Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hrvatski > Mike Quinsey - SaLuSa, August 10, 2012

SaLuSa, 10. kolovoza 2012

Energije oko vas se ubrzavaju do novih visina, a oni od vas koji su osjetljivi na njih će osjećati veliko uzdignuće. To će se nastaviti sve do Uzašašća, do kada ćete biti u potpunosti spremni za uzići. Nevjerojatno putovanje koje ste napravili kroz dualnost kroz stotine života se završava. Svakoj duši je dana prilika da ga ostavi iza sebe i to je poželjno kako bi se pripremili za Uzašašće. Mnogi su vodili svoj život s dobrim namjerama prema drugima i često se opisuje kao oni koji imaju zlatno srce. Oni će također biti uzdignuti jer Uzašašće nema izravne veze s religijom, iako će neke pobožne duše biti pobožnog ponašanja.

Mnogo puta smo vam ukazivali da ste svi vi Jedno i kada to možete prihvatiti da je tako i odnositi se prema drugima kao prema sebi samima, vi ste dobrano na putu Svjetlosti. Tamni su napustili svoje Svjetlo radi promicanja pohlepe umjesto dijeljenja, ravnodušni prema ostalim dušama, problema umjesto suosjećanja i ljubavi. Oni su stvorili neprijatelje gdje oni nisu postojali i demonizirali religije, tako da izgleda da su svi jedni drugima neprijatelji. Kada budete mogli vidjeti kroz njihove namjerne planove za stvaranje kaosa, biti ćete u mogućnosti da se odvojite od njihovih energija i baciti svoje svjetlo u tamna područjima da ih pretvorite u svjetlo.

Stvorite situaciju oko sebe koja uzdiže vašu energiju, privlačeći samo ono što je dobro i čisto. To uključuje i ono što čitate, glazbu koju slušaju i ono u čemu uživate i što vam pruža zadovoljstvo u životu. Na primjer mnogi filmovi i TV emisije su namjerno napravljene da vas ometaju, i napune vaš um sa negativnim događajima i slikama. Njihova namjena je da vas programiraju sa uvjetima koji postupno oduzimaju vaš osjećaj o tome što je dobro a što loše. Tako da ćete postati neosjetljivi na ubijanja i razaranja i nećete prigovarati kada to postane vaša stvarnost. Kako možete naći unutrašnji i vanjski mir ako je vaš um stalno napadan takvim negativnim slikama. Budite selektivniji i uživajte u stvarima u životu u kojima prebiva sreća, radost i ljubav.

Predugo ste bili izloženi svim vrstama negativnosti dok one nisu postale gotovo prihvatljive. To je naravno i bila namjera mračnih, ali oni vam to ne mogu nametnuti sve dok im vi to ne dopustite. Vi im se ne morate nužno suprotstaviti i umjesto toga možete promicati životni stil koji ima cilj da vas vodi k svjetlosti i da vas uzdignite daleko iznad njihovih nižih energija. To se može učiniti, ali ipak zahtijeva snagu volje i sposobnost da ustanete u zaštitu svojih principa. Ne morate ići zajedno s gomilom samo da budete društveni nego može uspostaviti svoj vlastiti kodeks ponašanja.

Dragi naši, mi vam ne propovijedamo, jer na kraju krajeva vi preuzimate odgovornost za svoje postupke. Ono što mi radimo je da vas vodimo kako bi vi postigli sretan i ispunjen život, tako da ćete prirodno krenuti putem ka Uzašašću. Ne morate biti svetac, ali živite onako kako vi shvaćate ono što za vas znači dobar život. To ne znači odlazak u krajnosti, ali samo učinite ono što možete da bi živjeli u svjetlu i pomozite svojim suputnicima kroz život. Ako možete sve to učiniti, kakvo će divno mjesto svijet postati i to nije samo maštarija jer sa Uzašašćem će Vaši snovi postati stvarnost daleko iznad vaše mašte.

Kako je vrijeme prolazilo i Vaše razumijevanje je naraslo i prirodno je rezultiralo sa više pitanja koja vam padaju na pamet. Sasvim očito vi ćete željeti više detalja kad počnete prihvaćati da Uzašašće znači dramatične promjene u vašim životnim okolnostima. Mi znamo da što više informacija bude moguće dati, s većom lakoćom ćete završiti svoje putovanje. Iako je kraj vremena dovodi do novog početka, mi u potpunosti razumijemo da želite biti adekvatno pripremljeni. U tu svrhu sam upozorio Mike-a Quinsey-a, da treba poslati kopiju Steve Beckow intervjua sa AA Mihaelom preko Linde Dillon od 6. Kolovoza. To je prilično sveobuhvatno objašnjenje o tome što podrazumijeva Uzašašće sa puno detalja, tako da se može u potpunosti razumjeti. (Ja ću poslati članak neposredno nakon slanja ove poruke).

Točan put koji će dovesti do Uzašašća je još uvijek nejasan jer će puno događaja biti sažeto u mnogo kraćem vremenu nego što se nadate. Dakle, molimo Vas da ih prihvaćate kako dolaze, znajući da je to potrebno za ovo vrijeme, Vi ćete biti u potpunosti spremni i kretati ćete se prema naprijed prema potrebi. Postoje mnogi aspekti razotkrivanja koji drže ključ za mnogo toga s čim želimo ići naprijed a najvažnije za nas je službena potvrda naše prisutnosti. Postoje milijuni ljudi koji vjeruju u našem postojanju, a vi ste imali gotovo 70 godina da dođete do te odluke. Sada nas više nego ikad možete svakodnevno vidjeli na vašem nebu, i namjerno se pojavljujemo tamo gdje nas što više ljudi može vidjeti.

Ono što se uglavnom ne zna je da smo mi zadržali mir u svijetu jer smo spriječiti da bude pokrenut još jedan svjetski rat. Također smo sprečavali korištenje nuklearnog oružja dugi niz godina. Konačno, u novije vrijeme, mi smo spriječiti lažne napade koji su bili planirani kao početak velike konfrontacije. Naravno vaše vlade i vojska ne žele biti prisiljeni u poziciju u kojoj oni moraju priznati takve akcije j boje se posljedica toga što su činili. Međutim, to se mora dogoditi uskoro i mi povećavamo pritisak na njih da priznaju svoje kontakt s nama i tako nam omoguće da se otvoreno krećemo među vama. Neki još uvijek vjeruju da vas mi namjeravamo okupirati, ali da smo to htjeli zašto bi čekali sve do sada. Vidimo tu ideju kao rezultat dugogodišnjeg negativnog publiciteta koji nas je prikazivao kao čudovišta koja čekaju da vas napadnu.

Ja sam SaLuSa sa Siriusa i želim istaknuti da smo mi Uzašla bića kao i svi ostali članovi Galaktičke Federacije koji su Zvjezdane nacije. Osim ako postoje neki lažni kontakti s vama (koji se predstavljaju kao mi), ne postoje poznati slučajevi koji nam pokazuju bilo koji oblik neprijateljstva protiv vas. Molim vas, nemojte nas miješati sa Greys-ima koji su bili odgovorni za otmice, i sjetite se da su oni pozvani na Zemlju od strane Vlada SAD-a na temelju razmjene informacija korisnih za obje strane. Dragi, Bog vas sve blagoslovio i kao i uvijek držite svoje oči uprte prema velikoj budućnosti koja vas čeka.

Hvala, SaLuSa.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Preveo: Darko - Svjetloradnici

Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge