Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > فارسی > Mike Quinsey - SaLuSa, June 15, 2012

SaLuSa, June 15, 2012 (26.03.1391)

ما همچنان در حال همکاری با متفقین زمینی خود بمنظور رفع آخرین موانع بر سر راهمان هستیم. وقتی مشکلات بر طرف شدند ، به شما بطور رسمی اعلام خواهد شد که آماده اجرای یک رشته عملیات جهت برکناری کسانی که تبهکارانه زندگی شما را در دست دارند باشید. بسیاری از آنها را شما بخوبی می شناسید ولی کسان ناشناس دیگری نیز در جمع آنها هستند. برکناری نفرات اصلی چراغ سبزی برای متفقین زمینی ما جهت دستگیریهای جمعی و دامنه دار کسانی که مدارک قاطعی مبنی بر تبهکاریهایشان در دست است خواهد بود. با آنها (دستگیر شدگان) بخوبی رفتار شده امکان محاکمه عادلانه و داشتن وکیل خواهند داشت. قضات مربرطه نیز با توجه به راستگویی ، علو طبع و تجربه در صدور آرای منصفانه و برابر قانون انتخاب خواهند شد.

برخی از قوانین شما بسیار خشن (اژدهایی) هستند، بخصوص آنهایی که بوسیله دستگاه حکومت قبلی (اشاره به جورج بوش) وضع شده اند. یکی از اولین اقدامات ما آزادی افرادی خواهد بود مه بنا به خطاهای واهی ، بلاتکلیف ، بدون محاکمه و حق دادخواهی محبوسند. اجرای عدالت باید بخوبی و بوسیله همگان مشهود و نیز دلایل و مسایلی که مردم را به تبهکاری می کشاند روشن و درک شود که البته بسیاری از آنها بر مبنای رفتارهای ناشایست نژادپرستانه است. تمامی آن دلایل و رفتارها تغییر خواهند کرد ولی نه بخاطر وجود قانون بلکه بدین سبب که همه می فهمند که ما همگی یکسان هستیم. شما گاهی به آنهایی که بی سواد و یا محروم هستند بچشم افرادی در طبقات پایین اجتماعی می نگرید در حالیکه آنها در موجودیت و شرایط جسمی خود دقیقا مشابه شما هستند. این روح است که در تمامی تناسخها بدون تغییر باقی می ماند.

نگرشهای شخصی نیز در حال تغییرند ولی مهمترین آنها اینست که مردم در حال درک این مطلب هستند که همه از همه نژادها برادران و خواهران یکدیگرند. همه در حال تکامل همزمان و کمک به یکدیگر در درک هرچه عمیقتر معنی و مفهوم زندگی و نقش خود در آن هستند. به دست آوردهای (آنچه که از زندگی آموخته اید) خود مباهات کنید ولی هرگز نگذارید که شما را به بیراهه کشیده بپذیرید که همه روحها شرایطی مشابه یکدیگر دارند. بنظر می رسد که به برخی از مردم همه چیز ارزانی شده و زندگی راحتی دارند ولی بخاطر بیاورید که این فقط یک تجربه است . شیوه زندگی و رفتار شما با دیگران نشان دهنده اصلی عمق درک شما از زندگی است. زندگی آتی شما (تناسخ مجدد) می تواند کاملا مغایر زندگی فعلی شما باشد. فقیر و غنی هیچ فرقی با یکدیگر ندارند مگر دلیلی برای درک بیشتر خودتان و افزایش عمق فهم دیگران.

همه شما بهر دلیل و طریقی از زندکی منتفع می شوید و بازتاب آن به اجتماع بر می گردد. وقتی به تاریخ یکصد سال اخیر بشر نگاه می کنید متوجه پیشرفهای شگرف صنعتی می شوید ولی این بدان معنی نیست که تابش نور عرفان (Light) هم در آن افزایش یافته . شما دو جنگ جهانی و نیز تعدادی جنگهای دیگر داشته اید که مقادیر زیادی انرژی (موج) منفی ایجاد کرده بنحوی که نور عرفان و حقیقت بسختی توان تلالو و درخشندگی داشته ، اگر چه ما خوشحالیم به اطلاع برسانیم که طی سی سال گذشته عارفان (Lightworkers) این قضیه را بنفع نور تغییر داده اند و شما می توانید آنرا در تمامی نقاط کره زمین مشاهده کنید. دستیابی به این مهم با تلاش بسیار و کمکهای وافری از جهان عرفان (Spiritual realm) صورت گرفته و بهمین دلیل است که عروج (Ascension) امری مسلم است حتی اگر باشند کسانی که با تردید بدان بنگرند.

با نزدیک شدن به آخر (این) زمان ، همه چیز بصورت شگفت آوری برای آن آماده خواهد بود. بنابر این زیاد نگران این نباشید چرا تحرکاتی از ما به چشم نمی خورد ، چه بشما اطمینان داده شده که فعالیتهای پشت پرده بشدت در جریان است . گفتنی است که حداقل چند حرکت اعجاب انگیز در پیش رو است که لحظات هیجان بر انگیزی در زندگی شما بوجود خواهد آورد. دیری نخواهد پایید که شما به درستی وعده های ما و عمق همگامی ما با شما پی خواهید برد. مردم ناباورانه بوجود ما پی خواهند برد ولی بسرعت و با شواهد مستدل مسیر اصلی تحرکات ما را در خواهند یافت .

می شود گفت که مردم خوش نیت همگی آماده عروج خواهند بود چه آنها از سالها پیش از این امر با خبر بوده اند . شما نیاز ندارید که به گروه خاصی تعلق داشته باشید و یا باورهای (ادیان) خاصی را پی گرفته بدانها عمل کنید . مهم اینست که تا چه حد با دیگران به شیوه ای رفتار کرده اید که انتظار دارید با شما رفتار شود . اگر شما عشق به همنوع داشته بدان عمل و آنرا عرضه نمایید ، بدون تردید شما یک انسان نورانی (پرتو دهنده نور حقیقت) هستید . وقتی شما به واقعیتهای وجود و مسیولیتهای زندگی خود پی بردید ، پیشرفت در تکامل شما تسریع و جهشی خواهد شد . اکثر شما تا درجاتی تحت تاثیر مذهب بوده اید که در بسیاری موارد به ایمان به خدا منجر شده است . این نقطه شروع خوبی برای درک عمیقتر مفهوم دیکری از خداست . آنانی که شیوه تفکری قشری و بسیار مذهبی دارند در آنچه که آموخته و بدان خو گرفته اند متوقف مانده آمادگی و نرمش گسترش فکر و ذهن خود را نخواهند داشت . بدیهی است این مطلب مانع عروج آنها شده و شیوه زندگیشان بهمان گونه قشری تداوم خواهد یافت .

تکامل یعنی صعود روح به درجات و طبقات بالاتر که البته شما آنرا قبلا تجربه کرده و از همانجا هم آمده اید. هر روح موظف است به درجه خاصی از حقیقت برسد و بدین سبب است که بیشتر اوقات روح آدمی به جستجوی عمیق می پردازد . در چنین زمانی فرشتگان راهنما که در تعدادی از زندگیهایتان همراهتان بوده و هستند تا آنجا که می توانند در ترقی و تعالی شما کوشش می کنند بنحوی که پیشرفت شما را پیروزی شخصی خود محسوب می کنند. بسیار اتفاق می افتد وقتی شما در خواب و روحتان در سیاحت است (Out of Body Experience) با آنها ملاقات کنید ولی مشکل آنرا بخاطر بیاورید.

سفر روح امری غیر واقعی بنظر می رسد ، چه قوانین جداگانه ای بر آن حاکم است و بنظر شما که در روی کره زمین هستید موضوعی غیر ممکن می نماید . البته بتدریج درک خواهید کرد که این مهم (سفر روح) بسی وسیعتر و گسترده تر از آنست که در مخیله و فکر (فعلی) شما جای گیرد. پس از عروج ، این تجربیات وسعت بیشتری خواهد یافت چرا که شیوه زندگی شما با آنچه که بدان خو گرفته اید کاملا متفاوت خواهد بود . تکنیک و تکنولوژی زندگی پس از عروج خود به تنهایی دگرگون کننده نحوه زندگی شما خواهد بود ، اما ارتقا شما به طبقات بالاتر عرفانی است که بر شخصیت شما اثر خواهد گذاشت . ما در فدراسیون کهکشانی (Galactic Federation) نمونه هاس بارزی بر آنچه که شما در آینده نزدیکی بدان نایل خواهید آمد خستیم . دیری نخواهد پایید مه شما دوش بدوش و مساوی با ما ، بعنوان خمراهان و همگامان مورد احترام ما ، گام خواهید برداشت .

من ، سالوسا و از کره سایروس و خوشحالم که این گفتمان را با هم داشته و توانستم بخشی از دانسته هایم را با شما در میان بگذارم.

برکات خداوند بر شما باد
با تشکر ، سالوسا


Channel: Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Behi


< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge