Home Čenelings? Par mūsu vēstītājiem Par mums Contact


Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, September 6, 2010

SaLuSa, September 6, 2010

Jūsu spēku un varu nevar labāk ilustrēt tas fakts, ka būdami mazākumā, tomēr esat pārvarējuši zemās enerģijas. Kā indivīdi esat spējuši pacelt sevi un atjaunot Gaismu. Nesot sevī Gaismu jūs ietekmējat visus apkārtējos. Tādi cilvēki ir mūsu sabiedroto mugurkauls un uzņemas jauno paradigmu radīšanu. Tās mīļās dvēseles, kas svārstās starp Gaismu un tumsu mostas un pavisam drīz tām būs jāpieņem lēmums, vai pievienoties Gaismai. Protams, viņu prātos rosās dažādi jautājumi, un jau esam teikuši, ka ikvienam ir tiesības pieņemt savus lēmumus. Pēc daudzām noteikta prāta virziena darbības dzīvēm, ir ļoti grūti mainīt virzienu. Tomēr, eksistē plāns, kas palīdzēs tiem saprast kādu izvēli pieņemt, lai nebūtu nekādas nožēlas pēc Augšāmcelšanās. Ar to mēs sakām, ka jums nav nekādas vajadzības uztraukties par tām dvēselēm, jo katra pilnīgi noteikti pati izdarīs savu izvēli.

Varat jau iedomāties, ka tad, kad būs uzsākušās pārmaiņas, tās nevarēs nepamanīt. Tās slaucīs un kārtos visu; pavisam drīz kļūs acīmredzama jaunās Zemes dzimšana. Viena pēc otras tiks pārvarētas tās problēmas, kas jūs apsēdušas tagad, un rezultāti būs noturīgi. Tiks izravēta gandrīz visās valdībās esošā korupcija, jo cilvēki nav tik akli, lai neredzētu notiekošo. Tas vien jau piešķirs nākotnei cerības, īpaši, kad cilvēki sapratīs, ka veco valdību vietā stāsies Gaismas cilvēki. Parādīsies aizvien vairāk Gaismas kandidātu. Tad redzēsiet, ko patiešām spēj dot valdība, kas kalpo cilvēkiem. Cilvēki satuvināsies, radīsies varens sabiedrības gars, un ikviens vēlēsies ieguldīt savu daļu jaunās laimīgās dzīves tuvināšanā.

Jo vairāk cilvēku spēj vizualizēt jauno Zemi, jo ātrāk pietuvināsies tās manifestēšanās. Mēs no Galaktiskās Federācijas palīdzam organizēt Zemes attīrīšanu, sāksies pilnīgi jauni sadarbības veidi. Beidzot sāksiet ticēt nākotnei un centīgi strādāsiet, lai realizētu izmaiņas. Vecās vibrācijas un to ietekme izzudīs ļoti ātri, un parādīsies patiesā lietu kārtība. Dažādo grupējumu argumenti un sāncensība paies malā, jo to vietā stāsies jūsu patiesās būtības atklāsmes un vissvarīgākās atklāsmes par dievu es. Jūs paši radījāt nošķirtību viens no otra, bet to veicināja tie spēki, kas vēlējās jūs atdalīt.

Savā būtībā jūs esat nomaldījušās, bet garīgas, mieru meklējošas un mīlošas dvēseles. Pret jums pielietoti daudzi un dažādi iedarbības veidi- reliģijas, politikas un kultūras izskatā. Patiesības gaismā sāks atklāties daudzas reliģiskās sektas. Ja tiek pieņemta viena patiesība, tad viņu centrālajos uzskatos vairs nebūs atšķirību. Politika totāli mainīsies, opozīcijai vairs nebūs vietas, jo pozitīvā nostāja pret visu cilvēci mainīs kārtību. Laiks un enerģija vairs netiks izmantoti nelietderīgi tikai tādēļ, lai vairotu savu politisko varu. Politikas jaunais vārds būs kooperācija un cilvēki tajā aktīvi piedalīsies.

Uzmanība tiek pievērsta visam tam, kam jāmainās, un tā jūs tuvojaties jaunajām vibrācijām, kas gatavo jūs Augšāmcelšanai. Viena atklāsme sekos citai, tas būs prieka pilns laiks. Pilnīgi droši zināsiet, ka Gaisma ir stabili atjaunota un tumsa, kas bija pārvilkusies pār jūsu dzīvēm, ir iznīcināta. Tā tas arī tika plānots no Augstāko Būtņu puses, kas ar pilnu atdevi nodevušies tam, lai nestu jums Gaismu un Mīlestību. Zinām, ka ir arī tādas dvēseles, kas baidās no Augšāmcelšanās, it kā tas esot nedabīgs process. Tā nav patiesība, tieši pretēji. Pacelšanās, kas jums tiek piedāvāta, atgriezīs jūs atpakaļ kādreizējā svētlaimes stāvoklī. Ja arī augstākajās dimensijās eksistē vēl kādas dualitātes iezīmes, tad tās nekādā gadījumā nepiedāvā tādus izaicinājumus un pārdzīvojumus kā tagad. Dualitāte nebūt nenozīmē to, ka jums jāpieredz tādas galējības kā uz Zemes.

Tagad dzīvojot pēc iespējas jo labāk, saskaņā ar augstāko dimensiju vīzijām, jūs aizvien attālināties no zemajām enerģijām. Pienāks laiks, kad tās jūs vispār nespēs ietekmēt. Jūsu Gaisma būs tik spēcīga, ka tā atvairīs vai transmutēs zemās enerģijas. Tomēr, mums ir jāatgriežas pie „baiļu” faktora, ko tumšie joprojām cenšas jums uzspiest. Atrodoties haosa vidū, protams, ka ir kāds pamats arī bažām, bet uzņemiet visas lietas mierīgi un ziniet, ka tās ir tikai pagātnes zīmes, kas slīd ārā no jūsu realitātes. Neraizējieties par savu māju vai īpašumu, jūsu vajadzības tiks apmierinātas. Mūsu plānos ietilpst visu jūsu vajadzību apmierināšana. Protams, ka būs arī kādas neērtības, bet attiecībā pret visu lielo pārmaiņu apjomu, ar to varētu arī rēķināties.

Tik īsā laikā esat nogājuši lielu ceļa gabalu un jūs sākat visu notiekošo uztvert pavisam citā redzējumā. Tas palīdz saglabāt reālistiku perspektīvi par to, kā viss norisināsies, un kopā ar iegūtajām zināšanām jūs jau saprotiet, ka viss mainīsies jūsu augstākajam labumam. No mūsu redzes viedokļa, jūs tam tikāt gatavoti vairāk kā 60 gadus. Mūsu atzīšana sākās ar parādīšanos pie debesīm, jūs sākāt mūs pieņemt. Tādēļ mūsu atklātā parādīšanās vairs nerada bailes vai kādreizējās bažas. Faktiski, mēs priecājamies, ka aizvien vairāk cilvēku uzņem mūs ar atplestām rokām.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa un vēlu panākumus jūsu personīgajos patiesības un sapratnes meklējumos. Lai Mīlestība un Gaisma vienmēr kopā ar jums.

Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Tulkotājs: Mara


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge