélek és egy spirituálisan magasan fejlett, ősrégi bölcsességgel megáldott civilizációból származik. A Legfelsőbb Egyetemes Tanács kérte fel, hogy hagyja el az otthonát, hogy felvállalhassa az Egyesült Államok vezetésének küldetését és hogy világotokat a béke, a jólét és az egység időszakába vezesse el.
Elmagyaráztuk, hogy ez a küldetés, a politika világában összpontosul, mely az Arany Kor teljes körű tervének részét képezi, mely megfelel Gaia harmonikus és a természettel összhangban lévő jövőképével. Ekkor lesz Gaia bolygószintű teste és a rajta élő összes életforma egyensúlyban, mert minden maga lesz a Fény. Arra kértünk benneteket, hogy küldjetek Fényt Obama elnöknek, mert hamarabb hozza el az egyensúlyba kerülés napját.
A korábbi üzenetekben azt is megemlítettük, hogy a sötét erők szívóssága a társadalmatok 10 éves fejlődésbeli lemaradásába került. Azonban ez a tény nem akadályozta egy másodperccel sem a Föld Felemelkedését – ez az időterv lett kitűzve- a késlekedés azonban Obama küldetését erősen meggátolta, mivel az Illuminátus befolyásos embereinek még mindig hatalmában állt a munkáját aláásni, meghazudtolni és tönkre tenni.
Sötét ténykedésük nagyrészt azért lehetett ilyen sikeres, mert sok ember észlelése még mindig a harmadik sűrűséghez kötődő hozzáállást tanúsított, és „Obama-ellenes-energiát” negatív érzületet bocsátottak ki. Ez az energia a sötét erők „zsebében” landolt és lehetővé tette számukra, hogy az elnök terveit, melyek Gaia fejlődését előre vihetnék, csírájában elfojtsák.
Érethető, ha megkérdőjelezitek, hogyan lehetne Obama a Fény harcosa, ha pilóta nélküli repülőgépeket vet be, hogy életeket oltson ki. Innen tekintve a dolgokat megfeledkezünk a távirányítású gépek lényegéről, mely a háborús történések mihamarabbi befejezésére törekszik, az áldozatok számának minimalizálása mellett.
A harmadik sűrűségnek megfelelően reagált a földi civilizáció katonasága, amikor ahhoz tartották magukat, hogy az ellenség felszámolása egy békefenntartó folyamat, egészen addig, amíg ők győzedelmeskednek. Így ment ez évezredeken keresztül a háborúban érintett felekkel, bevetve az adott idő legmodernebb fegyvereit. A mostani időkben ezek a pilóta nélküli gépek, melyekkel egyes topterroristákat lehet célba venni, kevesebb pusztítás végezve ezzel, mint egy földi offenzívával.
Kétségtelenül felróható, hogy ez a módszer nők, férfiak és gyermek életét is követelheti, akik senkinek nem akarnak ártani. A háború brutális igazsága, hogy a harci egységek mellett sok civil is megsebesül és meghal – és nem szeretnénk külön még a pszichés sérülésekre kitérni, mely egy háborús övezetben minden lelket érint.
Ezzel kapcsolatban hangulatotokat emelheti, ha felismeritek, hogy a szív és a lélek további megnyitásával, senki sem lesz hajlandó, semmilyen körülmények között és semmilyen célból mások életét kioltani.
Szeretnék a nemrégiben elhunyt venezuelai Chavez elnök nevét felemlíteni, akit az Egyesült Államok nagy médiakonszernjei, mint „rossz fiút” állítottak be, aki állítólagosan a saját országának érdekei ellen cselekedett. Azonban Chavez csupán az országát és más latinamerikai országot érő Illuminátus befolyás ellen volt. És kiűzésükben meglehetősen nagy sikereket ért el.
Chavez nem tévedett abban, amikor az állította rákja nem természetes úton alakult ki. Az Illuminátus ellenőrzése alatt álló médiák „összeesküvési elméleteket gyártónak” titulálták. Azt kondicionálták belétek, hogy elhiggyétek, hogy minden összeesküvéssel kapcsolatos dolog, teljes ostobaság. Chavez eltökéltsége, hogy kiszabadítsa országát az Illuminátus szorításából és hogy a nem kedvezményezettek életét jobbá tegye, nem illett a sötét erők forgatókönyvébe. Tisztában voltak vele, hogy egy Chavez elleni merénylet lázadást szíthatott volna és megnehezítette volna dolgukat, hogy visszanyerjék az ellenőrzést Venezuela nagy mennyiségű természeti földkincse felett. És mivel rendelkeztek a lehetőséggel, hogy beindítsanak nála egy rákos megbetegedést, meg is tették. De teste azonban nem adta fel olyan gyorsan a harcot, mint az várták.
Mi ismerjük az igazságot erről a két férfiről [Obama, Chavez]. Az egyik szelleme a harmadik sűrűség foglya, mint a politikai és ideológiai pro és kontra szereplők vitatott személye. De ez a helyzet nem csak nemzeti vezető személyiségek esetére szorítkozik– ez minden területen így van, ahol a világotokat érintő vélemények nem egyeznek! Ez a pro és kontra, jobb és bal minden helyzetben vitatémát generál – felizzítja az indulatokat és az egyensúlytalanság állapotában rögzítheti a helyzetet.
Gondoljatok arra, hogy egyes kormányok nukleáris fegyverek arzenáljain ülnek és azt mondják, nekünk ez nem gond, de nektek nem lehet ilyenetek, mert nem bízunk meg bennetek. És azok a kormányok, akiket eltiltanak az ilyen típusú fegyverek birtoklásától, egyszerűen bízzanak meg az ilyen fegyvereket birtokló kormányok szándékaiban?
Ha a „nukleáris fegyverekkel rendelkező” országok leghangosabb helyeslői ugyan olyan csökönyös állami vezetőkkel találkoznának, akik szintén rendelkezni akarnak ilyen fegyverekkel, akkor racionálisan elbeszélgethetnének a helyzet perspektíváit tekintve. Ha csak egyszerűen beszélnek róla, már elmozdulhatnának a pozíciójukból és arra az ésszerű következtetésre jutnának, amit az egészséges emberi elme is javasolna, hogy az egyetlen út, ha ezek a fegyverek soha nem kerülnek bevetésre, tehát a teljes nukleáris lefegyverzés a helyes út.
Különösen az Egyesült Államokban vitatott téma a lőfegyverekkel való visszaélés. Bizonyos fegyverek és muníció eladását megtiltani kívánók annyira csökönyösen ragaszkodnak véleményükhöz, mint akik folyamatosan a „második alkotmányos kiegészítésre, az önvédelemhez való jogra” hivatkoznak, mely szerint megilleti őket az általuk kívánt fegyverekhez és töltényekhez való joguk. Mindkét oldalnak lépeseket kell tennie egymás irányába, hogy az elképzeléseikből egy megegyezés születhessen és a halálos esetek száma csökkenhessen.
Egyik kérdés sem oldódik meg egy éjszaka leforgása alatt, de ez lesz a kezdet és a legvégén minden típusú fegyvert betiltanak majd. Emlékezzetek arra, hogy a lineáris világ még mindig társteremtő státuszban van, és a kontinuumban minden kívánságotok szerint létezik. És látni fogjátok, hogy az Arany Korban a Földön nem lesz helye a fegyvereknek és ez a ti döntésetek.
A terhesség megszakítás egy további vitás téma, ahogyan a nemzeti gazdaságokon elkövetett kapitális bűntettek, a munkanélküliség és az energia előállítás módja. És mivel ez foglalkoztat minket, ahogyan számos további helyzet a világotokban életbevágó jelentőségű és jelentős nyugtalanságokkal járnak együtt, ez még nem jelenti azt, hogy még mindig a sötétek diktálnak. Az Illuminátusok közül egyesek átléptek a Fénymunkások közé. Mások meghaltak és voltak, akik elegendő Fényt fogadtak szívükbe a téli Napforduló alkalmával, hogy még életben tarthassák testüket, utóbbiaknak dönteniük kell, hogy a Fényhez csatlakoznak életükben vagy a halálba távoznak. Mindamellett azok az Illuminátusok, akik képesek voltak messzemenően káoszt okozni eltávolításra kerültek pozíciójukból vagy a befolyásuk lehetősége került beszüntetésre.
Polgárháborúk továbbra is dúlnak, mert mindkét fél tiszta szívből hisz céljai jogszerűségében. Egyes esetekben már gyermekként beléjük nevelték a bosszúhadjárat szükségességét. Hasonlóan erős érzelmek irányítják a „szabadságért” harcolókat, akik országuk stabilitásának veszélyeztetőit látják a zsarnoki uralkodókban. Mások azért harcolnak, hogy vallásuk félresiklott dogmáit megtarthassák, melyet a hitetlenek nem kérdőjelezhetnek meg. De ezek az elszánt vitafelek egymás után a kölcsönös előnyre alapozva végül a tárgyalások és az együttműködés mellett döntenek.
A vélemények a nemrégiben újra felszabadult és függetlenné váló országokban, hogy hogyan kell egy országot kormányozni, erősen eltérnek egymástól. De hadd említsük meg újfent, hogy polgáraik szívében nincsen sötétség. Egyszerűen csak újdonság számukra az önrendelkezés vagy a demokrácia és az emberek arra törekednek, hogy egy olyan kormányzási formát találjanak, mely a legmegfelelőbben szolgálja mindenki javát.
Az imént említett legkeményebb vitapartnerek sincs sötét szándékaik. Nem a gonoszság az, ami nem hagyja őket eltántorítani a csökönyös hozzáállásukból. Úgy, mint minden a harmadik sűrűségben fogságba esett lélek gondolkodásmódja és hitrendszere, az egóhoz kötődik és a győzelmet minden esetben a saját oldalukon akarják betudni.
Szeretett Földi Család, ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy mindenkinek egy véleményen kell lennie a világotokban, mielőtt ezek a forrongások alább hagynak. Mi azt szeretnénk ezzel mondani, hogy ezeknek a konfliktusoknak a megoldása első sorban ott kezdődik, hogy a felek készen állnak és megértik, hogy másokat mi mozgat. És ez így fog történni!
A Föld lépésekben emelkedik fel egyre magasabb rezgésszintekre, ahol az intuitív megértés, a kivilágosodás-megvilágosodás! megtörténik, amit ti „emberi természetnek” neveztek. A vitás kérdések összeegyeztethetetlen hozzáállásokkal lecsillapodik és egy harmonikusabb vitát eredményez, mely egy olyan megoldásra lesz kiélezve, ami mindenkinek megfelelő lesz.
Ezért most van a legnagyobb szükség rátok, mint soha korábban. A Fény, amit itt-létezésetekkel egyszerűen kisugároztok a világba, megérinti mások életét. És amikor eltántoríthatatlanul kiálltok az mellett és igazodtok ahhoz, ami az életeteket felemeli és gazdagítja, kiterjesztitek a Fényt a kollektív tudatba és felgyorsítjátok az Arany Kor pompás manifesztációját.
A Föld-i embereknek kevésbé az egójuk irányába kéne igazodniuk, feladva az egyéni szűkös szellemi hozzáállásukat és el kell kezdeniük szívből élni. A SZERETET a leghatalmasabb erő a kozmoszban és a kulcs az ellenségeskedés, a gyűlölet, a szegénység, a közöny és az erőszak lezárásához, mely kibillentette világotokat egyensúlyából. A Szeretet a kulcs a békéhez, a jóléthez, az Egységhez és a spirituális fejlődéshez.
Érthető, ha csodálkoztok, hogy a Föld elérte a negyedik sűrűséget. Hogyan képes a legtöbb lakosa a harmadik sűrűségben létezni? Tudományosan megközelítve két fajta sűrűség létezik. Az egyik a tömegre és a helyre vonatkozik, ahol a tömeg megtalálható – A Föld a negyedik sűrűség alsó határán található és folyamatosan halad előre, fölfelé, míg el nem éri az ötödik dimenzióban található rendeltetését.
A másik sűrűség egy lélek evolúciós fejlettségi szintjét írja le – ez az elért fejlettségi szint vagy tudatszint. Ez a kétfajta sűrűségnek nem kell szükségszerűen megegyeznie. Technikailag és intelligenciájukban messzemenően fejlett civilizációknál például előfordulhat, hogy szemernyi spirituális tudattal sem rendelkeznek.
A mai földi népesség a lélekfejlettségi szintet tekintve a harmadiktól a hetedik sűrűségig terjed. Az odaadó Fénymunkások a spiritualitás negyedik szintjén helyezkednek el – elszántan követve spirituális útjukat – de vannak, akik kicsit lemaradtak; ők még mindig azzal vannak elfoglalva, hogy ne ítélkezzenek, hogy önmaguknak és másoknak megbocsássák hibáikat, bűntudatuk van, rossz a lelkiismeretük, birtoklási vágy vagy más alacsony rezgésszintű gondolatot bocsátanak ki, amin túl kell lépniük. Ebben a szellemben haladva tovább az ötödik és a magasabb dimenziót képviselő kevés lelket kristály- vagy indigó gyerekeknek nevezitek, vagy más civilizációk képviselőjeként élnek közöttetek [csillagmagok-ford. megj].
Így megbeszéltük a lényegi okokat, amik a világotokban végbemenő fejlődést befolyásolják, de léteznek még további okok is. Például, hogy minden jogi ügyet, a megfelelő jogi útra kell terelni. És nem kell itt felhívnotok a figyelmünket arra, hogy ezek a fogaskerekek nem forognak túl sebesen.
Egyes jogi eljárások a gazdasági kényszerek alapján működnek és a régi rendszerből az újba való átmenetet tudatosan lassítják, hogy kiküszöbölhető legyen a félelem és a káosz. Ezek a messzemenően kiható folyamatok nem csak az Illuminátus által a szegényektől elrabolt javak felkutatását, visszaszolgáltatását és elosztását célozzák meg, hanem a gazdasági- és pénzügyi átmenetet segítségével azt egy biztonságosabb arany- és nemesfém alapra helyezik; további cél még a szigorúbb bankgazdasági szabályok, valamint a fair kereskedelem, igazságos tarifák, adók és fizetések bevezetése.

Ezen a gazdasági területen a NESARA, rövidítése a “National Economic Security and Reformation Act” -nek (A Nemzeti Gazdaság(oka)t Biztosító és Újrastruktúráló Törvény) egyes körökben jól ismert, de az emberek nem feltétlenül értik lényegét és ezen nincs mit csodálkozni. Az Amerikai Egyesült Államok kormányának honlapján a NESARA-t, mint “National Economic Stabilization and Recovery Act” (A Nemzeti Gazdaságot Stabilizáló és Védő Törvény) fordítják le, ez egy teljes félreinformálás, tele hamis igazságokkal, mint egyes csatornázott üzenetek, melyek nem egy köztiszteletben álló Fénykövettől származnak, hanem sötét lényektől.
A NESARA jelentésének félreértése azt a nézőpontot is osztja, hogy a NESARA csupán ez az egy törvény. És ez mennyire téves! A NESARA nem kevesebb, mint a világ átalakítása és spirituális megújítása – az Arany Kor generálterve.
Léteznek különböző kifejezések interpretációi a Fénykövetek részéről, mint „jóléti program” vagy hasonló utalások, a NESARA gazdasági vonatkozásában. Ezek a félreértelmezések érintik a nagy pénzösszegeket is, amiket állítólag a Földön mindenkinek a rendelkezésére bocsájtnak, nagy összegeket kiutalva speciális projektek létrehozásának céljából és pénzeket, amik mindenki adósságát lenulláznák.
NESARA egyik lényegi pontja a kamatingadozás, a fizetések és juttatások megrövidítésének és megvonásának- különösen a nemzetközi devizaalapok esetében- és a nagy pénzösszegek visszajuttatása, melyek az Illuminátus bankszámláin találhatók. De a törvény fő célja a hatalmas egyenlőtlenségek feloldása a világotokban a „birtoklók” és a „nem birtoklók” között. Ezt az egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyozni, úgy hogy az Illuminátus által jogtalanul felhalmozott javakat arra használják, hogy az elszegényedett népesség szűkösségét csillapítani lehessen olyan gyorsan, ahogyan csak lehetséges és számukra ismét egy biztos fogódzót felajánlva.
A NESARA aktában szereplő rendelkezés, mely az USA teljes kormányának visszalépését követeli, már nincs érvényben. Annak okán, hogy több mint 12 évvel ezelőtt az akkori elnök egy magas rangú Illumináns volt, aki áttért a másik oldalra és most egy aktív Fénymunkás lett– és akkoriban a kongresszusban majdnem mindenki vagy az Illuminatus tagja volt vagy az ő befolyásuk alatt állt. Örüljetek, hogy ez ma már nincsen így!
Anya [Suzann Ward-ra utal, a csatornázóra], az Olvasóknak, akik többet szeretnének megtudni a NESARA-ról, például, hogy miért az USA-ban kezdődött egy törvény formájában a világméretű átalakulás terve, kérlek csatolj ide egy összefoglaló információt a NESARA-ról ide [2006. augusztus 13. speciális kiadás a NESARA-ról] Köszönöm.
Ismételten biztosítunk benneteket, hogy legyen bármi, ami negatívan befolyásolja az életeteket, idővel egymás után megszűnik. Ez magában foglalja a kényszermunkát és a nők elnyomását; igazságtalan törvényeket, politikai döntéseket vagy előírásokat; kegyetlen kulturális szokásokat; az ipar minden formájú környezetszennyezését, a chemtraileket és az élelmiszerekben található vegyszereket, a pornográfiát, a tudatkontrollt, beleértve a szórakoztatóipar félrevezető ábrázolásait: földönkívüliek szörnyekként való bemutatását; gazdasági monopóliumokat, a hajléktalanságot és az ártatlanok börtönökben való fogva tartását. Minden, ami lelketeket, testeteket vagy szellemeteket károsítaná megszűnik, ha a társadalmatok továbbra is veszi az akadályokat és megvalósítja az Arany Kort.
Ebben az univerzumban minden Fénylény tisztel benneteket az eltántoríthatatlan bátorságotokért, az ötletgazdagságotokért, a türelmetekért és a Fényért végzett odaadó munkátokért. Soha nem voltatok a feladataitokban magatokra hagyva – a világegyetemes családotok tagjai, akik köztetek élnek, és akik az égboltotok habjait szelik, mindig támogattak benneteket. Amíg a hajók legénységei hozzátok nem csatlakoznak, addig technológiájukat használják fel, hogy milliárd módon segédkezzenek, amiről az előző üzenetben beszámoltunk.
De mára elbúcsúzunk, feltétel nélküli szeretettel, ami mindig is létezett és létezni is fog.
__________________________
SZERETE és BÉKE
Suzanne Ward

Csatornázta: Suzanne Ward
Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus

Forrás:www.matthewbooks.com
 


Dear readers,

We are looking for new translators English-Hungarian for Matthew’s messages, Blossom's messages and messages from SaLuSa channeled by Mike Quinsey.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 27 languages) that wants to spread messages of love and light as far and wide as possible. Would you like to join us, please send an email to Luisa Vasconcellos, the founder of this team, or to Galactic Channelings and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge
© GalacticChannelings.com december 15 2019 | Contact | Add to Favorites