Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - January 24, 2021


מסר באמצעות Blossom Goodchild - המתקשרת את ה-The Federation of Light - מיום 24 בינואר 2021

בלוסום: הלו שם, חברי האור שלי. הכותרת של התקשור האחרון הייתה "ההמתנה חלפה!". בבירור, היא לא, כיוון שלא נעשתה הכרזה... והייתם כה בטוחים. מה קרה?

פדרציה של אור: בלוסום היקרה ביותר, וכולם של האור שהגיעו למקום זה כדי לשמוע או לקרוא את מילותינו. אנו תוהים באיזו גישה אתם עשויים לנקוט אתנו, כאשר כה רבים שוב מאוכזבים עם תהליך ההמתנה המתמשך.

בלוסום: חבריי, הייתי כך כה הרבה אתכם במשך השנים. אני או דבקה בכם כיוון שאני מאמינה בכם או, אני עוזבת כיוון שאני לא ... ו... אני כאן. כשהשבוע המשיך... הרגשתי כי ההכרזה  לא תקרה וידעתי כי אתם גם תקבלו תגובה חריפה ורבים יאבדו את ליבם (יתייאשו). אולם, האם אתם מסוגלים בזמן זה להחזיר קצת אור ותקווה ואמת לאותם לבבות?

פדרציה של אור: בלוסום היקרה ביותר וכול אלה שהם חלק מתנועה זו לצידנו. כן, תוכניות רגישות לשינוי. איננו יכולים לשנות את זה. עם זאת, אנו יכולים לשנות את רגשות ייאוש מדכא שלכם ולרומם אתכם שוב לתוך הגבהים.

כיוון שהתוכניות השתנו... היו צריכות להשתנות... אין הכוונה כי הכרזה לא תבוא בכלל. הכול פשוט נדחה.

בלוסום: מה שעם כול הכבוד, יגרום לרבים לגלגל את עיניהם ולוותר על המעקב אחריכם.

פדרציה של אור: בלוסום, כפי שאת יודעת, אין אנו יכולים ואין אנו רוצים לשלוט במוחם של אחרים. אנו רוצים כי הם ירגישו בתוך האמת שלהם ויפעלו בהתאם. אין אנו נמצאים כאן כדי לזכות בקולות!

בלוסום: לכן, אני שואלת בחרדה.... מה קרה?

פדרציה של אור: מה שהיה במקום בהתייחס להכרזה שתידרש, היה צריך להתבטל בשל נסיבות בלתי צפויות.

בלוסום: עם זאת, זו תוכנית אלוהית... איך זה יכול להיות?

פדרציה של אור: לתוכנית האלוהית יש תוצאה סופית. אם הייתם מסתכלים לאחור במשך רבות משנות כדור ארץ שהיו, מה שיופיע "כפעילויות" חשובות המתרחשות שבהחלט לא היו של האלוהות... עם זאת... התוכנית האלוהית היתה עדיין במקום.

ישנם שני כוחות במשחק כאן.

בלוסום:  לא שמחה עם "במשחק".. סוג של הופך את המצב לטריוויאלי (למובן מאליו).

פדרציה של אור: עם זאת, אנו בוחרים להישאר עם תיאור זה.

ישנו האופל וישנו האור. האור ניצח.

בלוסום: ובכן, ישנם שני כוחות במשחק?

פדרציה של אור: בלוסום, אנו יכולים לראות במורד המסלול. אנו  מספרים לכם כי האור ניצח. התוכנית ממשיכה לבצע את עצמה.

בלוסום: אוקי, אם כן בהמשך אותו מסלול, יכולים אתם לומר קצת יותר לגבי  הנסיבות הבלתי צפויות? מלבד כמובן, שהן היו בלתי צפויות!

פדרציה של אור: בהתייחס להכרזה... לא הייתה יותר אפשרות שתוכרז... כיוון "שמצב המשחק" שינה מסלול באופן מאוד בלתי צפוי.

בלוסום: ברור כי זו הייתה הכרזה בהתייחס לכניסה רשמית לתפקיד שהתרחשה בשבוע שעבר?

פדרציה של אור: אכן, זו הייתה. "אותה" הכרזה תתרחש קצת רחוק יותר במורד המסלול.

עם הכבוד הגדול ביותר בלוסום, זה יהיה הרבה יותר נבון עבורנו להתמקד בהבאת האנרגיה של אנשים ואכן, האנרגיה של הפלנטה לתוך הצורה הגבוהה ביותר האפשרית.

בלוסום: עם הכבוד הגדול ביותר לכם.... רבים ירגישו כי לאחר כול מה שדברתם בהתייחס להכרזה זו... היו רוצים יותר הסבר מאשר זה שאתם נתתם. כול אחד היה מכוון... כה שמח סוף סוף, שזה ממשמש ובא.

פדרציה של אור: עם זאת, בלוסום, זו לא הייתה הפדרציה של אור שהכניסה מפתח ברגים בפעילויות (גרמה כי האירועים לא יקרו כפי שתוכננו). אין אנו אחראים להכרזה שלא התרחשה.

בלוסום: אני מבינה את זה, עם זאת, אין אתם יכולים לפחות לתת לנו יותר באשר למה שקרה?

פדרציה של אור: התנהגות האופל  תעצור כששום דבר לא יישאר במצב שהם החזיקו במשך שנים.... בתקופות חיים רבות. הם לא מתייחסים לחיי בני האדם ולכן, הם ייעשו את כול מה שצריך כדי להגן על שבטם. כול מה שצריך.

לאור ישנה התייחסות לכול החיים והם לא יסכנו את האפשרות שיילקחו חיים רבים.

בלוסום: זה עבורי מהווה כה תזכורת של  2008  כאשר הסברתם כי אם הספינות עומדות להופיע, אתם מעודכנים ברגע האחרון כי אנשי האופל ישמידו הרבה מאוד מהפלנטה וזה, אתם לא יכולתם לקבל.

פדרציה של אור: אם כן אתם מודעים למה שאנו מדברים. הדילמות (ההתלבטויות) שהאור מוצא את עצמו בהן.

בלוסום: מה שאיני מבינה הוא איך אנשי האופל יכולים להמשיך לשלוף החוצה הפתעות אלה של הרגע האחרון?

פדרציה של אור: מכיוון שהם נלחמים לקיומם באותה דרך כמו האור. עם זאת, כמובן לא עם אותן אסטרטגיות.

בלוסום: די כמה בקשו ממני לשאול אתכם איזו "מפלגה" היא עבור האור בזמנים מבולבלים אלה. איך הייתם עונים לכך?

פדרציה של אור: היינו אומרים כי אין אנו בעבר "מפלגה" ככזו. אנו עבור אלה הרוצים לעקוב אחר ליבם באהבה ולעמוד חזקים בידיעתם על הבאת הפלנטה שלכם לתוך ביתה החדש.

אין אנו רוצים להתעטף בפוליטיקה, כיוון שפוליטיקה, מאז שנגזרה, בקרוב מאוד הופכת למקום עבור האור והאופל להתחיל את מאבקיהם.

בלוסום: עם זאת, כאן על מישור כדור ארץ, אחד מרגיש את המאבקים בין האור והאופל שהם מחוברים מאוד מבחינה פוליטית, במיוחד בזמן זה.

פדרציה של אור: זה עשוי להיות המקרה, בלוסום. עם זאת שוב, אין אנו מדברים על "פיצול" ב/של האור.

כיוון שישנן נשמות של אור רבות שתמצאנה בשתי המפלגות. רבים שיש להם אמונות חזקות בצד אחד מסוים, עושים כך כיוון שהם מאמינים שהם חיים באמת שלהם.

הם מרגישים כי אלה "בצד האחר" מרומים וישנים.

מקסים,  האין זה כך? שעובדי האור בשתי המפלגות מאמינים כי אלה  שאינם עם אותה אמונה כמו שלהם, נמצאים בצורך גדול להתעורר!

העובדה ששני "הצדדים"... לצורך מילה טובה יותר, יודעים שהם צודקים בעצמם כיוון שהם עוקבים אחר נתיבם כדי להגיע למקום אליו הם הולכים. להגיע למקום בו כול אחד.... בסופו של דבר... הולך.

מקסים, האין זה כך? כי אלה שקוראים מילים אלה מאמינים כי אנו בעד הצד שלהם כיוון שמילותינו מהדהדות אתם כה טוב.

והסיבה שמילותינו מהדהדות עם שתי המפלגות היא כיוון שאין אנו פוליטיקאים.

אנו חולקים ידע ותבונה בהתייחס "לזיכרון של מי אתם"!

איזו שהיא מפלגה מהדהדת עבור נשמה... זו זכותם לעקוב אחריה.

אולם, מה שאין אנו מודים, הוא לגנות את הנשמות שאינן מרגישות באותה דרך כמוכם. להיות במחשבות עליהם שאינם מכילים אור ואהבה והבנה וחמלה.

היכן "יראת שמיים" בכך?

אחד לא צריך להיות כנגד אחר בשל בחירתם בנתיב בו הם הולכים.

אחד לא צריך להיות כנגד אחר. סוף פסוק!

אם אחד היה ממשיך לבטא... אני האהבה. אני האור. אני האמת אני....

אזי זה מה שהם!

אין אנו מבקשים מכם להמשיך ולשנן את זה על מנת שהאמת של האחד תהיה הידיעה שהם נמצאים "במפלגה הנכונה". אנו מבקשים כי אחד ישנן זאת שוב ושוב כך שליבם נמצא במפלגת האור!

כאשר אתם עושים את זה.... כאשר אתם אומרים את זה... אין אתם עושים כך כדי לאשר כי המחשבות הפוליטיות שיש לכם הן הנכונות, אלה של אמת. אתם עושים את זה כדי להבטיח כי על הפלנטה כדור ארץ שלכם ממש עכשיו... אתם... כול אינדיבידואל... מעגנים את האור פנימה.

אין אתם מבקשים ממנו להיות מעוגן בתוך רק המפלגה שאתם חושבים היא הנכונה... או לפחות אתם לא צריכים להיות. אם אתם כן, לא הבנתם את עמדתנו.

אתם מעגנים את זה עבור "השלם".

הגזע האנושי כולו... לא רק אלה המהדהדים אתכם על רקע פוליטי.

אתם מבינים, נשמות יקרות ביותר?

מה שהתרחש בהתייחס לכניסה רשמית לתפקיד בימים אחרונים אלה... הפעים רבים ובאותו הזמן, אכזב עמוקות רבים.

זה לא משנה ולא צריך לשנות את האמת שלכם.

ומהי האמת שלכם?

כי האור הוא כאן על פני הפלנטה שלכם עכשיו... להביא אותו פנימה לתוך "מקומו הראוי" כפי שדברנו על כך פעמים רבות.

זהו רצונה של האלוהות כי זה יתרחש.

האמינו בתוכנית.

האמינו כי איזה נתיב שאתם בחרתם... לקחת אותו לתוך מקומו הראוי... יוביל אתכם לשם.

אנו חוזרים שוב...

אנו ישויות של אור.

באמצעות הידיעה על האור שלכם.... באמצעות העמידה האיתנה בתוך זה... אזי אתם עושים את מה שהגעתם לכאן לעשות.

לשחרר את עולמכם מהחשיכה.

מי יתן כי רצון האלוהות ייעשה.

וכך זה.

בלוסום: טוב, אני באמת לא הייתי בטוחה באשר למה לצפות היום... עם זאת שוב, אתם שמתם את זה לתוך נקודת מבט והזכרתם לנו כי אהבה אינה מתחלקת... עם זאת, כובשת את הכול. בהכרת תודה רבה. בשירות אוהב. אני.... עדיין ממתינה!


הקישור למדיטציית גשר צבעי הקשת עם ענן לבן, שפורסמה ביום 2 ביוני 2020.

https://youtu.be/8mYwuUiRr9Q

בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו משני המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים. http://youtu.be/MYeqbshjgmA  . אני מזכירה לשתף קישור זה שוב אתכם. זה נראה נוקב יותר כשכול שנה חולפת.

הפכו כל יום ליום אנושות מאושר (Happy Human Day).

 הקישור לכל ה YouTubes של בלוסום:  http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild

Hebrew translation: Gili
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge