Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hrvatski > Mike Quinsey - SaLuSa, July 20, 2012

SaLuSa, 20. srpnja 2012


Kako dani prolaze, rad naših saveznika postaje sve koordiniraniji i to donosi rezultate. Opseg aktivnosti postaje sve veći i uskoro će se desiti ogromni pomak prema naprijed što će se i primijetiti. Sada radimo na mnogim frontama, a očekujem da će se uskoro vidjeti brzi razvoj situacije. Vaša uloga u onome što se događa je da zadržite fokus na onome što vidite kao rezultat, dajući mu više energije gdje je to potrebno. Istodobno snažni tokovi energije dopiru do Zemlje iz mnogih drugih izvora i Galaksija. Interes i pomoć koja vam je pružena je ogromna i sigurno će vam pomoći da postignete svoj cilj koji je Uzašašće. S naše strane smo zaustaviti svaki pokušaj mračnih da spriječe vaše Uzašašće i koristimo naše tehnologije kako bi se osiguralo da vi i Majka Zemlja dođete na vaše odredište. To je potrebno jer će mračni pribjeći bilo kojem načinu, čak i ako to ugrožava njihovu vlastitu egzistenciju. Ne bojte se, mi imamo kontrolu i oni su potpuno svjesni da im mi stojimo na putu.

One duše koji nisu svjesne kraja vremena, očito različito interpretiraju događaje koji se događaju oko njih. Razumljivo je da se boje za ishod, ali budite sigurni, kako naši saveznici nastavljaju svoje akcije, biti će vidljivo da sile dobra postoje. Kao i vi i mi želimo vidjeti porast čišćenja kriminalaca koji su odgovorni za oduzimanje vaših prava. Nakon što to postane javno znanje, to će nametnuti ideju da niste sami u svojoj borbi protiv zla. Upravo to je slučaj već dugo vremena, a članovi Galaktičke Federacije Svjetla su zaslužni za vođenje vaših iskustava na takav način da ste preživjeli. Posebno je oprezno dodatno planirano tijekom dugog vremenskog razdoblja kako bi se zadržala ravnoteža energija na Zemlji. To je djelomično postignuto tako što je organizirano da se visoko prosvijetljene duše inkarniraju u odgovarajuće vrijeme, da vas vode naprijed u Svjetlost.

Shvatite da su vaša iskustva rezultat Zakona privlačenja, koji je omogućio dušama sa nižom vibracijom da vam se pridruže. Vibracije Zemlje u usporedbi sa relativno novijim vremenom su se u stvari znatno spustile, a kao planeta slobodne volje je trebala pronaći svoju razinu. Međutim, kada je donesena odluka da se povećaju vibracije, mi smo se više uključili u vaše uzdizanje. Danas stojite uspravno i shvaćate da ste postigli značajan zaokret u vrlo kratkom vremenu, posebno tijekom posljednjih 40 godina. Nema više povratka natrag, jer je Svjetlo sada dobro uspostavljeno na Zemlji i još uvijek raste. Ono se povećava eksponencijalno, a uskoro će se doći do točke kada će moći doći do Uzašašća.

Mnogi ljudi traže da na neki način svojim sposobnostima pridonesu promjenama. Vi ste nam poznati i u pravo vrijeme ćete prepoznati priliku da iskoristite svoje sposobnosti. U ovom trenutku, kao točka svjetlosti širite svoj mir oko vas i tako ćete pomoći drugima. Biti će također prilike kada će se postavljati pitanja na koje ćete vi moći dati odgovore, tako da se tada nemojte ustručavati da to i učinite. Jasno je da neki ljudi nisu spremni čuti istinu, ali više nema vremena za skrivanje istine. U konačnici samo je jedna istina koja će u pravo vrijeme biti u potpunosti poznata, jer će biti duša koje su ju spremni primiti. Dosad ste slijedili svoje sklonosti i postigli svoje razumijevanje, ali će doći vrijeme kada će svima vama Istina biti potrebna.

Vaš osobni put do Uzašašća je ono što je važno, zato nemojte biti nepotrebno zabrinuti oko toga što se općenito događa oko vas. Dakako, promjene koje smo vam obećali će doći i proći, jer stare strukture se moraju maknuti onima iz novog doba. Vaša svijest je otvorena za sve nove mogućnosti i one će doći u vaše živote, ali neke su dugoročne i uslijediti će nakon što se odigraju početne promjene. Promjene Vlada su očito vitalne kako bi se omogućilo da oni koji će vas voditi budu duhovno razvijeni. Umjesto da sebe stavljaju u prvi plan oni će poštovati svoju prisegu da vama služe, i biti će izabirani baš iz tog razloga. Većina vlada u cijelom svijetu je davno prestala služiti narodu i postali su vazali moćnih bankarskih obitelji. Oni također moraju biti uklonjeni s vlasti zajedno sa njihovom uglavnom bolesnom materijalnom stečevinom kao i njihovi podanici koji se nalaze u cijelom svijetu. Opseg moći Iluminata će vas zapanjiti kao i njihova prisutnost u većini visokih mjesta, uključujući kraljevske i religiozne struktura.

Veliko carstvo, kao što je ovo od Illuminata se ne može preko noći demontirati, ali sada je već ozbiljno oslabljeno i samo će se raspasti. Oni na vrhu znaju da je njihovo vrijeme pri kraju, a mi se još uvijek nadamo da će se predati i prekinuti svoje akcije protiv vas. Njihovi planovi se ne mogu promatrati kao ništa manje nego strašni jer imaju namjeru znatno smanjiti stanovništvo Zemlje na bilo koji od načina. Dva svjetska rata, kao i mnogi drugi prije prvog, izazvali su gubitak milijuna života, te su započeti namjerno da progutaju svijet u metežu i katastrofama. Treći svjetski rat je bio planiran, ali smo mi došli i spriječili korake kako bi ga oni pokrenuli na Bliskom istoku. Doista, mi smo zaustavili korištenje nuklearnog oružja, kako je božanski odlučeno.

Mir će iznenada sići među vas jer postoji plan da ga se provodi sprečavanjem korištenje svih oružja koje će biti deaktivirano. Neće biti mjesta na koje bi se oni mogli skriti, gdje ih nećemo naći a podzemne baze će biti uništene da se ne mogu ponovno koristiti. Nitko tko je kriv neće pobjeći jer mi znamo za njih i biti će spriječeni da nastave svoje akcije protiv vas. Jednog dana oni će u potpunosti razumjeti u kojoj mjeri su doprinijeli planu Iluminata i njihov ukupni utjecaj na smanjenje prava populacije i svakog pojedinca. To će biti vrijeme za razmišljanje o njihovom nepoštivanju zakona svemira, a oni će odgovoriti Bogu. Kao i kod svake duše koji je pala tako duboko da je zaboravila da je njeno pravo ja od svjetla, njima će se biti dana svaka prilika da pronađu svoj put natrag.

Ja sam SaLuSa sa Siriusa, i kažem vam da su pali jednako voljeni od Boga, koji ne osuđuje ni jednu dušu, nego je okružuje sa ljubavlju i svjetlom

Hvala, SaLuSa.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Preveo: Darko - Svjetloradnici
 Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge