Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - February 7, 2012

February 7, 2012 Thrive

 

 

9 הלילה, 16 סערה ירוקה, 8 היד  

נשמות אהובות שלי! אנו חזרנו! באנו לספר לכם כי החברות הקדושות הסודיות של כדור הארץ מאוד קרובות להצלחה. הן הסניפים המערביים והן המזרחיים השייכים לחברות אלו, חתמו לאחרונה על מספר מסמכים המאשרים כי לאופל אין יותר כוח באשר לניהול הפיננסים של העולם. פרטים רבים מהותיים נשארו פתוחים והם נפתרים כרגע. כלומר, האופל אינו מהווה יותר מכשול שלא ניתן להתגבר עליו על מנת לשנות, והאור, בזריחתו, מכתיב עתה מה יקרה בעולמכם. אנו שמים לב לכך שחברות קדושות סודיות שונות מתייעצות עם המסטרים הנעלים המתאימים באשר לתזמון של צעדיכם הבאים להשגת תודעה מלאה. המציאות העכשווית שלכם אמורה להימחק בהתאם לספר הצווים האלוהי שהתפרסם על ידי השמיים, והכרח זה אילץ את האופל לראות לבסוף כי אין טעם להתנגדותו. למרות זאת, כל אחד מושפע מצורה מסוימת של טירוף ומשתוקק שיכפו עליו הערצה לאובייקט חיצוני. זה הזמן לכל אחד להבין שנדרשת דרך חדשה של התייחסות ותפקוד בתוך מציאות זו.

לפני שנים, פרסם האור, בשם ההיררכיה הרוחנית של גאיה, תכנית צווים. צווים אלה מדגישים את הצורך להגדיר מחדש את היחסים בין האנושות על פני השטח והמערכת האקולוגית של גאיה. הערכה מחדש רדיקלית זו של הגישה של האנושות לאימא טבע תתחיל ברגע שהממשלות החדשות ימוקמו. אלפי המצאות יתגלו לחיסול זיהום של הקרקע המים והאוויר ויפתרו את משברי האנרגיה שנגרמו במאה הקודמת כתוצאה מחמדנות האופל והניצול הפזיז של סביבתכם. אתם גם תהיו שותפי סוד לידיעת העובדות לגבי ההיסטוריה, עובדות שכנראה ירגיזו אתכם. אנו מבקשים שאתם תעדכנו בכל הפרטים את הממשלות החדשות כך שיעניקו משפט צודק לעבדי האופל הקודמים, כיוון שמשימתכם הבאה היא להשתמש בשפע ובטכנולוגיה החדשה שלכם ולהפוך את עולמכם לעולם ממש מקסים אשר יעניק חיוך מאושר לאימא כדור הארץ! כמו שהפתגם שלכם אומר, הזמנים הטובים עומדים להתחיל! זה כולל גילוי מלא של הקשר הראשון והאופי הנדיב של צי מלחמה זה.

הקשר שלנו הראשון בעזרת צי המלחמה בוחן את כל ההתקדמות הזו ומודיע לבני בריתנו בכדור הארץ ולחברות הקדושות הסודיות של המסטרים הנעלים שלוח זמנים  אלוהי נמצא במקומו. השמיים הסמיכו אותנו לעזור ישירות למה שקורה על הפלנטה שלכם. כפי שצוין לעיל, האופל מכיר שאיבד את מרבית כוחו,  והפעילות היחידה שכמעט נשארה לו, היא לשקול היטב פעולות של התגרות וחבלה כדי להפריע לתנועות החופש הרבות מסביב לכדור הארץ. ישנה גם מזימה ענקית לתקוף את אירן, פעולה המתוכננת בסוף החורף ובתחילת האביב בשנה זו. אנחנו עוקבים מקרוב אחר הכוחות אשר נחושים בדעתם לפתוח במתקפה שפלה זו כפעולתם האחרונה להתנגדותם לאור.  אנו גם מנהלים את המצוד אחר הפקידים האחראים על הבסיסים התת קרקעיים הסודיים שנשארו כדי לשלוח אותם לאותם מתקנים ששימשו למגורים של עובדיהם הקודמים. יחידים אלה עוברים סינון כדי להעריך את המהות וההיקף של פשעיהם.

הכול סופר, מטרתנו עברה מטמורפוזה למשהו יותר מקיף מאשר רק ה"אופציה הגלקטית". אנחנו מפקחים על ההסטה של כל החברה הגלובלית שלכם מהחנק של האופל לתוך רשת של שיתוף פעולה בין תרבויות המבוססת על חופש ושפע. כפי שאתם יכולים לראות, זוהי משימה ענקית.  אנשי הקשר שלנו חייבים להבטיח את סדרת הצעדים הנכונה, שתתחיל את המעבר המסיבי למערכת פיננסית גלובלית אשר תיתמך במלואה על ידי ברית גלובלית של ממשלות מעבר חדשות. החברות הקדושות הסודיות של המזרח ושל המערב החלו את הצעד הראשון הענק הזה, דהיינו, השתלטות על כמה תאגידים פיננסיים גדולים, וזה ילווה באירועים חדשים רבים ובהתחלת השינויים של הממשלה. כל זה  עומד להתקיים. אנחנו עובדים בצמוד לתקשורת שלנו בכדור הארץ כדי להקים ממשלות חדשות ואזי להודיע על שינויים חדשניים ומדהימים למציאות הגלובלית שלכם. צפו לשמוע משהו נהדר שיוכרז מאוד בקרוב!

ברכותינו, יקירי! אנחנו המאסטרים הנעלים שלכם! הרבה אירועים עומדים לקרות. השותפים שלנו עובדים עם אנשי מפתח רבים כדי לתכנן את המעבר מעולם מלא בדילמות לעולם המלא בפתרונות מלאי חן לצרכיכם הלחוצים. זה דורש מנשמות רבות מסורות, אשר, בדומה לנו,  נחרצות לבצע מעברים אלה, להתחיל צעד אחר צעד עם מספר רב של מעצרים והקמת ממשלות מעבר רבות. ממשלות אלה תזדקקנה לתמיכה ולהגנה על מערכות המשפט שלהן, וזה מה שקורה כעת בשעה שאנו מדברים. השלמת  צעדים ראשוניים אלה, הינה הבסיס לפרטי המהלכים הבאים במסגרת תכניותינו. אלה שנבחרו להנהיג את ממשלות המעבר מכינים את הודעותיהם לציבור,  אשר בעקבותיהן תינתן סדרת הנחיות אשר תשנה את המהות של העולם שהכרתם מאז ומעולם.

משפחות כדור הארץ הפנימי והחלל החיצון יספקו את ההגנה הנדרשת סביב כל מה שקורה, וגם ייעצו לנו מה כדאי להיעשות כדי להניע את הכול בצורה הרמונית לקראת תודעה מלאה. טכנולוגיה חדשה הזמינה עבורכם  תגדיל את השפע ואת החופש שימלא את חייכם. התוכנית רחבת טווח שתוצג לכם תכלול את כל האספקטים של חייכם ותזניק אתכם לתקופה של שלום ושפע חסרי תקדים. המלחמות יסתיימו ומאוד יעודדו אתכם ליישם צורה חדשה של משטר נדיב. אנו נכיר לכם את עצמנו, ואנו מבקשים מכם לשמור על מוסריות בסיסית התומכת בחופש ובריבונות של כל אחד. אנחנו מבקשים מכם לכבד אחד את השני, ולכבד את השירות אלוהי, ביחד תנו לנו להקטין את הכמויות המצערות של זיהום המלכלך את מקום החיים הקדוש שלנו, אימא כדור הארץ.

קיימים חומרי לימוד נהדרים וקדושים אשר יש להפיצם ביניכם.  ביחד, אנחנו יכולים ליישם אמיתות אוניברסליות בעולמכם. רבים מספריכם וממסמכיכם הדתיים נכתבו מחדש, ובצורה מאד מהולה זו השתמשו העשירים ובעלי הכוח לגרום לסדק בקהילות ולעימות של אומה כנגד אומה אחרת. זהו הזמן לרפא סדקים אלה וליצור תחושה של קהילה גלובלית. אחדות הינה המצב האמיתי של היותנו. אנחנו כלי רכב קדושים של הבורא! תנו לנו להפעיל באחדות את יכולתנו העצומה לאהבה ולאור על מנת לגלות את היופי המונח בתוכנו. זהו הזמן לזריחת השפע וההרמוניה האוניברסאלית! הזמן לכל אחד לתרום את  הכישרונות המיוחדים שלנו ואת התובנות שלנו. תנו לאנרגיה המדהימה הזו להאיר  את ההקפה הסופית של המסע שלנו בחזרה לתודעה מלאה. תנו לנו להראות לשמיים מה אנו מסוגלים לעשות!

היום, אנו המשכנו את הדיון שלנו על המעבר שלכם לתודעה מלאה. ההיררכיה הרוחנית המקומית שלכם, האנשים בכדור הארץ הפנימי והגלקסיה הפדרלית של האור, כולם עוזרים בפעילות זו. הרגע של הקשר הראשוני מתקרב. תנו לנו לברך רגע זה ולחגוג בשמחה את חזרתם לתודעה מלאה.  דעו! יקירי! האספקה  שלא ניתן לספרה והשפע האין סופי של השמיים הם באמת שלכם! לכן היו זאת! סירנים היו אחד! והיו בשמחה!


Website: Planetary Activation Organization
Translation: Gili


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge