Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hrvatski > Mike Quinsey - 5. siječnja 2018


Mike Quinsey - kanalizira svoje Više Ja - 5. siječnja 2018

Mike Quinsey

Još jedna godina je prošla brže nego ikad, puna događaja koji su vam daju ogromni poticaj za ono što dolazi. Kako su godine letjele od kada je sadašnje doba započelo u 2012, tako stvari počinju poprimati oblik koji će signalizirati stvarnost Novog doba. Da tako kažem, prašina se slegla i sada biste trebali vidjeti početak promjena koje će vas odvesti naprijed. Kao što već morate biti svjesni, mnogo toga se zadržavalo sve dok ne dođe pravo vrijeme da bude pušteno, a to doista znači sigurno vrijeme. Nakon svih planiranja i priprema, sve to neće biti pokvareno žurbom za njihovim uvođenjem. Doista, postoji niz problema i sve dok se sve odvija u odgovarajućem tempu, uživat ćete u razdoblju velikog uspona. Posljednja stvar koja je potrebna je ometanje onih koji bi radije zadržali stare energije. Njihovi napori da to čine više ne nose nikakvu stvarnu moć i oni su predodređeni za neuspjeh. Oni su arhitekti vlastite smrti i bit će prepušteni doživljavanju rezultata odabranih akcija.

Dragi moji, ne gubite iz vida činjenicu da ste dobro prošli marker 2012-te i od tada, mnogi svjetloradnici su mogli napredovati i pripremiti se za naredna vremena. Mnogo je već pripremljeno, tako da, kad okolnosti dopuste, moći ćete uživati u izgledu mnogih napredaka koji mogu započeti komparativnom sigurnošću. Tada ćete vidjeti što ste čekali i čovječanstvo će biti presretno s rezultatima. Fokusirajući se na budućnost, pomažete ubrzavanju manifestacije, jer imate svoje prste u određivanju načina na koji stvari rade. Naravno, uvijek postoje veće snage koje kontroliraju događaje i štite čovječanstvo kako bi njihove odluke bile poštovane. Uostalom, vi ste ti koji ste pomogli utrti put prema naprijed i prošli marker koji je dopustio čovječanstvu da nastavi napredovati u više vibracije.

Za vas je iznenađenje bilo da ste ostavili stare vibracije za sobom, također da ste stekli novi početak, kao što biste rekli "čisti list" s nijednom od starih energija koja ostaje. Najuzbudljivija perspektiva je konačna pojava nekolicine vanzemaljaca koji su snažno povezani s ljudskom rasom. Oni su pratili vaš napredak već tisućama godina i pomogli su vam, bez kršenja vaše slobodne volje. Vi možete biti nove duše u smislu vremena kako ga vi znate, ali u stvarnosti ste vrlo stare duše koje su tu već eonima vremena. Kao ljudska bića povećavate svoje postojeće iskustvo, tako da na kraju možete postati mentori drugima koji mogu imati koristi od toga. To je normalno za one koji su dobro uznapredovali kako bi pomogli drugima koji ih slijede i koji mogu imati koristi od njihova iskustva. Možete li vidjeti kako konačno skupine postaju sve veće i veće, jer im se pridružuju evoluirane duše.

U stvarnosti vama se pomaže da evoluirate na svakom koraku koji poduzmete, a to vas vodi i dalje prema gore. Imajte na umu da ćete u određenoj točki svoje evolucije svi postati Bića Svjetla i odbaciti bilo koji fizički oblik koji ste ranije imali. Međutim, kad se pojavi potreba možete "zamisliti" sebe u bilo kojem obliku tijela koje trebate. Čak i sada počinjete razvijati moć stvaranja, a to znači da će, kako se vibracije i dalje podižu, čovječanstvo imati veći utjecaj na to kako se razvija. Zato smo vam već dali upozoravajuću poruku da budete pozitivni u vezi s onim što želite, jer nikad ne možete biti sigurni kako će se to dogoditi u budućnosti. Očito kada se razvijete do točke u kojoj su vaše misli usredotočene na potrebe drugih, shvatit ćete da mnoge razvijene duše također mogu predvidjeti vaše potrebe i, ako je potrebno, ispuniti ih ako su nužne za vašu daljnju evoluciju.

Prošlo je jako dugo vremena otkako ste došli do ove točke u vašoj evoluciji. Objeručke i više nego ikada prije, usredotočite se na ono što želite od života jer sada imate sve šanse da budete uspješni. Imajte na umu da je veliki dio onoga o čemu govorimo vaš potencijal jer vam se vremenska traka otvara pred vama, i upravo put kojim ide je prema vašem kolektivnom fokusu. Neki se mogu pitati kako se mračni drže po strani, i moramo reći da, iako su još uvijek prijetnja, njihova se moć ograničava. Oni će vam i dalje uskraćivati resurse koje su prije pljačkali od drugih, a financiranje njihovih operacija bit će njihova Ahilova peta. Nema načina da će moći trajno financirati svoje aktivnosti, budući da su mnogi od tih kanala zatvoreni.

Čovječanstvu je dana velika prilika da utre put do Uzašašća, tako da sve duše koje su spremne uskrsnuti mogu postići uspjeh. Naravno, razgovaramo o događajima koji dolaze, a u nekim slučajevima su i nekoliko godina daleko. U nekim slučajevima tajming vam nije pod rukom jer veća slika podrazumijeva veliku organizaciju koja dopire do vaših prijatelja u svemiru, koji vam sa zadovoljstvom pomažu da uspijete. Mnogi od vas već su prošli kroz Uzašašće u bivšim životima, ali su se vraćali ponuditi svoje iskustvo gdje god je potrebno. Budite sigurni da su vaši galaktički prijatelji prezadovoljni što vam mogu pomoći na putu da postanete galaktička bića.

Vrijeme je da čovječanstvo postane punoljetno, i tolika pomoć čeka da izađe iz sjene. Vaš uspjeh u prevladavanju nižih vibracija bio je kao što biste mogli reći "dotakni i idi", a oni od vas koji su već od svjetla odigrali su značajnu ulogu u podizanju vibracija. Nakon što stignete do ove faze, nema apsolutno nikakvog razloga zašto ne biste trebali biti sve uspješniji, a ni na koji način ne bi trebali ponovno doživjeti niže vibracije. Neposredni plan pokriva smanjenje neprijateljstava među narodima, a mnoga vaša Indigo djeca sada su mlade odrasle osobe potpuno opskrbljene za rješavanje problema s kojima se susrećete na Zemlji. To su stare duše s toliko iskustva i vidjet će rješenja za probleme koji se danas čine nesavladivim. Vaša će budućnost biti sigurna u vašim rukama, a oni će doći u prvi plan u pravo vrijeme.

Svake Nove godine mnogo se obećava, a polako ali sigurno ljudi će istupiti kad vide da imaju odgovore za stare probleme koji koče napredak. Nećete trebati dugo čekati da prepoznate "nove" koji su došli na Zemlju u velikom broju, posebno kako bi pomogli čovječanstvu. Uz pomoć takvih evoluiranih bića koja dolaze na Zemlju u većem broju, budućnost izgleda vrlo svijetla. Zato uzmite u obzir njihova mišljenja, jer mladi su stare duše koje su došle posebno pomoći čovječanstvu u izazovima koji se tek trebaju pojaviti. Ne možete ne uspjeti, osim ako mnogi od vas ne odu "van kolosjeka", a s toliko pomoći nema šanse da se na to ni ne pomišlja.

Ostavljam vas s ljubavlju i blagoslovima, a Svjetlo će osvijetliti vaše dane i put do završetka. Ova poruka dolazi preko mojeg Višeg Ja.

U ljubavi i svjetlu.

Mike Quinsey
Web stranica: Tree of the Golden Light

Preveo: Fredi


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge