Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hrvatski > Mike Quinsey - 9. prosinca 2016


Mike Quinsey kanalizira svoje Više Ja - 9. prosinca 2016

Mike Quinsey

Događaji se odvijaju brže nego ikad, a nema sumnje da istina o stvarima izlazi na vidjelo. Ništa ne može zaustaviti opći osjećaj da više nije moguće zaustaviti ono što je bilo skrivano kako se ne bi otkrilo ljudima. Kako bi se reklo "plima se okrenula" i tako istina oslobađa ljude od manipulacija i laži koje su prolazile kao istina. Ljudi su mnogo mudriji i više vjeruju onima čija se riječ smatra iskrenom i pouzdanom. Tu je početak odbacivanja onih koji su pronađeni da iskrivljuju i okreću istinu kako odgovara njihovim ciljevima. Kada dođe do glasovanja ljudi sada snažno izražavaju svoje mišljenje i uklanjaju one koji ih ignoriraju.

Sada više nego ikad, ljudi trebaju iskoristiti svoje pravo da demonstriraju protiv onih koji ne slijede njihove želje. Postoji snažna želja unutar ljudske rase da napravi potrebne promjene u svojim životima, i ako ih njihovi predstavnici ignoriraju to će biti na njihovu štetu. Moć ljudi treba istaknuti jer oni mogu, ako je potrebno, ukloniti vlade koje nisu u skladu s njihovim željama. Povijest će pokazati da revolucije mogu donijeti rezultate ako ljudi budu i dalje zanemarivani i gaženi od strane vlasti. Mir je ponekad teško postići kad oni na vlasti traže upotrebu sile da bi ljude držali u podčinjenosti. Međutim, borba je daleko od jednostavnosti jer galaktičke snage uvijek traže nenasilne načine da dobiju mir, a njihovi savjeti će pomoći onima od svjetla.

Tamo gdje inkarnirane duše imaju poteškoća u prihvaćanju onoga što im život daje, imajte na umu da vrlo malo njih zna o svom životnom planu. Često je najbolje da se bavite sa stvarima kako dolaze, znajući da su vam vaši vodiči uvijek pri ruci da bi vas pokušali zadržati na dogovorenom planu. Iskustva koja trebate da bi evoluirali pažljivo su planirana i predstavljaju vam se samo kada se zna da ste sposobni s njima rukovati. U ovom trenutku više nego u bilo kojem drugom, važno je da vi i vaš život budu uspješni. Za mnoge duše ovo će biti njihova posljednja inkarnacija u nižim vibracijama, tako da je u njihovom interesu da i osiguraju da se uspješno nose s bilo kojom nerazriješenom karmom. U trenucima mira vaši vodiči će se primaći bliže vama, a vi ćete biti u mogućnosti da "razgovarate" s njima. Na taj način oni će saznati o vašim potrebama i pružiti sve ono što se može uklopiti u vaš životni plan, čineći sve što mogu da vam pomognu.

Život u nižim dimenzijama nije vaš trajni dom, a vrlo je zahtjevno i sasvim se ispravno naziva kao škola života. Vi ste volontirali da imate takva iskustva da, bez obzira koliko ćete se spustiti, bit će vam dana svaka pomoć da se oporavite. Došli ste s nivoa gdje ste bili svjetlosno biće, a to je ono u što ćete se vratiti kad se opet uzdignete. Za usporedbu, zemaljske vibracije su vrlo teške, i duhovna bića se osjećaju vrlo neugodno boraveći u njima. Međutim, vi izlazite iz tijela dok spavate, a ponekad se vaš najbolji rad za duha odvija u to vrijeme.

Nakon napuštanja fizičkog tijela naći ćete se u svom eteričnom tijelu, naizgled potpuno istom kako i inače vidite sebe. U višim dimenzijama više niste izloženi ekstremnim iskustvima nižih dimenzija. U stvari, život je mnogo ugodniji i potpuno drugačiji od onog na kojeg ste se navikli, jer možete putovati trenutno koristeći čistu misao. Kontakt s drugima također je putem misli i dok ste u energetskom tijelu, ako želite, možete "zamisliti" sebe u nekom drugom koje služi vašoj svrsi. To su razine koje već poznate i vaše su prirodno prebivalište.

Lažni napadi vanzemaljaca počeli su na mali način, ali za sada letjelice u to uključene se uništavaju prije nego što mogu sprovesti svoju misiju. Aktivnosti se odvijaju izvan planeta, a snage svjetla su intervenirale u "ratu na nebu" i vaša su sigurnost da će čovječanstvo biti zaštićeno od bilo koje veće pojave. U vašoj bližoj povijesti, na kraju stoljeća, bilo je negativnih zbivanja koja su rezultirala gotovo potpunim kolapsom tkiva koje je sačuvalo da čovječanstvo nastavi dalje. Međutim, ovaj put ćete biti uspješni u postizanju svojih ciljeva. Putovanje za neke od vas može biti opasno, ali vi ćete izaći na vrh i uživati u oslobođenju iz kandži mračnih.

Već ste bili informirani o prisutnosti Blue Aviansa (Plavih ptica) koji nadziru sve aktivnosti na Zemlji i oko Zemlje. Oni su bića svjetla i specijalno prisutni da osiguraju da nitko izvana ne može intervenirati ili ometati vaš put do uzašašća. Zaštitni štit postavljen je oko vas i Majke Zemlje, kroz koji nitko ne može ili izaći ili vam se pridružiti. Mnogo toga se događa a čega niste svjesni i to je tako već dugo vremena. Čovjek je zaštićen kako bi se osiguralo bez obzira na ishod da kraj vremena bude u skladu s vašim planom. To je razlog zašto se ponekad osjećate da niste dobili nikakvu pomoć uopće, kad u stvari dobivate ogromnu pomoć koje često niste svjesni. Imajte na umu da je svima vama dana slobodna volja, a konačno ste vi ti koji odlučujete o svojoj budućnosti, jer vi ćete biti potaknuti da pratite određeni put koji vodi do ispunjenja i uzašašća.

Shvatite da vi koji ste svjetloradnici ste oni koji su izabrani da budete ovdje na kraju vremena, jer imate vještine i iskustvo da ispunite svoje zadatke. Vi ste u stvari dobro pripremljeni za ovaj vremenski period i ono što radite naravno da se čini da je lako za rukovanje. To je predivan aspekt života kad se netko budi i shvaća da je "služenje drugima" put koji evoluirane duše slijede. Nagrade za takav rad se ne traže, jer rad na tome je sam za sebe nagrada. Ali kako slično privlači slično, naći ćete da kako postupate s drugima, tako će se postupati i sa vama.

Širite svjetlo s drugima kao neku vrstu komentara ili poželite buđenje duše, i prenesite blagoslov na tu osobu. Ako biste znali istinu shvatili biste da su misli moćne, a kako se vibracije podižu morate biti oprezni da ne namećete one negativne drugoj duši. Međutim, kako se dižete i upijate više svjetla, postat ćete puno jače biće svjetla, i manje je vjerojatno da ćete zalutati sa svog puta. Na primjer, normalno je biti emocionalna osoba, ali postoji mogućnost da bi mogli biti nehotice uhvaćeni i trenutno izgubite kontrolu nad sobom. Dokle god ste toga svjesni, trebali biste biti u mogućnosti da ostvarite potrebnu brigu i oprez kako bi izbjegli bilo kakve pogreške.

Ostavljam vas s ljubavlju i blagoslovima, i neka svjetlo uljepša vaše dane i put do završetka. Ova poruka dolazi kroz moje Više Ja.

U ljubavi i svjetlu.

Mike Quinsey

Web stranica: Tree of the Golden Light
Hrvatski prijevod: Fredi









Share |



Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com




Galactic Channelings

Create Your Badge