Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > فارسی > Montague Keen - September 9, 2012

Montague Keen - September 9, 2012

مونتاگ کین ۱۹ شهریور ۱۳۹۱

آنچه که شما بتازگی مشاهده کرده اید خط فاصل بین خوب و بد در ارتباط با دولتهاست که تصمیماتی می گیرند که به فرد فرد شما اثر کند. وقت آن رسیده صدای خود را بلند کنید و یا مثل گوسفندان به کشتارگاه هدایت شوید. تصمیماتی که گرفته شده بسیار مهمتر از آنست که به سیاستمداران فاسد واگذاشته شوند. شما خواهان یک جنگ جهانی که در آن میلیونها انسان سلاخی شوند ، با هوشیاری که دارید ، نیستید. این نقشه شروع جنگ آخرین تلاش آنها برای بدست آوردن کنترل کره شماست. آیا این چیزی است که شما می خواهید؟ حالا وقت شماست ، ای بردگان ، شجاعت پیدا کنید ، بدانید که شما واقعا چه کسانی هستید ، تلاش کنید در بدست آوردن حقوق خود بعنوان انسانهای روی کره زمین. شیطان صفتان برای سلطه جهان آجر روی آجر باقی نخواهند گذاشت. آنها متعلق به جهان شما نیستند (از کره دیگری آمده اند). بهمین دلیل از هیچ تلاشی برای اینکه اوضاع را بنفع خود تغییر دهند فروگذار نخواهند کرد. شما همگی بی کار ایستاده و نگریسته اید که آنها کنترل همه چیز را بدست گرفته اند. همه کارهایشان مخفیانه انجام شده. آنها به آهستگی عمل کردند جون نمی خواستند که گوسفندان بیدار شده به بینند آنها چه می کنند. آنها شما را گمراه و از طریق مغزشویی هوشیارانه خود بشما باوراندند که دشمنانی دارید. آنها چقدر بشما خندیدند وقتی که شما به درون تورهای دروغین آنها افتادید. تنها چیزی که فکرش را نمی کردند بیداری و هوشیاری نوع بشر به فریبهای آنان بود.

ما اینجا در جهان روحها بشما کمک می کنیم که خودتان به بینید ، چشمانتان را باز کرده و بروشنی تماشا کنید که چگونه بوسیله عده کمی که قصد کنترل توده ها را دارند اغفال شده اید. توده ها شما هستید که اینک تصمیم گرفته اید که نگذارید بیش از این با شما چون بردگان رفتار شود ، چه شما بخوبی توانایی اداره کره خودتان را برای نفع همگان و نه فقط عده معدودی ، از حالا به بعد دارید. همه چیز برای انجام این مهم در حال آماده شدن برای شماست. راه حرکت بجلو بشما نشان داده خواهد شد.

سلاح آنها پول است ولی بزودی شما دیگر نیازی به پول نخواهید داشت. این چیزیست که برای کنترل شما ساخته شده اند و تا کنون هم موفق بوده.

مردم خوب در حال پیش قدم شدن برای ساختن جهانی بهتر برای همه هستند. شما نیز در حال پس گرفتن جهان خود از غاصبان هستید. وقتی که شما تصمیم بگیرید قدم بجلو بگذارید ، همه چیز روشن شده و کمک خواهید شد. مردم کرات دیگر آماده اند: بشما نگریسته و منتظرند به نجات شما بشتابند بهمراه همه آنچه که شما احتمالا بدان نیاز خواهید داشت. چرا فکر می کنید که دولتهای شما با پخش مواد شیمیایی (Chemtrails) در آسمان تلاش دارند دید شما را کور کرده نیز مانع تابش انرژی شگفت انگیزی که از بالا به شما می تابد شوند. شما در مسیر عظیم ترین ماجرای قابل تصوری که همگی نیز بسیار خوبند قرار دارید. متاٌسفانه برخی هنوز درگیر و دار افکار طبقه سومی هستند و کسب درآمد مهمترین عامل برایشان محسوب می شود. آنها از ترک نژاد موشهای صحرایی وحشت دارند.

از طرف دیگر ، طرحها و نقشه های ما بزیبایی پیش می روند. تردیدی نیست که ما موفق خواهیم شد. هر گامی برمبنای راهنماییهای رسیده برداشته می شود و روزی شما خواهید فهمید چرا این روش اعمال شده است. هرگز اینهمه بدکردار روی کره شما نبوده که اکنون هست. باید مراقب بود که همه چیز کاملا صحیح انجام شود. ما وقتی اقدام می کنیم که برای آن هدایت شده باشیم. فقط کسانی را اطراف خود داشته باشید که قابل اطمینان هستند ، اگر کوچکترین تردیدی درمورد هر یک از آنها دارید ، باید سریع اقدام کنید ، چه جاسوسان فراوانی وجود دارند. وقت آنست که همه مردم خوب با عشق و حقیقت گرد هم آیند.

بزودی سنگرهای شیطان در معرض دید همگان قرار خواهد گرفت. آنها برای همیشه از روی کره زمین پاک خواهند شد. شما یک سیب فاسد را نمی توانید در ظرف میوه ها بگذارید ، چون هرچه را که با آن تماس حاصل کند آلوده خواهد کرد. پاکسازی کره شما شروع شده است. جایی برای پنهان شدن آن موجودات شیطانی که اینهمه خرابی به بار آورده اند وجود نخواهد داشت. به آنها اجازه داده نخواهد شد که در پناهگاههای زیر زمینی خود را پنهان کنند. آنها جایی در کره زمین ندارند ، چه زیر زمین و چه روی زمین. آنها از اینجا رانده خواهند شد چون وقتشان به آخر رسیده.

منتظر آشنایی با انسانهایی از مناطقی از جهان باشید که بدان نواحی آشنایی ندارید. بخاطر بیاورید که تقسیم بندیهای مذهبی و نژادی سلاح حاکمان جهانخوار (Cabal) بمنظور جلوگیری از شناسایی دشمن واقعی ، توسط شما بود. انسانها بر علیه یکدیگر شوریدند در حالیکه غاصبان کنترل همه چیز را در دست داشتند. شما باید قبول کنید که این سیاست آنها کارایی هم داشت. آنها فکر می کردند منتظر بمانند و در لحظه مناسب برای تسخیر کامل اقدام کنند. چقدر متکبرانه باور داشتند اجازه خواهند داشت کره ای را تسخیر و موجودات آنرا در خدمت خود گیرند. دروغهای آنان بیش از این بدون پرسش نخواهند ماند. آنها شروع به ترسیدن از مردم خیابانها ، که اگر بدانند چه بر سرشان آورده شده ، کرده اند. انتظارشان بدرازا نخواهد کشید. کسانی هستند که همه چیز را بمنظور خیانت و کنترل شما دستکاری کرده اند. آنها *کتابهای مقدس* را نگاشته اند برای کنترل مفزهای شما و تاریخی نوشته اند که حقیقت نداشته و شما را به اشتباه انداخته است.

کشورهای عاقلی وجود دارند که اینک خواستار دانستن حقیقت هستند. آنها خود اقدام به تحقیق و مطالعه کرده اند. ما آنها را راهنمایی خواهیم کرد. بخاطر بیاورید که چه گفتم وقتی که بتازگی به جهان روحها آمده بودم. هیچ چیز آنگونه که بنطر می رسد نیست . در واقع همه چیز دقیقا بر عکس است. روح شما آن است که شما هستید و نه بدن شما. بدن فقط وسیله ایست که روح شما در آنست. شما بدنهای زیادی در زمانهای مختلف (تناسخها) داشته اید ، برخی بسیار متفاوت با آنچهکه امروز دارید. روح از تجربیات زیاد زندگی لذت می برد. شما شروع به بخاطر آوردن زندگانیها (تناسخها) و تجربیات متعددی خواهید کرد که از شما کسی که امروز هستید ، ساخته است.

روی حقیقت و نور متمرکز شده و همه آنهایی که آرزوی یک زندگی صلح آمیز روی کره زمین را دارند گرد هم آیید. در مغز و افکار خود جهانی که مایلید در آینده در آن باشید مجسم کنید. بسیار اخبار هست که من اکنون نمی توانم فاش کنم. ما نمی توانیم دستهای خود را باز کنیم ، چرا که دشمنان ما آگاه خواهند شد. یک گام بلند باید برداشته شود و البته این کار انجام خواهد شد. ما آماده ایم.

همسر عزیز من بسیار کارها دارد که انجام دهد. او از تمام جریانات آگاه است. من او را با عشق خود احاطه نموده همیشه با او هستم. آنچه که او را به پی گیری راهنماییها و اعتماد به قضاوتهای من در مورد ماموریتی که روی زمین داریم واداشته ، عشق است. وقتی مردم با عشق به یکدیگر می پیوندند ، همه چیز ممکن می شود. وقت آن رسیده با گذشته خداخافظی کنیم که آینده از آن ماست.

مونتی
Website: The Montague Keen Foundation
Translation: Behi


مونتاگ کین ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
متاٌسف است به آگاهی برساند بواسطه رویدادهای پیش بینی نشده ، این هفته پیامی از مونتاگ کین نخواهیم داشت.
با سپاس


لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
luisavasconcellos@hotmail.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge