Home Čenelings? Par mūsu vēstītājiem Par mums Contact


Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, May 26, 2010

SaLuSa, May 26, 2010

Neaizmirstiet par domu spēku, tas var jūs dziedināt gan individuāli, gan kolektīvi noteikt jūsu nākotni. Lai kas parādītos pie horizonta, paši varat nolemt kā tas izpaudīsies jūsu dzīvēs. Tuvojošās pārmaiņas, kas gatavojas jūs pacelt, tiek gaidītas, bet notiek arī tādas, kas maina Zemi fiziskā veidā. Viss atkarīgs no jūsu dzīves vietas, arī mūsu klātbūtne nokārto visu tā, lai jūs izvairītos no maksimāliem bojājumiem. Jebkurā situācijā jūs varat palīdzēt- vizualizējot harmoniskas un līdzsvarojošas enerģijas- tās samazinās postošos rezultātus. Vēl, lūdzu, atcerieties, ka ir pieejama palīdzība arī no ārpuses, piemēram, no mums pēc tam, kad esat izteikuši lūgumu vai lūgšanas. Tikai pēdējā laikā esat sākuši mūs pieaicināt un lūgt, tas mums arī ir devis atļauju atbildēt. Bez lūguma tas būtu kā iejaukšanās jūsu brīvajā gribā.

Jums uz Zemes pastāv drakoniski likumi, kas visbiežāk it netaisnīgi un netaisni, un faktiski pieņemti tādēļ, lai stingri jūs kontrolētu. Jūs tāpat kā mēs esam pakļauti Visuma Likumam, tie ir jāievēro un tikai vēl augstāka vara te var iejaukties. Daudzas reizes un tieši saistībā ar jūsu civilizāciju, bijušas nepieciešamas sapulces un padomes, lai izlemtu tālākās rīcības kursu. Tādos gadījumos viedas dvēseles spriež un lemj un mēs ievērojam un cienām to slēdzienus. Cilvēkam ir tendence būt neapdomīgam, cilvēki nedomā par blakus iedarbību uz apkārtējiem. Karus ierosina tie, kuriem nav ne mazākās sapratnes par vienotību ar Visu Kas ir. Tie ne tikai iedzīvojas milzīgā karmā, bet pavisam nopietni aizkavē jūsu evolūciju. Vieglprātīga nevainīgu cilvēku nogalināšana tāpēc, lai jūs atšķirtu un dalītu, ir milzīgs pāri darījums jūsu Radītājam. Jums nav absolūti nekādu tiesību atņemt citai dvēselei dzīvību, un fakts, ka notiek tādas sliktas lietas, liecina par dažu jūsu līdzcilvēku atpalicību. Tomēr, ar prieku varam teikt, ka Mīlestībai un Gaismai izplatoties ap Zemi, arī dzīves un dzīvības svētums un mierīgums kļūst saprotamas lietas.

Ejot pa Augšāmcelšanās ceļu, jūs pacelsiet apziņu un visi jūsu dzīves uzskati mainīsies. Jūs jau zināt, ka tikai Dievs var radīt dzīvību un Cilvēks nekad savam radītajam nespēs iedot dvēseli. Jā, cilvēks var radīt ierobežotas apziņas vai hibrīdu formas, bet tas ir tikai dvēseles transporta līdzeklis, kurā iemiesoties. Vai redzat, mīļie, ka jums nevar „piederēt” cita dvēsele?, dvēselei ir brīvs gars pieredzēt to ko tā vēlas. Kad divas dvēseles nolemj radīt, tad fiziskajā plānā ienāk dvēsele, kas ir izvēlējusies šos divus par saviem vecākiem. Jā, šī dvēsele ir jāmīl un jāvada bērnībā, un jāļauj pēc iespējas tai sekot pašas noteiktajam dzīves plānam. Vecāki bieži konstatē, ka dvēselei ir spēcīgi instinkti un pašai savi ieskati par nākotnes plāniem. Lepojieties par tādu dvēseli un ziniet, ka esat izvēlēti tāpēc, ka jums ir kas tāds, ko varat dot viens otram.

Dzīve nav tik sarežģīta kā izliekas, un ja saprotat Visuma likumus- tādu kā Piesaistīšanas Likumu- tad varat gūt ļoti labus panākumus. Karma bieži tiek atkārota, jo neesat apguvuši noteikto mācību, un tā tikmēr jūs konfrontēs, kamēr to paveiksiet. Ar šī likuma palīdzību jūs nosakāt savu dzīves ceļu un, ja zināt kā to pielietot, tad kļūs vēl vieglāk. Dabīgi, ka jūsu dzīves plānam ir priekšroka un jūsu Gidi darīs visu, lai nodrošinātu tā izpildi. Jūs nevēlaties atkārtot mācības, ja vien varat aizvairīties. Tik bieži dzirdam jautājumu: „kāpēc es, par ko man”, kad notiek kaut kas nepatīkams, bet rūpīgi padomājiet par to mācību ko nes šis pārbaudījums vai mācību stunda. Dažkārt dvēsele inkarnējas, lai izciestu sekas un palīdzētu citai dvēselei. Jāsaka, ka te nekad nav runa par sodu un Dievs jūs turpina mīlēt bez nosacījumiem neatkarīgi no tā ko domājat paši.

Tas ir pilnīgi dabīgi katrai dvēselei- vēlēties būt mīlētai- un ja jūs pirmām kārtām mīlat Sevi, tad būs vieglāk izprast to, kas skar citus. Redziet sevī un citos dievotību, priecājieties par to, ka esat un netiesājiet. Redzēsiet, ka pasaule pēkšņi pārvēršas, un tajā ienāk vēl nepazīts miers. Dzīvojiet un ļaujiet visam dzīvot ap jums, svētiet tās dvēseles, kas dalās ceļojumā ar jums. Jūs tām kļūsiet par iedvesmu, tās sāks saprast, ka cilvēks ir sajūtoša Būtne. Dualitāte jūs bija iemetusi pie lauvām, jūs cīnījāties par savu godu un tiesībām lemt savu nākotni. Turieties pie saviem uzskatiem, bet esiet atvērti katrai pozitīvai iespējai virzīties uz priekšu. Neļaujiet nevienam uzspiest savus uzskatus, īpaši ar iebaidīšanu. Mīlestības enerģija ir tīra un tā nāk no Radītāja, to nevar nopirkt un tā būs tā, kas paliks pēc jebkurām pārmaiņām. Padomājiet par to un sekojiet Patiesības skolotāju ceļam.

Tuvojoties Augšāmcelšanai, pamanīsiet sevī aizvien izteiktākas izmaiņas. Jūs pilnīgi noteikti zināsiet, ka jūsu apziņa paplašinās, tas arī tiek sagaidīts no Gaismas un Mīlestības ceļa gājējiem. Tas kalpo kā apliecinājums tam, ka atrodaties uz Augšāmcelšanās ceļa un jūsu fiziskais ķermenis kļūst par kristālisko. Tā kā jums ir jāpaceļas ar savu fizisko ķermeni, tad tam ir būtiska nozīme, jo citādi tas nespētu eksistēt augstākās vibrācijās. Tuvojoties beigu laikiem, jūs saņemsiet atbilstošu vadību par nepieciešamo rīcību šai brīnumainajā pacelšanā. Tas, protams, ir tikai viens solis visā procesā, kas turpināsies vēl tālākās Gaismas realitātēs.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa, un kad pietuvosities Galaktiskās Federācijas biedriem, tad aizvien vairāk apjautīsiet to- kurp dodaties. Mēs esam jūs- nākotnē, mūsos varat redzēt visas tās īpašības, kas ir daļa no jūsu Augstākā Es. Mēs tik bieži atgādinām par to, ka esat kas daudz vairāk par to ko apjaušat, un atzinības trūkums ir tūkstošiem gadu garumā krātās verdzības un kalpības rezultāts, tas paslēpis jūsu patieso identitāti. Ar iluminātu palīdzību, kas vēlējušies jūs noturēt tumsā un neziņā, jūsu statuss ticis pazemots un izkropļots. Tagad tas mainās, varat sākt izteikt savu reālo būtību- mīlestības un mierpilno dvēseli.

Paldies SaLusa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Mara


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge