Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > فارسی > Mike Quinsey - SaLuSa, September 19, 2012

SaLuSa, September 19, 2012

سالوسا ۲۹ شهریور ۱۳۹۱

امسال وقایع با سرعت کمتر از انچه انتظار می رفت سپری شده وفجایع طبیعی پیش بینی شده و یا تمام قولهای مسرت بخشی که داده شده بود انجام نشده. اما تاکنون سطح هوشیاری شما به طور قابل ملاحظه ای ارتقا"پیدا کرده و عروجتان حتمی است...به اطرافتان توجه کنید به سازمانها وشرکتهای بزرگ روی کره زمین که در حال فروپاشی هستند وهیچ راه فراری ندارند.حقیقت همانطور که انتظار میرود در حال فاش شدن است و اینکه چقدر حقایق را به نفع خود دستکاری کرده اندوحتی اینکه اگاه خواهید شد که ان یک برنامه دراز مدتی وجود داشته که از شماها یک برده بسازند ودنیا را کنترل کنند.شماها دیدید که چقدر در اهداف خودشان موفق بوده اند واین یک حرکت عظیم مردمی که به نقشه انها پی بردند موجب شکست انها شده.

شماها تنها کسانی هستید که در مورد سرنوشت تمدن خودتان تصمیم میگیرید.و این قدرت را دارید که تعیین کنید که زمان پایان چگونه باید باشد ویک دوران گذار صلح امیز را تجسم کنید. زمان ان رسیده که ان دوره بر اساس نیت و قصد شما تکمیل شود.اگرچه زمین هم برای گفتن چیزهایی دارد ومابل است که برای تدارک صعود خود را پاکسازی کند وشماها هر چقدر بیشتر به سمت او نور وعشق بفرستید (پاکسازی) در ان زمان اسانتر خواهد بود.طبیعتا" تغییرات مورد انتظار کوتاه مدت شروع خواهند شد .هنکامیکه عصر جدید شروع میشودالگوی قدیمی از بین می رود. عصر جدید در انتظار معرفی شدن به سر میبرد وفواید انرا با شما تقسیم می کند..در هر صورت تکامل بدون اینکه عروج کنید صورت نمی گیرد وبرای ان سیاهکاران همانند انهایی که در سمت نور هستند حق استفاده ای وجود ندارد.

تغییرات در راه است و دولتهای جدید قدرت را از قدیمی ها خواهند گرفت .تغییرات گسترده مالی انجام خواهد شد وشما مطمئن خواهید شد که فسادی دوباره اتفاق نخواهد افتاد که موجب سقوط بشود. البته ان به زودی اتفاق خواهد افتاد وحضور ما تایید وتصدیق خواهد شد و ما را قادر میسازد که به شما نزدیکتر شویم.صرفنظر از اینکه شما ممکن است چه فکر کنید وعجله ای نیست که قبل از عروج تغییرات را تکمیل کنیم. به علاوه اینکه همیشه قرار بوده این فرایند به سال جدید کشانده شود و در آن زمان ما شانس بسیار بیشتری خواهیم داشت که با هم کار کنیم.البته ما به انهایی که طرف نور هستند نیازمندیم که بخشی از گروه وتیم ما باشنداز تسلط و دانش انها برای بهبود وضع همگان استفاده شود. سپس همه قادر خواهیم بود که واقعا" با سرعت به جلو حرکت کرده و مانع یا تاخیر عمدی در کارمان نخواهد بود.

هر چیزی که مورد انتظار شماست انجام خواهد شد ، و همانگونه که پیشرفت می کنید متوجه خواهید شد بیش از آنچه که گمان می کردید امکان دارد پیش رفته اید. ان زمان دلپذیری است که خواهید دید که از همه مشکلات قدیمی که شما را عقب نگاهداشته اند خلاص شدید. زمان ان رسیده که با سرعت به جلوو به سمت دنیای نو که شادی و تعالی شما را به طبقه بالاتر (نور و عرفان) منعکس میکند حرکت کنیم . آن شامل امکانات بسیار وسیعی از جمله شهرهای نور که میتواند شما را شفا دهد به طوریکه شما به شرایط جسمی و روحی بسیار عالی خود بازگردید. سرانجام شما قادر خواهید بود که روند پیری را معکوس نموده شکل جوانی خود را بازیابید ، این روند ادامه خواهد داشت تا یک کوجوی کهکشانس شوید. همه این تغییرات در انتظار شماست و در اینده دوری نیست. با مثبت اندیشیدن در این باب به وقوع آن بسی سریعتر از آنچه که ما در طرحها و برنامه های خود داریم ، کمک خواهید کرد.

هنگامیکه پاکسازی (زمین) شروع شود ممکن است اینطور به نظر بیاید همه چیز در حال از هم پاشیده شدن است ، و این ولقعیت دارد تا آنجا که سیستمها و روشهای قدیمی باید بروند. هر چیزی که ارتعاشات بالاتر (نور و عرفان) نداشته باشد جایی برای تداوم زندگی نخواهد داشت. بنابراین نا امید و مایوس نباشید که همه چیز حاضر است که با سیستمهای قدیمی جابجا شوند. همه چیز به موقع خواهد رسید (اتفاق خواهد افتاد) و در نهایت شما نیازمند چیزی نخواهید بود. ما بر اساس تجربیات خودمان میدانیم که برای استقرار در بعد بالاتر (نور و عرفان) شما به چه چیزهایی نیاز خواهید داشت. فدراسیون کهکشانی نور امکانات و نیروهای نامحدودی در اختیاردارد که مهارت کامل داشته بخوبی می دانند چه باید کرد. بی آنکه اکثریت شما مطلع باشید ما هنوز بشدت درگیر پاکیزه داشتن زمین هستیم ، ولی از دیدگاه عملیاتی ما ، این امر بسی بدتر از آنست که شما خبر دارید.

در آینده این آلودگی که شما به تجربه کردن آن عادت دارید دیگربار تکرار نخواهد شد. استفاده از ماشینها وتاسیسات الوده کننده ضروری و یا مجاز نخواهند بود. در عوض شما روشهای جدید و پاکی برای استفاده خواهید داشت. بزرگترین تغییرات در شیوه سفرهای شما انجام میشود و بالاخره اینکه موتورهای احتراقی از کار بر کنار خواهند شد. خودروهای جدید سریعتر وایمن تر خواهند بود. آنها از انرژی مجانی استفاده می کنند که منبع انرژی سفینه های ما نیز هست. هر کسی میتواند از آن استفاده کند که بطور کامل پاکیزه و بدون آلودگی است. این تغییرات از مدتها قبل طراحی شده ، وهمین که موقع مناسب برای عرضه ومعرفی ان باشد انرا به اجرا خواهیم گذاشت.

طبیعتا" ما بسیار مشتاق دیدار شما هستیم و آنچه که از ما برمی آید برای حرکت بجلو انجام می دهیم. اعلامیه وجود و حضور ما (Disclosure) به آهستگی و احتیاط به وسیله متحدان ما در جریان است ، ویقینا" ما مایل هستیم که هر چه سریعتر انجام گیرد. اگرچه هر روزه مردم بیشتری از ما و ماموریت و هدف ما که عروج شماست آگاه می شوند و این امر ملافات شما را با ما نزدیکتر می کند. البته هنوز هستند کسانی که به دلایل مختلفی آرزو دارند که نتایج دیگری از تغییرات پدید آید. انها در تلاشند که شما را با پیامهای اشتباه گمراه کنند ، ولی اگر شما خوب اگاه باشید فریب انها را نخواهید خورد. همیشه از احساس درونی خود استفاده کنید و اماده باشید که باورهای قدیم خود را تغییر بدهید بشرطی که به اندازه کافی حقیقت را بدانید.

من سالوسا هستم از سیاره سیروس و عشقمان را بواسطه تلاش زیاد شما برای تسریع در پایان این دوره عرضه می دارم. زمان زیادی قبل از انکه درگیر کارهای پایان زمان بشوید نمانده. ممکن است زندگی عادی شما دچار اختلال شود ، اما به زودی همه چیز ارام میشود. ما ملزم و متعهد به قانون کهکشانی هستیم که در ازادی راٌی و عقیده شما دخالت نکنیم ، بنا براین ما نمیتوانیم فقط برای سرعت دادن به امور خودمان را به شما تحمیل کنیم. نیروهای تاریکی اینرا میدانند و هنوز به دخالت ادامه می دهند به دلیل اینکه برای انها به قوانینی که ما به ان احترام میگذاریم بی اهمیت هستند .در هر صورت اگر پیشرفت لازم در یک چار چوب زمانی خاص بدست نیامد ما مجاز به اقدامات راسخ تری خواهیم بود.

مترجم: هومن

Channel: Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Hooman

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge