Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hrvatski > Matthew Ward - 15. listopada 2019


Matthew Ward - 15. listopada 2019

S pozdravima punim ljubavi od svih duša na ovoj stanici, ovo je Matthew. Imamo radosnu vijest - sprej koji tvori chemtrailse više nema toksičnih elemenata. Ovaj razvoj stvari prošao je kroz zapovjedni lanac, moglo bi se reći, tako da ne bi porekao Stvoriteljev dar slobodne volje onih koji stoje iza zaprašivanja. Gaja je zamolila Boga da okonča to ugrožavanje njenih stanovnika, zraka, vode i tla; nakon toga Bog je ovlastio posebne snage volontera među vama da transformiraju toksine u spreju u kemikalije prirodne za Zemlju. Tako, pojedinci koji su naručili chemtrailse još uvijek mogu izabrati da tako rade, ali bilo koji trag koji križa vaše nebo je bezopasan.

Matthew, ovo je čudesno! Ali neće li oni posumnjati da nešto tu ima, istražiti, i ponovo staviti toksine u sprej?

Majko, molim te, upiši ono što si upravo rekla. ..... hvala.

Volio bih da čitatelji znaju da mi često razgovaramo o informacijama kako ih ja prenosim. Za nas je prirodno da to činimo, i prije mnogo godina, vaša pitanja i komentari bili su dio poruka. Onda smo promijenili format kako bi smanjili dužinu poruka a da još uvijek uključimo najznačajnije informacije.

Sada su ti pojedinci više nego sumnjičavi, boje se, i ne samo zbog toga što nagađaju da li su toksini u spreju eliminirani. Oni se plaše svih drugih kretanja koja nagrizaju njihove preostale fragmente moći. Plaše se svih zbivanja koja su umanjila njihove preostale fragmente moći. I oni su ispitali neke od njihovih podanika – svima je rečeno da će, ako se uključe, biti uhićeni zbog nezakonite uporabe toksičnih kemikalija.

Određeni broj vas pitao je da li Greta Thunberg predstavlja ili je manipulirana od strane organizacije s mračnim planom. Ne, nije - ta nagađanja, ili točnije, optužbu, proširili su pojedinci koji služe sebi – i da, Majka Zemlja je na svom putu povratka na globalno umjerenu klimu, ali vaše nenormalne vremenske prilike nisu njezino djelo. Destruktivni događaji koji su uzrokovani tehnološkim vremenskim manipulacijama i vađenjem i zagađenjem fosilnim gorivima ometaju Gajina nastojanja. Mi poštujemo Gretu zbog njene čistoće svrhe u strastvenom pozivanju da se sprovede akcija u ime planeta i njenih budućih generacija.

"Molim vas, objasnite razlike, ako postoje, između ‘Stvoritelja’, ‘Vrhovnog bića ovog Univerzuma’ i ‘Boga’. Te riječi/imena, ako se dobro sjećam, pojavljuju se u Matthewevim porukama povremeno, a u posljednje vrijeme u Arnoldovoj ljubaznoj poruci. Bilo bi mi jako drago da se ta ‘imena’ pojasne, ako je moguće."

Moji rani prijenosi koji sadrže podatke o Bogu i Stvoritelju također objašnjavaju vaše početke kao nepovredive, neovisne duše i otuda dolaze vaše snažne urođene sposobnosti. [Sljedi dio iz "Naša kozmička baština" odjeljak Objave za Novo doba.]

*****************

Da bismo shvatili svrhu našeg života, treba razumjeti naše odnose sa Stvoriteljem, krajnjom moći u kozmosu. To je odnos, jednostavno rečeno, kao oca i njegove djece, ali porijeklo naših duša unutar Stvoritelja ne može se tako lako potvrditi.

Energija Stvoritelja/Kreacije - pravilno određivanje Totaliteta ili Izvora ili Jedinstva Svega - čista je ljubav-svjetlo i to je najmoćnija sila u kozmosu. Ime određenja također je opisno, obuhvaća cjelokupnu suštinu tog krajnjeg izvora i kreativno djelovanje. Za jednostavnost u komunikaciji obično kažemo samo Stvoritelj.

Nije bilo ničega prije Stvoritelja i ničega osim snage spavanja Stvoritelja sve do Njegovog prvog samoizražavanja Njegove suštine. U tom trenutku, koji neki nazivaju "velikim praskom", izvorna fragmentacija Stvoriteljeve ljubavi i mudrosti pojavila se kao individualni entiteti duše.

Izraz "fragmentacija" u ovom kontekstu nije razdvajanje ili razbijanje cjeline; to je darovanje svih individualnih dijelova istih svojstava, ili elemenata, koji čine cjelinu. I od tog prvog trenutka stvaranja, te prve duše i sve drugo što postoji u kozmosu nerazdvojivo je od Stvoritelja i svega drugoga. Na razini duše, SVI SU JEDNO i uvijek će biti.

Međutim, nepoštivanje ove analogije moglo bi izgledati da je najbolja vizualna pomoć koje se mogu sjetiti, pa vas molim da zamislite duhovnu hijerarhiju Stvoritelja kao pitu. Cijela pita je Stvoriteljeva duša: Svemoćna Totalnost, Izvor Svega; a u centru je Stvoriteljev um: Sveznanje, sve znanje. Počevši od centra, zamislite niz koncentričnih prstenova položenih preko cijele pite – prstenovi su sfere hijerarhije, fleksibilne podjele Stvoritelja.

Vizualna pomoć sada zahtijeva neobičnu perspektivu za precizno prikazivanje. Zamislite pitu izrezanu na bezbroj kriški čiji najširi krajevi dodiruju centar, bezgranični um Stvoritelja, i postaju uži kako kriške ulaze u krugove sukcesivno dalje od sredine. Kriške predstavljaju fragmente duše Stvoritelja koje su stvorene i koje neovisno stječu iskustva, ili su se manifestirale, tijekom vremena. Svaki dio proporcionalno sadrži iste sastojke kao i cijela pita i nijedan dio nije odvojen od drugoga. Isto je i u cijeloj Kreaciji.

Sada se vraćamo na Početak, kada je Stvoritelj prvi put podijelio sebe. Svaki od fragmenata unutar te prve sfere savršene svjetlosti i čistoće duhovne hijerarhije imao je identične Stvoriteljeve moći. Ovo je sfera Kristovog svjetla, gdje je očinska moć zvana Arkanđeo Mihael i drugi izvorni arkanđeli, i gdje je tijekom nepoznatih eona postojala samo čista svijest.

Onda je Stvoritelj dao svim tim svojim dijelovima konačan dar, slobodnu volju sa svojom urođenom moći sposobnosti ko-kreiranja – „ko-kreiranje“ jer izvor energije za stvaranje bilo čega dolazi od Stvoritelja a produkcija dolazi iz ideja duša. I tako je bilo da su oni najviši anđeli i Stvoritelj stvorili drugu anđeosku sferu. Iako ne tako blizu Stvoriteljevom umu kao arkanđeli, ove novije duše također su bile sastavljene od čistog svjetla, bez oblika ili supstance.

Nakon vijekova razmišljanja, dva anđeoska područja došla su na ideju da zajednički stvore duše s potencijalom životnog oblika – one su imale izbor da ostanu diskarnirane, bez oblika, ili očitovanje oblika za šire doživljavanje. Ko-kreirani u ovoj trećoj sferi su nebeska tijela u svemiru i bogovi i božice, koji mogu izabrati da ostanu diskarnirani ili utjelovljeni u muškom ili ženskom obliku – u oba slučaja, te duše su androgene, savršena ravnoteža muških i ženskih energija. Kako mi to shvaćamo, duše koje je Stvoritelj odabrao da vladaju svemirom si diskarnirane. One mogu pokazati svoju prisutnost kao gotovo zasljepljujuće zlatno-bijelo svjetlo, ali njihove neograničene moći ko-kreiranja i ideje evidentne su u svemu što postoji u njihovim odgovarajućim svemirima.

Jedan od tih bogova je Svevišnje Biće našeg svemira i, sa Stvoriteljem, stvorio je sve unutar njega.
Pošto našeg boga neke zemaljske religije zovu Bog i tako razmišljaju o Njemu, majko, tako ću se i ja odnositi prema njemu. Također, Bog je savršena mješavina muških i ženskih energija i Majka/Otac Bog točno izražavaju Njegovu suštinu, ali na Zemlji On se obično naziva samo kao Otac i s muškim zamjenicama. To se prirodno razvilo kad su muške energije počele dominirati prirodom zemaljskih civilizacija tisućama godina unatrag u vašem vremenu; i čak iako ženska, ili od boginje, energija zrači na planet u izobilju, jednostavno zbog jednostavnosti govora upotrijebit ću uobičajene muške nazive na koje ste navikli.

Sada, za sve veća iskustva, Božja izvorna bića, koja se nazivaju korijenskim dušama, izražavala su se u podjelama zvanim fragmenti duše ili iskre duše, ili Božji fragmenti ili Božje iskre. Slično i sukcesivno, te duše su se podijelile na iskrice, koje su se podijelile na pod-iskrice. Entiteti stvoreni daljnjom fragmentacijom nazivaju se i pod-iskrice. Bezbrojni pojedinačni, neovisni i nepovredivi životi svake duše na svim razinama fragmentacije nazivaju se osobama.

Dao sam vam te oznake - a mogu biti i druge - samo da bih pokazao redoslijed loze u bezbrojnim sferama koje zrače vani iz uma Stvoritelja. Nijedna oznaka ne definira status duhovne evolucije duše, i jednostavno „duša“ je dovoljna jer nema razlike u međusobnoj povezanosti u svakoj vezi sa Stvoriteljem ili njegovom popunjenju u proporcionalnoj mjeri. UVIJEK životna sila čak i najnovije duše je njeno vlastito neovisno, nepovredivo Jastvo, i nerazdvojivo je povezano s Bogom i Stvoriteljem, baš kao i svaka pojedina stanica u vašem tijelu je održiva, neovisno funkcionirajuća stanica i istovremeno je neodvojivi aspekt kompozita – osobe koja ste vi.

Matthew, gdje se naša trenutna populacija uklapa u podijeljene sfere?

Prvenstveno na razini sub-iskrica, ali zapamti, majko, to NIJE evolucija duše - to je samo red kojim su se duše likova pojavile za neovisno doživljavanje! Mislim da se tvoj izraz "stara duša" odnosi na dio evolucije, a ne na redoslijed loze. One možda nemaju nikakve veze jedna s drugom, jer duhovni rast je određen slobodnom voljom svake duše, a ne koliko života je bilo potrebno da napravi izbor koji ju je uzdigao na višu razinu duhovne evolucije. A sada – u vremenu bez presedana ne samo na Zemlji, nego i u svemiru! – postoje neke ekstremno „stare duše“ na vašem planetu da vode vas ostale do većeg prosvjetljenja.

Oh, vidim. Hvala dragi. Je li Stvoritelj vrhovno biće kozmosa a Bog je pomoćnik?

Ne. Kozmos i svemir često se naizmjenično koriste kao sinonimni pojmovi, ali svaki je svemir samo jedan dio kozmosa, koji ima nekoliko svemira, a svaki ima svog boga ili božicu kao njegovo Vrhovno biće. Zato što ljudi na Zemlji nisu svjesni drugih svemira i njihovih vladara ili hijerarhije duhovne kreacije, Bog je ime koje su neke religije dale Stvoritelju. To je korištenje generičkog pojma za,„našim stvoriteljem“, jer On to jest, ali to samo dodaje još jedan element zbrke o Stvoritelju i Bogu i imenu.

Ne znam kako je započela greška u imenu. Moglo je to biti neko odstupanje od reference u najdubljoj antici, kad se znalo da je Stvoritelj Izvor, Sve što Jest, Ja Sam, Svemogući, Jedinstvo, cjelokupnost ili drugo ime da se označi kao Vrhovno biće cijelog kozmosa. Ime nije važno. Kad se ljubav i poštovanje daju u ime Stvoritelja i Boga u značenju ili obrnuto, pričest se odaje u cijelosti.

Trojstvo kršćanskih crkvi moglo bi se protumačiti ovako: Otac (Stvoritelj: najviša snaga u kozmosu, koja se u vašim religijama zove Bog ili drugim imenima). Sin (Bog koji je kreacija, ili "sin" Stvoritelja, i iako je Vrhovno Biće jedino u našem svemiru, nije općenito prepoznato na Zemlji kao različito od Stvoritelja). Sveti Duh (područje, ili sfere najbliže Stvoritelju, također nazvane Kristovo područje, gdje su najviša bića potpuna ljubav izražena kao svjetlost; i odakle potječu duše koje su se inkarnirale da bi postale glavni duhovni utjecaji u ovom svemiru, uključujući Isusa Krista i Budu Krista na Zemlji).

Bez obzira na razliku u imenima i tumačenjima, međusobna povezanost ovog trojedinog reda je ista. Nema razlike u božanskom redu Bića Svemoćnog Svemogućeg i Svemogućeg Stvoritelja i njegovim sljedstvenim moćima, samo u imenima kako su se razvijala.

Razlikuju li se Bog i Stvoritelj na bilo koji način, osim veličine njihove "nadležnosti"?

Da, dvije su osnovne razlike, ali prvo mi dozvolite da ponovim da bilo koji dio Stvoritelja sadrži SVE od Njegovih elemenata. Stoga, Bog je savršen, nerazblaženi izraz Stvoritelja i u stvari je Stvoritelj za ovaj svemir – Stvoriteljev um u znanju i mudrosti, Stvoriteljevo srce u ljubavi, Stvoriteljeva snaga u autoritetu i odgovornosti.

Sada, prva suštinska razlika je ova: Stvoriteljeva osnovna suština je centar reda i života u kozmosu, a vitalna funkcija te suštine nije aktivna. Kao što osovina kotača pruža "sidro" za dijelove u pokretu, stabilna sila unutar Stvoritelja omogućuje konstantno kretanje njegovih ostalih dijelova.

Kad bi se ta stabilnost prekinula, prekinuo bi se i sam život. Stvaranje života u bilo kojem obliku zahtijeva odmjereni tempo energetskih frekvencija, a to zahtijeva stabilne i aktivne aspekte Stvoriteljevog funkcioniranja. Bog je aktivan u svim aspektima. Kao povećana aktivna sila Stvoritelja u ovom svemiru, s istim kvalitetima i opsegom Stvoriteljeve ljubav i svjetlo energetske suštine.

Bog je inicirao sve oblike života i sav poredak ovdje. Baš kao i u kozmosu gdje najviša, najsnažnija energija je svjetlo – suština Stvoritelja – pa je istina u ovom svemiru – suština Boga. Svjetlo je fluktuirajuće, širenje i sažimanje kretanja koje se stalno povećava u svojoj snazi da obuhvati više kapaciteta ljubavi i osjećaja. Svjetlo se može usmjeriti, ali nikad zarobiti ili uništiti, a ljubav je beskonačna. Ova sila ljubav-svjetlo, koja je ista energija jednostavno različito izražena, temelj je pojedinih duša koje međusobno djeluju s Bogom.

Budući da život u svim oblicima u našem svemiru dolazi od Boga, može se reći da su ljudi stvoreni na Njegovu sliku pripisujući Njemu Njegove ljudske kreacije. Ideja o ljudskom izgledu i materijalu od kojih su fizička tijela napravljena dolazi iz uma Boga.

Sa stvaranjem života u našem svemiru On je pokrenuo nezaustavljiv momentum zakona koji upravljaju svime od kruženja galaksija do toga da sjeme zna kada da isklija iz svog pokrova i počne rasti. U nemjerljivom vremenu otkad je ovo započelo, samo poboljšanja u energetskom smjeru kroz tehnologiju promijenilo je izvorni smjer božanske svrhe i kretanja energije. Ne može biti nikakve promjene unutar same energije jer energija JE kreacija. To je način na koji se energija ubacuje i koristi što je ključ stvaranja.

Na početku, cijela kreacija unutar ovog svemira bila je nepogrešiva, čista, sveta i puna ljubavi. Bila je to savršena harmonija i sjedinjenje, i život se trebao živjeti tako. Stvoritelj je namjeravao da slobodna volja bude dar svim dušama – i to je razlog zašto su, po kozmičkom zakonu, vladari svih svemira dužni poštivati izbore slobodne volje svih duša u svojim domenama. Ali je moguće da ovaj dar svih darova, potpuna sloboda izbora duše, toliko je oskvrnut i zloupotrijebljen da se ne može smatrati zlatnim darom kakav je nekada bio. U nekim svemirima slobodna volja je nepoznata, pa nam je rečeno, da čak i u dijelovima ovog svemira, duše su apsorbirale dar u takvom sjaju da to više nije individualna odluka, nego jedinstven izbor nebrojenih duša kolektiva. Međutim, u skladu sa Stvoriteljevim zakonom, na Zemlji slobodna volja je poredak života gdje je Božja ruka uvijek prisutna u promatranju ali nikad nije dozvolila da se ograniči ili ospori izbor duše.

Druga suštinska razlika između Stvoritelja i Boga je ova: S obzirom da je Stvoritelj svjestan svakog pojedinog života u kozmosu, nema nikakve norme za njegovo učestvovanje u životima duša ili interakcija s njima. Bog ne samo da je svjestan mjesta svake duše u ovom svemiru, On zna tugu svake osobe, tajne snove, muke, radosti, strahove. SVE je poznato Bogu.

Kad je Stvoritelj ostavio svoje stanje uzvišene tišine, svrha je bila stjecanje iskustva kroz stvaranje. Kao savršeni izraz Stvoritelja, Bog ima istu svrhu, a Njegov osjetilni aspekt je unutar svake Njegove kreacije u bilo kojem inkarniranom ili diskarniranom životnom vijeku. On osjeća iste emocije koje osjećaju duše u duhovnim ili fizičkim svjetovima. Čak ni za trenutak On nije odvojen od totalnih osjećaja svih duša bez obzira na status duhovne evolucije i izbora slobodne volje, a to se odnosi i na svaki oblik života u životinjskom i biljnom svijetu.

Na mnogo višem nivou, Bog doživljava muke Zemlje u njenom sadašnjem metežu i teškoj negativnosti, kao i osjećaje svakog drugog nebeskog tijela. Ne mogu prečesto iznositi neodvojivost Boga od svakog životnog oblika u Njegovom svemiru, a ta ista međusobna povezanost vrijedi za svaku dušu sa svakom drugom dušom u svim životnim oblicima. Izraz „osobni Bog“ koji se ponekad koristi na Zemlji apsolutno je točan jer Bog JE svaka osoba kao i svaka druga duša u životinjskom i biljnom svijetu. Osjećanje kolektivnih osjećaja sveg života na Zemlji, a još manje osjećaje SVEG života u ovom svemiru, istovremeno je nemoguće čak i najvišim evoluiranim dušama u ovom svemiru to zamisliti.

Budući da Stvoritelj nije uključen u naše živote, znači li to da ON (?!) ne osjeća fizičku bol i emocionalnu patnju duše kao što to čini Bog?

Majko, „On“ kao zamjenica za Stvoritelja nije ponižavajuća. Ova upotreba ne može se usporediti s vašim „on“ koji ukazuje na stvar ili stanje, a ne na biće. Kada se primijeni na Stvoritelja, slično je bijelom: Bijelo nije lišeno boje, to je mješavina boje. Od bijele boje, sve se boje svemira prelamaju u suštine, a drugdje u svemiru su mnoge veličanstvene nijanse nepoznate na vašem planetu.

Sada, Stvoritelj stvarno doživljava osjećaje duše u cijeloj Kreaciji, i to na daleko većoj visini osjećaja nego što je kapacitet vaših tijela trećeg denziteta, ali on se ne uključuje ili ne daje osobni odgovor na bilo koju situaciju duše. Bog, s druge strane, stalno ima u pokretu sve avenije potencijalne pomoći za svoje duše u okviru njihovih izbora ugovora prije rođenja. Božje ruke, ako hoćete, će prigrliti svaku dušu u ovom svemiru, i brže od treptaja oka, njegovi izaslanici odgovaraju na njegovu autorizaciju njihove pomoći dušama u nevolji koja nije u njihovim ugovorima.

*****************

Hvala ti majko što si umetnula taj materijal. Voljene sestre i braćo, vi ste personifikacija neusporedive veličanstvenosti i moći Stvoriteljeve ljubav-svjetlo energije koja vas vječno povezuje sa svime ostalim u kozmosu.

______________________________________

LJUBAV i MIR

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Preveo: Fredi


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge