Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hrvatski > Mike Quinsey - SaLuSa, January 30, 2012

SaLuSa, January 30, 2012


Ne bojte se jer mnogo toga se može dogoditi već samo od jednog do drugog tjedan, a plan za vaše izbavljenje od Mračnih sasvim lijepo napreduje. Kao što smo već predlagali, budite svjesni razvoja događaja diljem svijeta jer se ostvaruju vaše želje za promjenom. Stvar je u pronalaženju novih pouzdanih izvora iz kojih možete saznati o tome što se zapravo događa. Znate da vrijeme juri i to je dobro budući da ste dugo čekali na kraj ovog doba. Vjerujte nam, sve se odvija točno kako želimo uz naše saveznike koji uspjevaju u stvaranju uvjeta koji će nam omogućiti da vam priđemo bliže. Sve što vam je obećano bit će vam isporučeno, čak i ako ne bude točno onakvo kakvim ste to zamišljali, u biti, na neki način moglo bi se pokazati uzbudljivijim i potpunijim.

Zapamtite da je sve u rukama Viših Bića koja su vas pratila na putu Uzašašća još od samog početka koji je bio veoma, veoma davno. Znali ste kada ste krenuli, ali sa degeneracijom vaših razina svjesnosti, postali ste odvojeni od Izvora i jedni od drugih. No ipak, to je bilo i za očekivati iako ste to sami izazvali zlorabljenjem slobodne volje koja vam je bila dana. Sada znate da ste prošli kroz Tamno Doba i to vam je pokazalo koliko možete pasti kada izgubite vezu s vašim pravim ja. Ovaj tekući ciklus bio je najizazovniji od kada ste se upustili u fizičke inkarnacije i prethodili su mu životi u ranijim civilizacijama o kojima znate iznimno malo. Možda ih se tek blijedo sjećate, ali budite sigurni da je svako isustvo koje ste imali pomoglo da stignete tu gdje ste sada. Neizmjerno ste narasli u svom razumijevanju fizikalnosti, a to je pridonijelo i ubrzanju vaše evoulucije.

Uzašašće i vrijeme nakon njega će se nastaviti kroz planirana iskustva uz pomoć vaših Vodiča i Višeg Ja. Ipak, bit ćete mnogo više informacija o tome kakva će biti kada nastavite svoje putovanje kao Galaktičko Biće. Kao što možete shvatiti, život će poprimiti potpuno drugačiji izgled i tek će blijedo podsjećati na ono kakvim ga sada vidite u ovoj vašoj dimenziji. Tek morate shvatiti kako je to biti posve slobodnim (bićem), no kada to jeste, bit će kao da ste podignuti na novu razinu svijesti što će vam osigurati da budete posve svjesni svojih odgovornosti. Zakoni Univerzuma su prilično jednostavni i zahtijevaju da poštujete suverenitet svih drugih duša kao i namjeru da im ne činite zlo ili ih ometate. Doista, stremit ćete dijeliti Ljubav i Svjetlost sa svim životnim oblicima jer ćete imati razumijevanje i prihvatit ćete Jedinstvo sa Svime Što Jest. Sav život je na ovom putu evolucije i ima snažan poriv vratiti se Izvoru iz kojeg je potekao.

Život na Zemlji se može činiti veoma samotnim dok srećete duše svih vrsta, na veoma različitim razinama napretka i razumijevanja što sve doprinosi vašim iskustvima. Vaš izazov je bio da usavršite i naučite sve lekcije koje su te duše imale za vas. Vi od Svjetla ste uspjeli i vi ste spremni nastaviti, ali uvijek ćete imati koristi od njih jer su lekcije pohranjene na podsvjesnoj razini. Imate potpuno pravo biti zadovoljni sobom jer ste prošli kroz dualnosti i prešli u Svjetlo. Sada se možete vratiti na razinu svjesnosti koja vam je zaista ugodna i u kojoj ste nekoć živjeli na višim razinama, da se više nikada ne morate vratiti u niže razine.

U višim dimenzijama još uvijek susrećete izazove, ali su oni prihvatljiviji te ih je najbolje gledati kao zadatke u koje su često uključene duše koje mogu imati koristi od vašeg iskustva. Zapamtite da na ovom stupnju vi obvezujete sebe na služenje drugima i gotovo svaka uzašla duša prirodno slijedi taj smjer. Svo vrijeme još uvijek uzlazite, ali napredak je puno sporiji te se rijetko morate suočiti s negativnim situacijama. Naravno da sve ovisi o tome kamo ste odlučili ići budući da možete biti jedan od onih koji su se odlučili u niže dimenzije. Brzina kojom želite napredovati je uglavnom vaša odluka te se nikoga ne prisiljava da napreduje brže nego što želi. Stoga, u vašoj sadašnjoj dimenziji se neće svaka duša osjetiti spremnom na uzdizanje te će ostati tamo gdje se osjeća ugodnije.

Tijekom ovog vremena karma dolazi i odlazi veoma brzo i nekima će se činiti da jedna stvar brzo smijenjuje drugu bez vremena za predah. Dragi, to je u skladu s vašim potrebama i potrebom da očistite svoju karmu prije nego uzađete. Nešto od toga će biti nasljeđe prošlosti te ne slijedi nužno da vam se sve vraća unutar istog životnog vijeka. Često vam stvari dolaze kada ste najsposobniji nositi se s njima i kada možete biti najuspješniji u čišćenju karme. U konačnom obračunu nešto karme može biti otpušteno u skladu sa Zakonom Milosti.

Možete razumjeti zašto vas se obeshrabruje da donositi sud o bilo kojoj drugoj duši, ukoliko vam kažemo da ne možete znati što su vam donijela njihova iskustva. Također, onda kada vi doživljavate da je osoba kažnjena, imajte na umu da stvari nisu uvijek onakve kakvima se čine. Ponekad će duša prihvatiti nečiju karmu kao način služenja toj osobi, a to se obično događa u slučaju snažne veze ili povezanosti između njih. Jedno od najvećih djela koje možete učiniti za druge jest da se za njih žrtvujete. Također zapamtite da postoji karma koja je, na neki način, nagrada, a zarađena je kroz vašu ljubav i služenje drugima. Vi ste ti koji kreiraju vaš put i iskustva i nikoga drugoga se ne može okriviti da je nepoželjan, barem ne na način na koji vi o njima mislite.

Dobro naučite svoje lekcije i nikad im se više nećete morati vraćati, iako postoje okolnisti kada bi vas se moglo ponovo testirati da bi se potvrdilo da nećete iznevjeriti. Ukoliko ste imali iskustvo koje je jasno sadržavalo lekciju namijenjenu vama, razmislite o tome iskreno i bez pristranosti i sasvim sigurno ćete uvidjeti razlog. Sve se odvija božanski i pravedno jer, kao što smo često naglašavali, ne postoji osjećaj o kažnjavanju. Bog je Sav Ljubav i posjeduje beskrajno strpljenje sa svojim Božjim Iskrama koje će uvijek biti povezane s Bogom i okružene Božjom Ljubavi.

Ja sam SaLuSa sa Sirijusa te završavam današnji razgovor s ljubećom željom da svi pronađete svoj istinski put, svoje pravo ja. Nastaviti sjati svojim Svjetlom kamo god idete i tako ćete i neznajući pomagati drugima da pronađe svoje.

Hvala, SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Preveo: Marijana
Share |

Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge