Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > SaLuSa - מיום מיום 3 בדצמבר 2013

SaLuSa - מיום מיום 3 בדצמבר 2013

SaLuSa  - מיום 3 בדצמבר 2013

האם אתם מרגישים את קריאתנו, יקרים, הקריאה שאנו שולחים החוצה בתוך האנרגיה שלנו כדי לסייע לכם לסיים את התמרתכם ולהגיע למציאות גבוהה יותר של בחירתכם. אתם עשויים להרגיש כאילו הייתם מורמים מבחינה פיסית, במיוחד כאשר אתם נרדמים, כאשר אתם רגועים לחלוטין והמיינד שלכם לגמרי שקט, המשמעות היא שאתם, כשהתודעה בתוך צורתכם הנוכחית, מוכנים לתנועה, אבל הגוף שלכם צריך את השינוי כדי שיהיה מושלם במלואו כשאתם תחזרו אליו בתדרים הרבה יותר גבוהים. הרגישו איך האנרגיה של המציאות הגבוהה שלכם מתעצמת בתוככם והגוף שלכם יכול לקבל יותר ויותר כשהשינוי מסתיים. עוצמת הרגשה זו עולה בקנה אחד גדול עם בחירתכם ותשוקתכם להתחבר איתנו, כמו משפחתכם וכל מה שאתם תופסים כמציאות הגבוהה יותר שלכם, ואתם עשויים להיות מופתעים לכוח של כוונתכם ורצונכם.

 רגעים אלה נמצאים כאן עבורכם כדי שתתיישרו באופן מושלם עם כל האנרגיות הגבוהות יותר אשר זורמות בתוככם ומסביבכם, וממלכת המלאכים היא כה קרובה אליכם עכשיו כמו שלא היתה מעולם, כיוון שהם מסייעים לכולכם, בהתאם לרצונכם, להגיע לדלת שכבר פתוחה עבורכם, לצעוד לתוכה לתוך החוויה הבאה. אתם יכולים לראות את סימניה בכל מקום ואתם יכולים להרגיש את האנרגיה שלה מקיפה אתכם בעדינות כל הזמן, עוזבת את הדאגות הרגילות מאחור ונותנת לכם יותר אנרגיה להתמקד על כל מה שעכשיו חשוב. חשיבותם של כמה דברים היא כה נראית בצורה ברורה לכם, וכול אלה מכם שבחרו לנוע הלאה לא יכולים להתעלם מהם, כשהאנרגיה שאתם כולכם עכשיו שקועים בתוכה היא מאוד עוצמתית ופשוטו כמשמעו דוחפת אתכם לתוך נקודה מושלמת מהמקום בו אתם יכולים להשלים את כל הנדרש להשלים לפני התרוממותכם הסופית.

אתם כולכם תהיו מופתעים מהכוח אותו נושא השלב הסופי של התמרתכם, ואנו יודעים שאתם כבר חשים משהו גדול שלא נחווה אף פעם לפני כן "באוויר". קבלו והיכנסו לתוך ידיעה זו והרגישו את התנועה גבוה יותר, על הכנפיים שהאנרגיה שלכם יצרה עבורכם כדי שתוכלו להתקיים שוב בתוך אהבה ואור טהורים. אפילו גופכם הפיזי מתחיל להרגיש קל יותר מבלי שתהיה ראיה לירידה במשקל וזאת כיוון שאתם לא צריכים לשאת יותר בתוך הווייתכם את כל הבעיות הקודמות שלא נפתרו. אתם באמת הורמתם ולפעמים יכולים לקבל את ההרגשה שרגליכם לא נוגעות בקרקע. תיהנו מכל חוויה בודדת שאת מקבלים עכשיו כיוון שאתם תזכרו אותן למשך זמן מאוד ארוך.

 אני SaLuSa מסיריוס ואנו כולנו נהנים מההרגשה שיוצרת הגשמת רצונותיכם, ואנו שמחים בלי סוף להיות חלק מהם. ביחד אנו יוצרים ברית עוצמתית של אהבה ואור שתופץ לתוך היקום בשלמותו ומסייעים לרומם כל נשמה בודדת שבפנים.

 
מתקשרת: MADAD
אתר באינטרנט : SaLuSa in Love and Light
Translation: Gili


< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge