Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hrvatski > Mike Quinsey - SaLuSa, February 1, 2013

SaLuSa 1. Veljače 2013.

Dugo vremena su energetski kvocijenti na Zemlji polako rasli, ali otkad ste doživjeli veliko uzdizanje, oni su se jako povećali. To znači da vaša razina svjetlosti raste po daleko većoj stopi, a rezultati će se postupno vidjeti kako će sve više ljudi tražiti da budu pušteni iz stiska mračnih. Svjetlo je odavno otkrila istinu o njihovim aktivnostima i oni više nisu u mogućnosti da vas zavaravaju sa svojim planovima kako bi se održali na vlasti. U stvari, brzo im postaje očigledno da je njihovo vrijeme završilo, alii oni se drže svega što im daje nadu izbjegavanja neizbježnog kraja njihove vladavine. Uz razumijevanje što se događalo u prošlosti a što je mračnima pomagalo, moguće je da živite svoje živote bez straha od njihovih akcija. To im uskraćuje uvjete u kojima su oni cvali, i pred njihovim očima oni vide kako im izmiče njihova moć. Stoga naši saveznici mogu lakše raditi da ubrzaju dugo očekivanih promjena, i nećete morati predugo čekati da ih vidite.

Sada, kada niže energije propadaju, ima više prilike za one koji su još uvijek neprobuđeni da odgovore svjetlu, i pritisak je na njih da se uzdignu. Inače, oni će spoznati da ne mogu i dalje ostati u višim vibracijama koje se povećavaju cijelo vrijeme. Po njihovom prešutnom izboru, oni će ostati u nižim vibracijama i nastaviti sa svojim iskustvima. Dakako, svaka duša će biti svjesna mogućnosti koje prate život na Zemlji u periodu Uzašašća, i unatoč tomu oni mogu ipak planirati jednostavno živjeti kroz njega kao dio svojih iskustava. Dragi, to je razlog zašto morate omogućiti svakoj duši slobodu da izabere svoj put. Ako se dogodi da je to netko blizak vama, osjećajte se privilegiranim da ste izabrani kao dio njihovog životnog plana. Također imajte na umu da ćete vi kao uzašlo Biće imati mogućnost da se vratite u nižu dimenziju i održavati kontakte s njima.

Kao što ste vjerojatno svjesni, životni plan duše nije slučajan i bez stvarnog cilja. On je pažljivo planiran kako bi dao duši precizna iskustva koja će unaprijediti njenu evoluciju. Ipak, još uvijek je konačni izbor vaš da li da ga ispunite, ali budite sigurni da nećete lako moći promijeniti ono što je očito u vašem najboljem interesu. Međutim, životni planovi se mijenjaju kada nastanu nepredviđene okolnosti i postanu dio vaših iskustava. Ponekad one nisu korisne, ali u ostalim slučajevima vas mogu povesti naprijed brže nego što je to bilo predviđeno. Za svaku dušu koja je odlučila pratiti put kroz Uzašašće, postoje brojni pomagači koji rade bez prestanka kako bi se osiguralo da vaša namjera bude ispunjena. Želimo naglasiti da nikada niste sami na svom putu, a naša prisutnost nikada nije nametanje do točke zadiranja u vaše privatne trenutke. To je više stvar da mi jednostavno "znamo" kada je naša pomoć ili prisutnost potrebna. Nije samo Galaktička Federacija Svjetlosti koja je u službi drugima, već i sve uzašle duše služe u jednom ili drugom svojstvu i na kraju, tako ćete i vi.

Grananje ishoda 21.12.2012. se i dalje širi i tinja, ali to je uglavnom zbog poteškoća u razumijevanje jer kada je u pitanju Svjetlo ne postoji nešto kao "neuspjeh". Jedina konstanta je "promjena", a ona dotiče tako mnogo ljudskih života a oni su ti koji određuju ishod. Vi sada znate što je moguće i na vama je da stvorite vlastitu stvarnost. Mi smo, naravno, svjesni sve većih zahtjeva za podjelom prosperitetnih fondova, najave razotkrivanja i donošenja mira. Budite uvjereni da će te biti uskoro zadovoljni i ti aranžmani su dobro uznapredovali. Vaša radost i sreća će obilovati u dogledno vrijeme jer vi duboko u sebi znate da ste već pobijedili. Za vas vrijeme je ubrzalo ali se još na neki način čini se da se i dalje vuče, a vi počinjete biti tjeskobni ili nestrpljivi. Molimo vas da držite pogled čvrsto prema budućnost, i ne zaboravite da je većina od vas su u povoljnijoj poziciji jer sa sigurnošću zna više od onoga što se zbiva. Na vas Svjetloradnike gledamo kao na one koji podižu ljude, jer vrijeme je odavno prošlo kada ste nerado izražavali svoje stavove. Budite otvoreni bez da vam bude teško i nakon što kažete vašu istinu ostavite je takvu, a vi ćete činiti najbolje za one oko vas.

Majka Zemlja stabilno nastavlja sa promjenama, a zbog goleme količine svjetlosti koje su sada utemeljene u njoj, nije potrebno posegnuti za većim katastrofalnim mjerama. Klimatske promjene se javljaju zbog raznih razloga, uključujući i ljudski utjecaj, ali kada sve sjedne na svoje mjesto, imati ćete najpovoljnije uvjete bez ekstrema kakve imate sada. Majka Zemlja je vrlo zahvalna na ljubavi i blagoslovima koje joj šaljete, jer u nedavnoj prošlosti je postojala tendencija da se zaboravi njena majčinska uloga. Ženski utjecaj se vraća i donosi više sklada i ravnoteže u postojanje a muška dominacija se zamjenjuje sa poštenijim predstavljanjem gdje god pogledate.

Sa naše razine, mi smo najviše zadovoljni što se formira toliko skupina kako bi donijele promjene od kojih mnoge počinje na nižoj razini. Nakon što to učinite, po zakonu privlačenja, dobiti ćete još više pomoći dok cijela stvar ne postaje dobro utemeljena i Vaš uspjeh je zajamčen. Mi djelujemo na razinama na kojima je vama teško raditi, tako da smo zajedno impresivna snaga za promjene. Ništa nas više ne bi oduševilo nego da vam kažemo o našim akcijama u vaše ime, ali još uvijek nije pravo vrijeme da se otkrije ono što radimo. S vremenom ćete znati, i treba ispraviti mnoge povijesne neistine. Nije bitno gdje tražite, pronaći ćete da je povijesna istina teško iskrivljena, ili čak i ponovo napisana tako da odgovara ambicijama mračnih. Oni se nalaze u svim većim institucijama, i nisu uvijek svjesni da su oni koji ti rade protiv Svjetla. Morati ćete saznati istinu, koja će vam pokazati da je vaše pravo sebstvo bilo potisnuto i porobljeno, kako bi se ostavio dojam da ste bili bez snage kako bi sami odredili svoju budućnost.

Ja sam SaLuSa sa Sirijusa, i želim da znate da smo još uvijek jako puno s vama, i štitimo one Svjetlosti koliko je to moguće. To može biti teško razumjeti, ali ponekad duša će žrtvovati svoj život kako bi se naglasila svrha njenog postojanja. To je najveći poklon drugima koji obično donosi ogromnu količinu Svjetlost na Zemlju. Mi vas sve volimo kao i uvijek.

Hvala SaLuSa,
Mike Quinsey,
Preveo: Darko Kontrec

Website: Tree of the Golden Light

Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge