Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hrvatski > Mike Quinsey - SaLuSa, November 28, 2012

SaLuSa 28. studeni 2012.

Vi uviđate da je vrlo malo dugo prisutnih predviđana za ovu godinu obistinjeno i da je ovo bila prilično normalna godina. Uvijek mnogo toga ovisi o fizičkoj prirodi o kojoj se velikim dijelom na izvještava. Stoga je lijepo izvijestiti da se malo toga dogodilo, a što je trebalo ispuniti očekivanja onih koji su se pripremali za velike prevrate i katastrofe. Vi možete veliki dio takvog ishoda pripisati sebi u zasluge budući su vibracije Zemlja bile primjetno povišene u odnosu na ono gdje su bile prije tek nekoliko godina. Količina Svjetla privučenog na Zemlju smanjila je potrebu za većim energetskim čišćenjem. Mi iz Galaktičke Federacije smo, također, pomogli tako što smo imali udjela u čišćenju te općenito sprečavajući da se zagađenje pojača. To uključuje i chemtrailove koji su imali potencijala da ozbiljno utječu na sve oblike života.

Sada bi vaš put kroz posljednjih par tjedana dualnosti trebao proći prilično mirnno dopuštajući vam da se koncentrirate na sovje pripreme za Uzašašće. Najbolji savjet jest očuvati smirenost i mir te ne dopustiti da vam išta omete fokus na njega (Uzašašće). Stvarat ćete povijest tako što ćete doista biti na Zemlji da biste iskusili sve vezano uz Uzašašće. Stare vibracije više neće moći ometati vašu evoluciju, a na njihovo mjesto će doći povišene vibracije koje će vas uzdići. Većina vas bi trebala primjetiti nekakve ugodne reakcije na promjene iako će neke od njih biti teške za asimilaciju. Ukupna frekvencija promjena je naravno dalekosežna, pa će pod njenim utjecajem do određenog stupnja biti i svi životni oblici.

Dramatične promjene će slijediti za Uzašašćem, mnoge ste već trebali iskusiti. Ipak, sve će se dogoditi u dobro vrijeme, no u kratkom roku da bi vam se pružila unapređenja koja su već trebala započeti, no nisu zbog taktike odugovlačenja Mračnih. Razdoblje Tame sa svim njegovim ograničenjima bit će zamijenjeno onim koji će vas unaprijediti na mnogo načina te će zbližiti ljude vaših civilizacija u međusobnoj ljubavi i poštovanju jednih prema drugima. Sve prošle razlike će biti odbačene da bi vas se spojilo u suradnji i jedinstvu ispunjenom ljubavlju. To više neće biti teško postići budući će lažne barijere stavljene među vas otpasti i povjerenja će zamijeniti strahove koji su vas držali razdvojenima.

Sada možete početi postajati svojim pravim ja tako što ćete biti otvoreni i ljubazni i sposobni izraziti svoja prava osjećanja. Predugo ste bili sputani strahom o tome što bi drugi mogli misliti o vama da ste čak oklijevali pokazati svoju urođenu ljubav za druge. Pronađite unutarnje dijete u svome srcu koje ne poznaje vaše sumnje i oprez već slavu sposobnosti slobodnog dijeljenja njegove Svjetlosti i Ljubavi. Vi ste oblikovani u ono što mislite o sebi selektivnim odgojem tijekom cijelog vašeg odrastanja. Sada postajete slobdonima dijeliti vaš užitak u životu s drugima. U budućnosti nitko neće biti uvrijeđen iskazivanjem ljubavi i to će postati posve prirodan način međusobnog pozdravljanja, budući ste svi Jedno.

Da, kroti će naslijediti Zemlju, a oni koji su uzrokovali toliko problema svojim namjernim ratovima smrti i uništenja, bit će odstranjeni iz vaše blizine. Samo će nježne i ljubeće duše ostati uživati sretan i radostan život, onakav kakav nisu spoznali u dualnosti. Vi ste dokazali da ste moćne duše sa srcima od zlata i svi će vas prepoznati kao uzašla Bića. Vaše stvaralačke moći će biti kanalizirane u svrhovite kreacije za dobrobit sviju. Do sada niste uviđali koliko ste zapravo moćni te niste imali kontrolu nad svojim sposobnostima. Ipak, nemojte brinuti jer će se sa Uzašašćem povisiti razine svijesti te će se sve to promijeniti.

Vi ste su-stvaratelji sa Bogom i vaše služenje drugima će vas voditi diljem cijelog Univerzuma. Imat ćete jedinstvene kvalitete koje su rezultat vaših različitih iskustava u dualnosti. Na vas će se gledati kao na Majstore Svjetla te ćete pomagati drugim pomaljućim civilizacijama da evoluiraju. Ipak, to vrijeme je ponešto dalje od onoga gdje ste sada, no bit ćete privučeni služiti drugima na taj način. Prevalili ste dug i težak put, no stekli mnogo toga na čemu vam se divimo. Zauzet ćete svoje mjesto među sebi jednakima i mnogi od vas će izabrati pridružiti se Federaciji. Znat ćete dovoljno o nama da bi donijeli takvu odluku, a naši komentari se podjednako odnose i na muškarce i na žene. U tom smislu, za razliku od sadašnjeg stanja, bit ćete balansirani u tim dvjema energijama, a razlike u njima će biti teško primjetne.

Uprkos previranju u vašem svijetu u sadašnjem trenutku, izgledi za mir ostaju veoma stvarni. On se približava s najviše razine, a odgovor je ohrabrujuć. Odstranjenje straha je jedna od velikih moći koja sputava manje zemlje, no mi lako možemo održati mir jednom kad se postigne sporazum o razoružanju. Mir je apsolutni imperativ ukoliko želite ući u više dimenzije te više neće podržavati niske vibracije prijetnji irata. Zajedno sa potezima da se postignu promjene u vladi koje su, također, u tijeku, dogodit će se dramatične promjene koje će preobraziti cijelo lice vaše civilizacije. Tada možete dodati razotkrivanje i stvari će se moći razvijati punom brzinom. Ti događaji više uopće nisu daleko, a naši saveznici naprono rade na njihovom ostvarenju.

Jasno je da mi pridajemo na važnost razotkrivanja jer je to sredstvo našeg zbližavanja i ulaženja u odnos koji je neophodan za vaš napredak. Još važnija je naša uloga u nadgledanju širokog spektra promjena u vašem društvu te pomaganju vašim velikim komercijalnim kompanijama da se nose sa promjenama koje će ih pogađati. Oni se moraju promijeniti tako da odražavaju potrebu za manjim grupama prije nego za mnopolima te prilagoditi se novim načinima rada. Vidjet ćete da će u budućnosti poslovanje biti na otvorenoj osnovi tako da će svatko znati što se događa i da se postupa na poštenim i pravednim principima. To bi trebalo biti lako budući će kriminalni elementi, koji sada postoje u vašem društvu, biti odstranjeni.

Ja sam SaLuSa sa Sirijusa i želi da odmaknete svoj fokus sa prošlosti i date svoju energiju novom u skladu s vašim očekivanjima. Tako ćete pomoći da se brže ostvari, a bit ćete i spremniji na ono što će se odigrati. Mi smo uz vas, Dragi, a tako će uvijek i biti.

Hvala, SaLuSa.

Mike Quinsey.

prevela: Marijana Pontoni


Website: Tree of the Golden Light

Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge